Results for 'Yue di Shen'

994 found
Order:
 1.  28
  Common and Specific Alterations of Amygdala Subregions in Major Depressive Disorder With and Without Anxiety: A Combined Structural and Resting-State Functional MRI Study.Yao Yao Li, Xiao Kang Ni, Ya Feng You, Yan hua Qing, Pei Rong Wang, Jia shu Yao, Ke Ming Ren, Lei Zhang, Zhi wei Liu, Tie jun Song, Jinhui Wang, Yu-Feng Zang, Yue di Shen & Wei Chen - 2021 - Frontiers in Human Neuroscience 15.
  Anxious major depressive disorder is a common subtype of major depressive disorder; however, its unique neural mechanism is not well-understood currently. Using multimodal MRI data, this study examined common and specific alterations of amygdala subregions between patients with and without anxiety. No alterations were observed in the gray matter volume or intra-region functional integration in either patient group. Compared with the controls, both patient groups showed decreased functional connectivity between the left superficial amygdala and the left putamen, and between the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2. Li di jing shen: li yue wen hua yu Zhongguo zheng zhi.Su Liu - 1990 - [Changchun shi]: Fa xing Jilin sheng xin hua shu dian.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  6
  Wei Jin "shen chao xing yue" de wen hua di yun.Jianjun Jiang - 2013 - Taibei Shi: Xin wen feng chu ban gong si.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  23
  Topological domains in mammalian genomes identified by analysis of chromatin interactions.Yin Shen, Dixon Jr, S. Selvaraj, F. Yue, A. Kim, Y. Li, M. Hu, J. S. Liu & B. Ren - unknown
  The spatial organization of the genome is intimately linked to its biological function, yet our understanding of higher order genomic structure is coarse, fragmented and incomplete. In the nucleus of eukaryotic cells, interphase chromosomes occupy distinct.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   17 citations  
 5. Sustained Effect of Music Training on the Enhancement of Executive Function in Preschool Children.Yue Shen, Yishan Lin, Songhan Liu, Lele Fang & Ge Liu - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 6.  15
  Promotion of Street-Dance Training on the Executive Function in Preschool Children.Yue Shen, Qing Zhao, Yue Huang, Ge Liu & Lele Fang - 2020 - Frontiers in Psychology 11.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  10
  E-Cigarette Use and Regulation: A Comparative Analysis between the United States, the UK, and China.Fengmin Shao, Yue Gu, Lijun Shen, Yuming Wang & Hui Zhang - 2022 - American Journal of Bioethics 22 (10):29-31.
  Svirsky, Howard, and Berman have enumerated a variety of U.S. FDA roles, arguing that although the public possess a “right to information” about health risks,...
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8.  11
  Development and Preliminary Validation of the Youth Leadership Potential Scale.Yue Yuan, Qing Chen, Xiaomin Sun, Zhenzhen Liu, Gang Xue & Di Yang - 2019 - Frontiers in Psychology 10:472858.
  To address the need for a valid and reliable scale of youth leadership potential based on the development theory of leadership, the current study developed the Youth Leadership Potential Scale (YLPS) and investigated its factor structure and psychometric properties in a sample of 696 students (grades 7-9) in China. Exploratory structural equation modeling (ESEM) identified a five-factor solution comprising leadership information, leadership attitude, communication skills, decision-making skills, and stress management skills. ESEM within confirmatory factor analysis demonstrated an adequate fit for (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  21
  People of Lower Social Status Are More Sensitive to Hedonic Product Information—Electrophysiological Evidence From an ERP Study.Weiguo di ChenQu, Yanhui Xiang, Jiaxu Zhao & Guyu Shen - 2019 - Frontiers in Human Neuroscience 13.
 10.  11
  Brain Functional Alterations in Prepubertal Boys With Autism Spectrum Disorders.Xipeng Yue, Ge Zhang, Xiaochen Li, Yu Shen, Wei Wei, Yan Bai, Yu Luo, Huanhuan Wei, Ziqiang Li, Xianchang Zhang & Meiyun Wang - 2022 - Frontiers in Human Neuroscience 16.
  ObjectivesAbnormal brain function in ASD patients changes dynamically across developmental stages. However, no one has studied the brain function of prepubertal children with ASD. Prepuberty is an important stage for children’s socialization. This study aimed to investigate alterations in local spontaneous brain activity in prepubertal boys with ASD.Materials and MethodsMeasures of the amplitude of low-frequency fluctuations and regional homogeneity acquired from resting-state functional magnetic resonance imaging database, including 34 boys with ASD and 49 typically developing boys aged 7 to 10 (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  31
  Humor Affects Fairness Considerations in the Gain and Loss Contexts.Zhong Yang, Yue di FuQi, Ya Zheng, Qi Li & Xun Liu - 2019 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  17
  Heterosexual Rejection and Mate Choice: A Sociometer Perspective.Lin Zhang, Shen Liu, Yue Li & Lu-Jun Ruan - 2015 - Frontiers in Psychology 6.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  80
  Feelings of Entrapment and Defeat Mediate the Association Between Self-Esteem and Depression Among Transgender Women Sex Workers in China.Ruijie Chang, Huwen Wang, Rui She, Shuxian Zhang, Lhakpa Tsamlag, Qiuming Shen, Yue Shi, Zixin Wang, Joseph T. F. Lau, Ying Wang & Yong Cai - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  7
  Makesi zhe xue guan he En'gesi: "Fei'erbaha lun" he "guan yu Fei'erbaha di ti gang" yan jiu.Zhiqiang Yue - 1993 - [Canton]: Zhongshan da xue chu ban she.
  本书结合对马克思、恩格斯哲学原著的研究探讨,对大学生们在学习中提出的若干问题进行了阐释。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  16
  Mei di ling gan shen ci hu: xin li mei xue yi lan.Zhi Shen - 1991 - [Wuhan shi]: Xin hua shu dian Hubei fa xing suo jing xiao.
  本书通过事例告诉人们美的灵感究竟是怎样产生的,怎样了解审美意识的心理过程和心理结构等。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  16
  Bibliometric analysis: Research trends of acupuncture treatment to cognitive impairment in recent 15 years.Chen-Chen Nie, Kai-Qi Su, Jing Gao, Xiao-Lei Song, Zhuan Lv, Jie Yuan, Meng Luo, Xiao-Di Ruan, Yong-Fu Fan, Ming-Yue Yu, Shi-Kui Qi & Xiao-Dong Feng - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  ObjectivesAcupuncture therapy has been used for cognitive impairment-related diseases, however, there are still few studies on the overall trend of acupuncture therapy on cognitive impairment based on bibliometric analysis. The purpose of this study was to explore the research trend of the impact of acupuncture on cognitive impairment in the past 15 years, analyze the research trends and hotspots, and provide new ideas and theoretical basis for future research directions.MethodsFrom the Web of Science Core Collection, the relevant literature on the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  7
  San yue di zhe si.Zuocheng Shi - 1991 - Taibei Shi: Wan xiang tu shu gu fen you xian gong si.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  5
  Ke xue fa xian zhong di luo ji fang fa.Yue Su & Zongtang Liu (eds.) - 1990 - [Peking]: Beijing shi fan da xue chu ban she.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  14
  Clinical Research: Auditory Stimulation in the Disorders of Consciousness.Jiajie Zhu, Yifan Yan, Wei Zhou, Yajun Lin, Zheying Shen, Xuanting Mou, Yan Ren, Xiaohua Hu & Haibo Di - 2019 - Frontiers in Human Neuroscience 13.
 20.  2
  Shen jian.Yue Xun - 1977 - Edited by Xingzeng Huang, Yi Ruan, Gan Xu, Tong Wang & Xian Cui.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Shen jian tong jian. Qian fu lun tong jian.Yue Xun & Fu Wang (eds.) - 1987 - Shanghai: Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Jing shen wen ming yu she hui zhu yi.Yue Yang - 1988 - [Canton]: Guangdong sheng xin hua shu dian jing xiao. Edited by Yangsheng Zhong & Ying Fan.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  9
  Shen jian Zhong lun xuan yi.Tao Zhang, Genqing Fu, Yue Xun & Gan Xu (eds.) - 1991 - Chengdu: Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  3
  Da jiang ru lin: Chang Jiang liu yu de ru xue yu xiu shen.Shengkui Yue - 2014 - Wuhan Shi: Chang Jiang chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  4
  Zhui xun shi yi de qi ju: xian dai xing yu shen mei jiao yu.Youxi Yue - 2009 - Beijing: Ren min chu ban she.
  本书在透过“现代性”和“审美教育”这一视角,采用文化学、心理学和美学相结合的方法,透过有关现代性和审美教育言说的复杂性和矛盾,既以现代性和审美教育的言说为基础,又要跳出已有的言说:既体会西方现代性论者 和审美教育论者的言内言外之意,又超越西方学者用以进行表述的西文的局限,力图从丰富、复杂、矛盾的现代性言说和审美教育言说的迷宫里清理出其内在意识中所欲表达的东西.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Zhongguo zhe xue de guo ji sheng hui: di 12 jie guo ji Zhongguo zhe xue da hui ji shi.Hua Yue (ed.) - 2003 - Beijing: Dang dai Zhongguo chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Mo jing di luo ji xue.Youding Shen - 1980 - [Beijing]: Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  5
  Zi zu zhi di zhe xue: yi zhong xin di zi ran guan he ke xue guan.Xiaofeng Shen - 1993 - Beijing: Xinhua shu dian jing xiao. Edited by Tong Wu & Guoping Zeng.
  本书对自组织理论进行综合性研究,并探讨了关于自然界自组织演化的自然图景和自然观,关于自然科学自组织演化的科学图景和科学观。.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  7
  Dao de kun jing yu chao yue: jing shen, zhi xu ji si yu = Daodekunjingyuchaoyue.Dachuan Ren - 2011 - Nanchang Shi: Jiangxi ren min chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  19
  Zhang Jiuchen. Di zhi xue yu Minguo she hui: 1916–1950 [Geology and Society: A Study in Chinese National Geological Survey]. . 286 pp., bibl., index. Jinan: Shandong jiao yu chu ban she [Shandong Education Press], 2005. π⃑ 33. [REVIEW]Grace Y. Shen - 2008 - Isis 99 (3):634-635.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Ji chu wu li xue di bian zheng fa.Xianjia Shen - 1983 - Beijing: Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Wu li zhi hou--xing shang xue di fa zhan.Qingsong Shen - 1987 - Taibei Shi: Niudun chu ban she.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  2
  Zhi: qian gu shan shuo di xin ling zhi guang.Jicheng Shen - 1997 - Nanning Shi: Fa xing Guangxi xin hua shu dian.
 34. Di 1 han. v. 1. Shu jing.Cai Shen zhu - 2007 - In Xi Zhu, Jiyu Ren & Yuan Pan (eds.), Zhong Guo Wen Hua Jing Dian. Xi Leng Yin She Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  4
  Ke xue zhong li di shen hua.Junyi Lin - 1989 - Taibei Shi: Zi li bao xi wen hua chu ban bu.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  7
  Xian dai xing zhong di shen mei jing shen: jing dian mei xue wen xuan.Xiaofeng Liu (ed.) - 1997 - Shanghai: Fa xing Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Discourse on Tao and Cosmology in the Guodian Bamboo Texts of Lao Zi.Vincent Shen - 1999 - Philosophy and Culture 26 (4):298-316.
  Researchers tend to believe that bamboo "I" more concerned about practical, and more on the ruler the people rule the country road, or self-cultivation and the country contains only two types of content, rarely discussed cosmology and Dao. However, analysis of this article pointed out, Guodian bamboo "I", although incomplete because of missing, can not present a complete and systematic channel theory and cosmology, but such ideas are still very clear. Which show more about all things back to the text (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  16
  Wen xue jie shi xue: wen xue di shen mei chan shi yu yi yi sheng chen.Yuanpu Jin - 1997 - Changchun Shi: Jiling sheng xin hua shu dian fa xing.
  本书包括“间性”的凸现——比较诗学与比较文化的多元主义与对话交往、寻找新的问题域——比较文学—比较文化的当代课题、西方与中国:二十世纪的语言论转向、西方当代作者中心论的兴起与衰落、西方当代文本中心论的 兴起与衰落等。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  6
  Shi su shi dai yu chao yue jing shen =.Jilin Xu & Qing Liu (eds.) - 2008 - Nanjing: Jiangsu ren min chu ban she.
 40.  2
  Xunzi di yin yue zhe xue.Wenzhang Wu - 1994 - Taibei Shi: Wen jin chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  5
  Xue hai tang yu Han Song xue zhi Zhe Yue di shan =.Meifang Yu - 2016 - Beijing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she.
  漢宋分爭是清代學術的結穴,也制約着民國學術的流變。 本書以重新梳理清代漢宋關系為主旨,在盡量占據文獻的基礎上轉變研究思路,將清季以來尤其是民國學人名著中廣為流傳的觀點作為前賢見識,而非清學的本事;進而在整體的觀照下,選取漢宋敘述形成的關鍵環節,即阮元— —學海堂——陳澧的大事因緣,拋開成見,使條理人事關系與解讀文獻本意相輔相成,揭示史事、觀念發生演化的歷史進程,重現清中葉所謂漢宋分爭的本相,寓解構於重構之中。 於梅舫,1980年出生,浙江紹興人,歷史學博士。先后求學於浙江師范大學歷史系、中國人民大學歷史系、中山大學歷史系、復旦大學文史研究院,現為中山大學歷史系副教授。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  13
  Fo xue zhi zhe si jing guan.Li Ye - 2018 - Shanghai: Shanghai san lian shu dian.
  Ben shu zhi zai yong zhe xue yan jiu de fang shi zheng ti lun shu fo xue ti xi. wei le shi pu tong da zhong neng chu kui wan zheng de fo jiao xi tong, zuo zhe fen bie cong fo jiao de ge di yu pai bie,zhe xue si xiang guan dian,si miao jian zhu yi ji fo jing shu ji lun zhu deng fang mian jin xing liao xiang jin de xu shu ji tao lun. shu (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  8
  Li yue wen hua yu xiang zheng: dui liang Zhou li yue wen hua de xiang zheng xing yi shu jing shen zhi kao cha.Chunyuan Chu - 2017 - Hefei Shi: Anhui da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Shen mei di min gan =.Zhaowen Wang - 1986 - Shanghai: Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Li shi di zhe xue fan si: guan yu "Jing shen xian xiang xue" di yan jiu.Shuren Wang - 1988 - [Peking]: Xin hua shu dian jing xiao.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Chuan tong yu chao yue: Riben zhi shi fen zi de jing shen gui ji.Guanghui Wu - 2003 - Beijing: Zhong yang bian yi chu ban she.
  吴光辉,湖北省武汉市人,现为厦门大学外文学院讲师,日本语教育研究中心副主任。著有《传统与超越》。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  5
  Shen mei di wen hua xuan ze.Chengwan Lao - 1991 - Shanghai: Xin hua shu dian jing xiao.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  6
  Shen ru jiao she: Jiang hu ru xue zhong "cheng" di si xiang yan jiu.Zhangyi Tong - 1993 - Taibei Shi: Zong jing xiao Qian hua tu shu chu ban shi ye you xian gong si.
 49.  4
  Shen qi di Guiguzi chuan shuo.Lizhong Fang - 1993 - Beijing: Xin hua shu dian jing xiao. Edited by Xiaohong Hu.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  9
  Yimeng jing shen yu Linyi ge ming lao qu kua yue shi fa zhan yan jiu =.Haiying Sun - 2017 - Jinan Shi: Shandong ren min chu ban she. Edited by Yonglian Chen.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 994