Order:
Disambiguations
H. G. Xunzi [41] Xunzi [29]Homer H. Xunzi [1]Ivan P. Xunzi [1]
Hermann Xunzi [1]
See also
Bibliography: Xunzi in Asian Philosophy
 1. Xunzi: The Complete Text.H. G. Xunzi - 2014 - Princeton: Princeton University Press. Edited by Eric L. Hutton.
  This is the first complete, one-volume English translation of the ancient Chinese text Xunzi, one of the most extensive, sophisticated, and elegant works in the tradition of Confucian thought. Through essays, poetry, dialogues, and anecdotes, the Xunzi articulates a Confucian perspective on ethics, politics, warfare, language, psychology, human nature, ritual, and music, among other topics. Aimed at general readers and students of Chinese thought, Eric Hutton’s translation makes the full text of this important work more accessible in English than ever (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   23 citations  
 2.  1
  Xunzi. Xunzi - 1804 - Taiyuan: Shanxi gu ji chu ban she. Edited by Liang Yang.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 3. The works of Hsüntze.Homer H. Xunzi & Dubs - 1928 - New York: AMS Press. Edited by Homer H. Dubs.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 4. Chapter 23: Human Nature Is Bad.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press. pp. 248-257.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  61
  Chapter 19: Discourse on Ritual.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press. pp. 201-217.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Xunzi zhu zi suo yin =.D. C. Lau & Xunzi (eds.) - 1996 - Xianggang: Shang wu yin shu guan.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  6
  Philosophes Confucianistes: [Les Entretiens de Confucius, Lunyu. Meng Zi. La Grande Étude, Daxue. La Pratique Équilibrée, Zhongyong. Le Classique de la Piété Filiale, Xiaojing. Xun Zi] = Ru Jia.Charles Le Blanc, R.�mi Mathieu, Confucius, Mencius & Xunzi (eds.) - 2009 - Gallimard.
  Ce volume rassemble les textes majeurs du confucianisme : " Les entretiens " de Confucius, " La grande étude " de Daxue et " Le classique de la Piété filiale " de Xiaojing.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Shinsen Junshi shō shōkai.Sōsei Sawada, Yoshika Tatsuzawa & Xunzi (eds.) - 1932 - Tōkyō: Kenbunsha.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Shang jun shu, Xunzi, Han Feizi xuan zhu.Yang Shang, Xunzi & Fei Han (eds.) - 1975
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Shang Yang, Xun Kuang, Han Fei lun shu qian zhu.Yang Shang, Xunzi & Fei Han (eds.) - 1974
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  1
  Bai hua Xunzi. Xunzi - 1991 - Changsha: Hunan sheng xin hua shu dian jing xiao. Edited by Renzhi Yang.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Bai hua yi jie Xunzi. Xunzi - 1936 - Shanghai: Guang yi shu ju. Edited by Yulin Ye.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Hsün-tzu. Xunzi - 1967 - (Kaldenkirchen): Steyler Verlag. Edited by Hermann Köster.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Junshi. Xunzi - 1973 - Tōkyō: Yūhōdō. Edited by Osamu Kanaya & Osamu Sakawa.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Junshi. Bokushi. Xunzi - 1920 - Tōkyō: Kokumin Bunko Kankōkai. Edited by Rinpū Sasagawa, Shigeta Oyanagi & Di Mo.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Jun-shi. Xunzi - 1965 - Edited by Tatsuo Sugimoto.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Junshi: gendaigoyaku. Xunzi - 1978 - Tokyo: Shunjūsha.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Jun shi. Xunzi - 1961 - Edited by Osamu Kanaya.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  1
  Song ben Xunzi. Xunzi - 2017 - Beijing Shi: Guo jia tu shu guan chu ban she. Edited by Liang Yang.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Sinyŏk Sunja. Xunzi - 1976 - Edited by O.-YŏNg[From Old Catalog] Yun.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Sunja =. Xunzi - 1975 - Sŏul T'ŭkpyŏlsi: Ŭryu Munhwasa. Edited by Hak-chu Kim & Xunzi.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  3
  Xunzi bai hua jin yi =. Xunzi - 1992 - Beijing: Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing. Edited by Sen Wang & Xunzi.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Xunzi ji jie. Xunzi - 1972 - Edited by Liang Yang & Xianqian Wang.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Xunzi jian shi. Xunzi - 1956 - Jiulong: Zhonghua shu ju. Edited by Qixiong Liang.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Xunzi jian zhu. Xunzi - 1974 - Edited by Shih-Tʻung[From Old Catalog] Chang.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  1
  "Xunzi" ming yan =. Xunzi & Mingji Wang (eds.) - 2006 - Jinan: Qi lu shu she.
  本书收录《荀子》中经典语句,并配有中英译文,包括“劝学篇”、“修身篇”、“不苟篇”、“荣辱篇”、“非相篇”、“仲尼篇”等。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Xunzi xuan. Xunzi - 1958 - Edited by Xiaobo Fang.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  2
  Xunzi xuan yi. Xunzi - 1991 - Chengdu: Sichuan sheng xin hua shu dian jing xiao. Edited by Ke Xue & Yunlu Wang.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Xunzi zhu shi. Xunzi - 1968 - [Taibei]: Hua lian chu ban she. Edited by Qixiong Liang.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  2
  Xunzi zhen yan lu. Xunzi - 1992 - Chaoyang qu [Peking]: Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing. Edited by Wenli Wang, Qi Shang & Xunzi.
  本书从《荀子》一书中选取名言,分治国、治学、人生、修养、教育、谋事、郊乐、人才、文学、伦理等十几类,每条名言均由原文、注释、译文和点题组成。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Wu qiu bei zhai Xunzi ji cheng.Lingfeng Yan & Xunzi (eds.) - 1977
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Xunzi xin zhu.Zhengcui Yang & Xunzi (eds.) - 1979 - Taibei Shi: Li ren shu ju.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  51
  Chapter 1: An Exhortation to Learning.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press. pp. 1-8.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  43
  Chapter 17: Discourse on Heaven.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press. pp. 175-182.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  39
  Chapter 20: Discourse on Music.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press. pp. 218-223.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  30
  Chapter 8: The Achievements of the Ru.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press. pp. 52-67.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  27
  Chapter 9: The Rule of a True King.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press. pp. 68-82.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  24
  Chapter 5: Against Physiognomy.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press. pp. 32-39.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  23
  Chapter 6: Against the Twelve Masters.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press. pp. 40-46.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  21
  Chapter 2: Cultivating Oneself.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press. pp. 9-15.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  21
  Chapter 29: The Way to Be a Son.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press. pp. 325-329.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  21
  Chapter 11: The True King and the Hegemon.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press. pp. 99-116.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  19
  Chapter 21: Undoing Fixation.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press. pp. 224-235.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  17
  Chapter 22: Correct Naming.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press. pp. 236-247.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  15
  Chapter 15: A Debate on Military Affairs.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press. pp. 145-162.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  15
  Chapter 28: The Right-Hand Vessel.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press. pp. 318-324.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  14
  Chapter 10: Enriching the State.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press. pp. 83-98.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  13
  Chapter 7: On Confucius.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press. pp. 47-51.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  13
  Chapter 27: The Grand Digest.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press. pp. 288-317.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  12
  Chapter 12: The Way to Be a Lord.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press. pp. 117-132.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 70