Order:
 1.  22
  Естетико-культурологічний аспект античного мистецтва в контексті діалогу людина - світ iншого.Volodymyr Fed & Angelina Koshel - 2016 - Схід 2 (142):88-92.
  Стаття присвячена осмисленню мистецької спадщини античності з точки зору розкриття діалогічного взаємозв'язку "людина - світ Іншого". Античне мистецтво вчить краси та гармонії, що може бути покладено в основу розвитку екологічної свідомості, яка виходить за рамки етичного ставлення в царину естетичного. На думку авторів, для мистецтва Постмодерну античність може стати відправним пунктом відродження духовності та діалогу зі світом Іншого на засадах Істини, Краси і Добра.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark