Results for 'Yi-Fan Zhou'

1000+ found
Order:
 1.  84
  Density Matrix in Quantum Mechanics and Distinctness of Ensembles Having the Same Compressed Density Matrix.Gui Lu Long, Yi-Fan Zhou, Jia-Qi Jin, Yang Sun & Hai-Woong Lee - 2006 - Foundations of Physics 36 (8):1217-1243.
  We clarify different definitions of the density matrix by proposing the use of different names, the full density matrix for a single-closed quantum system, the compressed density matrix for the averaged single molecule state from an ensemble of molecules, and the reduced density matrix for a part of an entangled quantum system, respectively. We show that ensembles with the same compressed density matrix can be physically distinguished by observing fluctuations of various observables. This is in contrast to a general belief (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Xi Zhou de zhe xue yi ci yu Zhongguo chuan tong zhe xue fan chou =.Bin Sun - 2015 - Beijing: Qing hua da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  43
  Rapid Improvement in Visual Selective Attention Related to Action Video Gaming Experience.Nan Qiu, Weiyi Ma, Xin Fan, Youjin Zhang, Yi Li, Yuening Yan, Zhongliang Zhou, Fali Li, Diankun Gong & Dezhong Yao - 2018 - Frontiers in Human Neuroscience 12.
 4.  3
  Factor Structure and Gender Invariance of Chinese Version State-Trait Anxiety Inventory (Form Y) in University Students.Yan Han, Jie Fan, Xiang Wang, Jie Xia, Xingze Liu, Huan Zhou, Yi Zhang & Xiongzhao Zhu - 2020 - Frontiers in Psychology 11.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Li shi xu wu zhu yi pi pan wen xuan.Bing Zhou (ed.) - 2018 - Beijing: Hong qi chu ban she.
  Ben shu fen wu ge zhuan ji,Xuan lu le wang wei guang,Zhang quan jing,Tian xin ming,Liang zhu,Li shen ming,Liu run wei,Zhou xin cheng deng fa biao zai deng qi kan shang de pi pan li shi xu wu zhu yi de wen zhang,Zhi zai yin dao guang da dang yuan gan bu shen ke ren shi li shi xu wu zhu yi de wei hai,Shi zhong jian chi wei wu shi guan,Jian jue fan dui li shi xu wu zhu (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  8
  Towards convergence rate analysis of random forests for classification.Wei Gao, Fan Xu & Zhi-Hua Zhou - 2022 - Artificial Intelligence 313 (C):103788.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7.  24
  Patients With Obsessive-Compulsive Disorder Exhibit Deficits in Consummatory but Not Anticipatory Pleasure.Sihui Li, Yi Zhang, Jie Fan, Wanting Liu, Jun Gan, Jing He, Jinyao Yi, Changliang Tan & Xiongzhao Zhu - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8. Zhou Yuan gong shi xi yi fang ji.Ming) Zhou Shenke & Zhou Zhihan - 2013 - In Wanxia Wang (ed.), Lianxi Zhi: Ba Zhong Hui Bian. Hunan da Xue Chu Ban She.
 9. Dang Dai Shen Mei Wen Hua Xin Lun =.Jing Zhang, Zhou Fan & Bo Geng (eds.) - 2008 - Zhongguo Chuan Mei da Xue Chu Ban She.
  本书分为理论探索、个案解读、研究生审美文化论坛三部分。收录的文章有:《文艺美学新形态——审美文化研究及其人文品位》、《略谈当代审美文化的“审美”内涵》、《论审美活动的学术定位——从“社会个体生成论”看 美学的研究对象》、《论审美抽象》等。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  7
  On the Relationship Between Sensory Eye Dominance and Stereopsis in the Normal-Sighted Adult Population: Normative Data.Yonghua Wang, Lele Cui, Zhifen He, Wenman Lin, Jia Qu, Fan Lu, Jiawei Zhou & Robert F. Hess - 2018 - Frontiers in Human Neuroscience 12.
 11.  26
  The Binocular Balance at High Spatial Frequencies as Revealed by the Binocular Orientation Combination Task.Yonghua Wang, Zhifen He, Yunjie Liang, Yiya Chen, Ling Gong, Yu Mao, Xiaoxin Chen, Zhimo Yao, Daniel P. Spiegel, Jia Qu, Fan Lu, Jiawei Zhou & Robert F. Hess - 2019 - Frontiers in Human Neuroscience 13.
 12. Occupational Stigma Perception, Emotional Exhaustion State, and Professional Commitment Response: Understanding the Mechanisms Underlying Hotel Interns’ Perceptions of Career Prospects.Lei Lei Wen, Keheng Xiang, Fan Gao & Jieling Zhou - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  This study uses an integrated model of resource conservation theory and social learning theory to explore the antecedents of hotel interns’ perceptions of occupational stigma and to explore the mechanisms inherent to retention willingness. This study first manipulated relevant subjects’ experimental materials through a contextual experiment and used a one-way ANOVA to test the effects of competence stereotypes and occupational stereotypes on hotel interns’ stigma perceptions, respectively, and then used partial least squares structural equation modeling as a statistical tool and (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  18
  Corrigendum: The Binocular Balance at High Spatial Frequencies as Revealed by the Binocular Orientation Combination Task.Yonghua Wang, Zhifen He, Yunjie Liang, Yiya Chen, Ling Gong, Yu Mao, Xiaoxin Chen, Zhimo Yao, Daniel P. Spiegel, Jia Qu, Fan Lu, Jiawei Zhou & Robert F. Hess - 2019 - Frontiers in Human Neuroscience 13.
 14. Shuo Yi Qie You Bu Zhi Chan Ding Lun Yan Jiu: Yi Fan Wen "Ju She Lun" Ji Qi Fan Han Zhu Shi Wei Ji Chu = Dhyāna-Samāpatti in Sarvāstivāda Abhidharma. Weishan - 2011 - Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  8
  Gadolinium Enhancement May Indicate a Condition at Risk of Developing Necrosis in Marchiafava–Bignami Disease: A Case Report and Literature Review.Zhiqin Wang, Jianfeng Wang, Fang Yi, Lin Zhou & Yafang Zhou - 2019 - Frontiers in Human Neuroscience 13.
 16. Signal Processing-Fractional Order Digital Differentiators Design Using Exponential Basis Function Neural Network.Ke Liao, Xiao Yuan, Yi-Fei Pu & Ji-Liu Zhou - 2006 - In O. Stock & M. Schaerf (eds.), Lecture Notes in Computer Science. Springer Verlag. pp. 735-740.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Zhou Dunyi zhu zuo shi yi =.Liangying Zhou - 2017 - Guangzhou: Hua nan li gong da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  17
  Competition May Increase Social Utility in Bipartite Matching Problem.Yi-Xiu Kong, Guang-Hui Yuan, Lei Zhou, Rui-Jie Wu & Gui-Yuan Shi - 2018 - Complexity 2018:1-7.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 19.  8
  Long-Term Physical Exercise and Mindfulness Practice in an Aging Population.Yi-Yuan Tang, Yaxin Fan, Qilin Lu, Li-Hai Tan, Rongxiang Tang, Robert M. Kaplan, Marco C. Pinho, Binu P. Thomas, Kewei Chen, Karl J. Friston & Eric M. Reiman - 2020 - Frontiers in Psychology 11.
 20. Yi Shi de Xiang Du: Yi Husai'er Wei Zhou Xin de Xian Xiang Xue Wen Ti Yan Jiu.Liangkang Ni - 2007 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  本书主要围绕胡塞尔现象学在意识哲学层面上进行讨论,内容涵盖了由“意识现象学”引发的方法、背景和相关分析,以及意识现象学视角下的文化和艺术。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Fan zui lun zheng yi wen ti yan jiu =.Jidong Jia - 2021 - Beijing: Fa lü chu ban she.
  Ben shu yi xing wei wu jia zhi er yuan lun wei yan jiu zhu xian, an zhao " ke guan gou cheng yao jian, pai chu ke guan wei fa de shi you, zhu guan gou cheng yao jian, pai chu zhu guan ze ren de shi you " si jie ceng fan zui lun ti xi de jia gou, cong ke guan yao jian, zhu guan yao jian, xiu zheng xing tai san ge wei du, lin xuan fan (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  80
  An exposition of Zhou Yi studies in modern Neo-Confucianism.Guo Qiyong - 2006 - Frontiers of Philosophy in China 1 (2):185-203.
  The representatives of modern Neo-Confucianism all greatly value Yi Zhuan and regard it as one of their spiritual resources, and give their own creative interpretations and transformations. Xiong Shili's ontological-cosmological theory takes "qian yuan" as its center; Ma Yifu has a theory of ontology-cultivation centered on "nature-principle"; Fang Dongmei has a metaphysics of production and reproduction; Mou Zongsan takes the view of "completely knowing the fathomless and understanding transformation" as a moral metaphysics; and in Tang Junyi there is a theory (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 23. The impact of challenge and hindrance stressors on newcomers’ organizational socialization: A moderated-mediation model.Yi Tang, Zhijun Zhang, Shengnan Wu & Ju Zhou - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  The importance of work stress on newcomers’ organizational socialization has been a topic of substantial interest. However, the impact mechanism of different stressors on newcomers’ organizational socialization is still in the early stages of theory development. This study, based on the theory of the dual work stress model, explored how to challenge stressors and hindrance stressors impact newcomers’ organizational socialization via the mediation of job crafting. Based on the empirical data from 247 newcomers, we found that challenge stressors positively affected (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  34
  Time course of conflict processing modulated by brief meditation training.Yaxin Fan, Yi-Yuan Tang, Rongxiang Tang & Michael I. Posner - 2015 - Frontiers in Psychology 6.
 25. Fan Si Yu Jing Jie: Ji Nian Feng Youlan Xian Sheng Dan Chen 110 Zhou Nian Ji Feng Youlan Xue Shu Guo Ji Yan Tao Hui Wen Ji.Jun Hu (ed.) - 2008 - Beijing da Xue Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  11
  Modeling Cell-to-Cell Spread of HIV-1 with Nonlocal Infections.Xiaoting Fan, Yi Song & Wencai Zhao - 2018 - Complexity 2018:1-10.
  This paper is devoted to develop a nonlocal and time-delayed reaction-diffusion model for HIV infection within host cell-to-cell viral transmissions. In a bounded spatial domain, we study threshold dynamics in terms of basic reproduction numberR0for the heterogeneous model. Our results show that ifR0 1, virus will persist in the host environment.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 27. Yi xue yu zhou xue.Zutong Jiang - 2016 - Shanghai Shi: Shanghai san lian shu dian.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Fang Yizhi Yu "Zhou Yi Shi Lun He Bian" Kao.Yingxi Peng - 2007 - Zhongshan da Xue Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  1
  Zhou Dunyi.Lizhou Fan - 2010 - Guangdong Ren Min Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  2
  Functional Alterations in Resting-State Visual Networks in High-Tension Glaucoma: An Independent Component Analysis.Yi Wang, Weizhao Lu, Yuanzhong Xie, Jian Zhou, Tingqin Yan, Wenhui Han & Jianfeng Qiu - 2020 - Frontiers in Human Neuroscience 14.
 31. Lianxi yi fang ji.Qing) Zhou Gao - 2013 - In Wanxia Wang (ed.), Lianxi Zhi: Ba Zhong Hui Bian. Hunan da Xue Chu Ban She.
 32. "Zhou yi" zhi "shi" yu "si": Huang Yushun Yi xue lun wen ji.Yushun Huang - 2020 - Jinan Shi: Shandong ren min chu ban she.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  1
  Zhou Yi Ren Sheng Guan.Pu'an Hu - 2012 - Zhong Yang Yan Jiu Yuan Zhongguo Wen Zhe Yan Jiu Suo.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  1
  Improved Brain–Computer Interface Signal Recognition Algorithm Based on Few-Channel Motor Imagery.Fan Wang, Huadong Liu, Lei Zhao, Lei Su, Jianhua Zhou, Anmin Gong & Yunfa Fu - 2022 - Frontiers in Human Neuroscience 16.
  Common spatial pattern is an effective algorithm for extracting electroencephalogram features of motor imagery ; however, CSP mainly aims at multichannel EEG signals, and its effect in extracting EEG features with fewer channels is poor—even worse than before using CSP. To solve the above problem, a new combined feature extraction method has been proposed in this study. For EEG signals from fewer channels, wavelet packet transform, fast ensemble empirical mode decomposition, and local mean decomposition were used to decompose the band-pass (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. A Fully Four Dimensional Reconstruction Strategy for Cardiac Gated SPECT with Noise Reduction, Scatter Correction, Resolution Restoration and Inversion of Attenuated Radon Transform in KL Space.Yi Fan, Hongbing Lu & Zhengrong Liang - 2010 - In Giselle Walker & E. S. Leedham-Green (eds.), Identity. Cambridge University Press. pp. 3.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  1
  Yi Xue Yu Ren Wen: Yi Gai Ge Chuang Xin Jing Shen Tui Jin Yi Yao Yuan Xiao Zhe Xue She Hui Ke Xue Fan Rong Fa Zhan = Yixue Yu Renwen.Jian Wang & Xinyue Liu (eds.) - 2011 - Anhui da Xue Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Da yi dang qian: jian gou Zhongguo sheng ming lun li xue = Building Chinese bioethics in the time of COVID-19.Ruiping Fan & Ying Zhang (eds.) - 2021 - Xianggang: Xianggang cheng shi da xue chu ban she.
  2020年,新冠肺炎病毒在全球爆發,威脅公眾健康、打亂生活節奏、衝擊社會經濟。病毒沒有種族,也沒有國界,人們在共同面對這一瘟疫大挑戰時,健康價值固然重要,與此同時,倫理道德和人類價值如平等、自由、公正 等同樣不能忽略。 本書收錄二十多篇,由兩岸三地的學者撰寫的重大議題文章,從基礎倫理、防控倫理、法律倫理、醫療倫理、責任倫理、關懷倫理六個角度,探討如何在大疫當前的困境下,建構中國生命倫理學。書中提出多個引人反思道德傳統 、倫理精神和價值取向的問題,如防控措施與個人權利應如何平衡?健康碼的追蹤程序能否保障個人隱私權?醫療資源稀缺情況下限制老人的醫療供給是否合理?如何保障一線醫護人員的基本安全? 作者期望通過本書補充生命倫理學的「缺如」,並為健全社會防疫意識、完善醫療衛生體系、增強道德研究,以及建構具有中國特色的生命倫理學盡一分力。在此疫情仍然嚴峻的今日,絕對值得一讀。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Yi lin ou tan.Zeng Fan - 2016 - Beijing: Beijing shi dai Hua wen shu ju.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  1
  Zhou Yi Jing Jie.Yude Wang - 2011 - Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Zhou Yi Si Bian Zhe Xue.Zhangling Wang - 2004 - Ding Yuan Wen Hua Shi Ye You Xian Gong Si.
 41. Zhou yi huo wen.Tianjun Wen - 2020 - Guiyang Shi: Guizhou ren min chu ban she.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  27
  Neuroplastic changes in resting-state functional connectivity after stroke rehabilitation.Yang-Teng Fan, Ching-yi Wu, Ho-Ling Liu, Keh-Chung Lin, Yau-yau Wai & Yao-Liang Chen - 2015 - Frontiers in Human Neuroscience 9.
 43.  8
  Factors Affecting the Effectiveness of Cause-Related Marketing: A Meta-Analysis.Xiaojun Fan, Nianqi Deng, Yi Qian & Xuebing Dong - 2022 - Journal of Business Ethics 175 (2):339-360.
  In its three decades of development, many constructs of cause-related marketing have been tested from different perspectives and in varied contexts. However, there has not yet been an integrated empirical study. Reviewing 162 studies from 117 articles, we constructed a framework of meta-analysis and identified 20 constructs. Among these, 13 are antecedents that can be grouped into three components: consumer-related traits, execution-related factors, and product-related traits, while three mediators and four consequences are used to measure the effectiveness of cause-related marketing. (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  20
  Polarizing genetic information in the egg: RNA localization in the frog oocyte.Mary Lou King, Yi Zhou & Mikhail Bubunenko - 1999 - Bioessays 21 (7):546-557.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 45.  4
  Audiovisual Interactions in Front and Rear Space.Christopher Montagne & Yi Zhou - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  31
  Strain glass in ferroelastic systems: Premartensitic tweed versus strain glass.Xiaobing Ren, Yu Wang, Yumei Zhou, Zhen Zhang, Dong Wang, Genlian Fan, Kazuhiro Otsuka, Tetsuro Suzuki, Yuanchao Ji, Jian Zhang, Ya Tian, Sen Hou & Xiangdong Ding - 2010 - Philosophical Magazine 90 (1-4):141-157.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  6
  When and Why Do Good People Not Do Good Deeds? Third-Party Observers’ Unfavorable Reactions to Negative Workplace Gossip.Xing Zhou, Lele Fan, Cong Cheng & Yancheng Fan - 2021 - Journal of Business Ethics 171 (3):599-617.
  A small but growing body of research suggests that witnessing mistreatment affects third-party observers’ attitudes and behaviors. Based on the framework of belief in a just world theory, this study examines perverse secondary victimization which is particularly pervasive in negative workplace gossip from a third-party perspective but has nonetheless received little attention in organizational research. We present a moderated mediation model and hypothesize that third-party observers’ deservingness judgment would mediate the effect of observed negative workplace gossip and interact with their (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 48.  13
  The Temporal Experience of Pleasure Scale (TEPS): Measurement Invariance Across Gender in Chinese University Students.Huan Zhou, Wanting Liu, Jie Fan, Jie Xia, Jiang Zhu & Xiongzhao Zhu - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  The Temporal Experience of Pleasure Scale (TEPS) is a self-report instrument assessing pleasure experience. The present study aimed to confirm the factor model of the Chinese version of TEPS and test measurement invariance of the scale across gender in Chinese university students. Participants were 2977 (51% female) undergraduates aged from 16 to 27 years (Mean age = 18.9 years). Results indicated that the revised four-factor structure of the TEPS had acceptable fit in the total sample and in gender groups. Furthermore, (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 49. Development and Validation of an Autonomy Questionnaire for Chinese Adolescents From the Perspective of Network Culture.Yi Li, Hong Chen, Yue-li Zheng, Ling-Ling Wu & Cui-Ying Fan - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  This study developed a measure of autonomy for adolescents in contemporary China. First, data from 44 interviewees—40 secondary school students, 2 parents, and 2 secondary school teachers—were used to explore the connotation and theoretical structure of autonomy in adolescents in China. Next, a preliminary Adolescent Autonomy Questionnaire was created from the interview data and administered to 775 secondary school students. Exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis were conducted to verify the factor structure. Finally, 614 secondary school students completed the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Fan Si Wen Yi Xue =.Qingchun Li - 2009 - Beijing Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000