Results for 'Xin-Jian Wang'

994 found
Order:
 1.  19
  Smoking Cessation With 20 Hz Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation Applied to Two Brain Regions: A Pilot Study.Jian da ChangZhang, Wei Peng, Zhuowen Shen, Xin Gao, Youhong Du, Qiu Ge, Donghui Song, Yuanqi Shang & Ze Wang - 2018 - Frontiers in Human Neuroscience 12.
 2.  6
  How Smart Technology Affects the Well-Being and Supportive Learning Performance of Logistics Employees?Fei Jiang, Li Wang, Jian-Xin Li & Jie Liu - 2022 - Frontiers in Psychology 12.
  The rapid improvement of technologies such as artificial intelligence in recent years has resulted in the development of smart technologies that can influence learning performance in different fields. The purpose of study is to explore the link between smart technology and learning performance. Using the S-O-R model as a framework, the researchers argue that smart technology will increase corporate trust, self-efficacy, and well-being, resulting in improved learning performance. The current model regards corporate trust and self-efficacy as relationship factors and investigates (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  68
  The Use of Newborn Screening Dried Blood Spots for Research: The Parental Perspective.Li-Ming Gong, Wen-Jun Tu, Jian He, Xiao-Dong Shi, Xin-Yu Wang & Ying Li - 2012 - Journal of Bioethical Inquiry 9 (2):189-193.
  ObjectiveTo investigate the attitudes of Chinese parents regarding the storage of dried blood spots collected for newborn screening (NBS) and their use in research.MethodsWe conducted a hospital-based survey of parents and examined parental attitudes regarding (a) allowing NBS sample storage, (b) permitting use of children’s NBS samples for research with parental permission, and (c) permitting use of children’s NBS samples for research without parental permission.ResultsThe response rate was 52 percent. Of parents surveyed, 68 percent would permit their infant’s NBS sample (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 4.  16
  The Impact of Coupling Function on Finite-Time Synchronization Dynamics of Multi-Weighted Complex Networks with Switching Topology.Bin Yang, Xin Wang, Jian-an Fang & Yuhua Xu - 2019 - Complexity 2019:1-15.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 5.  8
  The functional connectivity of the basal ganglia subregions changed in mid-aged and young males with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome.Xi Lan, Xuan Niu, Wei-Xian Bai, Hai-Ning Li, Xin-Yi Zhu, Wen-Jun Ma, Jian-Long Li, Wang-Huan Dun, Ming Zhang & Juan He - 2022 - Frontiers in Human Neuroscience 16:1013425.
  BackgroundThe Basal ganglia (BG) played a crucial role in the brain-level mechanisms of chronic pain disorders. However, the functional changes of BG in chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome (CP/CPPS) are still poorly understood. This study investigated the BG subregions’ resting-state functional connectivity (rs-FC) in CP/CPPS patients compared with healthy controls.MethodsTwenty eight patients with CP/CPPS and 28 age- and education-matched healthy males underwent clinical measurements and 3T brain MR imaging, including T1-weighted structural images and resting-state functional imaging. The data were analyzed (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  7
  Duo yuan shi ye xia min jian xin yang yu guo jia quan li de hu dong: yi Ming Qing jiang nan wei zhong xin = Duoyuanshiyexia minjianxinyang yu guojiaquanli de hudong: yi MingQingjiangnan wei zhongxin.Jian Wang - 2019 - Shanghai Shi: Shanghai ci shu chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  7
  Yi xue yu ren wen: yi gai ge chuang xin jing shen tui jin yi yao yuan xiao zhe xue she hui ke xue fan rong fa zhan = Yixue yu renwen.Jian Wang & Xinyue Liu (eds.) - 2011 - Hefei Shi: Anhui da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  1
  Xin Zhongguo mei xue kai tuo zhe: Wang Chaowen = Xinzhongguomeixuekaituozhe: Wangchaowen.Ping Jian (ed.) - 2009 - Tianjin: Tianjin mei shu chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  2
  Ke xue shi jian zhe xue de xin shi ye.Jinsong Jiang, Tong Wu & Wei Wang (eds.) - 2006 - Huhehaote Shi: Nei Menggu ren min chu ban she.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  4
  Xin shi dai xiang cun zhen xing de qi shi: Liang Shuming xiang cun jian she li lun yu shi jian yan jiu = Enlightenment of rural revitalization in the new era: Liang Shuming's theory and practice of rural construction.Huadong Wang - 2020 - Beijing Shi: Jing ji guan li chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  7
  Ci xin guang ming: ping shuo Wang Yangming yu "Chuan xi lu".Gaoxin Wang - 2014 - Beijing: Ren min chu ban she. Edited by Defeng Li.
  Ben shu wan zheng di ti xian le yang ming xin xue"xin ji li","zhi xing he yi","zhi liang zhi"san da ming ti,Sheng dong di ji zai le yang ming xin xue li lun zai yang ming shi sheng zhi jian de gou jian he chuan bo guo cheng,Jiao wei ji zhong di zhan xian he hui ji le yang ming de xin xue si xiang ti xi,Dui yu yang ming hou xue de fa zhan chan sheng le zhi (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  32
  Jian Zhang. Ke xue she tuan zai jin dai Zhongguo de ming yun: yi Zhongguo ke xue she wei zhong xin [The Science Association and the Change of Society in Modern China: A Study on the Science Society of China]. . 460 pp., tables, bibl., index. Jinan: Shandong jiao yu chu ban she [Shandong Education Press], 2005. ¥49. [REVIEW]Zuoyue Wang - 2008 - Isis 99 (2):437-438.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  1
  Fa ting zheng ju de li lun yu shi jian xin tan.Guanqing Wang - 2014 - Beijing: Beijing da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Wang Longxi zhe xue xi tong zhi jian gou: yi "jian zai liang zhi" shuo wei zhong xin.Weiqian Gao - 2009 - Taibei Shi: Taiwan xue sheng shu ju.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  35
  Does Self-Serving Leadership Hinder Team Creativity? A Moderated Dual-Path Model.Jian Peng, Zhen Wang & Xiao Chen - 2019 - Journal of Business Ethics 159 (2):419-433.
  Self-serving leadership is a form of unethical leadership behavior that has destructive effect on its targets and the overall organization. Adopting a social cognition perspective, this study expands our knowledge of its adverse effect and the way to mitigate the effect. Integrating two sub-theories of social cognition, we propose a theoretical model wherein self-serving leadership hinders team creativity through psychological safety as well as knowledge hiding, with task interdependence acting as a contextual condition. Results from a sample of 107 R&D (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 16.  4
  Kongzi xue shuo xin lun: jian lun Zhonghua wen hua ji wang kai lai = Kongzixueshuoxinlun: jianlunzhonghuawenhuajiwangkailai.Youxuan Nie - 2009 - Nanjing Shi: Nanjing da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Wang Zhaowen ji.Zhaowen Wang - 1998 - Shijiazhuang Shi: Hebei jiao yu chu ban she. Edited by Ping Jian.
  1. Xin yi shu chuang zuo lun, Xin yi shu lun ji -- 2. Mian xiang sheng huo, Lun yi shu de ji qiao -- 3. Yi yi dang shi -- 4. Xi wen le jian -- 5. Ge er bu ge -- 6. Lun Feng jie -- 7. Kai xin yue shi -- 8. Bu dao ding dian, Shen mei de min gan -- 9. Zai zai tan suo -- 10. Liao ran yu xin -- 11. Shen mei (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  9
  Wang Yangming yu Yangming wen hua.Xiaoxin Wang & Pinglue Zhao (eds.) - 2011 - Beijing Shi: Zhonghua shu ju.
  Ben shu gong you ba jiang zu cheng, fen bie shi sheng ren bi ke xue er zhi, Wang Yangming de xin xue ti xi, shi gong yu bing xue, wen xue si xiang yu shi wen chuang zuo, jiao yu si xiang yu shi jian, Yangming hou xue, Yangming xue zai jin xian dai de ying xiang, Yangming wen hua yu Guizhou lü you. Mei ge lun ti lun shu ji zhong, shen du shi zhong, xu shu (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  2
  Fa zhi li shi zhong de Kai'ersen li lun ji qi shi jian yan jiu =.Yinhong Wang - 2021 - Beijing: Fa lü chu ban she.
  Ben shu yi han si{692126}kai mi sen de fa lü li lun ji qi shi jian wei zhong xin lun shu le kai mi sen xiang guan fa lü li lun de yuan yuan, chuan tong ji qi shi jian te xing, lun shu le kai mi sen zuo wei " ao di li xian fa de she ji shi " dui yu ao di li fa lü li lun ji qi shi jian suo zuo chu de (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  4
  ‘Guidance' or ‘Misleading'? The government subsidy and the choice of enterprise innovation strategy.Jian Ding, Jiaxin Wang, Baoliu Liu & Lin Peng - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  Government subsidies have a direct impact on firms' innovation strategies. The game relationship between the government, the subsidized firm and its competitors under different subsidy strategies affects firms' innovation behavior and thus innovation performance. This paper uses a dynamic evolutionary game theory approach based on cost-benefit differences to analyse the mechanisms by which government subsidy strategies affect firms' innovation strategies. It is found that the marginal benefits of a firm's innovation strategy will directly affect the game outcome, indicating that the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  3
  English as a foreign language teachers’ professional success in the Chinese context: The effects of well-being and emotion regulation.Jian Fan & Yongliang Wang - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  Given the significance of teachers’ professional success in the adequacy of education, exploring the determinants of this variable appears crucial. To address this need, this inquiry inspected the role of well-being and emotion regulation in Chinese EFL teachers’ professional success. For this purpose, 357 Chinese EFL teachers were selected to answer three pre-designed questionnaires. Structural equation modeling using Smart-PLS was implemented to analyze teacher participants’ responses. The structural model revealed a strong, favorable connection between well-being, emotion regulation, and professional success. (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  14
  Adaptive Evolution of Defense Ability Leads to Diversification of Prey Species.Jian Zu, Jinliang Wang & Jianqiang Du - 2014 - Acta Biotheoretica 62 (2):207-234.
  In this paper, by using the adaptive dynamics approach, we investigate how the adaptive evolution of defense ability promotes the diversity of prey species in an initial one-prey–two-predator community. We assume that the prey species can evolve to a safer strategy such that it can reduce the predation risk, but a prey with a high defense ability for one predator may have a low defense ability for the other and vice versa. First, by using the method of critical function analysis, (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  60
  Anterior cingulate cortex-related connectivity in first-episode schizophrenia: a spectral dynamic causal modeling study with functional magnetic resonance imaging.Long-Biao Cui, Jian Liu, Liu-Xian Wang, Chen Li, Yi-Bin Xi, Fan Guo, Hua-Ning Wang, Lin-Chuan Zhang, Wen-Ming Liu, Hong He, Ping Tian, Hong Yin & Hongbing Lu - 2015 - Frontiers in Human Neuroscience 9.
  Understanding the neural basis of schizophrenia (SZ) is important for shedding light on the neurobiological mechanisms underlying this mental disorder. Structural and functional alterations in the anterior cingulate cortex (ACC), dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC), hippocampus, and medial prefrontal cortex (MPFC) have been implicated in the neurobiology of SZ. However, the effective connectivity among them in SZ remains unclear. The current study investigated how neuronal pathways involving these regions were affected in first-episode SZ using functional magnetic resonance imaging (fMRI). Forty-nine patients (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 24.  10
  The Development and Validation of a Cognitive Diversity Scale for Chinese Academic Research Teams.Feng Dong, Jian Peng, Xiao Wang & Minhui Tang - 2021 - Frontiers in Psychology 12.
  Cognitive diversity is an important concept stemming from western management research in the 1990s. With the rapid development of science and technology, there is a growing interest in the composition of an academic research team, such as team diversity. However, there is no tool available for measuring team cognitive diversity for academic research teams. Based on Van der Vegt’s theoretical model of TCD, an Academic Research Team Cognitive Diversity Scale is developed and validated for an academic research team in our (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  2
  Minguo xue zhe lun Feng Youlan =.Renyu Wang (ed.) - 2019 - Beijing: Ren min chu ban she.
  Xue xi he yan jiu Zhongguo zhe xue, yi ban lai shuo, Feng xian sheng shi ke chao er bu ke yue de. Yi si shi, hou ren wan quan ke neng er qie ye ying dang sheng guo Feng xian sheng, dan shi que bu neng rao guo Feng xian sheng. Rao guo Feng xian sheng, bu dan bi ran yao duo fei li qi, er qie rong yi zou wan lu er nan yu shen ru tang ao. Feng (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  6
  1949 nian hou de Liang Shuming.Donglin Wang - 2007 - Beijing Shi: Dang dai Zhongguo chu ban she.
  Ben shu jie shao le liang shu ming xian sheng shi shang ge shi ji de zhong guo wen hua ming ren zhi yi, Shi 20 shi ji xin ru jia de kai chuang zhe, Shi si xiang jia, Zhe xue jia, Jiao yu jia, You shi po you ying xiang de she hui huo dong jia. You qi ta de du te de si xiang he xue shi, Ta de te li du xing de kan ke ren sheng jing (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  38
  Philosophy of Engineering, East and West.Rita Armstrong, Erik W. Armstrong, James L. Barnes, Susan K. Barnes, Roberto Bartholo, Terry Bristol, Cao Dongming, Cao Xu, Carleton Christensen, Chen Jia, Cheng Yifa, Christelle Didier, Paul T. Durbin, Michael J. Dyrenfurth, Fang Yibing, Donald Hector, Li Bocong, Li Lei, Liu Dachun, Heinz C. Luegenbiehl, Diane P. Michelfelder, Carl Mitcham, Suzanne Moon, Byron Newberry, Jim Petrie, Hans Poser, Domício Proença, Qian Wei, Wim Ravesteijn, Viola Schiaffonati, Édison Renato Silva, Patrick Simonnin, Mario Verdicchio, Sun Lie, Wang Bin, Wang Dazhou, Wang Guoyu, Wang Jian, Wang Nan, Yin Ruiyu, Yin Wenjuan, Yuan Deyu, Zhao Junhai, Baichun Zhang & Zhang Kang (eds.) - 2018 - Cham: Springer Verlag.
  This co-edited volume compares Chinese and Western experiences of engineering, technology, and development. In doing so, it builds a bridge between the East and West and advances a dialogue in the philosophy of engineering. Divided into three parts, the book starts with studies on epistemological and ontological issues, with a special focus on engineering design, creativity, management, feasibility, and sustainability. Part II considers relationships between the history and philosophy of engineering, and includes a general argument for the necessity of dialogue (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 28.  5
  Adaptive Radar Waveform Design Based on Weighted MI and the Difference of Two Mutual Information Metrics.Fengming Xin, Bin Wang, Shumin Li, Xin Song & Chi-Hsu Wang - 2021 - Complexity 2021:1-12.
  This study deals with the problem of radar waveform design based on the weighted mutual information and the difference of two mutual information metrics in signal-dependent interference. Since the target and clutter information are included in the received signal at the beginning of the design, DMI-based waveform is designed according to the following criterion: maximizing the MI between the received signal and target impulse response while minimizing the MI between the received signal and the clutter impulse response. This criterion is (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  2
  Editorial: Cognitive Diagnostic Models: Methods for Practical Applications.Tao Xin, Chun Wang, Ping Chen & Yanlou Liu - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  4
  Research on the Evolutionary Game Model and Stable Strategy of Urban Management Law Enforcement.Fangkun Xin & Zijing Wang - 2022 - Complexity 2022:1-8.
  As a form of the informal economy, countries around the world have different policies towards street vendors. This paper constructs a law enforcement game model composed of the Chengguan, street vendors, and urban residents in China. Based on the evolutionary game theory, we achieved the evolutionary stable equilibrium points under complying with different constraint conditions by solving the replicator dynamic equations of parties in the dynamic system. Through the gradual stability analysis of the equilibrium point, the stable strategy of the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  2
  Ren sheng xue =.Lizhou Xin, Suhua Wang & Nianxi Sun (eds.) - 1988 - Tianjin Shi: Xin hua shu dian Tianjin fa xing suo fa xing.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  15
  The Internet's Impact on Ideological and Political Thought Work and Ways of Addressing It.Li Zhuoying & Wang Jian - 2003 - Contemporary Chinese Thought 35 (2):100-107.
  The rapid development of modern science and technology, especially the widespread use of the Internet has, to a large extent, transformed the way culture comes into being and is disseminated. The Internet has greatly increased the coverage of information on political thought as well as cultural information; it has also provided advanced measures and a vast arena for political thought work. At the same time, it has created many new situations and problems for political thought work in the new era. (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  9
  Effects of the Sharing Economy on Sequential Innovation Products.Zhenfeng Liu, Jian Feng & Jinfeng Wang - 2019 - Complexity 2019:1-18.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 34.  8
  Ru jia yi li fu dao xue zhi jian gou: yi Wang Yangming yu Wang Chuanshan yi li zhong de yi yi zhi liao wei he xin kai zhan.Weihao Li - 2020 - Taibei Shi: Wen shi zhe chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  24
  Nonlinear Torsional Vibration Analysis and Nonlinear Feedback Control of Complex Permanent Magnet Semidirect Drive Cutting System in Coal Cutters.Lianchao Sheng, Wei Li, Gaifang Xin, Yuqiao Wang, Mengbao Fan & Xuefeng Yang - 2019 - Complexity 2019:1-14.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  1
  Early Detection of College Students' Psychological Problems Based on Decision Tree Model.Yunpeng Huang, Shaoan Li, Bo Lin, Shuai Ma, Jian Guo & Chunli Wang - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  The paper starts with the research on the early discovery of college students' psychological problems. Besides, it analyzes the data of the general survey of college students' mental health in a certain university, the existing data of students with psychological problems, and the questionnaire data of students' basic information in school. By comprehensively using the decision tree model and Kendall correlation analysis and other methods, using Python and SPSS software to preprocess the data and realize the model, it can obtain (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  4
  Past, Present, and Future Research on Teacher Induction: An Anthology for Researchers, Policy Makers, and Practitioners.Jian Wang, Sandra J. Odell & Renee Tipton Clift (eds.) - 2010 - R&L Education.
  This book's importance is derived from three sources: careful conceptualization of teacher induction from historical, methodological, and international perspectives; systematic reviews of research literature relevant to various aspects of teacher induction including its social, cultural, and political contexts, program components and forms, and the range of its effects; substantial empirical studies on the important issues of teacher induction with different kinds of methodologies that exemplify future directions and approaches to the research in teacher induction.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  9
  Evaluation of psychological stress, cortisol awakening response, and heart rate variability in patients with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome complicated by lower urinary tract symptoms and erectile dysfunction.Jian Bai, Longjie Gu, Yinwei Chen, Xiaming Liu, Jun Yang, Mingchao Li, Xiyuan Dong, Shulin Yang, Bo Huang, Tao Wang, Lei Jin, Jihong Liu & Shaogang Wang - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  BackgroundMental stress and imbalance of its two neural stress systems, the autonomic nervous system and the hypothalamic–pituitary–adrenal axis, are associated with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome and erectile dysfunction. However, the comprehensive analyses of psychological stress and stress systems are under-investigated, particularly in CP/CPPS patients complicated by lower urinary tract symptoms and ED.Materials and methodsParticipants were 95 patients in CP/CPPS+ED group, 290 patients in CP/CPPS group, 124 patients in ED group and 52 healthy men in control group. The National Institutes (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  3
  Exploring the links between alexithymia and cognitive emotion regulation strategies in internet addiction: A network analysis model.Hongge Luo, Xun Gong, Xiaomei Chen, Jianing Hu, Xiaoyi Wang, Yekun Sun, Jiating Li, Shaobo Lv & Xiujun Zhang - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  Alexithymia and emotion regulation are closely related to internet addiction. However, no research has examined how the different components of alexithymia are associated with cognitive emotion regulation in the context of multi-strategy use in internet addiction. The current study aimed to investigate the relation between alexithymia and cognitive emotion regulation in individuals with internet addiction via network analysis. Participants included 560 students with Young’s Internet Addiction Test scores greater than 50 points; they were also asked to complete the Toronto Alexithymia (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  7
  Response Activation and Inhibition in Patients With Prolactinomas: An Electrophysiological Study.Jian Song, Chenglong Cao, Yu Wang, Shun Yao, Michael P. Catalino, Deqi Yan, Guozheng Xu & Lianting Ma - 2020 - Frontiers in Human Neuroscience 14.
 41.  7
  Influence of memorability on revisit intention in welcome back tourism: The mediating role of nostalgia and destination attachment.Yan Lu, Ivan Ka Wai Lai, Xin Yu Liu & Xin Wang - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  “Welcome Back Tourism” is an important marketing strategy to help overseas Tourism destinations quickly recover from the crisis and enhance their core competitiveness. How to translate the memorability of tourists to revisit intention is the core key to open “Welcome Back Tourism.” This study takes local residents in Guangzhou, Shenzhen and Foshan as the research objects, and tries to explore the influence relationship between memorability of a previous travel experience, nostalgia, destination attachment and revisit intention. The results of 291 valid (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. The Issue of Defending the Rationality of Science (科学合理性辩护问题).Xinli Wang & 王 新力 - 1989 - 自然辩证法通讯 11 (2):20-30.
  on how to justify the rationality of sciences.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 43.  2
  Robust Adaptive Control for a Class of T-S Fuzzy Nonlinear Systems with Discontinuous Multiple Uncertainties and Abruptly Changing Actuator Faults.Xin Ning, Yao Zhang & Zheng Wang - 2020 - Complexity 2020:1-16.
  In the complex environment, the suddenly changing structural parameters and abrupt actuator failures are often encountered, and the negligence or unproper handling method may induce undesired or unacceptable results. In this paper, taking the suddenly changing structural parameters and abrupt actuator failures into consideration, we focus on the robust adaptive control design for a class of heterogeneous Takagi–Sugeno fuzzy nonlinear systems subjected to discontinuous multiple uncertainties. The key point is that the switch modes not only vary with the system time (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Wai guo mei xue.Xin Ru & Shuren Wang (eds.) - 1985 - Beijing: Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  21
  fNIRS Evidence for Recognizably Different Positive Emotions.Xin Hu, Chu Zhuang, Fei Wang, Yong-Jin Liu, Chang-Hwan Im & Dan Zhang - 2019 - Frontiers in Human Neuroscience 13.
 46.  3
  Parallel Implementations of Candidate Solution Evaluation Algorithm for N-Queens Problem.Jianli Cao, Zhikui Chen, Yuxin Wang & He Guo - 2021 - Complexity 2021:1-15.
  The N-Queens problem plays an important role in academic research and practical application. Heuristic algorithm is often used to solve variant 2 of the N-Queens problem. In the process of solving, evaluation of the candidate solution, namely, fitness function, often occupies the vast majority of running time and becomes the key to improve speed. In this paper, three parallel schemes based on CPU and four parallel schemes based on GPU are proposed, and a serial scheme is implemented at the baseline. (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  10
  Perceptions, contexts, attitudes, and academic dishonesty in Chinese senior college students: a qualitative content-based analysis.Hu Jian, Guangming Li & Weijun Wang - 2020 - Ethics and Behavior 30 (7):543-555.
  ABSTRACT Academic dishonesty has remained high in Chinese college students. We examined Chinese college senior students’ everyday academic practices, especially academic dishonesty, considering the contextual changes inside and outside higher learning settings in China. Data were collected from 120 college seniors from four universities and were analyzed using a qualitative content-based exploratory approach in NVivo 10. Three themes were identified, including college seniors’ perceptions of academic dishonesty, contextual influences on academic dishonesty, and seniors’ personal attitudes about academic misconduct. Interview results (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 48.  15
  Contemporary Chinese Marxism: Social visions and philosophy of education – An EPAT collective project.Michael A. Peters, Chengbing Wang, Han Zhen, Shi Zhongying, Shen Xiangping, Lei Chen, Yu Xin, Fu Yulian, Xu Kefei & Wei Fei - 2022 - Educational Philosophy and Theory 54 (10):1550-1559.
 49.  24
  Academic Integrity from China to the United States: The Acculturation Process for Chinese Graduate Students in the United States.Hu Jian, Russell Marion & Weijun Wang - 2019 - Ethics and Behavior 29 (1):51-70.
  The ethics-related beliefs of Chinese international graduate students are heavily influenced by their academic cultural background, and given the nature of that culture, they often face challenges when adapting to the U.S. academic environment. This qualitative study examines Chinese graduate students’ perceptions of the differences between Chinese and American academic integrity practices and the effects of those differences on their ethical practices and adaptations in a graduate program in the United States. Data were collected via semistructured interviews in a public (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 50.  15
  Academic Integrity from China to the United States: The Acculturation Process for Chinese Graduate Students in the United States.Hu Jian, Russell Marion & Weijun Wang - 2019 - Ethics and Behavior 29 (1):51-70.
  The ethics-related beliefs of Chinese international graduate students are heavily influenced by their academic cultural background, and given the nature of that culture, they often face challenges when adapting to the U.S. academic environment. This qualitative study examines Chinese graduate students’ perceptions of the differences between Chinese and American academic integrity practices and the effects of those differences on their ethical practices and adaptations in a graduate program in the United States. Data were collected via semistructured interviews in a public (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
1 — 50 / 994