Results for 'Yunus Emre G��RD��K'

1000+ found
Order:
 1.  3
  Yunus emre’ni̇n “ki̇bi̇r destani”ndan hareketle günümüz felsefe alanina bi̇r bakiş.Nurten Ki̇ri̇ş Yilmaz - 2021 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 37:24-39.
  İnsan “kendini bil”melidir. Çünkü insanın kendini bilmemesi yani eksikliğinin, aldatılırlığının ya da yanılabilirliğinin farkında olmaması onun temelde kendi benliğini, toplumsal rollerini, ahlaki ve siyasal varlık oluşunu yitirmesine sebep olacaktır. İnsan aklıyla ayakları yere basan ama kibriyle başını arşa kaldıran bir varlıktır. Eğer aklı onun kibirli başını eğdirmeyi başaramazsa kaçınılmaz olarak kibirli söz ve üslup, kibirli bakış ve görüş ortaya çıkacaktır. Kibir ile ortaya konulmuş her düşünce en temelde ahlaki sorunlar ortaya çıkaracağı gibi bir de, eksikliklerini kabul etmeyen dogmatik bir tutum (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  2
  Yunusça Bir Hakikat İfadesi Olarak Gönül Hakikati: Yunus Emre ve Gönül Felsefesi.Kevser ÇELİK - 2021 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 37:16-23.
  Bu çalışmamızdaki amacımız, Türk filozof Yunus Emre’de en çok karşılaştığımız kavramlardan biri olan Gönül kavramının felsefi bir kavram olarak ne olduğunu sorgulayarak Yunus Emre’nin genel olarak hakikat anlayışını bu kavram çerçevesinde ortaya koymaktır. Böyle bir çalışmanın ortaya çıkışında en temel etmen, ‘Gönül kavramı neden felsefi bir kavramdır?’ sorusudur. Bu soruyu felsefi bilinçle birlikte entelektüel ve kültürel kökenimizde izi sürülen felsefenin en zengin örneklerden biri olan Yunus Emre’de ele almaya çalışacağız.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  9
  Yunus Emre'nin Şiirlerine Kur'an'daki Peygamber Kıssalarının Etkisi.Osman Kabakçili - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 12):615-615.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  7
  A Study About Yunus Emre, A Theatre Work Written By Necip Fazıl Kısakürek.Turan Güler - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:1311-1327.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  2
  Yunus emre’de fitrat olarak ‘dost eti̇ği̇’.Mevlüt Albayrak - 2021 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 37:1-15.
  İnsan dost olarak kendini bilir. Bu çalışma fıtratı üzerine kendini bilme eyleminde, dost kavra-mının ‘Dost etiği’ bağlamında yerini sorgulamak olacaktır. Dostu kardeş karşılığı kullanmayı denemek istiyorum. Kardeşlik ya dost, fıtrat üzere sorumluluk bilinci olanın kendisi için insanlı-ğı görme biçiminin adıdır. Dost, nesne bir örnek olan üzerinden insanlığın kendini arayış serüve-ninde her bir anda varoluşa dahil olmanın imkanıdır. Bu çalışma dost etiği başlığıyla bu imkânı Yunus Emre üzerinden betimlemeyi amaçlamaktadır.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  3
  Batı’da Bir Yunus Emre Yorumcusu: Schimmel’e Göre Sûfî Düşüncenin Kurucusu Olarak Yunus Emre ve Anadolu’da Tasavvuf Kültürü.Abdullah KUŞLU - 2021 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 7 (2):1521-1545.
  Annemarie Schimmel, dünya dinleri, felsefe, biyografi, edebiyat gibi ko-nularda kaleme aldığı eserlerle Doğu’da ve Batı’da isminden söz ettiren velûd bir akademisyendir. Diğer yandan onun özellikle tasavvuf alanında ortaya koyduğu çalışmalar, tasavvuf düşünce geleneğinin Batılı araştırmacılar tarafından objektif bir perspektiften okunmasına ve yeniden ilgi odağı olarak değerlendirilmesine sebep olmuştur. Tasavvuf tarihi olarak değerlendirebileceğimiz Mystische Dimension des Islam, Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin tasavvufî görüşlerini irdelediği Ich bin Wind du bist Feuer, tasavvufa giriş niteliğinde olan Sufismus: Eine Einführung in die islamische Mystik ve Hallac-ı (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  1
  Converting a ‘Word Bird’ Into a ‘Spirit Bird’ in Yunus Emre: Understanding Yunus Emres ‘There Shall Be a Word’ in the Sense of Austin’s ‘Speech-Act’ Theory.Zübeyir Ovacık - forthcoming - Beytulhikme An International Journal of Philosophy.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Ahlakî Gelişim Teorisinde Yarımlardan Bütünlere -Yeni Bir Basamak Sınışandırması Kohlberg'in Geçiş Basamaklar Olarak Adlandırdığı Basamaklarla Nasıl Bütünleştirilebilir?-.Gerhard Minnameier & İbrahim Kapaklikaya - 2003 - Değerler Eğitimi Dergisi 1 (1):139-169.
  Kohlberg basamakları çerçevesine uymayan ahlâkî yargı sıklıkla geçiş basamaklarında değerlendirilmektedir. Bu konuların bir denge basamağında olmayıp, daha çok iç çatışma düzeyinde oldukları farz edilmektedir. Bu makalede, sözü edilen görüşe karşı çıkılmakta, 4 1/2 yargısının diğer herhangi bir ahlakî yargı tipinden daha tutarsız olmadığı ve Basamak 4 1/2'un ayrı bir basamak olarak kabulü gerektiği savunulmaktadır. Bu kabul ancak; ahlakî biliş mimarisinde ayrı bir köşe taşı olarak Basamak 4 1/2' u içine alan yeni bir basamak sınışandırması çerçevesi içinde mümkün olacaktır.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  1
  Türk Makam Müzi̇ği̇ Ekseni̇nde Hati̇p Zâki̇rî Hasan Efendi̇’Ni̇n İki̇ İlâhîsi̇ Üzeri̇ne Makamsal Ve Bi̇çi̇msel Bi̇r İnceleme.Emre Akgün - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (15):162-174.
  Türk makam müziği, kökeni Orta Asya’ya dayanan, Çin, Hint, Fars ve Ortadoğu kültürüyle yoğurulmuş, çok kültürlü yapısıyla oldukça zenginleşmiş bir müziktir. İslâmiyetin kabulüyle Orta çağ İslâm dünyasının en önemli kuramcılarından olan Kındî, Farâbî ve İbn-î Sînâ yapmış oldukları çalışmalarla Türk makam müziğinin gelişimine büyük katkı sağlamışlardır. Türk mûsikîsi en büyük gelişimini Osmanlı devleti zamanında göstermiştir. Padişahların birçoğunun mevlevî tarikatına mensup olması bu bağlamda mûsikî ve edebiyata hâkim olmaları gelişimi sağlayan en önemli etkenlerdendir. Türk makam müziğinin gelişiminde Doğu coğrafyası ile olan (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  4
  Yüksek Din Öğrenimi Öğrencilerinin Öğrenme İklimi Algılarının Akademik Özyeterlik ve Akademik Başarıyla İlişkisi Üzerine Bir Araştırma.Yunus Emre Sayan & Mustafa Tavukçuoğlu - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  12
  Yunus Emre Ve H'ce Muhammed Lutfî'nin İki Şiiri Üzerinde Karşılaştırmalı Bir İnceleme.Özkan Daşdemi̇r - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 13):729-729.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  22
  Yunus Emre Divanı'nda İdeal İnsan.Ahmet DOĞAN - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 13):829-829.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  14
  Upon Yunus Emre’s Universal Nature of Humanity.Ahmet Sevgi̇ - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:99-103.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  1
  Yunus Emre’nin “Gönül Yapmak” ve “Gönül Yıkmak” İfadelerinin Kötülük Problemi Açısından Felsefi Anlamı.Kevser ÇELİK - 2021 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 37:40-47.
  Bu çalışmamızdaki amacımız, din felsefesinde tartışılan temel bir problem olan kötülük probleminin ne felsefedeki öyküsünü vermektir ne de Türk filozof Yunus Emre’de tüm ayrıntısıyla tartışmaktır. Amacımız, Türk filozof Yunus Emre’nin “gönül yıkma” ve “gönül yapma” ifadelerinin kötülük problemi açısından felsefedeki anlamını sorgulamak ve felsefi anlamlarını ortaya koymaktır.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  5
  Tefsi̇r-meâl i̇li̇şki̇si̇ üzeri̇ne bi̇r anali̇z: Bakara sûresi̇ 184. Âyeti̇n türkçeye aktarimi örneği̇.Yunus Emre GÖRDÜK - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  14
  The Clustering of Galaxies in the SDSS-III Baryon Oscillation Spectroscopic Survey: Baryon Acoustic Oscillations in the Data Releases 10 and 11 Galaxy Samples. [REVIEW]L. Anderson, E. Aubourg, S. Bailey, F. Beutler, V. Bhardwaj, M. Blanton, A. S. Bolton, J. Brinkmann, Brownstein Jr, A. Burden, C. H. Chuang, A. J. Cuesta, K. S. Dawson, D. J. Eisenstein, S. Escoffier, J. E. Gunn, H. Guo, S. Ho, K. Honscheid, C. Howlett, D. Kirkby, R. H. Lupton, M. Manera, C. Maraston, C. K. McBride, O. Mena, F. Montesano, R. C. Nichol, S. E. Nuza, M. D. Olmstead, N. Padmanabhan, N. Palanque-Delabrouille, J. Parejko, W. J. Percival, P. Petitjean, F. Prada, A. M. Price-Whelan, B. Reid, N. A. Roe, A. J. Ross, N. P. Ross, C. G. Sabiu, S. Saito, L. Samushia, A. G. Sánchez, D. J. Schlegel, D. P. Schneider, C. G. Scoccola, H. J. Seo, R. A. Skibba, M. A. Strauss, M. E. Molly, D. Thomas, J. L. Tinker, R. Tojeiro, M. V. Magaña, L. Verde, B. A. da WakeWeaver, D. H. Weinberg, M. White, X. Xu, C. Yèche, I. Zehavi & G. B. Zhao - unknown
  We present a one per cent measurement of the cosmic distance scale from the detections of the baryon acoustic oscillations in the clustering of galaxies from the Baryon Oscillation Spectroscopic Survey, which is part of the Sloan Digital Sky Survey III. Our results come from the Data Release 11 sample, containing nearly one million galaxies and covering approximately 8500 square degrees and the redshift range 0.2 < z < 0.7. We also compare these results with those from the publicly released (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  9
  Yunus Emre ve Eğirdirli Şeyh Mehmed Çelebi Divanları Örnekliğinde Tasavvufi Türk Şiirinde Ortak Düş.Cemal Bayak - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 12):85-85.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Yunus emre beyti̇nde dostlarin karşilaşmasi üstüne bi̇r deneme.Ahmet İnam - 2008 - Ethos(misc.) 1:4.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  1
  Toplumsal Çözülmeye Çözüm Denemesi: Yûnus Emre Örneği.Büşra BİLGİN - 2021 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 7 (1):39-61.
  Since the beginning of human coexistence, besides solidarity and domestication, many problems and difficulties have arisen in society and individual individuals. Although the members of the society seem to have tried to comply with the duty of living together, the society started to experience a collapse. The inability of people to digest each other, not to accept their differences and to marginalize, and the tendency to see oneself as superior and privileged to others have been the biggest factors that have (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  15
  Yunus Emre Divanı'nın Türkçe Öğretimi Açısından İncelenmesi.Musa Kaya - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 12):423-423.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  3
  Yūnus Emre, Niyāzī-i Mıṣrī ve İsmāʿīl Ḥaḳḳī Bursevī’de Türk Tasavvuf Şiirine Özgü Mażmūn Arayışları.Mehmet Murat Yurtsever - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:693-714.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Erdeme dönüş psi̇koloji̇ ve mutluluk yolu.Yunus Emre Temi̇z - 2015 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17 (31):273-273.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  3
  İsl'm Mantık Geleneğinde Belirsiz Ad ve Fiiller Üzerine Bir Soruşturma.Hacı Kaya - 2020 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 33:34-55.
  Kavram mantığı üzerine bina edilen klasik mantık bilimi, daha çok ad kavramlar ve bu kavramlardan bileşen önermeler üzerinden yürütülmüştür. Bu, İslâm mantık tarihinde öncekilerin mantık geleneğinde böyle olmakla birlikte sonrakilerin mantık geleneğinde çok daha belirgindir. Mantık biliminin, bu eğilimle yürütüldüğü ve yüzyılları içeren tarihinde fiil kavramlar, hem kavram hem de yargı bağlamlarıyla kimi belirsizlikleri beraberinde sürükleye gelmiştir. Her ne kadar mantık bilimi, kurulduğu andan itibaren psiko-sosyal temelli dillerin belirleyiciliğinden mümkün oldukça kendisini yalıtıp bilimlere evrensel dil sunma iddiasında bulunmuş ve bu (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  4
  Kel'm-I Fasîh and Yûnus Emre.Kadir Güler - 2010 - Journal of Turkish Studies 5:223-241.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  31
  Is Philosophy a ‘Theory of Everything’?: G. M. K. Hunt.G. M. K. Hunt - 1992 - Royal Institute of Philosophy Supplement 33:219-231.
  When Wittgenstein moved from Manchester to Cambridge he was following a path from the study of the natural sciences to the study of philosophy which was then not unusual, and has since become increasingly common. Russell had preceded him in that intellectual emigration and many more were to follow. Of the three philosophy departments I have been in, two were headed by natural scientists. Both my research supervisors in philosophy were natural scientists. Less surprising, but still significant, a considerable proportion (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  1
  Mehmet Akif İnan’ın Sûfî Kişiliği.Ali Teni̇k - 2021 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 7 (2):1075-1108.
  Mehmet Akif İnan, Türkiye sendikacılığının önde gelen bir siması olarak bilinmesinin yanı sıra şâir ve yazarlığıyla da toplumun ekseriyeti tarafından tanınan bir şahsiyettir. Fakat sûfî kişiliği pek bilinmemektedir. Yapılan araş-tırmada İnan’a daha mücadeleci ve aktif karakter sağlayan hakikat, bilinmeyen tasavvuf ve tarîkat yönüdür. O, tasavvuf terbiyesinin kazandırdığı ahlâkla, insanlara önceden gösterdiği fedakârlığın daha fazlasını gösterir. İnan, tasavvuf ilmiyle benlik dönüşümünü gerçekleştirdikten sonra hem sendika çalışmalarında hem yazılarında ve şiirlerinde neslin kendi öz kültürü ve medeniyetiyle yetişmesi için gayret göstermiştir. İnan’ın tarîkata (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  17
  Mehmet Kaplan'ın Yunus Emre ve Şiirlerini Konu Alan Yazıları Üzerine Bir Değerle.İsmet Şanli - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 20):567-567.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  22
  A Language Analysis of Yunus Emre’s “Kayusu Değül” Rymed Poem.Yasemin Özcan Gönülal - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:183-190.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  9
  Turkish in Yunus Emre.Yaşar Akdemi̇r - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:115-125.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  2
  Neuropsychiatric Symptoms of COVID-19 Explained by SARS-CoV-2 Proteins’ Mimicry of Human Protein Interactions.Hale Yapici-Eser, Yunus Emre Koroglu, Ozgur Oztop-Cakmak, Ozlem Keskin, Attila Gursoy & Yasemin Gursoy-Ozdemir - 2021 - Frontiers in Human Neuroscience 15.
  The first clinical symptoms focused on the presentation of coronavirus disease 2019 have been respiratory failure, however, accumulating evidence also points to its presentation with neuropsychiatric symptoms, the exact mechanisms of which are not well known. By using a computational methodology, we aimed to explain the molecular paths of COVID-19 associated neuropsychiatric symptoms, based on the mimicry of the human protein interactions with SARS-CoV-2 proteins.Methods: Available 11 of the 29 SARS-CoV-2 proteins’ structures have been extracted from Protein Data Bank. HMI-PRED, (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  14
  Identity And Personality In Biographic Novels Yunus Emre Example.Ümmühan Bi̇lgi̇n Topçu - 2013 - Journal of Turkish Studies 8.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  3
  An Explanation Of A Poem From Divan By Yunus Emre.Özkan Daşdemi̇r - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:62-81.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  4
  The Commentary Of One Of The Yunus Emre’s Poems.Mustafa Tatçi - 2007 - Journal of Turkish Studies 2:740-749.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  13
  Through Sezai Karakoç’s Perspective: Yunus Emre, Mehmet Âkif, Mevl'na.Murat Turna - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:2025-2042.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Poetic Translation Examples Taken From Paul Valéry and Yunus Emre.Erol Kayra - 1993 - Diogenes 41 (164):73-87.
 36.  15
  Human And The View Of Humanity Of Yunus Emre And Messages Today.İsmet Şanli - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:923-929.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  10
  An Ascetic “Turning” in Circle of “Slothfulness”:Yunus Emre.Ayşegül Akdemi̇r - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:97-113.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  6
  Turkish Islamic Terms In Diwan Of Yunus Emre.Emek Üşenmez - 2013 - Journal of Turkish Studies 8:625-644.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  19
  Ascent to the Absolute, Metaphysical Papers and Lectures. [REVIEW]M. K. G. - 1971 - Review of Metaphysics 25 (1):124-124.
  This is a collection of lectures and papers, written during the past ten years. They are all concerned with the logical properties of the Absolute and to this extent are a denial of the author's 1948 argument designed to disprove the existence of an Absolute Being. The first three lectures on Absolute-theory are a systematic account of the notion of a unique, necessary Existent and the repercussions such a notion has upon other philosophical problems such as space and time, substance (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  22
  Operationism and Theory in Psychology.G. Bergmann & K. W. Spence - 1941 - Psychological Review 48 (1):1-14.
 41.  42
  Horace at Tibur and the Sabine Farm. By G. H. Hallam. Pp. 24; 11 Illustrations and Two Maps. Harrow School Bookshop, J. F. Moore, 1923. [REVIEW]G. E. K. Braunholtz - 1924 - The Classical Review 38 (5-6):137-137.
 42. Continuous Lattices and Domains.G. Gierz, K. H. Hofmann, K. Keimel, J. D. Lawson, M. W. Mislove & D. S. Scott - 2007 - Studia Logica 86 (1):137-138.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   19 citations  
 43. Bandettini, PA, 442 Bandura, A., 128,130,131,151,446.G. Abakoumkin, K. Acham, G. Agronick, G. K. Aguirre, M. Ainsworth, S. I. Alexandrov, D. C. Alsop, S. M. Andersen, P. K. Anokhin & C. Arce - 2007 - In L. I͡A Dorfman, Colin Martindale & Vladimir Petrov (eds.), Aesthetics and Innovation. Cambridge Scholars Press. pp. 471.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  29
  Ethics in the Family Firm: Cohesion Through Reciprocity and Exchange.Rebecca G. Long & K. Michael Mathews - 2011 - Business Ethics Quarterly 21 (2):287-308.
  The ubiquity of family dominated firms in economies worldwide suggests that inquiry into the nature of the ethical frames of these types of firms is increasingly important. In the context of a social exchange approach and the norm of reciprocity, this manuscript addresses social cohesion in a dominant family firm coalition. It is argued that the factors underlying this cohesion, direct versus indirect reciprocity, shape unique attributes of family firms such as intentions for transgenerational sustainability, the pursuit of non-economic goals, (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 45.  9
  Heath on Unity and Daitz's Living Voice.A. K. G. - 1991 - American Journal of Philology 112 (1).
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  13
  Recent Books on Folklore and Mythology.A. K. G. - 1993 - American Journal of Philology 114 (2).
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  6
  The Selected Classical Papers of Basil Lanneau Gildersleeve. [REVIEW]A. K. G. - 1993 - American Journal of Philology 114 (4).
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  74
  G.K. Chesterton et le curé d’Ars.G. K. Chesterton - 2010 - The Chesterton Review En Français 1 (1):17-22.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  4
  Ancient Antecedents of Modern Literary Theory.A. K. G. - 1989 - American Journal of Philology 110 (3).
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  4
  Three Recent Publications.A. K. G. - 1991 - American Journal of Philology 112 (4).
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000