Results for 'Wojciech Kafta��ski'

1000+ found
Order:
 1. Friedrich Nietzsche i pisarze polscy.Wojciech Kunicki & Krzysztof Polechoński (eds.) - 2002 - Poznań: Wydawn. Poznańskie.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Libido i lojalność w polityce.Wojciech Wasiutyński - 1961 - Londyn,: Nakł. Myśli polskiej.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Ziemia jest ciałem niebieskim: myśli posoborowe.Wojciech Wasiutyński - 1972 - London, England: Veritas.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  4
  Interpretacje przyrody w przeszłości.Piotr Oliński, Wojciech Piasek & Radosław Piętka (eds.) - 2020 - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  Przyroda otaczająca człowieka w naturalny sposób poddawana była rozmaitym interpretacjom, które stawały się faktami kulturowymi i zakorzeniały się życiu społeczeństw. Autorzy zebranych w tomie artykułów przedstawiają interpretacje przyrody w różnych kontekstach historycznych i geograficznych, a tym samym eksponują różnorodność ujęć interpretacji przyrody. Przyglądając się „człowiekowi w czasie”, pokazują „alternatywne przyrody”. Kolejne artykuły pozwalają czytelnikowi przede wszystkim zapoznać się z nimi w „działaniu”. Śledząc wraz z autorami takie tematy, jak: praktyki okołołowieckie, poszukiwanie zależności między pojęciami „wojna”, „pokój” i „zwierzęta”, niezwykły czyn (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  1
  Niedostrzegalne światy.Wojciech Rostafiński - 1989 - Londyn: Polska Fundacja Kulturalna.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Twórcy polskiej myśli zachodniej.Wojciech Wrzesiński (ed.) - 1996 - Olsztyn: Ośrodek Badań Nauk. im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Neokartezjanizm fenomenologii francuskiej: Sartre, Merleau-Ponty, Levinas, Henry, Marion.Wojciech Starzyński - 2014 - Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  15
  Czy i dlaczego Arystotelej ski słaby wolą nie wybiera?Wojciech Żełaniec - 2017 - Roczniki Filozoficzne 65 (3):5-32.
  G.E.M. Anscombe znalazła w Etyce nikomachejskiej Arystotelesa pewną niekonsekwencję: Arystoteles zdaje się twierdzić, że cokolwiek wynika z namysłu, jest wyborem, i że słaby wolą może się skutecznie namyślać, ale i że — z drugiej strony — on nie wybiera. Anscombe znajduje rozwiązanie tej sprzeczności: Arystoteles powinien był, jej zdaniem, zaznaczyć, że by z namysłu wynikał wybór, to, ze względu na co się namyślamy, musiałby sam być przedmiotem uprzedniego wyboru. Badam to rozwiązanie i znajduję jego słabe strony, jak niebezpieczeństwo nieskończonego regresu, (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Ani Wschód, ani Zachód.Wojciech Giełżyński - 1989 - Warszawa: Oficyna Wydawnicza RYTM.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Nauczanie Jana Pawła II a współczesna aksjologia pedagogiczna.Józef Placha, Wojciech Sroczyński & Edyta Wolter (eds.) - 2008 - Warszawa: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  50
  The phenonenological idealism controversy in light of possible worlds semantics.Wojciech Krysztofiak - 2007 - Axiomathes 17 (1):75-97.
  In the paper there is presented the semantic interpretation of idealism/ realism controversy which is one of the most essential issues in Ingarden’s phenomenological project of ontology. The procedure of semantic paraphrase which is contemporary developed by Wolen´ ski, is the main interpretative tool. In the central part of the paper, there is formulated the formal theory of the semantic framework underlying idealism/realism discourse. Finally, there are formulated some notes showing that intentional conception of negation may be used for defending (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 12.  35
  Euphony and Logos: Essays in Honour of Maria Steffen-Batóg and Tadeusz Batóg.Roman Murawski & Jerzy Pogonowski (eds.) - 1997 - Rodopi.
  Contents: Preface. SCIENTIFIC WORKS OF MARIA STEFFEN-BATÓG AND TADEUSZ BATÓG. List of Publications of Maria Steffen-Batóg. List of Publications of Tadeusz Batóg. Jerzy POGONOWSKI: On the Scientific Works of Maria Steffen-Batóg. Jerzy POGONOWSKI: On the Scientific Works of Tadeusz Batóg. W??l??odzimierz LAPIS: How Should Sounds Be Phonemicized? Pawe??l?? NOWAKOWSKI: On Applications of Algorithms for Phonetic Transcription in Linguistic Research. Jerzy POGONOWSKI: Tadeusz Batóg's Phonological Systems. MATHEMATICAL LOGIC. Wojciech BUSZKOWSKI: Incomplete Information Systems and Kleene 3-valued Logic. Maciej KANDULSKI: Categorial Grammars (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Kotarbiński.Jan Woleński - 1990 - Warszawa: Wiedza Powszechna. Edited by Tadeusz Kotarbiński.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  1
  Cezary Wodziński in memoriam.Cezary Wodziński & Waleria Szydłowska (eds.) - 2018 - Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Wspomnienie - Wojciech Robaczyński.Wojciech Robaczyński - 2011 - Etyka 44:121-123.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Absoluteness of truth and the Lvov-Warsaw School : Twardowski, Kotarbiński, Leśniewski, Łukasiewicz, Tarski, Kokoszyńska.Jan Woleński - 2022 - In Anna Brożek & Jacek Juliusz Jadacki (eds.), At the Sources of the Twentieth-Century Analytical Movement: Kazimierz Twardowski and His Position in European Philosophy. Brill.
 17.  8
  Alpine Ski Coaches’ and Athletes’ Perceptions of Factors Influencing Adaptation to Stress in the Classroom and on the Slopes.Paul Davis, Anton Halvarsson, Wictor Lundström & Carolina Lundqvist - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
 18. Skiing and the poetry of snow.John Frohnmayer - 2020 - Eugene, OR: Luminare Press.
  Poetry comes as close as language can to capturing that out-of-body lightness of swishing through the trees, of jumping off a cornice, of floating through the bottomless powder. This book is about joy and loss. It is about danger and consciousness. It is provocative, full of wit and insight, and helps us meet the challenges of self-discovery. Peak experiences give us a glimpse of a world beyond what our senses report. It is a world we can feel but not articulate; (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  12
  Practical Argumentation as Reasoned Advocacy.Marcin Lewiński - 2017 - Informal Logic 37 (2):85-113.
  The paper offers a theoretical investigation into the sources of normativity in practical argumentation. The chief question is: Do we need objectively-minded, unbiased arguers or can we count on “good” argumentative processes in which individual biases cancel each other out? I address this question by analysing a detailed structure of practical argument and its varieties, and by discussing the tenets of a comparative approach to practical reason. I argue that given the comparative structure proposed, reasoned advocacy in argumentative activity upholds (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 20. Uniwersalizm i medycyna.Kazimierz Imieliński (ed.) - 1992 - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Program Badań Uniwersalizmu i Ładu Świata.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  4
  Transfiguration of the Risk Society.Wojciech Melnik - 2020 - Postmodern Openings 11 (1Sup2):85-92.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Problem humanizmu.Józef Chałasiński (ed.) - 1954 - Łódź,: Zakład im. Ossolińskich we Wrocławiu.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Heidegger a problem jezyka.Wojciech Herman - 2007 - Studia Philosophiae Christianae 43 (1):31-45.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Przezwyciężenie metafizyki a problem odpowiedzialności w ujęciu Martina Heideggera.Wojciech Herman - 1996 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 19 (3):39-48.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  6
  New Concepts of Budo Internalised as a Philosophy of Life.Wojciech J. Cynarski - 2022 - Philosophies 7 (5):110.
  Traditional martial arts continue to be interesting and inspiring to many people around the globe. Some of their contemporary adaptations attract enthusiasts for whom they are especially important. In this article, the author bases his observations on his own long-term participation. The analysis takes into account the influence of the perspectives of Jigoro Kano and several other creators of modern varieties of Japanese budo. It can be concluded that regular, even daily, practice—cultivating martial arts and internalizing its values—co-creates the lifestyle (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 26.  6
  Wojciech Słomski. Szkice o filozofii polskiej XX wieku [Drafts on Polish Philosophy of the 20th century].Paweł Stanisław Czarnecki - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 9 (1):295-297.
  After a brief look at Drafts on Polish philosophy of the twentieth century you could get the impression that this is a work dedicated to the most recent works of Polish philosophy. However after a moment of consideration, it seems hard to believe that a contemporary philosopher would write a history of twentieth century philosophy which could be considered neither as his history nor his philosophy. The distinction between history and philosophy in this case is not accidental since Wojciech (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Konteksty sztuki.Jerzy Czerwiński (ed.) - 1992 - Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Samotność sztuki.Marcin Czerwiński - 1978 - Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Wiedza i jej problemy.Jerzy Czerwiński (ed.) - 1986 - Poznań: Wydawn. Nauk. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. What kind of logic does contemporary theology need?Jerzy Dadaczyński - 2013 - In Bartosz Brożek, Adam Olszewski & Mateusz Hohol (eds.), Logic in theology. Copernicus Center Press.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Stara Akademia Platona: w początkach epoki hellenistycznej (ostatni okres).Bogdan Dembiński - 2018 - Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.
 32. Structuralism in the platonic philosophy of science.Bogdan Dembiński - 2013 - In Michał Heller, Bartosz Brożek & Łukasz Kurek (eds.), Between philosophy and science. Copernicus Center Press.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. W kręgu filozofii klasycznej.Bogdan Dembiński (ed.) - 2000 - Katowice: Wydawn. Uniwersytetu Śląskiego.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Błąd,żródła, unikane.Stefan Garczyński - 1973 - Warszawa: Nąsza księgarnia.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Panstwo na przelomie.Tadeusz Garczyński - 1937 - Warszawa,: Towarzystwo wydawnicze "ROJ".
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Myśl Barbary Skargi: droga osobna.Jacek Migasiński & Magdalena Środa (eds.) - 2015 - Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  1
  Toward metaphysics: new tendencies in French philosophy in the middle of the twentieth century.Jacek Migasiński - 2014 - New York: Peter Lang.
  Introduction. French traditions -- Reception of phenomenology at the turn of the thirties -- Note on metaphysics -- The metaphysics of perpetual presence: Louis Lavelle -- Negative metaphysics: Ferdinand Alquié -- Ineffable metaphysics: Jean Wahl -- Metaphysics of inter-corporality: Maurice Merleau-Ponty -- Metaphysics beyond ontology: Emmanuel Lévinas -- Conclusions, continuations.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Inspiracje schopenhauerowskie we wczesnym piśmiennictwie Stefana Pawlickiego.Leon Miodoński - 1996 - Wrocław: Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  50
  To ski or to preach from the mountaintop of hypocrisy.Mihai Nadin - 2019 - Medium.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  10
  Skiing and Thinking About It: Moment-to-Moment and Retrospective Analysis of Emotions in an Extreme Sport.Audun Hetland, Joar Vittersø, Simen Oscar Bø Wie, Eirik Kjelstrup, Matthias Mittner & Tove Irene Dahl - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
 41.  18
  Jaką jesteśmy „historią”? Etyczne rozwinięcie tezy o historyczności człowieka.Wojciech Torzewski - 2013 - Filo-Sofija 13 (20).
  Wojciech Torzewski What Kind of ‘History’ are We? – the Historicity of Human from Ethical PerspectiveThis article presents the ethical aspect of the concept of narrative identity, especially in relation to the concept of Charles Taylor. The author makes also attemption to reconstruct the two main objections that can be drawn at this concept. Namely, firstly, the complaint relativization of the ethical and, secondly, the complaint absolutizing ethical perspective. Both objections to the concept of narrative identity shall be regarded (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  21
  The polish way of reform.Wojciech Hubner - 1989 - World Futures 26 (2):109-122.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Skiing and its Discontents: Assessing the Turist Experience from a Psychoanalytical, a Neuroscientific and a Sport Philosophical Perspective.Hub Zwart - 2017 - Sport, Ethics and Philosophy 11 (3):323-338.
  This article addresses the question whether skiing as a nature sport enables practitioners to develop a rapport with nature, or rather estranges and insulates them from their mountainous ambiance. To address this question, I analyse a recent skiing movie from a psychoanalytical perspective and from a neuro-scientific perspective. I conclude that Jean-Paul Sartre’s classical but egocentric account of his skiing experiences disavows the technicity involved in contemporary skiing as a sportive practice for the affluent masses, which actually represents an urbanisation (...)
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 44.  61
  The Epistemic Lightness of Truth: Deflationism and its Logic.Cezary Cieśliński - 2017 - Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.
  This book analyses and defends the deflationist claim that there is nothing deep about our notion of truth. According to this view, truth is a 'light' and innocent concept, devoid of any essence which could be revealed by scientific inquiry. Cezary Cieśliński considers this claim in light of recent formal results on axiomatic truth theories, which are crucial for understanding and evaluating the philosophical thesis of the innocence of truth. Providing an up-to-date discussion and original perspectives on this central and (...)
 45.  1
  Wojciech Słomski. W stronę człowieka, Wokół koncepcji filozofii Antoniego Kępińskiego [In the direction of man. About Antoni Kępiński's conception of philosophy].Paweł Stanisław Czarnecki - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 9 (1):298-299.
  Assuming, according to Jaspers, that the measure of truth of a philosophical system is the lifestyle of its creator as well as his ability at drawing conclusions resulting from philosophical speculation to the requirements of practical action, the question must be asked, to what extent, if at all Wojciech Słomski's book tries to recognise and name the philosophically characteristic merging of theory and practise. Despite this, it shouldn't be the superior aim of any biography, let alone the biography of (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Gandhyjska satyagraha.Wojciech Modzelewski - 1983 - Colloquia Communia 11 (6):5-20.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Naród i postęp: problematyka narodowa w ideologii i myśli społecznej pozytywistów warszawskich.Wojciech Modzelewski - 1977 - Warszawa: Państwowe Wydawn. Naukowe.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. U podstaw analizy filozoficznego dyskursu: z wykorzystaniem interpretacji Władysława Tatarkiewicza.Edward Nieznański - 2010 - Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Edited by Kordula Świętorzecka & Roman Tomanek.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Z problematyki psychologii i teorii poznania.Czesław Nowiński - 1958 - Warszawa,: Państwowe Wydawn. Naukowe. Edited by Zofia Babska.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. W poszukiwaniu Boga.Włodzimierz Okoński - 1960 - Fawley Court,: Nakł. Księży Marianów.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000