Results for 'Wojciech Za��uski'

1000+ found
Order:
 1.  17
  Odpowiedzialność za nieistniejących?Wojciech Lewandowski - 2010 - Roczniki Filozoficzne 58 (2):61-80.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Argument Mariusza Grygiańca za niepoprawnością definicji przedmiotu ogólnego.Wojciech Wciórka - 2005 - Filozofia Nauki 4.
  Mariusz Grygianiec has criticized the so called "proofs of nonexistence of general objects" as based on a wrong definition. In this paper one of his arguments is shown to depend on an unsatisfiable condition (contradictory to some basic ontological intuitions) without which, however, it is inconclusive as a reductio ad absurdum. Furthermore, it is suggested that even if the argument was sound, it could by no means be counted - contrary to the Author's intention - as a counterargument to Stanisław (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Etyczne aspekty relacji lekarz-przedstawiciel medyczny.Wojciech Słomski - 2008 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 14:277-292.
  Zadaniem przedstawiciela handlowego firmy farmaceutycznej jest promocja produktów tej firmy w bezpośrednich kontaktach z lekarzami. Przedstawiciel medyczny pełni funkcję zbliżoną do funkcji przedstawiciela handlowego: reprezentuje firmę farmaceutyczną, jednak reprezentuje w sposób szczególny, bo w bezpośrednich kontaktach z lekarzami. Jego zadaniem jest polecanie" lekarzowi produktów danej firmy. Owo „polecanie" w praktyce nie sprowadza się do udzielenia prostych informacji na temat skuteczności leku, jego skutków ubocznych, zalet i wad w porównaniu z innymi lekami itd., gdyż taką wiedzę lekarz czerpie z fachowych pism. (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Filozofia nauki K. R. Poppera a semantyka A. Tarskiego.Wojciech Słomski - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 7 (1):169-192.
  Poppera i Tarskiego wiele łączyło. Obaj urodzili się na początku XX wieku i obaj pochodzili z rodzin żydowskich zasymilowanych w swoich ojczyznach. Obaj emigrowali w czasie wojny ze swych krajów i obaj do końca życia przebywali na obczyźnie. Zarówno Popper jak i Tarski żywo interesowali się filozofią, ale obaj odebrali też akademickie wyksztalcenie matematyczne. Podobny był przedmiot ich głównych zainteresowań: obaj analizowali teorie naukowe. Popper zajmował się metodologią nauk empirycznych, natomiast Tarski badaniami systemów dedukcyjnych. Popper ponadto uprawiał filozofię i wielokrotnie (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Historické typy racionality.Wojciech Słomski - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 8 (1):300-302.
  Książek poświęconych refleksji nad pojęciem racjonalności ukazuje się obecnie wiele, zaś większość z nich przyjmuje bardziej lub mniej jasno wyrażony przesłankę, iż pojęcie to przeżywa obecnie głęboki kryzys. Samo pojęcie kryzysu jest przy tym na ogol stosowane w sposób, który należałoby nazwać intelektualną nonszalancją, gdyby tylko ów niefrasobliwy, niekiedy wręcz metaforyczny użytek, jaki się z niego czyni, był wynikiem świadomego zamiaru. Tak jednak zwykle się nie dzieje, a prace poświęcone trudnościom z prawidłowym zdefiniowaniem pojecia racjonalności i określeniem jego funkcji w (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. V. Černik, J. Vicenik, E. Višnowský. Historické typy racionality.Wojciech Słomski - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 8 (1):300-302.
  Książek poświęconych refleksji nad pojęciem racjonalności ukazuje się obecnie wiele, zaś większość z nich przyjmuje bardziej lub mniej jasno wyrażony przesłankę, iż pojęcie to przeżywa obecnie głęboki kryzys. Samo pojęcie kryzysu jest przy tym na ogol stosowane w sposób, który należałoby nazwać intelektualną nonszalancją, gdyby tylko ów niefrasobliwy, niekiedy wręcz metaforyczny użytek, jaki się z niego czyni, był wynikiem świadomego zamiaru. Tak jednak zwykle się nie dzieje, a prace poświęcone trudnościom z prawidłowym zdefiniowaniem pojecia racjonalności i określeniem jego funkcji w (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Teologiczne implikacje teorii przedmiotu w filozoficznym przełomie średniowiecza i nowożytności.Wojciech Starzyński - 2007 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 52.
  Wczesny Descartes dokonuje radykalnego usunięcia z rozważań filozoficznych problemu poznania boskiego. Rekonstrukcja wielowiekowej tradycji średniowiecznej ukazała, że daleko idąca racjonalizacja opisu boskiego poznania prowadzi nieuchronnie do groźnej aporii dotyczącej statusu idei-przedmiotu w boskim intelekcie. Zwolennikiem uproszczenia na gruncie metafizyki był Duns Szkot, który dość zdecydowanie porzucił dziedziczony od Platona problem wzorów idei na rzecz wolnego, absolutnego i rozumnego przyczynowania o dominującym charakterze sprawczym. Zgodnie z dystynkcją wprowadzoną przez św. Tomasza, oprócz zagadnienia samych wzorów-rzeczy pojawia się oddzielny problem statusu ogólnych praw (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  9
  Westerplatte or Jedwabne?: Debates on History and "Collective Guilt" in Poland.Wojciech Stanislawski - 2003 - Filozofija I Društvo 2003 (21):261-270.
  The author analyzes recent Polish debates on researching silenced aspects of national history and the problem of the "collective guilt". One of the major questions arising in these debates is: does the study of "white spots" from the past lead to a trauma of continuous collective self-blame? In Poland, a specialized institution, the Institute of National Memory, was founded in 1998, engaging in research, documentation and public education on events related to German and Soviet occupation during WWII and the activity (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Uczucia moralisty jako podstawa wzorca etycznego honnête homme w traktacie Charlesa-François le Maître de Claville.Wojciech Sajkowski - 2007 - Etyka 40:77-92.
  Le Maitre de Claville należy do tradycji moralistycznej klasycyzmu francuskiego i stara się podołać niebagatelnemu zadaniu stworzenia portretu człowieka godnego, honnete homme’a. Usiłując zdefiniować pojęcie cnoty, odwołuje się do własnego smaku estetycznego, subiektywnych emocji radości, zachwytu i rozkoszy wynikających z obcowania z pięknem. Z dużą dowolnością wybiera to, co sam uważa za najdoskonalsze z antyku, Biblii i w najnowszych prądach myślowych swego czasu: m.in. racjonalizmu. Połączenie tych trzech elementow nie jest łatwe. W jego rozważaniach ujawnia się wysiłek moralisty starającego się (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Henryka Kamieńskiego pytanie o Rosję: między filozofią dziejów a filozofią społeczną.Krzysztof Wołodźko - 2007 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 52.
  Artykuł niniejszy stawia sobie za cel prezentację myśli Henryka Kamieńskiego, autora książki Rosja i Europa. Polska. Wstęp do badań nad Rosją i Moskalami. Polski filozof, socjolog i ekonomista starał się w latach 50-tych i 60-tych XIX wieku uświadomić swym współczesnym złożoność polsko-rosyjskich relacji, opisanych na szerokim, historycznym i geopolitycznym tle. Sprawy Rosji, którą określał mianem „barbarii”, uznawał za istotne nie tylko z polskiej perspektywy, ale wskazywał na cywilizacyjne zagrożenia, jakie mogą wyniknąć dla Europy z lekceważenia imperium carów. Równocześnie, na co (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  7
  In the Grip of Betrayed Expectations.Isidora Jaric - 2005 - Filozofija I Društvo 2005 (27):75-87.
  The paper discusses the position of young people in Serbia today, as can be inferred from the evidence collected in the study "Politics and everyday life - three years later". Starting from the typology she developed in her 2002 analysis of young people?s interviews, the author traces the changes that have intervened over the past three years in the attitudes of these same respondents concerning politics, personal engagement, views of the future and of their own selves. The fact that the (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 12. O naturze świadomości. Samoświadomość - jej główne odmiany i funkcje.Józef Dębowski - 2014 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 20:13-28.
  W artykule rekonstruuję podstawowe zręby tzw. przeżywaniowej koncepcji świadomości, której współtwórcami byli m.in. Roman Ingarden, Antoni B. Stępień, Karol Wojtyła i Wojciech Chudy. Niektóre istotne elementy tej koncepcji zawierają się również w poglądach Arystotelesa, Tomasza z Akwinu, Kartezjusza, Kanta, Brentano, Husserla i Bergsona. Według koncepcji przeżywaniowej, zwanej także refleksywną, główną cechą świadomości jest jej zdolność do samoujawniania się sobie - zdolność do samoprzenikania, samoprzezroczystości lub - jak powie G. Ryle - fosforoscencji. Dzięki niej przeżycia świadome kierują się nie tylko (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Wspomnienie - Wojciech Robaczyński.Wojciech Robaczyński - 2011 - Etyka 44:121-123.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  23
  To: “Results of the Downhole Microseismic Monitoring at a Pilot Hydraulic Fracturing Site in Poland — Part 1: Event Location and Stimulation Performance,” Wojciech Gajek, Jacek Trojanowski, Michał Malinowski, Marek Jarosiński, and Marko Riedel, Interpretation, 6, No. 3, SH39–SH48, Http://Dx.Doi.Org/10.1190/Int-2017-0205.1. [REVIEW]Wojciech Gajek, Jacek Trojanowski, Michał Malinowski, Marek Jarosiński & Marko Riedel - 2018 - Interpretation: SEG 6 (4):Y3-Y5.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  22
  Constructive Knowledge: What Agents Can Achieve Under Imperfect Information.Wojciech Jamroga & Thomas Ågotnes - 2007 - Journal of Applied Non-Classical Logics 17 (4):423-475.
  We propose a non-standard interpretation of Alternating-time Temporal Logic with imperfect information, for which no commonly accepted semantics has been proposed yet. Rather than changing the semantic structures, we generalize the usual interpretation of formulae in single states to sets of states. We also propose a new epistemic operator for ?practical? or ?constructive? knowledge, and we show that the new logic (which we call Constructive Strategic Logic) is strictly more expressive than most existing solutions, while it retains the same model (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 16.  13
  Kierkegaard, Mimesis, and Modernity: A Study of Imitation, Existence, and Affect.Wojciech Kaftanski - 2021 - Routledge.
  This book challenges the widespread view of Kierkegaard’s idiosyncratic and predominantly religious position on mimesis. -/- Taking mimesis as a crucial conceptual point of reference in reading Kierkegaard, this book offers a nuanced understanding of the relation between aesthetics and religion in his thought. Kaftanski shows how Kierkegaard's dialectical-existential reading of mimesis interlaces aesthetic and religious themes, including the familiar core concepts of imitation, repetition, and admiration as well as the newly arisen notions of affectivity, contagion, and crowd behavior. Kierkegaard’s (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17.  11
  Giving Desert its Due: Social Justice and Legal Theory.Wojciech Sadurski - 1985 - D. Reidel Publishing Company.
  During the last half of the twentieth century, legal philosophy has grown significantly. It is no longer the domain of a few isolated scholars in law and philosophy. Hundreds of scholars from diverse fields attend international meetings on the subject. In some universities, large lecture courses of five hundred students or more study it. The primary aim of the Law and Philosophy Library is to present some of the best original work on legal philosophy from both the Anglo-American and European (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   41 citations  
 18.  24
  Bohr, Einstein and Realism.Wojciech Daniel - 1989 - Dialectica 43 (3):249-261.
  SummaryThe Bohr‐Einstein debate on the interpretation of quantum mechanics may be viewed as a discussion on the epistemological status of knowledge gained by physics. It is shown that in fact the advent of quantum theory has led, in a new context, to an old philosophical controversy between epistemological realism and phenomenalism . An inquiry into this controversy, taking into account the contemporary understanding of quantum mechanics based on the axiomatic study of its foundations, leads to the conclusion that contrary to (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 19.  2
  Natural Strategic Ability.Wojciech Jamroga, Vadim Malvone & Aniello Murano - 2019 - Artificial Intelligence 277:103170.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20.  16
  Results of the Downhole Microseismic Monitoring at a Pilot Hydraulic Fracturing Site in Poland, Part I: Events Location and Stimulation Performance.Wojciech Gajek, Jacek Trojanowski, Michał Malinowski, Marek Jarosiński & Marko Riedel - forthcoming - Interpretation:1-29.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 21.  11
  Embodying Pragmatism: Richard Shusterman's Philosophy and Literary Theory.Wojciech Małecki - 2010 - Peter Lang.
  The book presents a comprehensive account of Shusterman's principal philosophical ideas concerning pragmatism, aesthetics, and literary theory (including such themes as interpretation, aesthetic experience, popular art, and human embodiment ...
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 22.  3
  Wojciech Słomski. Szkice o Filozofii Polskiej XX Wieku [Drafts on Polish Philosophy of the 20th Century].Paweł Stanisław Czarnecki - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 9 (1):295-297.
  After a brief look at Drafts on Polish philosophy of the twentieth century you could get the impression that this is a work dedicated to the most recent works of Polish philosophy. However after a moment of consideration, it seems hard to believe that a contemporary philosopher would write a history of twentieth century philosophy which could be considered neither as his history nor his philosophy. The distinction between history and philosophy in this case is not accidental since Wojciech (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Mathematical Linguistics and Proof Theory.Wojciech Buszkowski - 1997 - In Benthem & Meulen (eds.), Handbook of Logic and Language. MIT Press. pp. 683--736.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   26 citations  
 24. Categorial Grammar.Wojciech Buszkowski, Witold Marciszewski & Johan van Benthem - 1991 - Studia Logica 50 (1):171-172.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   29 citations  
 25.  16
  The Affective Tone of Narration and Posttraumatic Growth in Organ Transplant Recipients.Wojciech Laskowski, Rafał Kieszek, Jolanta Gozdowska, Marta Boczkowska, Mateusz Zatorski & Mariusz Zięba - 2015 - Polish Psychological Bulletin 46 (3):376-383.
  The aim of the study was to verify the hypothesis that positive affective tone of narratives is connected to the experience of posttraumatic growth among transplant patients. Kidney transplant patients and liver transplant patients participated in the study. In the first stage, about 10 weeks after transplant, the participants told two stories about important, freely chosen events from their lives. During the second meeting 10-12 months later we measured posttraumatic growth. Results indicated that the affective tone of narratives about past (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 26.  56
  Computer Science and Philosophy: Did Plato Foresee Object-Oriented Programming?Wojciech Tylman - 2018 - Foundations of Science 23 (1):159-172.
  This paper contains a discussion of striking similarities between influential philosophical concepts of the past and the approaches currently employed in selected areas of computer science. In particular, works of the Pythagoreans, Plato, Abelard, Ash’arites, Malebranche and Berkeley are presented and contrasted with such computer science ideas as digital computers, object-oriented programming, the modelling of an object’s actions and causality in virtual environments, and 3D graphics rendering. The intention of this paper is to provoke the computer science community to go (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 27.  4
  Cartographies of Culture: Memory, Space, Representation.Wojciech Kalaga & Marzena Kubisz (eds.) - 2010 - Peter Lang.
  Nowadays the issues of space and place pertain more than ever to the ongoing discussion about personal/regional/national identities. The worlds of private archives of memory often exist independently of political and administrative divisions, while dominant ideologies are often capable of re-defining national archives of memory through selective representation of the past. The way we remember our past and our heritage inscribes the space we live in: the places we remember and the places we wish to forget, the monuments we pull (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Gandhyjska satyagraha.Wojciech Modzelewski - 1983 - Colloquia Communia 11 (6):5-20.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Wojciech Sadurski, Freedom of Speech and Its Limits. [REVIEW]Roger Shiner - 2000 - Philosophy in Review 20:284-286.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Between Polish and European Philosophy.Wojciech Słomski - 2010 - York University.
 31. Philosophical Attempts.Wojciech Słomski - 2009 - Europäische Akademie der Naturwissenschaften.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Three Enlightenments of Modernity in the Historico-Philosophical Conception of Kazimierz Twardowski.Wojciech Starzyński - 2022 - Dialogue and Universalism 32 (1):147-164.
  The aim of this article is to discuss the reflection on the history of philosophy conceived as a cycle of enlightenments in the thought of Kazimierz Twardowski. In 1895 Twardowski adopts Franz Brentano’s model of the cyclical character of the history of philosophy. In the cycle of modern philosophy, the traditional Enlightenment period of the 18th century is shown critically as the one in which the original forces of the scientific revolution of the 17th century weakened, while the philosophy of (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  23
  “If Happiness is Not the Aim of Politics, Then What Is?”: Rorty Versus Foucault.Wojciech Małecki - 2011 - Foucault Studies 11:106-125.
  In this paper, I present a new account of Richard Rorty’s interpretation of Michel Foucault, which demonstrates that in the course of his career, Rorty presented several diverse (often mutually exclusive) criticisms of Foucault’s political thought. These give different interpretations of what he took to be the flaws of that thought, but also provide different explanations as to the sources of these flaws. I argue that Rorty’s specific criticisms can be divided into two overall groups. Sometimes he saw Foucault’s rejection (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 34.  1
  Wojciech Słomski. W Stronę Człowieka, Wokół Koncepcji Filozofii Antoniego Kępińskiego [In the Direction of Man. About Antoni Kępiński's Conception of Philosophy].Paweł Stanisław Czarnecki - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 9 (1):298-299.
  Assuming, according to Jaspers, that the measure of truth of a philosophical system is the lifestyle of its creator as well as his ability at drawing conclusions resulting from philosophical speculation to the requirements of practical action, the question must be asked, to what extent, if at all Wojciech Słomski's book tries to recognise and name the philosophically characteristic merging of theory and practise. Despite this, it shouldn't be the superior aim of any biography, let alone the biography of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  9
  Wojciech Sady: The Structure of the Relativity and Quantum Revolution in Physics.Andrzej Łukasik, Marcin Gileta & Sebastian Kozera - forthcoming - Journal for General Philosophy of Science / Zeitschrift für Allgemeine Wissenschaftstheorie:1-7.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  24
  Completeness Results for Lambek Syntactic Calculus.Wojciech Buszkowski - 1986 - Mathematical Logic Quarterly 32 (1‐5):13-28.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   26 citations  
 37.  25
  Completeness Results for Lambek Syntactic Calculus.Wojciech Buszkowski - 1986 - Zeitschrift fur mathematische Logik und Grundlagen der Mathematik 32 (1-5):13-28.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   24 citations  
 38.  16
  Results of the Downhole Microseismic Monitoring at a Pilot Hydraulic Fracturing Site in Poland, Part II: Shear Wave Splitting Analysis.Wojciech Gajek, Michał Malinowski & James Verdon - forthcoming - Interpretation:1-36.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 39. Double Meaning in Ritual Communication.Wojciech Fałkowski - 2008 - Frühmittelalterliche Studien 42 (1):169-188.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. The Letter of Bruno of Querfurt to King Henry II.Wojciech Fałkowski - 2009 - Frühmittelalterliche Studien 43 (1):417-438.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  14
  Results of the Downhole Microseismic Monitoring at a Pilot Hydraulic Fracturing Site in Poland — Part 1: Event Location and Stimulation Performance.Wojciech Gajek, Jacek Trojanowski, Michał Malinowski, Marek Jarosiński & Marko Riedel - 2018 - Interpretation: SEG 6 (3):SH39-SH48.
  A precise velocity model is necessary to obtain reliable locations of microseismic events, which provide information about the effectiveness of the hydraulic stimulation. Seismic anisotropy plays an important role in microseismic event location by imposing the dependency between wave velocities and its propagation direction. Building an anisotropic velocity model that accounts for that effect allows for more accurate location of microseismic events. We have used downhole microseismic records from a pilot hydraulic fracturing experiment in Lower-Paleozoic shale gas play in the (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 42.  35
  The Socratic Dimension of Kierkegaard's Imitation.Wojciech T. Kaftański - 2016 - Heythrop Journal 57 (4):599-611.
  This article reevaluates the origins of Kierkegaard’s concept of imitation. It challenges the general approach to the genealogy of the phenomenon in question, which privileges the influence of various religious traditions on the thinker and ignores his exposure to the non-Christian literature. I contend that a close reading of the Apology, the Sophist, the Republic, and the Phaedo alongside Kierkegaard’s texts from the so-called second authorship reveals in the dialogues of Plato the three crucial aspects of Kierkegaard’s concept of imitation, (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 43.  11
  In the “Baszta” Unit.Wojciech Militz & Maciej Bańkowski - 2004 - Dialogue and Universalism 14 (5):123-130.
  This is an account of the Uprising fights of a young machinegunner of the “Baszta” Unit from the “W” hour to the honorable surrender at the end of September.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Wojciech Sadurski, Freedom of Speech and Its Limits Reviewed By.Roger A. Shiner - 2000 - Philosophy in Review 20 (4):284-286.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  18
  Jaką jesteśmy „historią”? Etyczne rozwinięcie tezy o historyczności człowieka.Wojciech Torzewski - 2013 - Filo-Sofija 13 (20).
  Wojciech Torzewski What Kind of ‘History’ are We? – the Historicity of Human from Ethical PerspectiveThis article presents the ethical aspect of the concept of narrative identity, especially in relation to the concept of Charles Taylor. The author makes also attemption to reconstruct the two main objections that can be drawn at this concept. Namely, firstly, the complaint relativization of the ethical and, secondly, the complaint absolutizing ethical perspective. Both objections to the concept of narrative identity shall be regarded (...)
  Direct download (6 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  25
  Modal Consequence Relations Extending $Mathbf{S4.3}$: An Application of Projective Unification.Wojciech Dzik & Piotr Wojtylak - 2016 - Notre Dame Journal of Formal Logic 57 (4):523-549.
  We characterize all finitary consequence relations over S4.3, both syntactically, by exhibiting so-called passive rules that extend the given logic, and semantically, by providing suitable strongly adequate classes of algebras. This is achieved by applying an earlier result stating that a modal logic L extending S4 has projective unification if and only if L contains S4.3. In particular, we show that these consequence relations enjoy the strong finite model property, and are finitely based. In this way, we extend the known (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 47.  30
  Some Decision Problems in the Theory of Syntactic Categories.Wojciech Buszkowski - 1982 - Zeitschrift fur mathematische Logik und Grundlagen der Mathematik 28 (33-38):539-548.
 48.  28
  Hermeneutyka a kwestia rozumu.Wojciech Torzewski - 2010 - Filo-Sofija 10 (11 (2010/2)):29-40.
  Author: Torzewski Wojciech Title: HERMENEUTICS AND THE QUESTION OF REASON (Hermeneutyka a kwestia rozumu) Source: Filo-Sofija year: 2010, vol:.11, number: 2010/2, pages: 29-40 Keywords: HERMENEUTICS, RATIONALITY, INTERPRETATION Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:This article is an expression and an attempt to justify the belief that hermeneutic philosophy is an interpretation of the rationality’s concept. Although hermeneutics itself is a critique of a certain form of rationalism, and therefore falls under (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  14
  On the Position of Helium and Neon in the Periodic Table of Elements.Wojciech Grochala - 2018 - Foundations of Chemistry 20 (3):191-207.
  Helium and neon, the two lightest noble gases, have been traditionally positioned by IUPAC in the Group 18 of the Periodic Table of Elements, together with argon, and other unreactive or moderately reactive gaseous elements, and oganesson. In this account we revive the old discussion on the possible placement of helium in the Group 2, while preserving the position of neon in Group 18. We provide quantum-chemical arguments for such scenario—as well as other qualitative and quantitative arguments—and we describe previous (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 50.  15
  Almost Structural Completeness; an Algebraic Approach.Wojciech Dzik & Michał M. Stronkowski - 2016 - Annals of Pure and Applied Logic 167 (7):525-556.
1 — 50 / 1000