Results for 'Yusuf K. Bilgi��'

1000+ found
Order:
 1. Yusuf K. Umar, ed., George Grant and the Future of Canada Reviewed by.Elizabeth Trott - 1993 - Philosophy in Review 13 (2):125-127.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Yusuf K. Umar, ed., George Grant and the Future of Canada. [REVIEW]Elizabeth Trott - 1993 - Philosophy in Review 13:125-127.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Dâvûd Kayserî'de varlık, bilgi ve insan.Sema Özdemir - 2014 - İstanbul: Nefes.
 4.  44
  Manipulating the Alpha Level Cannot Cure Significance Testing.David Trafimow, Valentin Amrhein, Corson N. Areshenkoff, Carlos J. Barrera-Causil, Eric J. Beh, Yusuf K. Bilgiç, Roser Bono, Michael T. Bradley, William M. Briggs, Héctor A. Cepeda-Freyre, Sergio E. Chaigneau, Daniel R. Ciocca, Juan C. Correa, Denis Cousineau, Michiel R. de Boer, Subhra S. Dhar, Igor Dolgov, Juana Gómez-Benito, Marian Grendar, James W. Grice, Martin E. Guerrero-Gimenez, Andrés Gutiérrez, Tania B. Huedo-Medina, Klaus Jaffe, Armina Janyan, Ali Karimnezhad, Fränzi Korner-Nievergelt, Koji Kosugi, Martin Lachmair, Rubén D. Ledesma, Roberto Limongi, Marco T. Liuzza, Rosaria Lombardo, Michael J. Marks, Gunther Meinlschmidt, Ladislas Nalborczyk, Hung T. Nguyen, Raydonal Ospina, Jose D. Perezgonzalez, Roland Pfister, Juan J. Rahona, David A. Rodríguez-Medina, Xavier Romão, Susana Ruiz-Fernández, Isabel Suarez, Marion Tegethoff, Mauricio Tejo, Rens van de Schoot, Ivan I. Vankov, Santiago Velasco-Forero, Tonghui Wang, Yuki Yamada, Felipe C. M. Zoppino & Fernando Marmolejo-Ramos - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
 5.  3
  Kur’'n’da Kardeş Şiddeti: H'bil-K'bil ve Hz. Yûsuf Kıssalarına Psikolojik Bir Bakış.İbrahim Yildiz - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:73-95.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Bilgi otobanında nihilizm: günümüz çağında anonimlik karşısında bağlılık (EG Atıcı, Çev.).H. L. Dreyfus - 2002 - Cogito 30:100-118.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  26
  Assessment of Kwara State Social Studies Teachers of the Adequacy of Upper Basic Social Studies Curriculum Content for Sustainable Development in Nigeria.K. E. Obafemi, M. B. Bello, D. S. Daramola & A. Yusuf - 2015 - Human and Social Studies 4 (2):44-55.
  The purpose of the study was to find out the adequacy of upper basic Social Studies curriculum content for sustainable development in Nigeria as assessed by Social Studies teachers. 306 Social Studies teachers from 341 upper basic schools in Kwara State participated in the study. A researcher-designed questionnaire was used to collect data that were analysed using descriptive statistics and chi-square. The results showed that the content of upper basic Social Studies was not adequate, as assessed by teachers. It was (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  10
  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarının Değer Yönelimleri.Yusuf Emre - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 2):329-329.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  31
  Ebû Hayy'n el-Endelüsî’nin Kit'bu’l-İdr'k li-lis'ni’l-Etr'k Adlı Eserinin Dilbilim Açısından İncelenmesi.Yusuf Doğan - 2016 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 20 (2):329-329.
  Mamluks reigned in Egypt a long time is an era of Kipchak Turks that have influence management, and Kipchak Turks has been influential in a period in the administration there. During this period, that Turkish rulers do not know Arabic language well, Turkish language is spoken in the palace and also idea of being closer to Turkish manager screated an interest in learning. One of the famous scholars realizing that interest is Abū Ḥayyān al-Andalusī. Abū Ḥayyān by learning Turkish language (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  72
  Bilgi Kirliliği ve Bireysel Sorumluluk: Salgın Deneyimimiz.Alper Yavuz - 2020 - MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi 2 (22):203-217.
  Özet: Bilgi kirliliği eski bir sorun olsa da sosyal medya ve Internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarının yaygınlaşmasıyla daha sık gündeme gelmeye başladı. Salgın hastalık gibi kriz dönemlerinde kirli bilginin etkinliğinin tehlikeli olabilecek boyutta arttığı görüldü. Bu yazıda bilgi kirliliği sorununu felsefi açıdan inceleyeceğim. Bilgi kirliliğinin ne olduğu sorusunu tartıştıktan sonra bilgi kirliliğinin üç türü arasındaki ayrımları ele alacağım. Son olarak bilgi kaynağı ve bilgi aktarıcısı olarak bir öznenin sorumluluklarının neler olduğu konusunu inceleyeceğim. Tartışmanın pratik sonuçlarını salgın hastalık konusuyla bağlantılı örnekler seçerek (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  7
  Şeyh-i San'n Kıssasına Dair.Yusuf Babür - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 13):509-509.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  7
  Incidence of hysterectomy and tubal ligation in public hospitals in South Australia, 1980–82.Farhat Yusuf & Dora K. Briggs - 1988 - Journal of Biosocial Science 20 (4):453-459.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  5
  Dine İlişkin Bazı Bilgi, Rivayet Ve Kıssaların Hareket Noktası Yemen/Yemen Yahudi Ve Hıristiyanları.Ertuğrul Döner - 2015 - Dini Araştırmalar 18 (46):209-232.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  11
  Kur'an Kıssalarındaki Motiflerin Arap Şiirinde Kullanımı Bağlamında "Yusuf'un (a.İbrahim Fi̇dan - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 17):335-335.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 15.  4
  Yusuf El- Karad'vî’nin Fıkhü’z-Zek't Eseri Bağlamında “Fî Sebîlill'h” Kavramı.Abdurrahman Candan & Hati̇ce Erkoç - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (13):278-301.
  Yusuf el-Karadâvî’nin alanında en kapsamlı çalışma olan Fıkhü’z-Zekât isimli eseri bağlamında “fî sebîlillâh” kavramının ne anlama geldiğini ele aldık. Dünya Müslümanlarından büyük kitlelerin takip ettiği Karadâvî, verdiği fetvalarda günümüz şartlarını göz önünde bulundurmuştur. Konuları ele alırken kendi tercih ettiği görüşünü söylemekten çekinmemiştir. “Fî sebîlillâh” kavramını bütün mezhepler cihad ve Allah yolunda cihad eden gaziler olarak anlamıştır. Böyle anlaşılması İslam’ın yayılış dönemindeki sosyopolitik şartlarla yakından ilgilidir. Karadâvî “fî sebîlillâh” kavramının cihad anlamına geldiğini kabul etmiştir. Cihadın anlaşılmasının kuvvetli delillerinin olduğunu belirtmiştir. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  18
  In-plane and out-of-plane anisotropic magnetoresistances in La1 −xPbxMnO3thin films.D. K. Aswal, A. Singh, C. Thinaharan, S. M. Yusuf, C. S. Viswanadham, G. L. Goswami, L. C. Gupta, S. K. Gupta, J. V. Yakhmi & V. C. Sahni - 2003 - Philosophical Magazine 83 (28):3181-3191.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  4
  Latîfe Ez-Zeyy'tın El-B'bul-Meftûh Adlı Romanında Birey ve Ulusun Bağımsızlık Mücadelesi.Yusuf KÖŞELİ - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):1865-1865.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  3
  Son Of The Ancestors Telling The Legend Of The Nation:Âşık Memduh Kılıç.Yusuf Ziya SÜMBÜLLÜ - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:2010-2045.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  1
  Bir Nebevî Medih Şairi Olarak Yûsuf en-Nebh'nî ve es-S'bik'tu’l-Ciy'd fî Medhi Seyyidi’l-‘İb'd Adlı Divanı.Mücahit Küçüksari & A. K. Murat - 2022 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 26 (2):881-902.
  Yûsuf en-Nebhânî (ö. 1932) Hadis ve Kelam gibi alanlarda kaleme aldığı pek çok eserle ilim dünyasında üne kavuşmuştur. Diğer taraftan nebevî medih alanındaki eserleri ve şiirleri ile de kendini ispatlamış biridir. Bu sebeple kendisine, yaşadığı dönemin Hassân’ı ve Bûsîrî’si gibi yakıştırmalar da yapılmıştır. es-Sâbikâtu’l-ciyâd fî medhi seyyidi’l-‘ibâd adlı divanı onun nebevî medih türünde söylediği şiirleri ihtiva eden önemli bir eseridir. Söz konusu divan, alfabenin her harfinin kafiye olarak belirlendiği onar beyitlik kasidelerden oluşmaktadır. Hz. Peygamber’e muhabbetini dile getirmek ve diğer bazı (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Fizikalizm, Bilgi Argümanı ve Felsefi Düşünce Deneyleri.Alper Bilgehan Yardımcı & Atilla Volkan Çam - 2021 - Nosyon: Uluslararası Toplum Ve Kültür Çalışmaları Dergisi 1 (8):1-11.
  Thought experiments, one of the most effective ways of acquiring knowledge, are an intellectual tool frequently used by scientists or thinkers in their fields of study. Thought experiments used to respond to scientific issues are considered scientific thought experiments, while thought experiments used for philosophical problems are called philosophical thought experiments. In this context, firstly, the differences between scientific and philosophical thought experiments are determined in the article. In particular, philosophical thought experiments are often needed in discussions within the field (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  13
  Türkiye Göçmeni Ve Yerli Kıbrıslılarda Dindarlık: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Örneği.Asım Yapıcı & Yusuf Emre - 2016 - Dini Araştırmalar 18 (47).
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 22.  28
  Book Notes. [REVIEW]Christian Barry, Michael Davis, Peter K. Dews, Aaron V. Garrett, Yusuf Has, Bill E. Lawson, Val Plumwood, Joshua W. B. Preiss, Jennifer C. Rubenstein & Avital Simhony - 2003 - Ethics 113 (3):734-741.
 23.  10
  Ali CİN Türk Edebiyatının İlk Yûsuf ve Züleyh' Hik'yesi: Ali'nin Kıssa-yı Yûsuf'u.Didem Akyildiz - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):2659-2659.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  1
  Ebü’s-Sen' Şemseddin el-İsfah'nî’de Tenzîhî Sıfatlar ve Aklî Arazların Allah’ın Z'tından Tenzîhi.Yusuf Arikaner - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):313-332.
  Kelâm tarihi göz önüne alındığında belli parametrelere göre farklı dönemlere ayrıldığı görülmektedir. Bunlardan en çok bilinen dönemlendirmeye göre Cüveynî ile başlayan kelâmın felsefileşme evresi Gazzâlî ile ivme kazanmış ve Fahreddîn er-Râzî ile kemale ermiştir. Felsefi dönem kelâm âlimlerinden birisi de Ebü’s-Senâ el-İsfahânî’dir. Kelâmın yönteminin kusursuzlaşması ve delillerinin kesinliğinin artması noktasında kaleme aldığı eserleriyle bu alana yaptığı katkı göz ardı edilemeyecek durumdadır. Kelâmın felsefileşmesiyle beraber içerik ve yöntem olarak değişen konulardan biri olan tenzîhî sıfatlar meselesinde İsfahânî’nin felsefi yöntemi kullandığı bariz bir (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  18
  Mutezilî Ahlâk Nazariyesinde Bilgi-Değer Münasebetine Bir Bakış.Fethi Kerim Kazanç - 2018 - ULUM Journal of Religious Inquiries 1 (1):103-125.
  Mu‘tezilî kelâmcıların ortaya attıkları ahlâk nazariyesi Ortaçağ İslâm dünyasında önemli bir yer işgal eder. Bundan dolayı, bu makale bilgi-değer münasebeti sorununa ayrılmıştır. Eş‘arî kelâmcıların aksine, Mu‘tezilîler, bilgi-değer münasebetinden yola çıkmak suretiyle, din gönderilsin ya da gönderilmesin, iyi, kötü ve zorunlu gibi bazı objektif değer terimlerinin akıl kanalıyla bilinebilirliği tezini öne sürmüşlerdir. Mu‘tezilîler, ahlâkî değerler alanında nesnelciliği savunurlar, ancak onların savunduğu ve zorunluluğunu bütünüyle Tanrı’dan alan bu türden bir nesnelcilik anlayışını, deyim yerindeyse, “ilâhî nesnelcilik” diye nitelendirmek mümkündür. Onlarca, değerler daha başlangıçta (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  1
  Ebû Hayy'n’a göre F'tiha Sûresindeki Edebî Sanatlar.Yusuf Aydin - forthcoming - Atebe.
  Belâgat ilmi, Arap dilinin özelliklerini kavramada ve gizemlerini anlama konusunda önemli bir yere sahiptir. İslam’la birlikte lafzıyla mûcize olan Kur’ân-ı Kerîm inmiş ve sonrasında bu kitapla belagat ve hitabet konusunda zirvede bulunan Araplara meydan okunmuştur. Bu meydan okumayla belagat açısından Kur’ân’ın ne kadar zengin olduğu daha da fazla anlaşılmaktadır. Kur’ân-ı Kerîm’in içeriğinde ve nazmında görülmeyen, yüzeysel olarak bakıldığında hemen anlaşılmayan, derin araştırma sonucu ulaşılan edebî güzelliklere ve ayetlerin nazmında gizlenmiş bu edebî sanatlara Belâgat ilmi yardımıyla ulaşılır. Kur’ân-ı Kerîm’in her sûresi (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  2
  Tanrısal Ön Bilgi-Özgür İrade Sorunu: Ockhamcı Çözüm.Ferhat Yöney - 2022 - Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy 9 (1):159-176.
  Tanrısal ön bilgi-özgür irade sorununa ilişkin Ockhamcı çözümler, 1960’lı yıllardan 1990’lı yıllara kadar analitik din felsefesi çevrelerinde önemli bir yer tutmuştur. Bu çalışmada, Ockhamlı William’ın geleceğe ilişkin olumsal önermeler ve tanrısal ön bilgi-özgür irade sorununa ilişkin görüşlerine kısaca değinildikten sonra, çağdaş analitik din felsefesinde tanrısal ön bilgi-özgür irade sorununa ilişkin Ockhamcı çözüm olarak adlandırılan görüş ve buna ilişkin tartışmalar ele alınacaktır. Bu kapsamda Ockhamcı çözüm olarak savunulan görüşlerin tanrısal ön bilgi ile insan özgür iradesini bağdaştırma açısından başarısız olduğu gösterilecektir. Ayrıca, (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  2
  Mur'bıtlar Devleti’nde Fukahanın Konumu.Emine Nurefşan DİNÇ - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):871-910.
  Kuzey Afrika’da kurulan bilâhare Endülüs bölgesini topraklarına dahil eden Murâbıtlar Devleti 448-543 yılları arasında hüküm sürmüştür. Murâbıtlar Devleti’nin temeli Kuzey Afrika’daki kabileler arasında irşad ve tebliğ faaliyetinde bulunan ve bu maksatla bir ribat kuran Mâlikî fakihi Abdullah b. Yâsîn tarafından atılmıştır. Mâlikî mezhebine mensup olan ve bu mezhebin esas alınması hususunda büyük hassasiyet gösteren Murâbıtlar Devleti emîrleri devletin kuruluş gayesine sadık kalmışlar, karar alırken fakihlere danışmışlar, onların fetvâları ve tavsiyeleri doğrultusunda devleti yönetmişlerdir. Bu durum fakihlerin tesir sahasının oldukça geniş olmasına (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. OSMANLI AİLE HUKUKU, Yazar, Mehmet Akif Aydın (İstanbul: Klasik Yayınları, 2018), 284 sayfa, ISBN: 978-975-8740-55-0.Yusuf Balta - 2022 - Atebe 8:351-359.
  Yazar bu eserde, Osmanlı Aile Hukuku’nun kaynağını, uygulama örneklerini ve dönüşüm serüvenini, farklı şehirlerdeki mahkeme sicillerinden hareketle ele almaktadır. İslam aile hukukunun, özel de Hanefî mezhebinin Osmanlı imparatorluğundaki pratik uygulamalarının sicillere yansıyan somut tarafının örneklerini aksettirmektedir. Genel itibariyle fıkıh kaynaklarındaki görüşlerle uygulamanın problemsizdir. Ancak, bazı ihtilaflı konularda Hanefî mezhebine ait furû kaynaklardaki görüşler uygulamada sıkıntıya sebep olmuştur. Devlet erki, sıkıntılı durumları bertaraf etmek için Şeyhülislam’ın talebiyle kanunnâme, adâletnâme ve fermanlarla devreye girerek çare aradığı açıklanmıştır. İslam Aile Hukuku’nun uygulamasıyla ilgili olarak (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  38
  Dini Epistemoloji Nedir?Musa Yanık - 2022 - İstanbul, Türkiye: Düşün Yayıncılık.
  Dini epistemoloji, teistik inançların rasyonel zeminde gerekçelendirilme yollarını arayan, çağdaş epistemolojinin bir alt dalıdır. Musa Yanık, bu kitapta günümüzdeki en güçlü yaklaşım olan reform epistemolojisinden güvenilircilik bakış açısıyla yani “daha yüksek bir olasılıkla doğru olması yönünden” İslam inancının rasyonelliğini ortaya koymakta ve uygulamalı dini epistemolojinin sağlam ve cesur bir örneğini sergilemektedir. (Prof. Dr. Hasan Yücel Başdemir) -/- Epistemoloji topyekûn insan zihnini biçimlendirme ve inanç da dahil olmak üzere bilişsel faaliyetleri yönlendirme potansiyeline sahip bir alandır. Zira Allah’ın varlığı, birliği, nübüvvet ve (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  50
  İslam İnancını Erdem Epistemolojisi Üzerinden Anlamak.Musa Yanık - 2022 - İnsan, Din Ve Erdemlilik.
  Epistemolojik olarak bilgiye başvuran ve bilme faaliyetinde bulunan insanın, Kur’an’da önemli bir yeri vardır. Buradaki bilme faaliyetini, salt teolojik bir buyruk olarak, yani Allah’ı bilmek olarak değil, doğru bilgi ile yanlış bilgi arasında hem teorik hem de ahlaki bir farklılık olarak anlamak ve Kur’an'da insana epistemik özellikler atfedildiğini ve böylece insanın epistemik başarılarından dolayı övüldüğünü söyleyebilmek mümkündür. Bu açıdan bakıldığında herhangi bir önermeye yönelik olarak rasyonel bir tutum benimseyen, yani bilen özne ile bu faaliyette isteyerek ve istemeyerek giren kişinin durumu (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Dil, Doğruluk ve Mantık.Abdulmuttalip Baycar - 2022 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 24 (46):635-642.
  Klasik felsefe metafizik evrenin mümkün olduğunu ve onun hakkında bilgi üretebileceğimizi düşünür. Ama Kant, Comte gibi modern dönem düşünürleri, metafiziği kabul etmekle birlikte, epistemolojik olarak sadece somut bilgiye erişimin mümkün olduğunu düşünmektedirler. 1920’lerde ise Viyana Okulu olarak bilinen hareket mensupları -sonraki bilinen adıyla “mantıkçı pozitivistler”- felsefenin metafizik ile uğraşısına karşı çıkmış ve onun uğraşı alanını bilimsel önermelerin mantıkî çözümlemesi ile sınırlandırmışlardır. Bu çalışmada İngiliz düşünür Ayer’in 1936 yılında kaleme almış ve felsefe dünyasında büyük bir yankı uyandırmış olduğu orijinal adı Language, (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  4
  Üniversite Öğrencilerinin Tasavvuf, Tarikat ve Rabıta Olgusuna Bakışı: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği.Ramazan Akkir - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):1273-1298.
  İslam'daki manevi hayatın ve ahlaki değerlerin ismi olan tasavvuf, İslam düşünce tarihinde önemli bir yere sahiptir. Yerel ve evrensel birçok unsuru içinde barındıran bu akım, dinin maneviyat boyutunu ön olanda tutar. İslam toplumu, ruhi ve manevi değerlerin birçoğunu tasavvufa ve onun kurumsal ifadesi olan tarikatlara borçlu olduğu görülmektedir. Tasavvufun en önemli özelliklerinde birisi, bireyin gündelik hayatının akışına müdahil olmasıdır. Dinin bireyin dünyasına nüfuzu anlamına gelen dindarlık ise bireyin günlük dünyasının duygusal yönlerinde Sufizmin etkisiyle güçlü değişiklikler meydana getirmektedir. Bununla beraber tasavvuf, (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  28
  Kur’an’da Erẕeli'l-ʽumur ve Yaşlılık Üzerine Bir Değerlendirme.Sevgi Tütün - 2016 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 20 (2):299-299.
  Human beings pass through a series of life stages since birth. These stages beginning at the infancy even in the mother’s womb are accompanied with a period extending to the senescence and the last stages of the life. Creation of human beings and various stages of the life are mentioned in the Qurʾān. Besides, it is referred to the senescence. In addition to the expressions sheikh, shayb, ʽajūz and kibar indicating to the senescence, ardhal al-ʿumur is also pointed out in (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  2
  Yahudi Düşüncesinde İbn Sîn'’nın Etkisi ve İbn Sîn'cılık.A. Z. Mehmet Ata - 2022 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 26 (3):1091-1109.
  XI. yüzyılda başlayan özellikle de XII. yüzyılın ilk çeyreğinde hızlanan Arapçadan İbraniceye tercüme süreci XVI. yüzyılın sonlarına kadar devam etmiştir. Bu süreçte Fârâbî, İbn Sînâ, Gazzâlî ve İbn Rüşd gibi önde gelen Müslüman filozofların felsefe ve teolojiye dair eserleri doğrudan ya da aracı diller üzerinden İbraniceye tercüme edilmiştir. Bu tercüme sürecinde Arapça bilen Yahudi düşünür ve mütercimler bir yandan farklı alanlardan seçtikleri eserleri İbraniceye tercüme ederken, diğer yandan da Arapça eserlerden yararlanarak yazdıkları İbranice eserleriyle Yahudi düşünürlerin İslam düşünce mirasıyla tanışmalarında (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  8
  يوسف أفندي زاده ورسالته"الرّدّية للضاد المعجمة": دراسة وتحقيق.Zakir Aras & Hamza Kheli̇fati̇ - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):569-622.
  As ıl adı Ebû Muhammed Abdullah b. Muhammed b. Yusuf b. Abdulmennan El-Hilmi el-Amasi’dir. Daha çok Yusuf Efendizade lakabıyla tanınmı ş tır. 18.yüzyılda ya ş amı ş bir osmanlı alimidir. Osmanlı devletinde kıraat ilminin geli ş mesinde büyük payı vardır. Kıraat sahasında çok sayıda önemli eserler telif etmi ş tir. Dönemin karakeristik özelliklerini yansıtması bakımından en önemli çalı ş malarından birisi de “er-Rediyyetü li’d-Dâd el-Mu’ceme” adlı risalesidir. Bu çalı ş masında saçaklızade diye bilinen el-Mera’ ş i’ye dâd harfinin (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  3
  Mezhepleri̇n Haber-i̇ vâhi̇d i̇le Amel etmek i̇çi̇n beni̇msedi̇kleri̇ şartlar ve bu şartlarin hükümlere etki̇si̇ -ki̇tâbu’l-cenâi̇z özeli̇nde-.Tacettin ÇETİNTÜRK - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (15):60-83.
  Fıkıh literatüründe sünnet önemli bir yere sahiptir. Çünkü fıkhın temeli Hz. Peygamber tarafından atılmış ve fıkhın gayesini en iyi bilen ve uygulayan kendisi olmuştur. Bu sebeple şer’î amelî konularda hüküm istinbatı için müctehid imamlar, Kur’an’dan sonra sünnete başvurmuşlardır. Bununla birlikte müctehid imamlar, Hz. Peygamber’den gelen rivayetlerin bazılarını kabul ve onlarla amel etmede görüş ayrılıkları yaşamışlardır. Görüş ayrılıklarının temelinde ise sünnetin ekseriyetini teşkil eden haber-i vâhid vardır. Çünkü haber-i vâhid yapısal açıdan yalan, yanlışlık ve vehm ihtimali bulundurması yanında doğruluğu zan ile (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  1
  The Issue of Source and Place of Knowledge about Maʿdūm Based on Debates on Mental Existence An Analysis in the Context of the Late Kalām Period.Sercan Yavuz - 2022 - Atebe 8:69-94.
  The problem of mental existence is a multidimensional subject that is related to many issues with its ontological and epistemological aspects. Both philosophers and theologians have addressed this problem from different perspectives and have discussed it among themselves. These discussions have produced some evidence and criticisms about mental existence in terms of acceptance and rejection. In these discussions, which are also associated with different issues, the use of information about maʿdūm, particularly as evidence of mental existence, also helped pinpoint the (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  13
  Sümeniyye Fırkası ve İslam Âlimleriyle Polemikleri.Abdulvasıf Eraslan - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (12):69-86.
  İslam’ın bilgi kaynakları Kur’ân, Sünnet ve icmâ’dır. Bunların tamamı aynı zamanda "haber" kategorisinde yer almaktadır. İslam âlimlerinin ittifakıyla bilgi kaynağı olarak kabul edilen haber kısmı ise "mütevâtir haber"dir. İlk dönemlerinden itibaren haberi bilgi kaynağı olarak kabul etmeyen ve bu konuda Müslüman âlimlerle çeşitli polemiklere giren bazı kesimler olmuştur. Bunların başında es-Sümeniyye fırkası gelmektedir. Bu fırkanın hangi kavim veya millet/milletler olduğu yönünde bazı araştırmalar yapılmıştır. Ancak bu çalışmaların söz konusu fırkanın hüviyeti ve bilgi kaynaklarına dair görüşleri hakkında yeterli düzeyde olduğu söylenemez. (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  1
  İslam hukukunda zannî bi̇lgi̇ni̇n deli̇l değeri̇ bağlaminda i̇cti̇had.Mehmet Zahir Karataş - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (15):215-237.
  Özet Dini bilginin temel kaynağı olan Kur’an ve Sünnet’in Peygamberimizden bize haber yoluyla intikal ettiği hususu izahtan vârestedir. Rasûlullâh demek, Allah’tan aldığı bilgiyi insanlara ileten elçi, haberci demektir. Bu nedenle Peygamberlerden bize ulaşan dini bilgiye de haber ya da haber-i resûl denilmiştir. Rasûlullâh’tan teşrî’ ile ilgili gelen her haber, duyanlar ve tevâtür yoluyla ulaşılanlar için bila şek vela ihtilâf, kesinkes doğru ve bağlayıcıdır. Ancak bazı haberlerin Rasûlullâh’a nisbeti kesin olmadığı için ya da nisbeti kesin olsa da delâleti kesin olmadığı için (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  12
  ‘Bilimsel İlerlemeler Tanrı’yı Yok mu Ediyor?’ Sorusu ve Kel'mî Açıdan Değerlendirilmesi.Murat Akin - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):701-730.
  Rönesans ve ardında Aydınlanma dönemiyle beraber gerçekleşen bilimsel ilerlemeler fazlaca dikkat çekmeyi başarmıştır. Bunun sonucunda modern bilim, bilginin en güvenilir kaynağı olarak kabul edilerek onun her meseleyi çözebileceği bir zemine oturtturulmuştur. Öyle ki bilim, Tanrı’nın var olup olmadığına dair de bilgi üretebileceği dillendirilmiştir. Bu aşamada ideolojik yaklaşımların ve din adına sergilenen bazı temelsiz akıl dışı argümanların katkısıyla da bilim artık kutsal bir müesseseye dönüştürülmüştür. Kutsala dönüştürülen bilim, bir diğer kutsal olan dinle artık ortak bir zeminde buluşamayacak hale dönüşmüş ve yanlış (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  4
  Yüksek Din Öğrenimi Öğrencilerinin Öğrenme İklimi Algılarının Akademik Özyeterlik ve Akademik Başarıyla İlişkisi Üzerine Bir Araştırma.Yunus Emre Sayan & Mustafa Tavukçuoğlu - 2020 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 24 (2):833-855.
  Bilgi çağı olarak nitelendirilen günümüzde, bilginin üretildiği, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yapıldığı, öğrenimin gerçekleştiği okullardan, bu çağın gereklerine uygun, özgüveni yüksek bir öğrenci profili yetiştirmesi beklenmektedir. Bu konuda öğrenme iklimi önemlidir. İklim alan yazınında örgüt iklimi ve okul iklimi yerine kullanılan yeni bileşenlerden biri olan, öğrenme yetisini ilgilendiren her türlü faktörü içeren öğrenme iklimi; insan unsurları, öğrenmenin gerçekleştiği sanal ve gerçek mekân özellikleri başta olmak üzere pek çok boyutlarıyla ele alınmakta, öğrenme iklimini ölçmeye yönelik geliştirilen araçlarla ölçümler yapılmaktadır. Elde edilen veriler iyileştirme (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 43. Tasavvufta tahta Kiliç semboli̇zmi̇.Abdurrahim Alkiş - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (15):99-126.
  Tasavvuf erbâbı tabîatleri gereği mâddî unsurlardan ziyâde mânevî değerleri muhafaza etmeye ve geliştirmeye çalışırlar. Fakat tasavvufî çevrelerin sosyal bir yapıya bürünmeleriyle berâber düşüncelerini ve değerlerini sembolize etmek için mâddî bir kısım edevât da kullanmışlardır. Bunların başında keşkül, teber, tahta kılıç, asâ, gül, hırka gibi unsular gelir. Bu çalışmamızda dervîşlerin kullandıkları mâddî edevâttan birisi olan tahta kılıç ve ifâde ettiği mânâlara bakacağız ve örnekler üzerinden tahlîl etmeye çalışacağız. Tasavvuf ehli tahta kılıç ile ilgili bir hadîs-i şerîfden yola çıkarak mânevî bir disiplin, (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Esmâ-i Hüsnâya Dayanan Kelâm Anlayışı: Ebû İshak es-Saffâr Örneği [The Understanding of Kalām Based on al-Asmāʾ al-Husnā: The Case of Abū Isḥāq al-Ṣaffār].Hümeyra Sevgülü Haciibrahimoğlu & Abdullah Demir - 2021 - Ankara: Oku Okut Yayınları [Oku Okut Publishing].
  Bu kitapta, Ebû İshâk es-Saffâr’ın (öl. 534/1139) kelâmî görüşleri, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd adlı eserinde Allah’ın isimlerinin anlamlarını açıklarken yaptığı yorumlar çerçevesinde ele alınmaktadır. Ebû İshâk es-Saffâr, 6./12. yüzyıl Hanefî-Mâtürîdî âlimlerinden biridir. Kelâma dair Telḫîṣü’l-edille eserinde esmâ-i hüsnâ konusuna ayrıntılı olarak yer vermektedir. İki cilt hâlinde yayımlanan bu eserin yaklaşık üçte birlik bir kısmını esmâ-i hüsnâ konusu oluşturmaktadır. Bu kısım incelendiğinde, Saffâr’ın Allah’ın varlığı, birliği ve sıfatları ile ilgili konular başta olmak üzere pek çok konuyu 175 esmâ-i hüsnâya dayanarak izah ettiği görülmektedir. (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  11
  Sinoptik Problem ve Redaksiyon Kritiği: Giriş Mahiyetinde Bir Değerlendirme.Zafer Duygu - 2019 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 23 (1):521-544.
  Sinoptik Problem, XVIII. yüzyıldan bu yana bilim insanlarının çözmeye çalıştıkları bir sorun ve entelektüel bir tartışmadır. Bu tartışma, Kilise’nin geleneksel İncillerinden ilk üçünü, yani Sinoptik İnciller tabir edilen Matta, Markos ve Luka’yı bahis konusu etmesi dolayısıyla dinsel bir arka plan barındırmaktadır. Tartışma, en temel bağlamda, içerik, dil ve düzen bakımlarından büyük oranda benzeşen, ama bazen de farklı noktalar barındıran söz konusu bu İnciller arasında ne gibi ilişkiler bulunduğu ya da kurulabileceği noktasında yoğunlaşmaktadır. Tartışmanın teorisi, Yuhanna İncili’ni Sinoptik İncillerden ayırmakta ve (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  1
  Afro-Ameri̇Kali Yahudi̇Ler.Şahin Kizilabdullah - 2022 - Dini Araştırmalar 25 (62):59-82.
  Amerika kıtasına Yahudilerin ulaşması, Kolomb dönemine kadar götürülmektedir. Güney Amerika’da, akabinde de İngiliz kolonilerinde Yahudiler varlık göstermiştir. Hali hazırda dünya üzerindeki Yahudilerin büyük bir kısmı da ABD’de yaşamaktadır. ABD’deki Yahudi oluşumları içinde özel bir yere sahip olan Siyahi Yahudiler, bu makale çerçevesinde ele alınmıştır. Makalede ilk olarak Amerika’da Yahudilik hakkında kısa bir bilgi verilmiş, akabinde ise Siyahiler ile Yahudiler arasındaki münasebetler ele alınmıştır. Daha sonra, Afrika kökenli ve kendilerini İsariloğullarının torunları kabul eden bu oluşumların temel özellikleri üzerinde durulmuştur. Son olarak (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  15
  Din ve Psikoloji Arasındaki Uçurum Gerçekten Ne Kadar Derin? Psikoterapilerdeki Dini İzler.Zuhâl Ağılkaya Şahin - 2018 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22 (3):1607-1632.
  Psikolojinin dinle ilişkisi ortaya çıktığı dönemlerden bugüne kadar “bir dargın bir barışık kardeşler” şeklinde seyrederken, amaçlarındaki ortaklık kaynak ve metodolojilerindeki ayrılık onları üvey kardeşler gibi göstermektedir. Zaman içinde birbirinin varlığını tanıyan bu disiplinler birbirinin bilgi ve uygulamalarından yararlanma yoluna gitmişlerdir. Din ve maneviyatın insanların hayatlarındaki belirleyici etkileri psikolojinin de dikkatini çekmiş ve dini/manevi unsurların psikoterapilere dahil edilmesini gerektirmiştir. Bu makalenin amacı, din-psikoloji ilişkisine psikoterapilerdeki dini izler açısından bakmaktır. Bunun için öncelikle psikoterapilere dini/manevi unsurları dahil etmenin gerekliliği konusu ele alınacaktır. Devamında (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Kur’'n-ı Kerîm’in İndirildiği Yedi Harf Hakkındaki Görüşlere Dair Bir Değerlendirme.Ahmet Karadağ - 2021 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 7 (2):1177-1210.
  Kur’ân’ın yedi harf üzere indirildiğine dair pek çok hadis bulunmaktadır. Konuyla ilgili sahih hadislerde yedi harfin, Kur’ân’ın okunuşuyla ilgili bir olgu olduğu anlaşılmaktadır. Ancak söz konusu hadislerde yedi harfin mahiyetine dair açık bir bilgi yer almadığından bundan maksadın ne olduğu ile ilgili çok fazla görüş ortaya atılmıştır. Zayıf hadislere dayanan birçok görüşe göre yedi harf, Kur’ân’ın okunuşundan ziyade içeriğiyle ilgili bir kavramdır. Kaynaklarda sahiplerine nispet edilmeden aktarılan bu yöndeki görüşler kıraat alanında uzman âlimler tarafından ya zayıf görüşler olarak kabul edilmiş (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  2
  Abdullah B. mes'ud ve kiraati.Cemil KÜÇÜK - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (15):40-59.
  Özet Hz. Peygamber’in her hâlini bizzat müşahede edecek kadar yakın ve Kur’ân’ın ilk muhatapları olan sahabe neslinin örnek hayatı ve ilmi kişilikleri hakkında çalışmak, bilgi edinmek, Kur’ân’ı ve Rasûlullah’ı doğru anlamanın temel yöntemini teşkil eder. Abdullah ibn Mes’ûd, ilmi yönden zengin birikime sahip ve yaşantısı bakımından farklı bir kişiliği vardır. Müslüman olduktan sonra Rasulullah’ın yanından hiç ayrılmayan, her türlü hizmetinde bulunan, öyleki ehl-i beytten fark edilmeyecek kadar O’na yakın olan İbn Mesʿud, aynı zamanda hemen hemen bütün savaşlarda Rasulullah’ın yanında bulunmaktan (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  41
  Nietzsche: Perspektivizm, Güç İstenci, Doğruluk.Soner Soysal - 2019 - İstanbul, Turkey: Say Yayınları.
  -/- Nietzsche’nin doğruluk ve bilgi hakkındaki görüşleri onun felsefesinin en fazla karanlıkta kalmış bölümüdür. Bunun bir nedeni, onun bu görüşlerinin yayımlanmış eserleri ve yayımlanmamış notlarında dağınık bir şekilde bulunmasıdır. Aynı zamanda, Nietzsche’ye göre doğruluk ve bilginin ne anlama geldiğini anlamak için onun güç istenci ve perspektivizm teorilerine de nüfûz etmek gerekir. -/- Birbirine çok sıkı bir şekilde bağlı olan bu kavram ve teorilerden oluşan yapı anlaşıldığında Nietzsche felsefesinin bütününe ilişkin pek çok yanlış anlaşılma ve çarpıtma daha açık bir şekilde gün (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000