Results for 'W��odzis��aw Duch'

1000+ found
Order:
 1. Wizyta Hiroakiry Ono w Łodzi.Piotr Łukowski - 2008 - Ruch Filozoficzny 65 (2).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Młodzieżowa Akademia Filozoficzna w Łodzi.Zbigniew Zdunowski - 2005 - Ruch Filozoficzny 2 (2).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  1
  Idealization and Factualization in Science.W.?Adys?Aw Krajewski - 1977 - Erkenntnis 11 (1):323-339.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 4. VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej w Łodzi.Stanisław Butryn - 1969 - Człowiek I Światopogląd 1 (6):96-102.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Akademii Filozoficznej przy IV LO w Łodzi w roku szkolnym 2006/2007.Zbigniew Zdunowski - 2008 - Ruch Filozoficzny 65 (1).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. The Awful Influence of Declamation on Silver Latin Poetry.W. B. Sedgwick - 1930 - Classical World: A Quarterly Journal on Antiquity 24:94-95.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. The Awful Influence of Declamation on Silver Latin Poetry.W. B. Sedgwick - 1930 - Classical Weekly 24:94-95.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Yves Burnod, An Adaptive Neural Network: The Cerebral Cortex.W. Duch - 1997 - Minds and Machines 7:144-147.
 9. Wolność i duch w poezji filozoficznej Fryderyka Schillera.Iwona Alechnowicz - 2006 - Estetyka I Krytyka 2 (11):73-92.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  13
  Życie literackie Łodzi w czasie I wojny światowej.Aneta Stawiszyńska - 2012 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 4:67 - 84.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  58
  On Decidable Consequence Operators.Jaros?aw Achinger & Andrzej W. Jankowski - 1986 - Studia Logica 45 (4):415 - 424.
  The main theorem says that a consequence operator is an effective part of the consequence operator for the classical prepositional calculus iff it is a consequence operator for a logic satisfying the compactness theorem, and in which every finitely axiomatizable theory is decidable.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 12.  9
  Romantyzm a duch lucyferyzmu. Uwagi o estetyce w projekcie antropofanii.Andrzej J. Nowak - 2001 - Estetyka I Krytyka 1 (1):99-120.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  20
  O Implikacjach W Algebrach Boole'a Z Dwuwartościowym Operatorem Domknięcia.Stanisŀaw Waligórski - 1968 - Studia Logica 23 (1):34-34.
 14.  41
  Nota w sprawie twierdzeń o dedukcji nie wprost ważnych w skończenie wielowartościowych rachunkach zdań Ŀukasiewicza.Stanisŀaw J. Surma - 1973 - Studia Logica 31 (1):139-141.
 15.  4
  Gerda Leber-Hagenau o Łodzi i literaturze polskiej w Austrii.Krzysztof A. Kuczyński - 2000 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 2.
  Der Beitrag besteht aus zwei Teilen: der erste ist eine kurze Einführung in das Leben und das Werk der bedeutenden österreichischen Mittlerin der polnischen Literatur. Der zweite ist ein Interview mit Prof. Dr. Gerda Leber-Hagenau, die - geboren in Lodz am 11. Dezember 1918 - sich an ihre Heimatstadt und deren Eigentüm1ichkeiten erinnert. Gerda Leber-Hagenau nimmt auch Stellung zur Aufnahme der polnischen Literatur in Österreich.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Review of L Aws in Nature. [REVIEW]John W. Carroll - 2006 - Mind 115 (459):780-784.
 17. Metafizyczne określenia w orzeczeniach soborów starożytnego Kościoła – duch czy litera dogmatu?Bogna Kosmulska - 2013 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 26:27-34.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  10
  Book Review:Doing Evil to Achieve Good. Richard McCormick, Paul Ramsey; Transition and Tradition in Moral Theology. Aw Charles E. Curran. [REVIEW]Robin W. Lovin - 1980 - Ethics 90 (4):614-.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  8
  Granice wspólnoty albo gra z cieniem: brak, sekret i duch przyjaźni w antropologii Plessnera i Derridy.Agata Bielik-Robson - 2018 - Ruch Filozoficzny 73 (3):61.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Synchronicity, Mind, and Matter.Wlodzislaw Duch - 2002 - International Journal of Transpersonal Studies 21:153-168.
  Experiments with remote perception and Random Event Generators (REG) performed over the last decades show small but significant anomalous effects. Since these effects seem to be independent of spatial and temporal distance, they appear to be in disagreement with the standard scientific worldview. A very simple explanation of quantum mechanics is pre- sented, rejecting all unjustified claims about the world. A view of mind in agreement with cognitive neuroscience is introduced. It is argued that mind and consciousness are emer- gent (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 21.  13
  Awful Gladness”: The Dual Political Rhetorics of Du Bois’s “Of the Passing of the First-Born.Annie Menzel - 2019 - Political Theory 47 (1):32-56.
  W.E.B. Du Bois’s elegy for his infant son, “Of the Passing of the First-Born,” in The Souls of Black Folk, has received relatively scant attention from political theorists. Yet it illuminates crucial developments in Du Bois’s political thought. It memorializes a tragedy central to his turn from scientific facts to rhetorical appeals to emotion. Its rhetoric also exemplifies a broader tension in his writings, between masculinist and elitist commitments and more insurrectionary impulses. In its normalizing rhetorical mode, which dominates, the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Reprezentacje umysłowe jako aproksymacje stanów mózgu.Włodzisław Duch - 2009 - Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 3.
  Neuronauki dokonały znacznego postępu w rozumieniu wyższych czynności poznawczych, w tym procesów decyzyjnych. Brakuje jednak zarówno prostych modeli, które pozwolą wyobrazić sobie te procesy, jak i głębszej refleksji nad wpływem tych wyników na zrozumienie natury umysłu, rozproszenia obaw, że nie jesteśmy tylko automatami. Płodny punkt widzenia na kwestię reprezentacji mentalnych daje próba zrozumienia, w jaki sposób informacja reprezentowana jest przez mózgi, jak w przybliżony sposób opisać stany mózgu tak, by można je było zinterpretować jako reprezentacje mentalne odnoszące się do umysłu. (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 23.  18
  Oświeceniowa kultura naukowa w kontekście filozoficznym. Z dziejów Komisji Edukacji Narodowej.Stanisław Janeczek - 2015 - Roczniki Filozoficzne 63 (4):67-114.
  Artykuł przestawia dydaktykę KEN, koncentrując się na ukazaniu reform oświatowych charakterystycznych dla epoki oświecenia. W szczególności ukazuje specyfikę styku ówczesnej filozofii i nowożytnej nauki, stopniowo wyzwalającej się z hegemonii filozofii. Wskazuje na dominujący podówczas duch utylitaryzmu, a w warstwie metodologicznej - programowy eklektyzm. Postawa ta ujawniła się w całym szkolnictwie europejskim, a więc nie tylko we Francji, przodującej przynajmniej w zakresie deklaracji programowych, ale zwłaszcza w centralistycznie reformowanej oświacie w monarchii habsburskiej. Jest ona także właściwa tak reprezentacyjnemu świadectwu ówczesnej (...)
  No categories
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Eugen Rosenstock-Huessy (1888-1973) i Michaił Bachtin (1895-1975): Mowa, duch i przemiana społeczna.Harold Stahmer - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 2 (1):131-158.
  Moje zainteresowanie pracami i dziełem Michaiła Bachtina oraz Eugena Rosenstocka-Huessy bierze swój początek z odkrycia, ze obaj myśliciele zgodnie twierdzili, iż religijna moc języka oraz mowy wyrasta z różnorodnych kryzysów życiowych. Theoria przez nich stworzona zbudowana jest na gruncie praxis i czerpie swą siłę ze zderzenia doświadczeń duchowych i intelektualnych obu filozofów z rewolucyjnym wrzeniem otaczającej ich współczesności. Wykład niniejszy to próba nawiązania dialogu z osobami podzielającymi podobne zainteresowania i troski. Pisząc go kierowałem się także pragnieniem zaabsorbowania uwagi moich słuchaczy (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  15
  Dwa wizerunki Platona w twórczości Władysława Tatarkiewicza.Tomasz Mróz - 2011 - Filo-Sofija 11 (13).
  Author: Mróz Tomasz Title: TWO IMAGES OF PLATO IN THE WORKS OF WŁADYSŁAW TATARKIEWICZ (Dwa wizerunki Platona w twórczości Władysława Tatarkiewicza) Source: Filo-Sofija year: 2011, vol:.13/14, number: 2011/2-3, pages: 535-557 Keywords: WŁADYSŁAW TATARKIEWICZ, PLATO, NEO-KANTIAN, PAUL NATORP, RECEPTION OF THE PLATO IN POLAND, THE HISTORY OF PHILOSOPHY IN THE 20TH CENTURY Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:The paper discusses two different approaches of W. Tatarkiewicz to Plato and Platonism. As a (...)
  No categories
  Direct download (6 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  10
  Pojęcie wartości estetycznej w pracach Władysława Tatarkiewicza.Aleksandra Horecka - 2011 - Filo-Sofija 11 (13).
  Author: Horecka Aleksandra Title: THE CONCEPT OF AESTHETICAL VALUE IN TATARKIEWICZ’S PAPERS (Pojęcie wartości estetycznej w pracach Władysława Tatarkiewicza) Source: Filo-Sofija year: 2011, vol:.13/14, number: 2011/2-3, pages: 601-615 Keywords: WŁADYSŁAW TATARKIEWICZ, AESTHETICAL VALUE, ONTOLOGICAL CATEGORY Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:The purpose of this paper is to report and analyse the main theses of Tatarkiewicz’s theory of aesthetic value. We concentrate on ontological problems – what is aesthetical value and what (...)
  Direct download (6 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  10
  Historiografia Władysława Tatarkiewicza w kontekście sporów metodologicznych.Andrzej Marek Nowik - 2011 - Filo-Sofija 11 (13).
  Author: Nowik Andrzej Marek Title: WŁADYSŁAW TATARKIEWICZ’S HISTORIOGRAPHY FROM THE METHODOLOGICAL POLEMICS POINT OF VIEW (Historiografia Władysława Tatarkiewicza w kontekście sporów metodologicznych) Source: Filo-Sofija year: 2011, vol:.13/14, number: 2011/2-3, pages: 497-503 Keywords: WŁADYSŁAW TATARKIEWICZ, HISTORY OF PHILOSOPHY, MODERN PHILOSOPHY, METHODOLOGY Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:The purpose of this article is to show the main trends in philosophy that influenced Władyslaw Tatarkiewicz’s science research, with special consideration of neo-Kantianism (the Marburg (...)
  Direct download (6 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  6
  Stany trzecie w ujęciu Władysława Tatarkiewicza.Artur Szutta - 2011 - Filo-Sofija 11 (13).
  Author: Szutta Artur Title: WŁADYSŁAW TATARKIEWICZ’S CONCEPT OF THE ‘THIRD STATES’ (Stany trzecie w ujęciu Władysława Tatarkiewicza) Source: Filo-Sofija year: 2011, vol:.13/14, number: 2011/2-3, pages: 617-627 Keywords: “THIRD STATES”, LEISURE, PHILOSOPHY, THEORY, INTELLECT, SENSE OF LIFE, WŁADYSŁAW TATARKIEWICZ, JOSEPH PIEPER Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:The article treats on the concept of “third states” (as opposed to the other two kinds of states: those of work and entertainment) introduced by Władysław (...)
  Direct download (6 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 29.  22
  Egzystencjalne znaczenie cierpienia w aksjologii Władysława Tatarkiewicza.Stefan Konstańczak - 2011 - Filo-Sofija 11 (13):629-642.
  Author: Konstańczak Stefan Title: EXISTENTIAL MEANING OF SUFFERING IN AXIOLOGY OF WŁADYSŁAW TATARKIEWICZ (Egzystencjalne znaczenie cierpienia w aksjologii Władysława Tatarkiewicza) Source: Filo-Sofija year: 2011, vol:.13/14, number: 2011/2-3, pages: 629-642 Keywords: WŁADYSŁAW TATARKIEWICZ, ETHICS, SUFFERING, HAPPINESS, INJUSTICE, MORAL COMPENSATION, MINIMIZING OF SUFFERING, HAPPINESS Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:The problem of human suffering was not the subject of a separate publication by Władysław Tatarkiewicz. However, such theme matter appeared in a few (...)
  Direct download (6 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  36
  A Conceptual Approach for a Quantitative Economic Analysis of Farmers’ Decision-Making Regarding Animal Welfare.É Gocsik, H. W. Saatkamp, C. C. de Lauwere & A. G. J. M. Oude Lansink - 2014 - Journal of Agricultural and Environmental Ethics 27 (2):287-308.
  Decisions related to animal welfare standards depend on farmer’s multiple goals and values and are constrained by a wide range of external and internal forces. The aim of this paper is twofold, i.e., to develop a theoretical framework for farmers’ AW decisions that incorporates farmers’ goals, use and non-use values and to present an approach to empirically implement the theoretical framework. The farmer as a head of the farm household makes choices regarding production to maximize the utility of the household. (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 31.  20
  The Logic of "Ulysses"; Or, Why Molly Had to Live in Gibraltar.Ralph W. Rader - 1984 - Critical Inquiry 10 (4):567-578.
  “O, rocks!” Molly exclaims in impatience with Bloom’s first definition of metempsychosis, “tell us in plain words” . Looking forward, then, we remember that Bloom asks Murphy if he has seen the Rock of Gibraltar and asks further what year that would have been and if Murphy remembers the boats that plied the strait. “I’m tired of all them rocks in the sea,” replies Murphy . Bloom’s interest derives from Molly’s connection with Gibraltar, and Molly herself in her monologue remembers (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  2
  Przestrzeń łodzi W zwierciadle dyskursu toksyczności. Na marginesie ziemi obiecanej władysława stanisława reymonta.Dariusz Piechota - 2021 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 26:113-130.
  Artykuł jest poświęcony analizie przestrzeni Łodzi przedstawionej w powieści Reymonta. Autor koncentruje się na popularnej opozycji natura versus cywilizacja, która jest wyeksponowana w Ziemi obiecanej. Autor odwołuje się także do toksycznego dyskursu Laurence’a Buella. Reymont zdaje sobie sprawę, że przyspieszona urbanizacja zaburzyła równowagę ekologiczną w środowisku. Nowe fabryki, które pojawiły się na terenie Łodzi, zmniejszyły obszary dzikiej przyrody. Toksyczne opary z kominów stały się wyraźnym znakiem zbliżającej się katastrofy ekologicznej. Drzewa porównane do szkieletów i zapach zgnilizny są dowodem postępującej agonii (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  2
  Radosław Zenderowski (Red.), Mieliśmy Swój Dom, W Którym Byliśmy Szczęśliwi…, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa, 2019.Juraj Marušiak - 2020 - Filozofija I Društvo 31 (2):268-272.
  RADOSŁAW ZENDEROWSKI, MIELIŚMY SWÓJ DOM, W KTÓRYM BYLIŚMY SZCZĘŚLIWI… KONFLIKTY ETNICZNE NA TERYTORIUM BYŁEJ JUGOSŁAWII W NARRACJACH MIGRANTÓW Z PAŃSTW POSTJUGOSŁOWIAŃSKICH MIESZKAJĄCYCH W AUSTRII, WYDAWNICTWO NAUKOWE UKSW, WARSZAWA, 2019. Juraj Marušiak.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  2
  Radosław Zenderowski (Red.), Mieliśmy Swój Dom, W Którym Byliśmy Szczęśliwi….Juraj Marušiak - 2020 - Filozofija I Društvo 31 (2):268-272.
  RADOSŁAW ZENDEROWSKI, MIELIŚMY SWÓJ DOM, W KTÓRYM BYLIŚMY SZCZĘŚLIWI… KONFLIKTY ETNICZNE NA TERYTORIUM BYŁEJ JUGOSŁAWII W NARRACJACH MIGRANTÓW Z PAŃSTW POSTJUGOSŁOWIAŃSKICH MIESZKAJĄCYCH W AUSTRII, WYDAWNICTWO NAUKOWE UKSW, WARSZAWA, 2019. Juraj Marušiak.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  2
  Radosław Zenderowski (Red.), Mieliśmy Swój Dom, W Którym Byliśmy Szczęśliwi… Konflikty Etniczne Na Terytorium Byłej Jugosławii W Narracjach Uchodźców I Imigrantów Z Państw Postjugosłowiańskich Mieszkających W Austrii, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa, 2.Juraj Marušiak - 2020 - Filozofija I Društvo 31 (2):268-272.
  RADOSŁAW ZENDEROWSKI, MIELIŚMY SWÓJ DOM, W KTÓRYM BYLIŚMY SZCZĘŚLIWI… KONFLIKTY ETNICZNE NA TERYTORIUM BYŁEJ JUGOSŁAWII W NARRACJACH MIGRANTÓW Z PAŃSTW POSTJUGOSŁOWIAŃSKICH MIESZKAJĄCYCH W AUSTRII, WYDAWNICTWO NAUKOWE UKSW, WARSZAWA, 2019. Juraj Marušiak.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  53
  Życie jako insynuacja w ujęciu Henri Bergsona i George’a Santayany.Katarzyna Kremplewska - 2017 - Diametros 52:47-63.
  The article analyzes Henri Bergson’s understanding of human life in the light of his metaphor of life as “insinuation.” Comparing his ideas with the ideas of another original thinker of the age, George Santayana, allows shedding light on Bergson’s ontological strategy of making matter– as a threat to life –subject to mediation. Memory and imagination use matter to play out the past in the guise of the present–for the sake of life. The text also focuses on the formulas of freedom (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  16
  Separations by Random Oracles and "Almost" Classes for Generalized Reducibilities.Y. Wang & W. Merkle - 2001 - Mathematical Logic Quarterly 47 (2):249-270.
  Let ≤r and ≤sbe two binary relations on 2ℕ which are meant as reducibilities. Let both relations be closed under finite variation and consider the uniform distribution on 2ℕ, which is obtained by choosing elements of 2ℕ by independent tosses of a fair coin.Then we might ask for the probability that the lower ≤r-cone of a randomly chosen set X, that is, the class of all sets A with A ≤rX, differs from the lower ≤s-cone of X. By c osure (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 38.  56
  Bang Bang - A Response to Vincent W.J. Van Gerven Oei.Jeremy Fernando - 2011 - Continent 1 (3):224-228.
  On 22 July, 2011, we were confronted with the horror of the actions of Anders Behring Breivik. The instant reaction, as we have seen with similar incidents in the past—such as the Oklahoma City bombings—was to attempt to explain the incident. Whether the reasons given were true or not were irrelevant: the fact that there was a reason was better than if there were none. We should not dismiss those that continue to cling on to the initial claims of a (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Deutsch Presselandschaft der Zwischenkriegszeit in Lodz.Monika Kucner - 2009 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 5:285-301.
  Prasa mniejszości niemieckiej była w okresie II Rzeczypospolitej dość zróżnicowana, o czym świadczą liczne publikacje, choćby autorstwa Tadeusza Kowalska czy Wiesławy Kaszubiny. Sytuację taką można by wytłumaczyć faktem, iż ludność niemiecka, zróżnicowana pod względem społecznym, wyróżniała się znacznie wyższym niż przeciętny dla całego kraju poziomem świadomości czytelniczej. Znamienną cechą prasy niemieckiej była duża liczba gazet o charakterze politycznym, wśród których znajdowały się pisma o kierunku nacjonalistycznym, socjalistycznym oraz ugodowym. Na uwagę zasługują tu takie tytuły, jak: Lodzer Freie Presse, Lodzer Volkszeitung, (...)
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  17
  Koncepcja twórczości Władysława Tatarkiewicza a twórcze źródło.Marek Kazimierz Siwiec - 2011 - Filo-Sofija 11 (13).
  Author: Siwiec Marek Kazimierz Title: WŁADYSŁAW TATARKIEWICZ’S VIEWS ON CREATIVITY WITH REGARDS to a Creative Source (Koncepcja twórczości Władysława Tatarkiewicza a twórcze źródło) Source: Filo-Sofija year: 2011, vol:.13/14, number: 2011/2-3, pages: 573-590 Keywords: CREATIVITY, CREATIVE SOURCE, PLURALISTIC AESTHETICS, WŁADYSŁAW TATARKIEWICZ, KARL JASPERS, BARBARA SKARGA, GEORG SIMMEL Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:In the essay – which consists of the three parts – the author tries to show Władysław Tatarkiewicz’s views on (...)
  No categories
  Direct download (6 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  20
  Stulecie \"Sporu o Platona\".Maciej Chlewicki - 2011 - Filo-Sofija 11 (13):559-571.
  Author: Chlewicki Maciej Title: A HUNDRED YEARS OF THE DISPUTE ABOUT PLATO (Stulecie Sporu o Platona) Source: Filo-Sofija year: 2011, vol:.13/14, number: 2011/2-3, pages: 559-571 Keywords: PLATO, WŁADYSŁAW TATARKIEWICZ, MARBURG NEO-KANTIAN SCHOOL, THEORY OF IDEA Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:The aim of this paper is to present the main theses and the importance of Tatarkiewicz’s article The dispute about Plato (Spór o Platona) in polish reception of Plato’s philosophy. This (...)
  Direct download (6 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  9
  O profesorze Władysławie Tatarkiewiczu (1886–1980). Wspomnienia ucznia.Bp Bronisław Dembowski - 2011 - Filo-Sofija 11 (13):433-450.
  Author: Dembowski Bronisław Title: ABOUT PROFESSOR WŁADYSŁAW TATARKIEWICZ. MEMOIRS OF A PUPIL (O profesorze Władysławie Tatarkiewiczu (1886–1980). Wspomnienia ucznia) Source: Filo-Sofija year: 2011, vol:.13/14, number: 2011/2-3, pages: 433-450 Keywords: WŁADYSŁAW TATARKIEWICZ, MEMOIRS OF THE PUPIL Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:In the context of his biography, the author presents memoirs about Tatarkiewicz. From the early years after World War II, he shows Tatarkiewicz’s work in Warsaw University, his philosophical seminar and (...)
  Direct download (6 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  22
  Doświadczenia marburskie Władysława Tatarkiewicza i Borysa L. Pasternaka.Barbara Czardybon - 2011 - Filo-Sofija 11 (13):505-520.
  Author: Czardybon Barbara Title: THE MARBURG EXPERIENCES OF WŁADYSŁAW TATARKIEWICZ AND BORIS L. PASTERNAK (Doświadczenia marburskie Władysława Tatarkiewicza i Borysa L. Pasternaka) Source: Filo-Sofija year: 2011, vol:.13/14, number: 2011/2-3, pages: 505-520 Keywords: WŁADYSŁAW TATARKIEWICZ, BORIS L. PASTERNAK, HERMANN COHEN, NEO-KANTIAN PHILOSOPHY Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:The article deals with the Marburg studies of Władysław Tatarkiewicz and Boris L. Pasternak, especially with the principles and the research practices prevailing at The (...)
  Direct download (6 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 44.  26
  Władysława Tatarkiewicza alternatywna definicja sztuki a analityczna filozofia sztuki.Ewa Bogusz-Bołtuć - 2011 - Filo-Sofija 11 (13).
  Author: Bogusz-Bołtuć Ewa Title: WŁADYSŁAW TATARKIEWICZ’S DISJUNCTIVE DEFINITION OF ART. IN ANALYTIC PHILOSOPHY OF ART (Władysława Tatarkiewicza alternatywna definicja sztuki a analityczna filozofia sztuki) Source: Filo-Sofija year: 2011, vol:.13/14, number: 2011/2-3, pages: 591-600 Keywords: WŁADYSŁAW TATARKIEWICZ, ALTERNATIVE DEFINITION OF ART, DISJUNCTIVE DEFINITION OF ART, BERYS GAUT Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:As a historian of ideas, Władysław Tatarkiewicz sought to introduce order to the meanders of philosophical debates of the past, (...)
  No categories
  Direct download (6 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  11
  Władysława Tatarkiewicza analiza terminu szczęście.Marek Pelpliński - 2011 - Filo-Sofija 11 (13).
  Author: Pepliński Marek Title: WŁADYSŁAW TATARKIEWICZ’S ANALYSIS OF MEANING OF “HAPPINESS” (Władysława Tatarkiewicza analiza terminu „szczęście”) Source: Filo-Sofija year: 2011, vol:.13/14, number: 2011/2-3, pages: 633-674 Keywords: WŁADYSŁAW TATARKIEWICZ, PHILOSOPHICAL THEORY OF HAPPINESS, EMOTION, PLEASURE, EUDAIMONIA Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: marek[DOT]peplinski[AT]univ[DOT]gda[DOT]pl www:Władysław Tatarkiewicz work on philosophical and moral psychology, particularly on theory of happiness is still example of the best kind of analytical and close to phenomenological analysis of our speaking (...)
  Direct download (6 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  7
  Władysław Tatarkiewicz jako historyk filozofii. Kilka uwag.Ryszard Palacz - 2011 - Filo-Sofija 11 (13).
  Author: Palacz Ryszard Title: WŁADYSŁAW TATARKIEWICZ AS A HISTORIAN OF PHILOSOPHY – A FEW REMARKS (Władysław Tatarkiewicz jako historyk filozofii. Kilka uwag) Source: Filo-Sofija year: 2011, vol:.13/14, number: 2011/2-3, pages: 487-495 Keywords: WŁADYSŁAW TATARKIEWICZ, HISTORY OF PHILOSOPHY, TEACHING OF PHILOSOPHY Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:Władysław Tatarkiewicz (1886–1980) was a versatile scholar, active and fertile in a number of fields: Philosophy, History of Philosophy, Ethics, Aesthetics, and also History of Architecture. (...)
  No categories
  Direct download (6 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  14
  Aksjologia Władysława Tatarkiewicza.Bohdan Dziemidok - 2011 - Filo-Sofija 11 (13):459-472.
  Author: Dziemidok Bohdan Title: AXIOLOGY OF WŁADYSŁAW TATARKIEWICZ (Aksjologia Władysława Tatarkiewicza) Source: Filo-Sofija year: 2011, vol:.13/14, number: 2011/2-3, pages: 459-472 Keywords: AXIOLOGY, AESTHETIC THEORY, WŁADYSŁAW TATARKIEWICZ, OLD AGE Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:Władysław Tatarkiewicz was not only a co-creator of Polish aesthetics (aside Roman Ingarden, Stanisław Ossowski and Mieczysław Wallis) but also, aside Henryk Elzenberg, a co-creator of Polish axiology. Main issues of Tatarkiewicz’s axiological development were: value and validation (...)
  Direct download (6 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  8
  Władysława Tatarkiewicza analiza systemu filozofii Arystotelesa.Dawid Lipski - 2011 - Filo-Sofija 11 (13).
  Author: Lipski Dawid Title: WŁADYSŁAW TATARKIEWICZ’S ANALYSIS OF ARISTOTLE’S PHILOSOPHY SYSTEM (Władysława Tatarkiewicza analiza systemu filozofii Arystotelesa) Source: Filo-Sofija year: 2011, vol:.13/14, number: 2011/2-3, pages: 521-534 Keywords: WŁADYSŁAW TATARKIEWICZ, METAPHYSICS OF ARISTOTLE’S Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:The paper attempts to present and critique the original analysis of Aristotle’s philosophy system, especially the layout and meaning of basic concepts in this system, which was performed by Władysław Tatarkiewicz in his dissertation. (...)
  No categories
  Direct download (6 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  32
  Epic Poem or Adaptation to Catholic Doctrine? Two Polish Versions of Paradise Lost.Ursula Phillips - 2012 - The European Legacy 17 (3):349 - 365.
  The history of Milton's reception in Poland suggests that he was mainly seen as a model practitioner of epic poetry, rather than as a political or religious thinker. This conclusion is borne out by comparing two of the three complete translations of Paradise Lost into Polish?the first by Jacek Przybylski (1791), the second by W?adys?aw Bartkiewicz (1902) (the third being Maciej S?omczy?ski's 1974 translation). The examination of a few crucial passages demonstrates that the earlier translation, Przybylski's, is more successful in (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Sept. 7, 2007 Chrysippus on Physical Elements.John Cooper - manuscript
  My ultimate purpose here is to examine, discuss, and interpret a difficult excerpt in Stobaeus’ 5th c. AD anthology, alleging to report—uniquely, it appears—a distinction Chrysippus drew between three different applications of the term stoixe›on or element (i.e., physical element).1 Stobaeus lists this passage as giving opinions specifically of Chrysippus “about the elements out of substance” (per‹ t«n §k t∞w oÈs€aw stoixe€vn), though in holding them he says Chrysippus was following Zeno, the leader of his sect. Hermann Diels (1879) identified (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000