10 found
Order:
 1.  5
  Chuan tong dao de yu dang dai Zhongguo =.Xiaojiang Zheng - 1998 - Hefei Shi: Anhui jiao yu chu ban she. Edited by Chenggui Li & Xuecheng Yang.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Jiangyou si xiang jia yan jiu.Xiaojiang Zheng (ed.) - 2003 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  14
  Song Ming shi qi Jiangxi ru xue yan jiu.Xiaojiang Zheng - 2014 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she. Edited by Zhucai Yang.
  Ben shu wei "Song Ming shi qi Chang Jiang zhong you de ru xue yan jiu" cong shu zhi yi: ben cong shu shi ren wen she hui ke xue chong dian yan jiu ji di-Wuhan da xue Zhongguo chuan tong wen hua yan jiu zhong xin tou biao, jing jiao yu bu zu zhi zhuan jia ping shen tong guo, zheng shi pi zhun de jiao yu bu ren wen she hui ke xue 2001 nian du zhong da yan (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  5
  Sheng ming yu si wang: Zhongguo sheng si zhi hui.Xiaojiang Zheng - 2011 - Beijing Shi: Beijing da xue chu ban she.
  本书主要探讨人类的生死问题,将立足于中华民族生死文化之血脉的基础上,从分析生命与死亡之本真出发,顺次探讨死亡态度、死亡观念、生死智慧等问题。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Shan si yu shan zhong: Zhongguo ren de si wang guan.Xiaojiang Zheng - 1999 - Kunming Shi: Yunnan ren min chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  4
  Yang Jian.Xiaojiang Zheng - 1996 - Saratoga, Ca, U.S.A.: Dong da tu shu gu fen you xian gong si. Edited by Chenggui Li.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  1
  Zhongguo ren sheng jing shen.Xiaojiang Zheng - 1991 - Nanning Shi: Fa xing Guangxi xin hua shu dian. Edited by Linhui Cheng.
  本书以中国历史发展为线索,对各历史时期有代表性的思想家、思想流派和著名文人的人生理论进行了深入的探讨。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  2
  Zhongguo ren sheng li lun shi jian.Xiaojiang Zheng - 1991 - Nanning Shi: Guangxi xin hua shu dian fa xing. Edited by Linhui Cheng.
  本书以中国历史发展为线索,对各历史时期有代表性的思想家、思想流派和著名文人的人生理论进行了深入的探讨。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Zhongguo si wang wen hua da guan.Xiaojiang Zheng (ed.) - 1995 - Nanchang Shi: Bai hua zhou wen yi chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Zhongguo si wang zhi hui.Xiaojiang Zheng - 1994 - [Taipei]: Dong da tu shu gong si.
   
  Export citation  
   
  Bookmark