Results for 'W��odzis��aw Duch'

1000+ found
Order:
 1. Młodzieżowa Akademia Filozoficzna w Łodzi.Zbigniew Zdunowski - 2005 - Ruch Filozoficzny 2 (2).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Wizyta Hiroakiry Ono w Łodzi.Piotr Łukowski - 2008 - Ruch Filozoficzny 65 (2).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Pytając o człowieka: myśl filozoficzna Józefa Tischnera.W. ±Adys±Aw Zuziak & Papieska Akademia Teologiczna W. Krakowie (eds.) - 2001 - Kraków: Wydawn. Znak.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  2
  Idealization and factualization in science.W.?Adys?Aw Krajewski - 1977 - Erkenntnis 11 (1):323-339.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 5.  1
  Literacki i biograficzny falstart? O listach Gustawa Waliszewskiego do Juliana Bartoszewicza z lat 1853–1855 (ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi). [REVIEW]Maria Berkan-Jabłońska - 2022 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 64 (1):39-74.
  Artykuł dotyczy kilku aspektów korespondencji Gustawa Waliszewskiego, skierowanej do Juliana Bartoszewicza w latach 1853–1855 i stanowiącej obecnie część Archiwum rodziny Bartoszewiczów z Archiwum Państwowego w Łodzi. Listy, obejmujące 163 karty, scharakteryzowane zostały z kilku perspektyw: a) biograficznej, która daje wgląd w osobowość młodego, ledwie zaczynającego karierę naukową człowieka, marzącego o karierze „narodowego Thierry’ego”; b) genetycznej, która listy traktuje jako materiał dokumentujący proces twórczy nad studiami historycznymi i felietonami dla „Dziennika Warszawskiego”, a także opisuje zmagania debiu­tanta z ograniczeniami cenzuralnymi; c) prasoznawczej (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Akademii Filozoficznej przy IV LO w Łodzi w roku szkolnym 2006/2007.Zbigniew Zdunowski - 2008 - Ruch Filozoficzny 65 (1).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Michel Montaigne po 400 latach, 1592-1992: materiały z sesji naukowej w dniu 12 listopada 1992 r. w Łodzi.Zofia Libiszowska & Lodzkie Towarzystwo Naukowe (eds.) - 1992 - Łódź: Łódzkie Tow. Nauk..
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej w Łodzi.Stanisław Butryn - 1969 - Człowiek I Światopogląd 1 (6):96-102.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  2
  Wizerunek nowoczesnej kobiety na łamach niemieckojęzycznych dodatków beletrystycznych do „Neue Lodzer Zeitung” w Łodzi w okresie międzywojennym.Monika Kucner - 2022 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 16:121-134.
  Supplements to German newspapers in Lodz in the interwar period promoted an extremely modern type of woman, in line with the latest world trends. German magazines „Die Welt im Bilde. Sonntagsbeilage zur Neuen Lodzer Zeitung” and „Illustrierte Wochenblatt. Beilage zur Neuen Lodzer Zeitung” registered changes in lifestyle and propagated them among Lodz readers. The fashion promoted by Lodz accessories and lifestyle did not differ in any way from the latest European and world models. It was an expression of striving for (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Teoria polityki: podstawy metodologiczne politologii empirycznej.Barbara Krauz-Mozer & W. ±Adys±Aw Szostak - 1993 - Kraków: Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Edited by Władysław Szostak.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. The Awful Influence of Declamation on Silver Latin Poetry.W. B. Sedgwick - 1930 - Classical Weekly 24:94-95.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Yves Burnod, An Adaptive Neural Network: The Cerebral Cortex.W. Duch - 1997 - Minds and Machines 7:144-147.
 13.  16
  Życie literackie Łodzi w czasie I wojny światowej.Aneta Stawiszyńska - 2012 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 4:67 - 84.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Wolność i duch w poezji filozoficznej Fryderyka Schillera.Iwona Alechnowicz - 2006 - Estetyka I Krytyka 2 (11):73-92.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  11
  Romantyzm a duch lucyferyzmu. Uwagi o estetyce w projekcie antropofanii.Andrzej J. Nowak - 2001 - Estetyka I Krytyka 1 (1):99-120.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. W stronę epistemologii mistyki.MIROSŁAW PIRÓG - 2010 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 76.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  42
  Nota w sprawie twierdzeń o dedukcji nie wprost ważnych w skończenie wielowartościowych rachunkach zdań Ŀukasiewicza.Stanisŀaw J. Surma - 1973 - Studia Logica 31 (1):139-141.
 18.  4
  Gerda Leber-Hagenau o Łodzi i literaturze polskiej w Austrii.Krzysztof A. Kuczyński - 2000 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 2.
  Der Beitrag besteht aus zwei Teilen: der erste ist eine kurze Einführung in das Leben und das Werk der bedeutenden österreichischen Mittlerin der polnischen Literatur. Der zweite ist ein Interview mit Prof. Dr. Gerda Leber-Hagenau, die - geboren in Lodz am 11. Dezember 1918 - sich an ihre Heimatstadt und deren Eigentüm1ichkeiten erinnert. Gerda Leber-Hagenau nimmt auch Stellung zur Aufnahme der polnischen Literatur in Österreich.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  21
  O implikacjach W algebrach boole'a Z dwuwartościowym operatorem domknięcia.Stanisŀaw Waligórski - 1968 - Studia Logica 23 (1):34-34.
 20. Monada, czyli człowiek w Leibnizjańskim świecie.BOGUSŁAW PAŹ - 2009 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 71.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Review of L aws in Nature. [REVIEW]John W. Carroll - 2006 - Mind 115 (459):780-784.
 22.  59
  On decidable consequence operators.Jaros?aw Achinger & Andrzej W. Jankowski - 1986 - Studia Logica 45 (4):415 - 424.
  The main theorem says that a consequence operator is an effective part of the consequence operator for the classical prepositional calculus iff it is a consequence operator for a logic satisfying the compactness theorem, and in which every finitely axiomatizable theory is decidable.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 23.  1
  Co daje współczesnemu człowiekowi studium filozofii klasycznej: materiały z międzynarodowego sympozjum filozoficznego zorganizowanego w Katedrze Metafizyki Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa, 15.04.1997.Pawe± Mazanka, Miros±aw Mylik & Akademia Teologii Katolickiej (eds.) - 1997 - Warszawa: Wydawn. Akademii Teologii Katolickiej.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  11
  Book Review:Doing Evil to Achieve Good. Richard McCormick, Paul Ramsey; Transition and Tradition in Moral Theology. aw Charles E. Curran. [REVIEW]Robin W. Lovin - 1980 - Ethics 90 (4):614-.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Zasada racji jako naczelna zasada poznania i bytu w wykładni F.Ch. Baumeistera.BOGUSŁAW PAŹ - 2007 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 61.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Ḥayāt al-rūḥ fī ḍawʼ al-ʻilm.Edmund W. Sinnott - 1960 - al-Qāhirah: Maktabat al-Anjlū al-Miṣrīyah. Edited by Ismāʻīl Maẓhar.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  10
  Granice wspólnoty albo gra z cieniem: brak, sekret i duch przyjaźni w antropologii Plessnera i Derridy.Agata Bielik-Robson - 2018 - Ruch Filozoficzny 73 (3):61.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  14
  Awful Gladness”: The Dual Political Rhetorics of Du Bois’s “Of the Passing of the First-Born.Annie Menzel - 2019 - Political Theory 47 (1):32-56.
  W.E.B. Du Bois’s elegy for his infant son, “Of the Passing of the First-Born,” in The Souls of Black Folk, has received relatively scant attention from political theorists. Yet it illuminates crucial developments in Du Bois’s political thought. It memorializes a tragedy central to his turn from scientific facts to rhetorical appeals to emotion. Its rhetoric also exemplifies a broader tension in his writings, between masculinist and elitist commitments and more insurrectionary impulses. In its normalizing rhetorical mode, which dominates, the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Synchronicity, Mind, and Matter.Wlodzislaw Duch - 2002 - International Journal of Transpersonal Studies 21:153-168.
  Experiments with remote perception and Random Event Generators (REG) performed over the last decades show small but significant anomalous effects. Since these effects seem to be independent of spatial and temporal distance, they appear to be in disagreement with the standard scientific worldview. A very simple explanation of quantum mechanics is pre- sented, rejecting all unjustified claims about the world. A view of mind in agreement with cognitive neuroscience is introduced. It is argued that mind and consciousness are emer- gent (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 30. Reprezentacje umysłowe jako aproksymacje stanów mózgu.Włodzisław Duch - 2009 - Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 3.
  Neuronauki dokonały znacznego postępu w rozumieniu wyższych czynności poznawczych, w tym procesów decyzyjnych. Brakuje jednak zarówno prostych modeli, które pozwolą wyobrazić sobie te procesy, jak i głębszej refleksji nad wpływem tych wyników na zrozumienie natury umysłu, rozproszenia obaw, że nie jesteśmy tylko automatami. Płodny punkt widzenia na kwestię reprezentacji mentalnych daje próba zrozumienia, w jaki sposób informacja reprezentowana jest przez mózgi, jak w przybliżony sposób opisać stany mózgu tak, by można je było zinterpretować jako reprezentacje mentalne odnoszące się do umysłu. (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 31.  2
  Hegel i Nietzsche wobec problemu polityczności.Stanis±Aw ¡Ojek & Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej - 2002 - Wrocław: Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego.
  Hegel i Nietzsche twierdzili, że żyją w czasach przełomu, który wymusi pojawienie się nowego etapu w dziejach ludzkości. Sytuację człowieka współczesnego określa „fakt” roztrzaskania dotychczasowych horyzontów oraz konieczność stworzenia, lub odkrycia, horyzontów nowych. Postulują oni zatem ustanowienie nowego celu ludzkości. Filozofia polityki winna stać się częścią tego ogólnokulturowego projektu. Tym samym rzucają wyzwanie współczesnej filozofii politycznej, która zrzeka się prawa do ustanawiania takiego celu. Obaj są też przekonani – znów wbrew twierdzeniom współczesnym – że cel ów może i powinien być (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  13
  Eugen Rosenstock-Huessy i Michaił Bachtin : Mowa, duch i przemiana społeczna.Harold M. Stahmer & Aneta Nowak - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 2 (1):131-156.
  Moje zainteresowanie pracami i dziełem Michaiła Bachtina oraz Eugena Rosenstocka-Huessy bierze swój początek z odkrycia, ze obaj myśliciele zgodnie twierdzili, iż religijna moc języka oraz mowy wyrasta z różnorodnych kryzysów życiowych. Theoria przez nich stworzona zbudowana jest na gruncie praxis i czerpie swą siłę ze zderzenia doświadczeń duchowych i intelektualnych obu filozofów z rewolucyjnym wrzeniem otaczającej ich współczesności. Wykład niniejszy to próba nawiązania dialogu z osobami podzielającymi podobne zainteresowania i troski. Pisząc go kierowałem się także pragnieniem zaabsorbowania uwagi moich słuchaczy (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  3
  Eugen Rosenstock-Huessy (1888-1973) i Michaił Bachtin (1895-1975): Mowa, duch i przemiana społeczna.Harold Stahmer - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 2 (1):131-158.
  Moje zainteresowanie pracami i dziełem Michaiła Bachtina oraz Eugena Rosenstocka-Huessy bierze swój początek z odkrycia, ze obaj myśliciele zgodnie twierdzili, iż religijna moc języka oraz mowy wyrasta z różnorodnych kryzysów życiowych. Theoria przez nich stworzona zbudowana jest na gruncie praxis i czerpie swą siłę ze zderzenia doświadczeń duchowych i intelektualnych obu filozofów z rewolucyjnym wrzeniem otaczającej ich współczesności. Wykład niniejszy to próba nawiązania dialogu z osobami podzielającymi podobne zainteresowania i troski. Pisząc go kierowałem się także pragnieniem zaabsorbowania uwagi moich słuchaczy (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Prawo tworzenia w świecie współczesnym.Władysław Bruliński - 1997 - Warszawa: [S.N.].
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  2
  Jak podpisywać dzieła sztuki w przestrzeni publicznej? Problematyka i wybrane przykłady.Aleksandra Dudek - 2022 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 40:131-160.
  Mimo iż przestrzenie miejskie nasycone są dziełami sztuki, pełniącymi ważne funkcje estetyczne, społeczne, edukacyjne, historyczne, obiekty te często są przez odbiorców niezauważane, nierozu­miane lub nieidentyfikowane jako sztuka. Autorka stawia tezę, że jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest brak profesjonalnych podpisów. Celem tekstu jest analiza tablic informacyjnych wybranych obiektów znajdujących się w Łodzi. Porównanie zebranych przykładów wskazuje na różnorodne braki w treści podpisów, ich nieczytelność, niewłaściwe umiejscowienie, a nawet zu­pełne pominięcie jakiegokolwiek tekstu informującego o danym dziele. Poddane analizie zostały dwadzieścia (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  13
  Pojęcie wartości estetycznej w pracach Władysława Tatarkiewicza.Aleksandra Horecka - 2011 - Filo-Sofija 11 (13).
  Author: Horecka Aleksandra Title: THE CONCEPT OF AESTHETICAL VALUE IN TATARKIEWICZ’S PAPERS (Pojęcie wartości estetycznej w pracach Władysława Tatarkiewicza) Source: Filo-Sofija year: 2011, vol:.13/14, number: 2011/2-3, pages: 601-615 Keywords: WŁADYSŁAW TATARKIEWICZ, AESTHETICAL VALUE, ONTOLOGICAL CATEGORY Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:The purpose of this paper is to report and analyse the main theses of Tatarkiewicz’s theory of aesthetic value. We concentrate on ontological problems – what is aesthetical value and what (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  11
  Historiografia Władysława Tatarkiewicza w kontekście sporów metodologicznych.Andrzej Marek Nowik - 2011 - Filo-Sofija 11 (13).
  Author: Nowik Andrzej Marek Title: WŁADYSŁAW TATARKIEWICZ’S HISTORIOGRAPHY FROM THE METHODOLOGICAL POLEMICS POINT OF VIEW (Historiografia Władysława Tatarkiewicza w kontekście sporów metodologicznych) Source: Filo-Sofija year: 2011, vol:.13/14, number: 2011/2-3, pages: 497-503 Keywords: WŁADYSŁAW TATARKIEWICZ, HISTORY OF PHILOSOPHY, MODERN PHILOSOPHY, METHODOLOGY Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:The purpose of this article is to show the main trends in philosophy that influenced Władyslaw Tatarkiewicz’s science research, with special consideration of neo-Kantianism (the Marburg (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  24
  Egzystencjalne znaczenie cierpienia w aksjologii Władysława Tatarkiewicza.Stefan Konstańczak - 2011 - Filo-Sofija 11 (13):629-642.
  Author: Konstańczak Stefan Title: EXISTENTIAL MEANING OF SUFFERING IN AXIOLOGY OF WŁADYSŁAW TATARKIEWICZ (Egzystencjalne znaczenie cierpienia w aksjologii Władysława Tatarkiewicza) Source: Filo-Sofija year: 2011, vol:.13/14, number: 2011/2-3, pages: 629-642 Keywords: WŁADYSŁAW TATARKIEWICZ, ETHICS, SUFFERING, HAPPINESS, INJUSTICE, MORAL COMPENSATION, MINIMIZING OF SUFFERING, HAPPINESS Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:The problem of human suffering was not the subject of a separate publication by Władysław Tatarkiewicz. However, such theme matter appeared in a few (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  16
  Dwa wizerunki Platona w twórczości Władysława Tatarkiewicza.Tomasz Mróz - 2011 - Filo-Sofija 11 (13).
  Author: Mróz Tomasz Title: TWO IMAGES OF PLATO IN THE WORKS OF WŁADYSŁAW TATARKIEWICZ (Dwa wizerunki Platona w twórczości Władysława Tatarkiewicza) Source: Filo-Sofija year: 2011, vol:.13/14, number: 2011/2-3, pages: 535-557 Keywords: WŁADYSŁAW TATARKIEWICZ, PLATO, NEO-KANTIAN, PAUL NATORP, RECEPTION OF THE PLATO IN POLAND, THE HISTORY OF PHILOSOPHY IN THE 20TH CENTURY Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:The paper discusses two different approaches of W. Tatarkiewicz to Plato and Platonism. As a (...)
  No categories
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  10
  Stany trzecie w ujęciu Władysława Tatarkiewicza.Artur Szutta - 2011 - Filo-Sofija 11 (13).
  Author: Szutta Artur Title: WŁADYSŁAW TATARKIEWICZ’S CONCEPT OF THE ‘THIRD STATES’ (Stany trzecie w ujęciu Władysława Tatarkiewicza) Source: Filo-Sofija year: 2011, vol:.13/14, number: 2011/2-3, pages: 617-627 Keywords: “THIRD STATES”, LEISURE, PHILOSOPHY, THEORY, INTELLECT, SENSE OF LIFE, WŁADYSŁAW TATARKIEWICZ, JOSEPH PIEPER Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:The article treats on the concept of “third states” (as opposed to the other two kinds of states: those of work and entertainment) introduced by Władysław (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 41.  3
  Przestrzeń łodzi W zwierciadle dyskursu toksyczności. Na marginesie ziemi obiecanej władysława stanisława reymonta.Dariusz Piechota - 2021 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 26:113-130.
  Artykuł jest poświęcony analizie przestrzeni Łodzi przedstawionej w powieści Reymonta. Autor koncentruje się na popularnej opozycji natura versus cywilizacja, która jest wyeksponowana w Ziemi obiecanej. Autor odwołuje się także do toksycznego dyskursu Laurence’a Buella. Reymont zdaje sobie sprawę, że przyspieszona urbanizacja zaburzyła równowagę ekologiczną w środowisku. Nowe fabryki, które pojawiły się na terenie Łodzi, zmniejszyły obszary dzikiej przyrody. Toksyczne opary z kominów stały się wyraźnym znakiem zbliżającej się katastrofy ekologicznej. Drzewa porównane do szkieletów i zapach zgnilizny są dowodem postępującej agonii (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  23
  The Logic of "Ulysses"; Or, Why Molly Had to Live in Gibraltar.Ralph W. Rader - 1984 - Critical Inquiry 10 (4):567-578.
  “O, rocks!” Molly exclaims in impatience with Bloom’s first definition of metempsychosis, “tell us in plain words” . Looking forward, then, we remember that Bloom asks Murphy if he has seen the Rock of Gibraltar and asks further what year that would have been and if Murphy remembers the boats that plied the strait. “I’m tired of all them rocks in the sea,” replies Murphy . Bloom’s interest derives from Molly’s connection with Gibraltar, and Molly herself in her monologue remembers (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  19
  Oświeceniowa kultura naukowa w kontekście filozoficznym. Z dziejów Komisji Edukacji Narodowej.Stanisław Janeczek - 2015 - Roczniki Filozoficzne 63 (4):67-114.
  Artykuł przestawia dydaktykę KEN, koncentrując się na ukazaniu reform oświatowych charakterystycznych dla epoki oświecenia. W szczególności ukazuje specyfikę styku ówczesnej filozofii i nowożytnej nauki, stopniowo wyzwalającej się z hegemonii filozofii. Wskazuje na dominujący podówczas duch utylitaryzmu, a w warstwie metodologicznej - programowy eklektyzm. Postawa ta ujawniła się w całym szkolnictwie europejskim, a więc nie tylko we Francji, przodującej przynajmniej w zakresie deklaracji programowych, ale zwłaszcza w centralistycznie reformowanej oświacie w monarchii habsburskiej. Jest ona także właściwa tak reprezentacyjnemu świadectwu ówczesnej (...)
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  41
  A Conceptual Approach for a Quantitative Economic Analysis of Farmers’ Decision-Making Regarding Animal Welfare.É Gocsik, H. W. Saatkamp, C. C. de Lauwere & A. G. J. M. Oude Lansink - 2014 - Journal of Agricultural and Environmental Ethics 27 (2):287-308.
  Decisions related to animal welfare standards depend on farmer’s multiple goals and values and are constrained by a wide range of external and internal forces. The aim of this paper is twofold, i.e., to develop a theoretical framework for farmers’ AW decisions that incorporates farmers’ goals, use and non-use values and to present an approach to empirically implement the theoretical framework. The farmer as a head of the farm household makes choices regarding production to maximize the utility of the household. (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 45.  1
  Mistyczne odkrywanie Boga w "Itinerarium mentis in Deum" św. Bonawentury.Mirosław Kiwka - 2018 - Studia Philosophiae Christianae 53 (2).
  Wśród traktatów mistycznych św. Bonawentury poczesne miejsce zajmuje Itinerarium mentis in Deum. Jego treść jest swego rodzaju instruktażem, opisującym różne sposoby odkrywania Boga na drodze duchowego rozwoju. Św. Bonawentura umieścił swoje rozważania w dość precyzyjnym kontekście chrześcijańskiego rozumienia rzeczywistości. Jego wizja powrotu do Boga wpisana została w metafizyczną triadę emanatio-exemplatio- -reductio i jako taka stała się kluczem do rozumienia dziejów świata i człowieka. Poczynione przy tej okazji rozróżnienia i precyzacje czerpią swoje uzasadnienie z bogatego instrumentarium filozoficznego. Celem niniejszego artykułu jest (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  3
  Czy Lechoń w "Duchu na seansie" kompromitował poezję romantyczną i mitologię narodową?Krystyna Ratajska - 2001 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2:29-40.
  In the article, composed of two parts with the titles Spektakl modernistyczny czy seans spirytystyczny? (A modernist spectacle or a spiritistic seance?) and Dlaczego Słowacki niszczy konterfekt księcia Józefa? (Why does Słowacki destroy the portrait of Prince Józef?), presents a contextual interpretation of Jan Lechoń’s poem Duch na seansie (A Ghost at a Seance). The author questions the opinion, which was widespread in literary criticism, that Lechoń together with other members of the Skamander group discredited Romantic poetry and national (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Mirona Białoszewskiego "czekanie w powietrzu".Witold Matuszyński - 2001 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2:129-143.
  The aim of the article is to draw attention to an important, though frequently left out, aspect of Miron Białoszewski’s works, namely their spiritual quality. The expression duch (the spirit), dech – tchu (the spirit of breath) and oddech – oddychać (a breath - breathe) frequently or, at least, sporadically appear in the works by the Warsaw poet. After checking the contexts of those words, it turned out that they could be associated with the term spirit found in the (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  55
  Życie jako insynuacja w ujęciu Henri Bergsona i George’a Santayany.Katarzyna Kremplewska - 2017 - Diametros 52:47-63.
  The article analyzes Henri Bergson’s understanding of human life in the light of his metaphor of life as “insinuation.” Comparing his ideas with the ideas of another original thinker of the age, George Santayana, allows shedding light on Bergson’s ontological strategy of making matter– as a threat to life –subject to mediation. Memory and imagination use matter to play out the past in the guise of the present–for the sake of life. The text also focuses on the formulas of freedom (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  3
  Radosław Zenderowski (red.), Mieliśmy swój dom, w którym byliśmy szczęśliwi…, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa, 2019. [REVIEW]Juraj Marušiak - 2020 - Filozofija I Društvo 31 (2):268-272.
  RADOSŁAW ZENDEROWSKI, MIELIŚMY SWÓJ DOM, W KTÓRYM BYLIŚMY SZCZĘŚLIWI… KONFLIKTY ETNICZNE NA TERYTORIUM BYŁEJ JUGOSŁAWII W NARRACJACH MIGRANTÓW Z PAŃSTW POSTJUGOSŁOWIAŃSKICH MIESZKAJĄCYCH W AUSTRII, WYDAWNICTWO NAUKOWE UKSW, WARSZAWA, 2019. Juraj Marušiak.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  3
  Radosław Zenderowski (red.), Mieliśmy swój dom, w którym byliśmy szczęśliwi…. [REVIEW]Juraj Marušiak - 2020 - Filozofija I Društvo 31 (2):268-272.
  RADOSŁAW ZENDEROWSKI, MIELIŚMY SWÓJ DOM, W KTÓRYM BYLIŚMY SZCZĘŚLIWI… KONFLIKTY ETNICZNE NA TERYTORIUM BYŁEJ JUGOSŁAWII W NARRACJACH MIGRANTÓW Z PAŃSTW POSTJUGOSŁOWIAŃSKICH MIESZKAJĄCYCH W AUSTRII, WYDAWNICTWO NAUKOWE UKSW, WARSZAWA, 2019. Juraj Marušiak.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000