Order:
Disambiguations
Witold Glinkowski [5]Witold P. Glinkowski [4]
 1.  4
  Bliźni, obcy, inny – w perspektywie dialogicznej.Witold Glinkowski - 2019 - Etyka 58 (1):198-210.
  „Obcość” i „inność” nie są synonimami. Oba określenia znajdują zastosowanie zarównow świecie ludzi, jak i w obrębie rzeczywistości pozaosobowej. Jednak kategoria obcości stosowanajest częściej w odniesieniu do rzeczywistości interpersonalnej niż do rzeczywistościskładającej się z obiektów pozaosobowych. „Obcość” bywa rozumiana jako określenie radykalniejszeniż „inność”. Posiada też negatywny wydźwięk emocjonalny. W przypadku gdyokreśla człowieka, sygnalizuje nie tylko jego inność, ale też sugeruje negatywny charakternaszego stosunku wobec niego. Paradoksalnie to właśnie obcość, a nie inność – pod warunkiemże zostanie przezwyciężona – odsłania etycznie rozumianą (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Próba dialogicznej odpowiedzi na biblijne pytanie o bliźniego.Witold P. Glinkowski - 2012 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 82 (2):467-480.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark