Results for 'W��odzimierz Tyburski'

1000+ found
Order:
 1. Menander's 'Dyscolus' 91. Τοὺς Δακτύλους [Unrepresentable Symbol].Wƚodzimierz Olszaniec - 1995 - Hermes 123 (2):252.
 2. Cyrkumskrypcja: formalizacja rozumowania niemonotonicznego w logice drugiego rzędu.Michał Tyburski - 2009 - Filozofia Nauki 17 (1).
  We discuss circumscription, a logical formalization of non-monotonic reasoning, introduced by John McCarthy and Vladimir Lifschitz. First section contains presentation of assumptions of logic-based artificial intelligence, problem of non-monotonicity in commonsense reasoning and informal formulation of circumscription. In section two, a formal definition of circumscription is given. The idea of circumscription is discussed from syntactic and semantic point of view. Theoretical investigations are supplemented with examples. In section three, methods of computing circumscription are discussed. Section four contains exemplary circumscription-based formalization (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  2
  Człowiek wobec przyrody w perspektywie ekofilozoficznej.Włodzimierz Tyburski - 2008 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 14:51-68.
  Artykuł prezentuje trzy główne stanowiska określające stosunek człowieka do środowiska przyrodniczego: antropocentryzm, biocetryzm i umiarkowany antropocentryzm. Antropocentryzm to stanowisko tradycyjne, które wynosi świat ludzki ponad świat przyrody i akceptuje jego przedmiotowy charakter. Daje przyzwolenie na utylitarne i instrumentalne traktowa- nie przyrody. Biocetryzm proponuje radykalnie odmienny sposób rozumienia świata – wpisuje człowieka w przyrodę i biologiczne procesy życia. Traktuje go jako jeden z wielu bytów, nie umniejszając znaczenia jego duchowego wymiaru. Umiarkowany antropocentyzm zakreśla wyraźnie granice, w jakich człowiek może korzystasz z (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Rozprawy Filozoficzne: Księga Pamiątkowa W Darze Profesorowi Józefowi Pawlakowi.Józef Pawlak, Włodzimierz Tyburski & Ryszard Wiśniewski (eds.) - 2000 - Wydawn. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  2
  Koncepcje wychowania moralnego w polskiej myśl wczesnooświeceniowej.Włodzimierz Tyburski - 2021 - Ruch Filozoficzny 76 (3):223.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Etyka i jej zadania w ujęciu Juliana Ochorowicza.Włodzimierz Tyburski - 1975 - Etyka 14:255-267.
  The article presents ethical views of Julian Ochorowicz, the leading representative of philosophical and social positivism in Poland. Ochorowicz was the author of an unconventional system of scientific ethics. The system consisted of three parts: descriptive ethics and normative ethics, which taken together constitute ethology, and ethnoplastics or the technique of carrying out the injunctions of ethology. Ochorowicz clearly outlined the scope of problems that should be studied by the three parts of the scientific ethics. It had various important theoretical (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Dzieło o etyce polskiej (W. Tyburski: \\\"Myśl etyczna w Polsce od XVI do XIX wieku\\\", Toruń 2000).Witold Tulibacki - 2000 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 6.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Elzenberg - Tradycja I Współczesność.Włodzimierz Tyburski & Ryszard Wiśniewski (eds.) - 2009 - Wydawn. Nauk. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  Wskażmy na początku trzy zasadnicze powody, które zainspirowały toruńskie środowisko filozoficzne do organizacji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu spotkania znawców i badaczy spuścizny twórczej Henryka Elzenberga. Pierwszy to wzgląd o charakterze rocznicowym. Mijająca w tym roku 120 rocznica urodzin i 40 rocznica śmierci Elzenberga jest właściwą chwilą stwarzającą najlepszą sposobność uczczenia pamięci wybitnego polskiego filozofa i humanisty, przywołania i podkreślenia jego dokonań w zakresie filozofii, aksjologii, etyki, estetyki, filozofii kultury i literatury. Drugi - jeśli tak rzec można - ma (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  23
  The Universalism Philosophy of Seweryn Smolikowski (1850–1920) and Early 21st-Century Universalism.Jan Ryszard Błachnio - 2007 - Dialogue and Universalism 17 (5/6):101-110.
  Generally speaking, philosophical reflection can assume two extreme forms: it can either be based on metaphysical reflection which gives it the traits of a universalistic philosophy, or empiricism, in which case it can be called philosophical minimalism. There are no others alternatives, and the above categories apply to all philosophical systems. Smolikowski’s philosophy is maximalistic and metaphysical, hence he was right to call the system universalism philosophy. As W. Tyburski writes, Smolikowski’s universalism philosophy has two main goals: to provide (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Filozofia Na Rozdrożu.Tadeusz Czeżowski (ed.) - 2009 - Wydawn. Nauk. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  Książka ta ukazała się jedyny raz w 1965 roku w Państwowym Wydawnictwie Naukowym. Z tamtego opracowania za uprzejmą zgodą PWN korzystamy, za co Wydawnictwu dziękujemy. Inicjatywa wznowienia Filozofii na rozdrożu w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika wiąże się nie tylko z obowiązkiem troski o dziedzictwo intelektualne założyciela toruńskiej filozofii, ale także z przekonaniem o ciągłej aktualności jego myśli tworczej oraz zdolności porządkowania i inspirowania myślenia filozoficznego młodszych badaczy. To, co ceni się od dziesięcioleci w pracach Tadeusza Czeżowskiego, to przecież niezwykła (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 11.  34
  Euphony and Logos: Essays in Honour of Maria Steffen-Batóg and Tadeusz Batóg.Roman Murawski & Jerzy Pogonowski (eds.) - 1997 - Rodopi.
  Contents: Preface. SCIENTIFIC WORKS OF MARIA STEFFEN-BATÓG AND TADEUSZ BATÓG. List of Publications of Maria Steffen-Batóg. List of Publications of Tadeusz Batóg. Jerzy POGONOWSKI: On the Scientific Works of Maria Steffen-Batóg. Jerzy POGONOWSKI: On the Scientific Works of Tadeusz Batóg. W??l??odzimierz LAPIS: How Should Sounds Be Phonemicized? Pawe??l?? NOWAKOWSKI: On Applications of Algorithms for Phonetic Transcription in Linguistic Research. Jerzy POGONOWSKI: Tadeusz Batóg's Phonological Systems. MATHEMATICAL LOGIC. Wojciech BUSZKOWSKI: Incomplete Information Systems and Kleene 3-valued Logic. Maciej KANDULSKI: Categorial Grammars with (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  1
  Social System, Rationality and Revolution.Leszek Nowak & Marcin Paprzycki (eds.) - 1993 - Rodopi.
  Contents: Leszek NOWAK, Marcin PAPRZYCKI: Introduction. ON THE NATURE OF SOCIAL SYSTEM. Ulrich K. PREUSS: Political Order and Democracy. Carl Schmitt and his Influence. Katarzyna PAPRZYCKA: A Paradox in Hobbes' Philosophy of Law. Stephen L. ESQUITH: Democratic Political Dialogue. Edward JELINSKI: Democracy in Polish Reformist Socialist Thought. Katarzyna PAPRZYCKA: The Master and Slave Configuration in Hegel's System. Maurice GODELIER: Lévi-Strauss, Marx and After. A reappraisal of structuralist and Marxist tools for analyzing social logics. Krzysztof NIEDZWIADEK: On the Structure of Social (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. The Philosophy of Logical Mechanism Essays in Honor of Arthur W. Burks, with His Responses ; with a Bibliography of Works of Arthur W. Burks.Arthur W. Burks & Merrilee H. Salmon - 1990
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 14.  27
  W.D. Ross - Das Richtige und das Gute.W. D. Ross, Philipp Schwind & Bernd Goebel (eds.) - 2020 - Felix Meiner Verlag.
  Das »Richtige und das Gute« (1930), das ethische Hauptwerk W. D. Ross’, enthält eine Vielzahl wichtiger moralphilosophischer Thesen und Argumente, die bis in die Gegenwart kontrovers diskutiert werden. Im Mittelpunkt steht seine pluralistische Deontologie, der zufolge sich die richtige Handlung aus einer Abwägung der in der jeweiligen Situation relevanten und unableitbaren Prima-facie-Pflichten ergibt, von denen nur ein Teil auf die Optimierung der Handlungsfolgen bezogen ist. Diese Deontologie wurde zu einem modernen Klassiker unter den normativen ethischen Theorien. Darüber hinaus stellt Ross’ (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. On What There Is.W. V. Quine - 1953 - In From a Logical Point of View. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. pp. 1-19.
 16. T. W. Orde Ward and Others, Lux Hominum. [REVIEW]W. C. Allen - 1907 - Hibbert Journal 6:452.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. KÖHLER, W. -Geist Und Freiheit, Etc. [REVIEW]W. Anderson - 1915 - Mind 24:427.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. FORTENBAUGH, W. W. "Aristotle on Emotion". [REVIEW]W. Charlton - 1977 - Mind 86:289.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. G. W. F. Hegel, Faith and Knowledge.W. Cerf & H. S. Harris - 1980 - Philosophy and Rhetoric 13 (4):282-286.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. STAPLEDON, W. O. -A Modern Theory of Ethics. [REVIEW]W. D. Lamont - 1929 - Mind 38:383.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. W. Hinsch, Erfahrung Une Selbstbewusstsein. Zur Kategoriendeduktion Bei Kant. [REVIEW]W. Becker - 1988 - Kant Studien 79 (3):356.
 22. URBAN, W. M. -Fundamentals of Ethics. [REVIEW]W. D. Lamont - 1933 - Mind 42:101.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  9
  W. Höllger, Die bandschriftliche Überlieferung der Gedichte Gregors von Nazianz.W. Lackner - 1988 - Byzantinische Zeitschrift 81 (2).
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Ralph W. Tyler in Review: An Interview and Antecedent Reflections.W. H. Schubert & A. L. Schubert - 1986 - Journal of Thought 21 (1):7-14.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. MARVIN, W. T. -The History of European Thought: An Introductory Book. [REVIEW]W. T. Marvin - 1918 - Mind 27:248.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. WUNDT, W. - Grundzilge der Physiologischen Psychologie. [REVIEW]W. Mcdougall - 1906 - Mind 15:241.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. GIBSON, W. R. B. -A Philosophical Introduction to Ethics.W. Mcdougall - 1905 - Mind 14:116.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. F. W. H. Myers, Human Personality and Its Survival of Bodily Death. [REVIEW]W. Mcdougall - 1903 - Mind 12:513.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. W. H. Isaacs, 2 Corinthians. A Study in Translation and Interpretation. As Also Hebrews: With Interpretative Suggestions. [REVIEW]W. R. Inge - 1935 - Hibbert Journal 34:469.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. SORLEY, W. R. - Moral Values and the Idea of God. [REVIEW]W. R. Inge - 1919 - Mind 28:234.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. W.P. Koblakow, A.G. Charczew, Problemy i kierunki rozwoju współczesnej etyki radzieckiej.W. G. Iwanow - 1970 - Etyka 7.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. P.-W. SCHEELE, Glaube. Mystik. Musik, ISBN 978-3-429-03160-2.W. Löser - 2011 - Theologie Und Philosophie 86 (4):623.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. MCDOUGALL, W. -Psychology: The Study of Behaviour. [REVIEW]W. Brown - 1913 - Mind 22:582.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. W. B. Lewis, A Text-Book of Mental Diseases and C. Mercier, Sanity and Insanity. [REVIEW]W. L. Mackenzie - 1890 - Mind 15:551.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Hermeneutyka w świetle teorii systemu (J. Brejdak, Słowo i Czas. Problem rozumienia innego w hermeneutyce i teorii systemu).W. Małecki - 2004 - Fenomenologia 2:121-126.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. W.W. W. -
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. BURKERT, W. - "Weisheit Und Wissenschaft: Studien Zu Pythagoras, Philolaos and Plation". [REVIEW]W. K. C. Guthrie - 1966 - Mind 75:293.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. W. Sanday, Outlines of the Life of Christ; and W. Bousset, Jesus. [REVIEW]W. Jones Davies - 1905 - Hibbert Journal 4:933.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  3
  Review: W. L. Duda, Post Canonical Language. [REVIEW]W. E. Singletary - 1971 - Journal of Symbolic Logic 36 (2):343-343.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. W. Von Ockham "Summe der Logik. Aus Teil I: Über Die Termini". [REVIEW]W. L. Gombocz - 1985 - History and Philosophy of Logic 6 (2):225.
 41. BROWN, W. -Psychology and Psychotherapy. [REVIEW]W. Whately Smith - 1921 - Mind 30:476.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. ALSH, W. H.: Hegelian Ethics. [REVIEW]W. V. Doniela - 1970 - Australasian Journal of Philosophy 48:128.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. W Beierwaltes's Identitat Und Differenz. [REVIEW]W. Doniela - 1981 - Bulletin of the Hegel Society of Great Britain 4:39-41.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. ATSON, W. I.: "The Existence of God". [REVIEW]W. D. Joske - 1965 - Australasian Journal of Philosophy 43:425.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Kees W. Bolle, "The Freedom of Man in Myth". [REVIEW]W. Ver Eecke - 1969 - The Thomist 33 (3):603.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. W.V. Quine, Immanuel Kant Lectures, translated and introduced by H.G. Callaway.H. G. Callaway & W. V. Quine (eds.) - 2003 - Frommann-Holzboog.
  This book is a translation of W.V. Quine's Kant Lectures, given as a series at Stanford University in 1980. It provide a short and useful summary of Quine's philosophy. There are four lectures altogether: I. Prolegomena: Mind and its Place in Nature; II. Endolegomena: From Ostension to Quantification; III. Endolegomena loipa: The forked animal; and IV. Epilegomena: What's It all About? The Kant Lectures have been published to date only in Italian and German translation. The present book is filled out (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  45
  F. W. Bessel und die russische Wissenschaft— Anmerkungen zum Aufsatz von K. K. Lavrinovič.W. R. Dick - 1993 - NTM Zeitschrift für Geschichte der Wissenschaften, Technik und Medizin 1 (1):259-262.
  The paper „F. W. Bessel and Russian science by K. K. Lavrinovich published in NTM-Schriftenreihe contains several errors coming mainly from re-translations of German names and texts from Russian into German. The correct spelling of names and original texts are given here. Beside this, some additional information from sources not mentioned by the author is presented, and the kind of relationship between Bessel and W. Struve is discussed on the basis of their correspondence.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. W. W. Shurawljow: Problemy duchownoi shisni raswitogo sozialisma. [REVIEW]W. Müller - 1982 - Deutsche Zeitschrift für Philosophie 30 (7):935.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. W. W. Shurawljow: Problemy duchownoi shisni obstschestwa. [REVIEW]W. Müller - 1974 - Deutsche Zeitschrift für Philosophie 22 (6):766.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. W. P. Tugarinow: Filossofija sosnanija. [REVIEW]W. Müller - 1972 - Deutsche Zeitschrift für Philosophie 20 (5):620.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000