Order:
 1. Wen xue de zhen di: Wang Yuanxiang wen yi xue wen xuan.Yuanxiang Wang - 2021 - Jinan Shi: Shandong wen yi chu ban she.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  1
  Zai Zhe Zhi Bin: Wang Yuanxiang Jiao Shou Qi Shi Shou Qing Ji Zhejiang da Xue Wen Yi Xue Yan Jiu Suo Cheng Li Wu Zhou Nian Ji Nian Wen Ji.Yuanxiang Wang - 2004 - Guangxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  本书是浙江大学王元骧教授七十寿庆暨浙江大学文艺学研究所成立五周年纪念文集。全书分为王元骧先生的文艺学道路、文艺学思想的自由探索、文艺学思想的现代性解释三辑。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark