Order:
 1.  31
  The Influence of Self-Control and Social Status on Self-Deception.Mengmeng Ren, Bowei Zhong, Wei Fan, Hongmei Dai, Bo Yang, Wenjie Zhang, Zongxiang Yin, Juan Liu, Jin Li & Youlong Zhan - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
 2.  12
  The Effect of Negative Feedback on Positive Beliefs in Self-Deception.Juan Liu, Wenjie Zhang, Youlong Zhan, Lixin Song, Peipei Guan, Dan Kang, Jie Jian, Ronghua Cai & Mei Li - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3.  20
  Self-Deception Reduces Cognitive Load: The Role of Involuntary Conscious Memory Impairment.Zengdan Jian, Wenjie Zhang, Ling Tian, Wei Fan & Yiping Zhong - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
 4.  16
  The Impact of Self-Relevance on Preschool Children’s Sharing.Wenjie Zhang, Songmei Xiang, Hongmei Dai, Mengmeng Ren, Yuqi Shen, Wei Fan & Yiping Zhong - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  1
  Self-Conscious or Fear of Hurting Another’s Feeling? An Experimental Investigation on Promise-Keeping.Wenjie Zhang, Xianchen Zhu, Hongyu Guan & Tao Li - 2020 - Frontiers in Psychology 11.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark