Results for 'Ye N. Tjemkin'

1000+ found
Order:
 1.  13
  Three Great Stories of Ancient India. Story of Rāma; Story of Kṛṣṇa; Story of the Great Battle of the Descendents of BhārataThree Great Stories of Ancient India. Story of Rama; Story of Krsna; Story of the Great Battle of the Descendents of Bharata.Ludwik Sternbach, G. A. Zograf, Ye N. Tjemkin & V. G. Yerman - 1981 - Journal of the American Oriental Society 101 (4):488.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  11
  Lacan's Mirror Stage and Its Visual Significance.N. A. N. Ye - 2012 - Journal of Aesthetic Education (Misc) 2:015.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  7
  Aklın İmk'nı Ve Sınırı: Fahreddin R'zî’Ye Göre Genel Ve Özel Metafizik Bilginin İmk'nı.Eşref Altaş - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (2):109-139.
  Bu makalede Râzî’nin metafizik bilginin imkânı hakkındaki görüşleri incelendi. Öncelikle Râzî’nin metafizik bilinenleri, zat ve varlık, genel ve ayrıntılı bilinenler şeklinde bölümlemesi betimlendi. Râzî’nin genel metafizik bilgiyi mümkün gördüğü birkaç başlık altında incelendi. Bu başlıklar altında varlık kümesinin duyulur âlemden daha geniş olduğu, teorik düşüncenin metafizik bilgi verdiği, nazarî delillerin bir yaratıcının varlığı hakkında zorunlu bilgi verdiği iddiaları ele alındı. Râzî’nin, erken dönemde yazdığı eserlerde mühendisiyyûn dediği bir gruba atfettiği meta- fizik bilginin inkârının delillerini, el-Metâlib’de ancak Tanrı’nın zatının bilinmesi konusuna (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  34
  Yes/no and Wh-Questions in Ǹjò̩-Kóo : A Unified Analysis.Simeon Olaogun - 2018 - Corela. Cognition, Représentation, Langage 16 (1).
  Cet article, s’inscrit dans le cadre minimaliste de la syntaxe générative et étudie oui / non et wh-questions dans la langue Ǹjò̩-kóo, parlée dans l’état de Ondo au Nigeria. On observe que la particule interrogative pour des questions de type oui / non qui suit systématiquement le sujet DP se trouve également dans des clauses avec wh-questions. Cet article soutient que oui / non et wh-questions sont projetées par la même tête fonctionnelle Inter˚, et que wh-words ne participent pas à (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  83
  Türki̇ye'de di̇n psi̇koloji̇si̇ alaninda yapilan li̇sansüstü tezler üzeri̇ne bi̇r i̇nceleme.Kenan Sevinç - 2014 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15 (28):243-243.
  Bu çalışmada, Türkiye’de 1963 ile 2012 yılları arasında din psikolojisi alanında yapılan ve hala devam eden yüksek lisans ve doktora tezlerine ilişkin analizler yer almaktadır. Bunun yanında din psikolojisinin Türkiye’de akademide yer alışına dair kısa bir tarihçe vardır. Bu çalışmanın amacı, din psikolojisi doktora tezlerine ilişkin bir bibliyografya oluşturarak, araştırmacılara ve lisansüstü öğrencilerine bir katalog sunmaktır. Ayrıca, tezlere ait verilerin analizleriyle, yapılacak yeni çalışmalara yol göstermek amaçlanmıştır. Yöntem olarak literatür taraması yapılmış, farklı kurumların katalogları taranmış ve alandaki akademisyenlerle görüşülmüştür. Elde (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  18
  Commentary on Bergman: "Yes... But".N. N. Dubler - 2013 - Journal of Clinical Ethics 24 (1):25-31.
  In “Surmounting Elusive Barriers: The Case for Bioethics Mediation,” Bergman argues that professionals trained in bioethics, reluctant to acquire the skills of mediation, would better be replaced by a cadre of mediators with some bioethics knowledge, to which I respond, “yes . . . but.”.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 7.  18
  Cüveynî’ye Göre Kıy'sın Sınırları ve Sınırlılıkları -Tartışmalı Asıllar Çerçevesinde-.Mehmet Macit Sevgili - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:233-254.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  10
  Türki̇ye’de cumhuri̇yet dönemi̇ eği̇ti̇m poli̇ti̇kalarinin di̇n dersi̇ öğreti̇m programlarina etki̇leri̇.Mahmut Zengin - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9.  5
  Türki̇ye’de gençli̇k, di̇n ve değerler konusunda yapilan ampi̇ri̇k araştirmalarin yöntem ve i̇çeri̇k anali̇zi̇.Akyüz Ismai̇l - 2015 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16 (30):1-1.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  4
  Türki̇ye’de Okul Öncesi̇ Di̇n Eği̇ti̇mi̇ni̇n Temel Taşi: Prof. Dr. Beyza Bi̇lgi̇n.Mustafa Önder - forthcoming - Dini Araştırmalar.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  7
  Hik'ye Edici Metin Yapısı Öğretiminin 6. Sınıf Öğrencilerinin Yazma Kaygılarına.Süleyman Erkam Sulak - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):741-741.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  46
  M ARY J O N YE , The Cambridge History of Science. Volume 5: The Modern Physical and Mathematical Sciences. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. Pp. Xxix+678. ISBN 0-521-57199-5. £65.00, $95.00. [REVIEW]Matthew Stanley - 2006 - British Journal for the History of Science 39 (1):123-125.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  25
  Oğuz Atay'ın Korkuyu Beklerken Hik'ye Kitabında İroninin Kullanımı.Sümeyye Dinler Köksal - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 9):489-489.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  1
  F'r'bî’Ye Göre İnsanın Akletmesi Ve Faal Akıl.Ender Büyüközkara - forthcoming - Beytulhikme An International Journal of Philosophy.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  10
  M'turîdî’ye Göre Kur’'n-ı Kerim’de İşk'l Sebepleri.Alican Dağdeviren & Erkan Çakır - 2016 - Dini Araştırmalar 19 (50):33-57.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  3
  Kuran Kıssalarını Hik'ye Tekniğiyl.Mustafa Ayyildiz - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 7):167-167.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  14
  Heyet‐İ İlmi̇ye Toplantilari Ve Mi̇llî Eği̇ti̇m Şûralarinda Di̇n Eği̇ti̇mi̇.Ayhan ÖZ - 2014 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16 (29).
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  14
  Confusion of Pronominal /N/ and Intervocalic Euphonic Consonant /Y/: Should It Say “Kırklareli’Ne” or “Kırklare-Li’Ye”.Yakup Yilmaz - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:2761-2777.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  3
  Dinî Dışlayıcılık Söylemi İnşa Eden Neo-Klasik Selefî Anlayışın Eleştirisi: Dilin Epistemik Değeri Hakkında Fahreddin R'zî’Ye Yöneltilen Tenkitler Özelinde Bir Değerlendirme.Mehdi Cengiz - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (2):139-156.
  İlâhî metnin nasıl yorumlanacağı, özellikle de akıl-nakil çatışmasında bunlardan hangisinin önceleneceği konusunda belirli ölçütlerin olması gerektiğini söyleyen Râzî, bu bağlamda dilsel delâletin zannîliği teorisini geliştirir. Râzî’nin bu nazariyesine göre lafzî deliller; lügat bilgisinin, sarf ve nahiv kurallarının günümüze intikalinde yaşanması muhtemel olan hatalar ile mecaz, iştirâk ve nakil gibi farklı dil olasılıklarına maruz kalır. Dolayısıyla dinî metinler, karine olmadan kesin bilgi ifade etmez. Neo-klasik Selefî anlayışın öncü isimlerinden İbn Teymiyye ve İbn Kayyim el-Cevziyye, lafzî delillerin kesin bilgi değil, zan ifade (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  32
  Ebû hâti̇m er-râzî’ye göre kur’ân’in hz. muhammed’i̇n peygamberli̇ği̇ne delâleti̇.Süleyman Akkuş & Zülkif Özer - 2016 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17 (32):79-79.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  4
  Kur’Ân’da “Mesci̇d” Kavrami Ve Türki̇ye’de Cami̇ Hi̇zmetleri̇ni̇n İyi̇leşti̇ri̇lmesi̇.Cahit Karaalp - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (14):64-90.
  Kur’ân’da mescid kavramı daha çok Mescid-i Haram bağlamında gündeme gelmekte ve yeryüzünde kurulan ilk evin/maʿbedin Ka’be olduğu ifade edilmektedir. Mescidler, Mescid-i Haram gibi güven, huzur, istikrar veren özgün yapılardır. Mescidler; terbiye, eğitim, irşâd, tefekkür, birlik ve beraberlik, dayanışma, yardımlaşma vurguları ile toplumun sosyal açıdan gelişmesini sağlar. İslâm tarihinde camilerin ifa ettiği vazifeler, İslâm dininin diğer muharref dinler gibi dinle dünya işlerinin arasını ayırmadığını, dini kalbe hapsetmediğini göstermektedir. Hz. Peygamber ve sahabeler döneminde mescidler çok amaçlı mekânlar olarak kullanılmaktaydı. Mescidlerin Hz. Peygamber (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  10
  Sosyo-Poli̇ti̇k Ri̇vâyetleri̇n Anlaşilmasinda Bağlamin Tespi̇ti̇ -“Câhi̇li̇ye Ölümü” Ri̇vayetleri̇ Örneği̇"-.İ̇sa Onay - forthcoming - Trabzon İlahiyat Dergisi.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  42
  Avrupa'da Gelişen Modernlik Ve Modernleşme Anlayışları Ve Bu Anlayışların Türkiye'ye Yansımalarına T.Murat Baran - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 11):55-55.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  10
  İkinci Dünya Savaşı Sırasında Balkanların İşgalinin Türkiye'ye Etkisi: Yahudi Mülteciler Meselesi.Erdem Çanak - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 9):127-127.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  54
  Innovation Factors of National Economy Competitive Development.Sergii Sardak & A. O. Simakhova S. E. Sardak, N. Ye Skrypnyk, O. V. Bilskaya - 2016 - Prague Institute for Qualification Enhancement.
  These arguments prove the necessity of developing highly competitive effective innovation strategy of the national economy aimed at developing modern innovative system that ensures the competitiveness of the national economy through effective use of scientific and technological capabilities towards promoting good economic growth.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  24
  Kendi Kaleminden Prof. Dr. Ramazan Korkmaz’ın Hayat Yolculuğu: Ülkü'ye Mektup.Ramazan Korkmaz - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:000.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  36
  Response to Tzourio-Mazoyer and Zago: Yes, There is a Neural Dissociation Between Language and Reasoning.Martin M. Monti, Lawrence M. Parsons & Daniel N. Osherson - 2012 - Trends in Cognitive Sciences 16 (10):495-496.
 28.  9
  17. Yüzyıl Şairlerinden Neş'tî, N''ilî, Cevrî'nin Şeyhülisl'm Bah'yî Efendi'ye Yazmış Olduğu Kasîdel.Fatma Nur Gülen - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 8):1175-1175.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  15
  Zeyni̇zade Mehmet hazik’in terbi̇ye i̇si̇mli̇ eseri̇ni̇n “ahlak terbi̇yesi̇” bölümünün günümüz türkçesi̇ne aktarim ve tetki̇ki̇.Hasan Meydan - 2015 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16 (30):203-203.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  8
  James Joyce'un "Eveline" Hik'yesi İle Murathan Mungan'ın "Kordonboyu'nda Ömer Çavuş Kahvesi" Hik'yes.Bahar Dervi̇şcemaloğlu - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 6):297-297.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  25
  Dynamic Learning From Adaptive Neural Control of Uncertain Robots with Guaranteed Full-State Tracking Precision.Min Wang, Yanwen Zhang & Huiping Ye - 2017 - Complexity 2017:1-14.
  A dynamic learning method is developed for an uncertain n-link robot with unknown system dynamics, achieving predefined performance attributes on the link angular position and velocity tracking errors. For a known nonsingular initial robotic condition, performance functions and unconstrained transformation errors are employed to prevent the violation of the full-state tracking error constraints. By combining two independent Lyapunov functions and radial basis function neural network approximator, a novel and simple adaptive neural control scheme is proposed for the dynamics of the (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 32. The Bourgeois Virtues: Ethics for an Age of Commerce.Deirdre N. McCloskey - 2006 - University of Chicago Press.
  For a century and a half, the artists and intellectuals of Europe have scorned the bourgeoisie. And for a millennium and a half, the philosophers and theologians of Europe have scorned the marketplace. The bourgeois life, capitalism, Mencken’s “booboisie” and David Brooks’s “bobos”—all have been, and still are, framed as being responsible for everything from financial to moral poverty, world wars, and spiritual desuetude. Countering these centuries of assumptions and unexamined thinking is Deirdre McCloskey’s _The Bourgeois Virtues_, a magnum opus (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   60 citations  
 33. Knowledge and Persuasion in Economics.Deirdre N. McCloskey - 1994 - Cambridge University Press.
  Is economics a science? Deidre McCloskey says 'Yes, but'. Yes, economics measures and predicts, but - like other sciences - it uses literary methods too. Economists use stories as geologists do, and metaphors as physicists do. The result is that the sciences, economics among them, must be read as 'rhetoric', in the sense of writing with intent. McCloskey's books, The Rhetoric of Economics and If You're So Smart, have been widely discussed. In Knowledge and Persuasion in Economics he converses with (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark   26 citations  
 34.  1
  Molla Halil’e Göre Sevap ve İk'b.Serkan Teki̇n - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):521-556.
  Molla Halil’e göre insanların bu dünyada yaptıkları iyiliklere karşılık Yüce Allah onları ahirette lütfuyla nimetlendirecek ve Cennetine koyacaktır. Bu, Allah’ın insanlara bir va‘didir. Allah va‘dinden asla dönmez. Çünkü Allah’ın va‘dinden dönmesi, O’nun hakkında bir eksiklik sayılır. Ancak bu durum O’nun için vucûbiyet ifade etmez. Vucubiyet kavramı çeşitli anlamlarda kullanıldığı için anlam kargaşasına yol açabilir. Buna sebebiyet vermemek için kelamda özellikle de bu makalede “zorunluluk” anlamına kullanılacak olup bazen gereklilik anlamı da ihtiva edebilir. Allah, kötülük yapanları ise adaletiyle cezalandıracaktır. Bu da (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  16
  Are Modern American Liberals Socialists or Social Democrats?N. Scott Arnold - 2011 - Social Philosophy and Policy 28 (2):262-282.
  This paper answers the title question, “Yes,” on both counts. The first part of the paper argues that modern liberals are socialists, and the second part argues that they are also social democrats. The main idea behind the first argument is that the state has effectively taken control of the incidents of ownership through its taxation, spending, and regulatory policies. The main idea behind the second argument is that the institutions of social democracy are replicated by the institutions favored by (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Collective and Corporate Responsibility. By Peter A. French. New York, N.Y.: Columbia University Press, 1984. Pp. Vii, 215. $35.00, Cloth; $16.50, Paper. [REVIEW]Robert Ware - 1987 - Philosophical Review 96 (1):117-119.
  Should we in the moral community accept the modern business corporation as one of us? French answers 'yes'. In this book, French investigates the metaphysical foundations of the application of our established moral principles to corporations as moral persons.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   125 citations  
 37. Results From DAMA/LIBRA at Gran Sasso.R. Bernabei, P. Belli, F. Cappella, R. Cerulli, C. J. Dai, A. D’Angelo, H. L. He, A. Incicchitti, H. H. Kuang, X. H. Ma, F. Montecchia, F. Nozzoli, D. Prosperi, X. D. Sheng & Z. P. Ye - 2010 - Foundations of Physics 40 (7):900-916.
  The DAMA project is an observatory for rare processes and it is operative deep underground at the Gran Sasso National Laboratory of the I.N.F.N. In particular, the DAMA/LIBRA (Large sodium Iodide Bulk for RAre processes) set-up consists of highly radiopure NaI(Tl) detectors for a total sensitive exposed mass of ≃250 kg. Recent results, obtained by this set-up by exploiting the model independent annual modulation signature of Dark Matter (DM) particles, have confirmed and improved those obtained by the former DAMA/NaI experiment. (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  1
  Four Commentaries In.N. Chater - unknown
  I was thrilled when I learned of Iacoboni’s discovery that when a chimpanzee's brain is morphed onto a human brain the areas of greatest expansion are those that are used in imitation. "Yes!" I thought "This is exactly what I predicted on the basis of memetic theory. Whoopee - memetics is right!" but then I had to pause because this is how to make the worst mistake in the book. Construct a wacky theory, derive a prediction from that theory, discover (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  1
  Kadi Si̇raceddi̇n El-Urmevî’Ni̇n Metafi̇zi̇k Anlayişi Ve Metafi̇zi̇k Kavramlara Yaklaşimi.Nilüfer Öztürk Kocabiyik - forthcoming - Dini Araştırmalar.
  Metafizik, felsefenin en temel disiplinlerinden birini oluşturmaktadır. Genellikle Aristoteles’ten itibaren onun konusu “varlık olması bakımından varlık” şeklinde kabul görmüştür. Ancak İslam düşünce tarihinde zaman zaman metafiziğin yerine kelamın üst bilim olarak kabul edilmesi gerektiğini düşünenler olmuştur. Dolayısıyla metafiziğin konusu kabul edilen “varlık olması bakımından varlığı” kelamın konusu olarak ifade etmişlerdir. Bu çalışmada söz konusu iddianın doğru olduğunu düşünen ve bu fikri oluşum çerçevesinde şekillenen filozof kelamcıların oluşturduğu felsefî kelam ekolüne mensup olan Kadı Siraceddin el-Urmevî’nin metafizik ilmine ve metafizik kavramlara yaklaşımı (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Is Avicenna an Empiricist?Seyed N. Mousavian - 2021 - In Mojtaba Mojtahedi, Shahid Rahman & MohammadSaleh Zarepour (eds.), Mathematics, Logic, and Their Philosophies: Essays in Honour of Mohammad Ardeshir. Springer. pp. 443-474.
  I will focus on the following question: “Is Avicenna[aut]Avicenna an empiricist?”. I will introduce Avicenna’sAvicenna language of “signification”, “understood content”, “mentalMental impression” and “conception”. Then, following Kenneth P. Winkler[aut]Winkler, K. ~ P., I will distinguish between origin-empiricism and content-empiricism Empiricism and reinterpret the distinction in Avicenna’sAvicenna language as OEA and CEA. I will show that Avicenna’sAvicenna analysis of the relationship between knowledge, on the one hand, and sensation and imagination, on the other hand, includes three empiricist themes. I use these (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  84
  Intuitionistic Quantum Logic of an N-Level System.Martijn Caspers, Chris Heunen, Nicolaas P. Landsman & Bas Spitters - 2009 - Foundations of Physics 39 (7):731-759.
  A decade ago, Isham and Butterfield proposed a topos-theoretic approach to quantum mechanics, which meanwhile has been extended by Döring and Isham so as to provide a new mathematical foundation for all of physics. Last year, three of the present authors redeveloped and refined these ideas by combining the C*-algebraic approach to quantum theory with the so-called internal language of topos theory (Heunen et al. in arXiv:0709.4364). The goal of the present paper is to illustrate our abstract setup through the (...)
  Direct download (12 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 42. Habermas e a Fenomenologia do Fato Moral de Strawson.Antônio Basí­lio N. T. De Menezes - 1994 - Princípios 1 (1):07-15.
  Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} A presente exposiçáo trata da apropriaçáo que Habermas faz na “Consciência Moral e Agir Comunicativo” a partir das quatro observações de Strawson em “Freedom and resentment”. Esta toma como objeto de análise os aspectos de validez dos fundamentos morais das normas (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  12
  Why There Is No Moore's Paradox of Desire.John N. Williams - unknown
  G.E. Moore famously observed that to say, ‘I went to the pictures last Tuesday but I don’t believe that I did’ or ‘I believe that he has gone out, but he has not’. would be ‘absurd’. Moore-paradoxical omissive or commissive beliefs of the forms p & I do not believe that p and p & I believe that not-p. are also absurd, although their contents are possible truths. Can there be ‘Moorean desires’, namely desires of the forms I desire both (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  10
  Kinky Desires: Why There Is No Moore’s Paradox of Desire.John N. Williams - unknown
  G.E. Moore famously observed that to say, ‘I went to the pictures last Tuesday but I don’t believe that I did’ or ‘I believe that he has gone out, but he has not’. would be ‘absurd’. Moore-paradoxical omissive or commissive beliefs of the forms p & I do not believe that p and p & I believe that not-p. are also absurd, although their contents are possible truths. Can there be ‘Moorean desires’, namely desires of the forms I desire both (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Habermas e a Fenomenologia do Fato Moral de Strawson.Antônio Basí­lio N. T. De Menezes - 1994 - Princípios 1 (1):07-15.
  Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} A presente exposiçáo trata da apropriaçáo que Habermas faz na “Consciência Moral e Agir Comunicativo” a partir das quatro observações de Strawson em “Freedom and resentment”. Esta toma como objeto de análise os aspectos de validez dos fundamentos morais das normas (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Farabi'de Dini Çoğulculuğun Temelleri ve Sınırları.Adem Çelik & Metehan Karakurt - 2019 - In Zuhra Kalakhanova & Ali Söylemez (eds.), IV. International European Conference on Social Sciences. Diyarbakır, Türkiye: Ispec Publishing House.
  Dini çoğulculuk, dini dışlayıcılık ve kapsayıcılıktan farklı olarak, her dinsel inanış taraftarlarının kendi dinleri içinde kalarak ilahi selamete erişeceğini söyler. Temelde, teolojik ve felsefi boyutları olan dini çoğulculuk tartışmasının siyasete bakan bir yönü de vardır. İslam tarihinde Meşşâî felsefenin kurucusu ve mutluluk filozofu olarak bilinen Farabi, bir taraftan hakikate nasıl ulaşılacağı diğer taraftan ise “âlem” adını verdiği kozmopolitanizm nasıl inşa edileceği ile ilgilenmektedir. Siyasal toplumun amacının, insanların uygun ölçekte, en yüce iyi için yardımlaşmalarını sağlamak olduğunu savunan Farabi’ye göre, erdemli bir (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Hâverânnâme’de hz. ali̇’ni̇n ejderha i̇le mücadeleleri̇ ve bi̇li̇nmeyen bi̇r mi̇nyatürü.Hamit Arbaş - forthcoming - Dini Araştırmalar.
  Bu çalışmada İbn-i Hüsam Husafi’nin Hâverânnâme adlı eserinin beş minyatürü incelenmiştir. Bunlardan dört tanesi Tahran Gülistan Sarayı Kütüphanesi’nde bulunan Hâverânnâmede mevcuttur.Tek yapraklı çalışma ise Rıza Abbasi Müzesi’nde bulunmaktadır. Bu minyatürleri Şiraz minyatür okulu sanatçılarından Ferhad ve çırakları çizmişlerdir. Bu çalışmalarda Hz. Ali ejderha ile çetin bir mücadele içinde tasvir edilmiştir. Bu eserlerden dört tanesi yayınlarda yer almaktadır ancak yeterince tetkik edilmemiş ve bazı konular açıklanmamıştır. Bizim tanıtmaya çalıştığımız minyatürle ilgili şu ana kadar herhangi bir yayında bilgi bulunmamaktadır. Minyatürün ustaca çizimi (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. What Happened Next? The Experiences of Postsecondary Students With Disabilities as Colleges and Universities Reconvened During the Pandemic.Joseph W. Madaus, Michael N. Faggella-Luby, Lyman L. Dukes, Nicholas W. Gelbar, Shannon Langdon, Emily J. Tarconish & Ashely Taconet - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  COVID-19 caused nearly every college and university in the United States to rapidly shift to remote learning during the spring 2020 semester. While this impacted all students to different degrees, students with disabilities faced new challenges related to their mental health, the accessibility of their instruction, the receipt of accommodations, and their interactions with faculty and student support personnel. Literature is emerging that describes the experiences of SWD during the spring 2020 semester and the swift change to remote learning. However, (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  1
  İmam Zeynulâbi̇dîn’İn Es-Sahîfetu’s-Seccâdi̇yye İsi̇mli̇ Eseri̇ Etrafinda Geli̇şen Edebi̇yat.Cumali Çakmak & Abdulhadi Ti̇murtaş - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (14):1-22.
  Şia anlayışında dördüncü imam olarak kabul edilen Ali b. Huseyn Zeynulabidîn’in yazdığı iddia edilen es-Sahifetu’s-Seccadiyye isimli dua konulu eser, Şia âleminde Kur’an-ı Kerîm ve Hz. Ali’ye atf edilen Nehcu’l-Belağa kitabından sonra gelen üçüncü önemli kitaptır. Toplam 54 dua metninden oluşan bu eser, sadece bir dua kitabı olarak ele alınmamış aynı zamanda ahlak, akide, fıkıh, sosyoloji, psikoloji ve edebiyat alanlarına da kaynaklık etmiştir. Eser üzerine onlarca şerh, haşiye, makale, akademik araştırmalar yapılmış ve eser, Türkçe, İngilizce, Farsça, Urduca gibi birçok dile çevrilmiştir. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Experimentalismo democrático, nuevas formas de regulación Y legitimación Del derecho.Pedro Mercado Pacheco - 2012 - Anales de la Cátedra Francisco Suárez 46:37-68.
  E n e l a r tícul o s e aborda n lo s pro b lema s d e l e gitimació n qu e plantea n la s nu ev a s fo r mas d e r e gulació n qu e s e asocia n co n l a “gobe r nanza ” com o model o d e ejercici o de l poder distint o a l “gobie r no” . Ant e l a crisi (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000