Results for 'Vladim��r Vodi��ka'

1000+ found
Order:
 1.  13
  Book Review Section 1. [REVIEW]John Dreijmanis, Wayne J. Urban, Theodore R. Mitchell, Thomas C. Hunt, Rita S. Saslaw, John Martin Rich, Harold J. Franz, Stanley Rosen, Edward R. Beauchamp & Kas Mazurek - 1984 - Educational Studies 15 (1):11-52.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  11
  Abrahamson, KA, Downey, RG and Fellows, MR.R. Banacb, H. Barendregt, J. A. Bergstra, J. V. Tucker, J. Brendle, I. Moerdijk, E. Palmgren, J. I. Seiferas, A. R. Meyer & J. Terlouw - 1995 - Annals of Pure and Applied Logic 73 (1):327.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Kur’'n’da ra-ka-be (رقب) Kökü Ve Rakîb (رقيب) Kelimesinin Anlam Sahası.Lokman Bedi̇r & Kerim Özmen - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):333-374.
  Kur’an’ın kendine has birbiriyle irtibatlı kelimeler dünyası bulunmakta-dır. Doğru bir Allah tasavvuru, Allah-âlem, Allah-kul, âlem-kul ilişkisinin nasıl olması gerektiği bu kelime dünyası tarafından anlatılmaktadır. Bu nok-tada Kur’an’da herhangi bir konu anlatılırken aralarında sıkı irtibat olan kelime grupları kullanılmıştır. Örneğin Allah Kur’ân’da kendisini, Rakîb, Alîm, Basîr, Habîr, Latîf vb. lafızlarla insanın idrakine yansıtmakta ve böylece doğru bir Allah Tasavvuru oluşmasını amaçlamaktadır. Bu çalışmada, öncelikle ra-ka-be /رقب kökünün etimolojisi üzerinde durulacaktır. Zira bir kelimenin dildeki asli anlamı ve türevleriyle beraber sonradan kazandığı anlamların (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. The Concept And Funcion Of Knowledge On Kutadgu Bilig’s Language.Özgür Kasım Aydemi̇r - 2013 - Journal of Turkish Studies 8.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  13
  Prof. Dr. H. Ömer Karpuz'un Öz Geçmişi.Özgür Kasım Aydemi̇r - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 16):I-I.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  10
  Türk Ninnilerinin Dilbilim ve Dil Felsefesi Temelli Özellikleri.Özgür Kasım Aydemi̇r - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 16):183-183.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  18
  The Impact of Expert Visual Guidance on Trainee Visual Search Strategy, Visual Attention and Motor Skills.Daniel R. Leff, David R. C. James, Felipe Orihuela-Espina, Ka-Wai Kwok, Loi Wah Sun, George Mylonas, Thanos Athanasiou, Ara W. Darzi & Guang-Zhong Yang - 2015 - Frontiers in Human Neuroscience 9.
 8. Kingship in Kaśmīr (AD 1148–1459), From the Pen of Jonarāja, Court Paṇḍit to Sulṭān Zayn Al- ‘Ābidīn, Critically Edited with Annotated Translation, Indexes and Maps. By Walter Slaje. [REVIEW]John Nemec - 2021 - Journal of the American Oriental Society 137 (2).
  Kingship in Kaśmīr, from the Pen of Jonarāja, Court Paṇḍit to Sulṭān Zayn al- ‘Ābidīn, Critically Edited with Annotated Translation, Indexes and Maps. By Walter Slaje. Studia Indologica Universitatis Halensis, vol. 7. Halle an der Saale: Universitätsverlag Halle- Wittenberg, 2014. Pp. 326, 1 pl, maps. €78.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  13
  A Confucian‐Kantian Response to Environmental Eco‐Centrism on Animal Equality.Stephen R. Palmquist & Keith Ka-Fu Chan - 2016 - Journal of Chinese Philosophy 43 (3-4):221-238.
  Environmental eco-centrism, the claim that all members of the biosphere are ontologically and axiologically equal, presents a challenge to traditional ethical conceptions of the special status of humanity. Confucian and Kantian ethics approach this topic, and its application to other animals, in different ways: Confucianism employs stories that promote insight into the importance of sincerity and compassion to all animals, including non-human ones; Kant employs abstract reasoning to argue that non-human animals deserve respect because we humans share their basic nature. (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  10
  Nature and Extent of Person Recognition Impairments Associated with Capgras Syndrome in Lewy Body Dementia.Chris M. Fiacconi, Victoria Barkley, Elizabeth C. Finger, Nicole Carson, Devin Duke, R. Shayna Rosenbaum, Asaf Gilboa & Stefan Kã¶Hler - 2014 - Frontiers in Human Neuroscience 8.
 11.  36
  Book Review Section 2. [REVIEW]Wendy Kohli, Arthur G. Wirth, Leonard L. Baird, William F. Brazziel, Kas Mazurek, Christiane Gohier, Steve R. Hreha & Seymour W. Itzkoff - 1992 - Educational Studies 23 (1):69-107.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Paccuppanʻ Kamma Vāda Bhā Lai Bhayʻ Lai: Paccuppanʻ Kamma Vāda Buddha Bhāsā ʼa Maññʻ Khaṃ Dhammavihārī Muiʻ Prāʺ Guiṅʻʺ Ka Theravāda Buddha Bhāsā ʼa Poʻ Thaṅʻ Mraṅʻ Pro Krāʺ Reʺ Sāʺ Thāʺ Saññʻ Tuiʹ Kui Pranʻ Laññʻ R* Rhaṅʻʺ Laṅʻʺ Taṅʻ Pra Thāʺ Saññʻ. [REVIEW] Saṅʻgahaka - 2010 - Sāsanā Reʺ Ūʺ Cīʺ Ṭhāna, Sāsanā Reʺ Vaṅʻ Krīʺ Ṭhāna.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  11
  Book Review Section 2. [REVIEW]Spencer John Maxey, Hinshaw Jr, Richard A. Quantz, Dorothy Huenecke, Lyle K. Eddy, Neil R. Dauler-Phinney, Brian J. Spittle, E. Sidney Vaughan Iii, Loretta Petit, H. George Bonekemper & Kas Mazurek - 1981 - Educational Studies 11 (4):435-450.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  4
  A Perspective on Incentives for Novel Inpatient Antibiotics: No One-Size-Fits-All.Taimur Bhatti, Ka Lum, Silas Holland, Stephanie Sassman, David Findlay & Kevin Outterson - 2018 - Journal of Law, Medicine and Ethics 46 (s1):59-65.
  The need for new “pull” incentives to stimulate antibiotic R&D is widely recognized. Due to the global diversity of health systems, combined with different challenges faced by antibiotics used in different types of healthcare settings, there is no one-size-fits-all solution. Instead, different “pull” incentives should be tailored to local contexts, priorities, and antibiotic types. Policymakers and industry should collaborate to identify appropriate solutions at the local, regional, and global levels.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 15.  8
  Ortaöğretim Öğrencilerinin Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ve Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersine Yönelik Metaforik Algıları.Hüseyin Kasım Koca & Mustafa Mücahi̇t - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  Bu çalışmada, ortaöğretim öğrencilerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ve öğretmenine yönelik algılarının metaforlar aracılığı ile belirlenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma desenlerinden fenomenolojik desende tasarlanan araştırmada katılımcılar amaçlı örneklem yöntemleri arasında yer alan ölçüt örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Veriler 2021- 2022 eğitim öğretim yılında 4 farklı ortaöğretim kurumunda öğrenim gören 262 öğrenciden toplanmıştır. Araştırma verileri katılımcıların kendilerine verilen formda belirtilen “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni … gibidir- benzer/ çünkü... ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi… gibidir-benzer/ çünkü …” cümlelerini tamamlamasıyla (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  1
  Poli̇ti̇ka-siz di̇l, estetk-si̇z söz “medeni̇yet di̇li̇ olarak türkçe” eleştirisi.Mehmet Fatih Doğrucan - 2019 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 31:55-55.
  “Dil politik bir zorunluluk olmanın yanı sıra, iletişim boyutunda bir oluş biçimi olarak estetik bir tutum da varlığa getirir. Bir şeye, dışarıda duran bir şeye gönderme yapma, gönderenin o şeyle olan tutum alışını gösterir. Ağaç ormanda bir anlama bürünürken, bir park alanında ya da yol kenarında başka bir anlama bürünür. Ağaç her zaman bir ağaç değildir; çünkü o ağaç olmaklığını benden bağımsız olarak almış olmasına rağmen, orada bir varlık olarak benim ifade etme biçimime bağlı olarak farklı anlamlara açıktır. Yine de (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  1
  İslam Borçlar Ve Aile Hukukunda Kasıt Unsuru, Yazar Mehmet Selim Aslan.Hamdullah Acar - 2019 - van İlahiyat Dergisi 7 (11):267-271.
  İslam hukuk doktrininde bir fiilin veya sözün hükmünü belirleme noktasında kasıt esas alınır. Kasıt; hukuki işlemlerden elde edilmek istenen neticedir. Bununla birlikte mükellefin söz veya fiillerinin kasıt sonucu meydana gelmesi halinde söz ve fiillerine hüküm bağlanır. Bu takdirde bir akdin esasını onunla elde edilmek istenen hukuki neticeye yöneltilmiş olan tarafların kastı teşkil eder. İslam dini mükelleflerden bir davranışı ortaya koyduğu zaman bunun bilinçli olarak yapılmasını ve o işe kalben yönelmesini istemiştir. Dini emir ve yasakların tamamı bir maksadı gerçekleştirmek için vazedilmiştir. (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  13
  Ebûbekir B. El-Enb'rî'nin Şerhu'l-Kas'idi's-Seb'i't-Tiv'li'l-C'hiliyy't Adlı Eserinde Nahiv Ve Konuları-Betimsel Ve Çözümsel Bir İnceleme.Lawand ALİ & Majed Haj Mohammad - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (13):35-58.
  Mu‘allâkâtların, tefsir, nahiv, sarf ve dil ilimlerindeki önemli rolünün yanı sıra Arap dili ve edebiyatı âleminde de yüksek ve önemli bir konumu bulunmaktadır. Cahiliye devri müfredatlarının pek çoğunu kapsamasından ötürü dil ve edebiyat erbabı ona önem atfetmiştir. Onlardan biri de, ‘Şerhü’l-Kasâ’idi’l-السبع’ adıyla el-Muâ‘llekât’a yaptığı şerhiyle Ebu Bekir Muhammed bin el-Kasım bin Beşar bin el-Anbari. Bu eserinde pek çok nahiv, zamirin aidiyeti, harflerin manası, zarf ile car ve mecrûrun bağlı olduğu yerin belirlenmesi, müfredatlarıni‘râbı, illetler arasındaki üstünlükler, kıyasa ve luğatta asıl olana, (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  1
  Mawlawī Style Tarāwīḥ: Āyīn Mecmua for Tarāwīḥ From Kasımpaşa Mawlawī Lodge in the Context of Diversity.Selman Benli̇oğlu - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.
  Teravih namazının dört rekâtlık bölümlerinin farklı makamlardan tilavetle kılınması ile aralarında uygun ilahi ve salavatların okunması şeklindeki cami musikisi uygulaması teravih tertibi adıyla anılmaktadır. Tarihi süreciyle ilgili detaylı bilgi bulunmasa da özellikle son yüzyılda Ramazan ayının her gecesi için seçilmiş ilahilerin yer aldığı birkaç derleme kaleme alınmıştır. Bu çalışmada Kasımpaşa Mevlevîhânesi dervişlerinden Edirneli Ömer Efendi tarafından 1889’da hazırlanan, bugün Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu’nda A-1258 numarada kayıtlı, Ramazân-ı Şerîfe Mahsûs Âyîn-i Şerîf Mecmûası değerlendirilecektir. Mecmuanın diğer tertiplerden farkı, repertuvarın ağırlıklı olarak Mevlevî (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Sociologie Jako Cesta Ke Štěstí: Česká Verze.Zdeněk R. Nešpor - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (4):481-497.
  Zájem současné sociologie a dalších společenských věd o výzkumy spokojenosti a štěstí zatemňuje skutečnost, že původně právě sociologie chtěla „štěstí" poskytovat a nahrazovat tak náboženské přístupy ke světu. Tento implicitně nábo- ženský charakter je patrný i v rané české sociologii v dílech prvních propagátorů sociologie, jako byl především Emanuel Makovička, a později u některých následovníků a epigonů T. G. Masaryka, v meziválečném období zejména u Ladislava Kunteho, R. I. Malého, Alexandra Sommera-Batěka, Jindřicha Fleischnera a Jana Duška. Z hlediska vývoje české (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Counterepistemic Indicative Conditionals and Probability.J. R. G. Williams - manuscript
  *This work is no longer under development* Two major themes in the literature on indicative conditionals are that the content of indicative conditionals typically depends on what is known;1 that conditionals are intimately related to conditional probabilities.2 In possible world semantics for counterfactual conditionals, a standard assumption is that conditionals whose antecedents are metaphysically impossible are vacuously true.3 This aspect has recently been brought to the fore, and defended by Tim Williamson, who uses it in to characterize alethic necessity by (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  6
  Veṅkaṭanātha’s Engagement with Buddhist Opponents in the Buddhist Texts He Reused.Elisa Freschi - 2017 - Buddhist Studies Review 33 (1-2):65-99.
  Ve?ka?an?tha was the most important systematiser of the Vi?i???dvaita school of Ved?nta. This article describes his use of Buddhist sources and shows how Ve?ka?an?tha reused Buddhist texts to a much more significant extent than his predecessors Y?muna and R?m?nuja. The reused text-passages come mostly from the epistemological school of Buddhist philosophy but there are important exceptions, attesting that Ve?ka?an?tha was also aware of Buddhist schools such as the Vaibh??ikas, of whom only little is preserved today. Given that Buddhist philosophy was (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  1
  Hanefî, M'turîdî Gelenekten Gelen Diyobend Ekolü’nün Tasavvufa Bakışı.T. A. Y. Ömer - 2021 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 7 (2):1275-1304.
  Muhammed Kâsım Nânotevî başkanlığında kurulan Diyobendîlerin ta-savvuf ile irtibatını konu edinen bu çalışmanın temel amacı, Hint alt kıtasının dinî yaşantısında etkin olan Diyobendîlerin tasavvufa olan yaklaşımlarını analiz etmektir. Çalışmada öncelikle Diyobend’in kuruluşu, İngilizlere karşı mücadeleleri, Osmanlı Devleti ile temasları ve daha sonra Diyobendîlerin tasavvuf anlayışına dâir bilgilere yer verilmiştir. Onların tasavvuf ile ilişkileri araştırılırken literatür açısından Diyobendîler ile ilgili temel kaynaklara bakılmıştır. Bu kaynaklar geniş bir incelemeye tabi tutularak onların tasavvufa bakış açıları tespit edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar kısaca şöyle (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Dijital Platformlarda İsl'mî İmgeler.Furkan Çakir - forthcoming - Atebe.
  Bireysel düşüncelerini başkalarına aktarma ve hatta empoze etme düşüncesi insanlık tarihi kadar eskidir. Nitekim ilâhî kitabımız, ilk insanların şeytanın söylediği sözlerden etkilenerek kandırıldığını ifade etmiştir. Elbette düşüncelerini başka insanlara aktarma faaliyeti sadece menfi sahada cereyan etmemiştir. Hz. Peygamber’in insanları doğru yola sevk etmek için tebliğ ettiği ve bu vazifeyi yerine getirmekle görevlendirildiği bilinen bir gerçektir. Asıl itibarıyla insanın olduğu her yerde bu durumun gerçekleşmesi gayet tabiîdir. Fakat tarih boyunca özellikle kültürel ve teknolojik sahadaki ilerlemeler sözü edilen faaliyetlerde kullanılan araçları değiştirmiştir. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  43
  On Immorality of Terrorism and War.Predrag Cicovacki - 2003 - Filozofija I Društvo 2003 (22):115-132.
  The author first analyzes differences and similarities between war and terrorism and then argues that both are deeply immoral. Their differences are far less significant that their similarities, the main one of which consists in the denial of the view that every human life is equally worthy. This denial opens a way for an inhuman and violent treatment of those who are not as valuable as we are, which characterizes both terrorism and war. Besides having such unacceptable moral implications with (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Esmâ-i Hüsnâya Dayanan Kelâm Anlayışı: Ebû İshak es-Saffâr Örneği [The Understanding of Kalām Based on al-Asmāʾ al-Husnā: The Case of Abū Isḥāq al-Ṣaffār].Hümeyra Sevgülü Haciibrahimoğlu & Abdullah Demir - 2021 - Ankara: Oku Okut Yayınları [Oku Okut Publishing].
  Bu kitapta, Ebû İshâk es-Saffâr’ın (öl. 534/1139) kelâmî görüşleri, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd adlı eserinde Allah’ın isimlerinin anlamlarını açıklarken yaptığı yorumlar çerçevesinde ele alınmaktadır. Ebû İshâk es-Saffâr, 6./12. yüzyıl Hanefî-Mâtürîdî âlimlerinden biridir. Kelâma dair Telḫîṣü’l-edille eserinde esmâ-i hüsnâ konusuna ayrıntılı olarak yer vermektedir. İki cilt hâlinde yayımlanan bu eserin yaklaşık üçte birlik bir kısmını esmâ-i hüsnâ konusu oluşturmaktadır. Bu kısım incelendiğinde, Saffâr’ın Allah’ın varlığı, birliği ve sıfatları ile ilgili konular başta olmak üzere pek çok konuyu 175 esmâ-i hüsnâya dayanarak izah ettiği görülmektedir. (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  12
  Theories and Models in Scientific Processes: Proceedings of Afos '94 Workshop, August 15-26, Mądralin and Iuhps '94 Conference, August 27-29, Warszawa. [REVIEW]William E. Herfel, Wladlyslaw Krajewski, Ilkka Niiniluoto & Ryszard Wójcicki - 1995 - Rodopi.
  Contents: PART 1. MODELS IN SCIENTIFIC PROCESSES. Joseph AGASSI: Why there is no theory of models. Ma??l??gorzata CZARNOCKA: Models and symbolic nature of knowledge. Adam GROBLER: The representational and the non-representational in models of scientific theories. Stephan HARTMANN: Models as a tool for the theory construction; some strategies of preliminary physics. William HERFEL: Nonlinear dynamical models as concrete construction. Elzbieta KA??L??USZY??N??SKA: Styles of thinking. Stathis PSILLOS: The cognitive interplay between theories and models: the case of 19th century optics. PART 2. (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 28.  71
  Frustrace Ve Vědecké Praxi.Ondřej Sloup - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (1):77-95.
  Tato studie se zabývá dvěma spřízněnými jevy odehrávajícími se ve vědeckém prostředí. Jedná se o fenomén frustrace ve vědecké praxi a s ním spojenou touhu po rozpoznání vlastního výzkumu vědeckou komunitou a následně o otázku uznání od akademického společenství. Zmíněné fenomény jsou přitom úzce propojeny s ústředním tématem filosofie a sociologie vědy: kdo rozhoduje, co bude předmětem vědeckého bádání? Předkládaná studie nejprve představuje Mertonův mýtus o okamžitém rozpoznání vědeckého objevu a následně prostřednictvím exkurzu do oblasti ekonomie a na příkladech z (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  2
  İbn Kutluboğa’nın İbn Hacer’e İtirazları Özelinde Hadis İlminde Tenkit Kültürü.Muhammed Emin Güller - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):911-941.
  İbn Hacer’in Nuhbetü’l-Fiker ’i ve onun şerhi olan Nüzhetü’n-Nazar ’ının, kendisinden sonra yazılan hadis usûlü eserlerine kaynaklık etmesi ve onları etkilemesi açısından usûl tarihinde önemli bir yeri vardır. Nitekim mezkûr eserler üzerine yapılan şerh ve hâşiye çalışmalarının çokluğu bu önemi ortaya koymaktadır. Fıkıh ve hadis başta olmak üzere çeşitli ilim dallarında 100’ün üzerinde eser kaleme alan ve aynı zamanda İbn Hacer’in de talebelerinden olan Kasım b. Kutluboğa da bahsedilen eser üzerine çalışma yapan âlimlerden biridir. İbn Kutluboğa, hocası İbn Hacer’i birçok (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  39
  Born Reciprocity and the 1/R Potential.R. Delbourgo & D. Lashmar - 2008 - Foundations of Physics 38 (11):995-1010.
  Many structures in nature are invariant under the transformation pair, (p,r)→(b r,−p/b), where b is some scale factor. Born’s reciprocity hypothesis affirms that this invariance extends to the entire Hamiltonian and equations of motion. We investigate this idea for atomic physics and galactic motion, where one is basically dealing with a 1/r potential and the observations are very accurate, so as to determine the scale b≡mΩ. We find that an Ω∼1.5×10−15 s−1 has essentially no effect on atomic physics but might (...)
  Direct download (9 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  2
  بين عالمية القرآن والقول بتاريخانيته: دراسة في نوع المكي والمدني من خلال كتاب الإتقان للسيوطي.Monjed Ahmad - 2021 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 7 (2):1335-1382.
  Bu çalışma, Suyûtî’nin el-İtkân fî ulûmi’l-Kur’ân isimli kitabının birinci türüyle ilgili bir incelemedir. Bu başlık nüzul zamanı ve mekânı ile ilgili Kur’ân ayetlerinin taksimi konusunda söylenen sözlerin tahlilini içermektedir. Ebu’l-Kâsım el-Hasan b. Muhammed en-Nisabûrî bu türleri et-Tenbîh 'alâ fadl-i ulûmi’l-Kur’ân isimli kitabında 25 türe ayırmıştır. Bu türlerin, Kur’ân ilimlerinin en üstünü ve tefsir ilmine başlamak için şart olduğunu ifade etmiştir. Suyûtî, İtkânı’nda bu türlerin çoğunu müstakil başlıklar altında ele alarak bu görüşe katılmıştır. Bu durum bazı âlimlerin çekingen kaldığı diğer bazılarının (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  6
  Infidel or Paganus? The Polysemy of Kafara in the Quran.Juan Cole - 2022 - Journal of the American Oriental Society 140 (3):615.
  This article explores the meaning of the root k-f-r in the Quran, questioning the practice of translating the noun kāfir as “infidel.” It argues for a distinction between the idiomatic phrasal verb kafara bi-, which does mean to reject or disbelieve, and the simple intransitive verb kafara and its deverbal nouns, which are used in the Quran in a large number of different ways. This polysemy is explored through contextual readings of Quran passages. It is argued that the noun kāfir, (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  99
  Iberské Kořeny Vědecké Revoluce? Nový Svět, Idea Kooperace a Proměny Raně Novověkých Epistemologických Modelů.Jana Černá - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (3):443-465.
  Příspěvek se snaží ukázat, jaký dopad mělo poznávání přírody Nového světa na utváření specific- kých podob raně novověké vědecké kooperace a vědy obecně. Záměrem textu je prezentovat originální metody a formy vědění, které v souvislosti s kooperativním poznáváním Nového světa především ve Španělsku vznikaly a jež v soudobé Evropě neměly obdobu. Studie tak chce poukázat na význam, který mělo poznávání Nového světa Španěly v procesu tzv. vědecké revoluce, resp. proměny vědecké praxe i teoretických episte- mologických schémat.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  19
  On the Commutativity of Jumps.Timothy H. McNicholl - 2000 - Journal of Symbolic Logic 65 (4):1725-1748.
  We study the following classes: Q* (r 1 A 1 ,..., r kA k ) which is defined to be the collection of all sets that can be computed by a Turing machine that on any input makes a total of r i queries to A i for all i ∈ {1,..., k}. Q(r 1A 1 ,...,r kA k ) which is defined like Q* (r 1A 1 ,..., r kA k ) except that queries to A i must be (...)
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  3
  النحو ومسائله في شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لأبي بكر بن الأنباري دراسة وصفية تحليلية.Majed Haj Mohammad & Lawand Ali̇ - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (13):55-77.
  Mu‘allâkâtların, tefsir, nahiv, sarf ve dil ilimlerindeki önemli rolünün yanı sıra Arap dili ve edebiyatı âleminde de yüksek ve önemli bir konumu bulunmaktadır. Cahiliye devri müfredatlarının pek çoğunu kapsamasından ötürü dil ve edebiyat erbabı ona önem atfetmiştir. Onlardan biri de, ‘Şerhü’l-Kasâ’idi’l-السبع’ adıyla el-Muâ‘llekât’a yaptığı şerhiyle Ebu Bekir Muhammed bin el-Kasım bin Beşar bin el-Anbari. Bu eserinde pek çok nahiv, zamirin aidiyeti, harflerin manası, zarf ile car ve mecrûrun bağlı olduğu yerin belirlenmesi, müfredatlarıni‘râbı, illetler arasındaki üstünlükler, kıyasa ve luğatta asıl olana, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  18
  Idee der Welt. Zum Verhältnis von Welt und Bild nach Kant.Thomas Khurana - 2012 - Soziale Systeme 18:94–118.
  Der Begriff der ›Welt‹ hat, wenn wir darunter das »Ganze aller Erscheinungen« verstehen, nicht den Status eines Begriffs, dem ein Gegenstand der sinnlichen Anschauung korrespondieren könnte. Er fungiert vielmehr als transzendentale Idee. Eine solche Idee, die Kant in der Kritik der reinen Vernunft als notwendig für die Vereinigung unserer Erfahrung bestimmt, lässt sich »niemals im Bilde ent- werfen« und bleibt »ein Problem ohne alle Auflösung«. Die Antinomien der reinen Vernunft entspringen für Kant gerade daraus, dass man Ideen dieser Art als (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 37.  9
  Sacrifice: Mot, institution, devenir-institutionnel. franz rosenzweig et la lutte contre les institutions.Petar Bojanic - 2009 - Filozofija I Društvo 20 (2):59-71.
  Avant de qualifier la th?orie du 'radical' de Rosenzweig de messianisme, il me semble important de localiser le 'registre du sacrifice' dans ce syst?me de connaissance. Du reste, c'est la premi?re innovation de Rosenzweig par rapport? la tradition. Rosenzweig n'a ni essay? ni eu le temps de th?matiser en d?tail la figure du 'sacrifice' ou du korban comme le nom le plus g?n?rique d'une telle activit?. Tout ce que nous poss?dons se r?sume? quelques fragments r?partis sur plusieurs ann?es de correspondance (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Estruturas e sistemas no idealismo kantiano.Elisabeth Schwartz - 2008 - Dois Pontos 5 (1).
  resumo No chama do período do “estrutura l i s mo” defendeu-se a id é ia de que havia uma oposição ent re essa filosof ia e o idealismo, especia l mente o ide a l i s mo subjetivo. O propósito deste texto é defender a tese oposta, de que há um forte elo interno entre o criticismo kantiano e o método estrutural em história da filosofia. Esse elo é partic u l a r me nte visível no estrutura (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 39.  4
  Kur’Ân’da “Mesci̇d” Kavrami Ve Türki̇ye’de Cami̇ Hi̇zmetleri̇ni̇n İyi̇leşti̇ri̇lmesi̇.Cahit Karaalp - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (14):64-90.
  Kur’ân’da mescid kavramı daha çok Mescid-i Haram bağlamında gündeme gelmekte ve yeryüzünde kurulan ilk evin/maʿbedin Ka’be olduğu ifade edilmektedir. Mescidler, Mescid-i Haram gibi güven, huzur, istikrar veren özgün yapılardır. Mescidler; terbiye, eğitim, irşâd, tefekkür, birlik ve beraberlik, dayanışma, yardımlaşma vurguları ile toplumun sosyal açıdan gelişmesini sağlar. İslâm tarihinde camilerin ifa ettiği vazifeler, İslâm dininin diğer muharref dinler gibi dinle dünya işlerinin arasını ayırmadığını, dini kalbe hapsetmediğini göstermektedir. Hz. Peygamber ve sahabeler döneminde mescidler çok amaçlı mekânlar olarak kullanılmaktaydı. Mescidlerin Hz. Peygamber (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  1
  R. S. Peters on Education and Ethics.R. S. Peters - 2015 - Routledge.
  R. S. Peters on Education and Ethics reissues seven titles from Peters' life's work. Taking an interdisciplinary approach, the books are concerned with the philosophy of education and ethics. Topics include moral education and learning, authority and responsibility, psychology and ethical development and ideas on motivation amongst others. The books discuss more traditional theories and philosophical thinkers as well as exploring later ideas in a way which makes the subjects they discuss still relevant today.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. I—R. M. Sainsbury and Michael Tye: An Originalist Theory of Concepts.R. M. Sainsbury & Michael Tye - 2011 - Aristotelian Society Supplementary Volume 85 (1):101-124.
  We argue that thoughts are structures of concepts, and that concepts should be individuated by their origins, rather than in terms of their semantic or epistemic properties. Many features of cognition turn on the vehicles of content, thoughts, rather than on the nature of the contents they express. Originalism makes concepts available to explain, with no threat of circularity, puzzling cases concerning thought. In this paper, we mention Hesperus/Phosphorus puzzles, the Evans-Perry example of the ship seen through different windows, and (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 42.  46
  I—R. Jay Wallace: Duties of Love.R. Jay Wallace - 2012 - Aristotelian Society Supplementary Volume 86 (1):175-198.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   16 citations  
 43. Punishment, Communication, and Community.R. A. Duff - 2001 - Oup Usa.
  Part of the Studies in Crime and Public Policy series, this book, written by one of the top philosophers of punishment, examines the main trends in penal theorizing over the past three decades. Duff asks what can justify criminal punishment, and then explores the legitimacy of actual practices by examining what would count as adequate justification for them. Duff argues that a "communicative conception of punishment," which he presents as a third way between consequentialist and retributive theories, offers the most (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   93 citations  
 44.  10
  Bozkırın Üzerine Doğan Güneş: "Bozkırın Sırrı Türk Peygamber".Mehmet Özdemi̇r - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 9):827-827.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  6
  F'r'bî ve İbn Sîn''da Felsefe Tarihi Kurgusu ve İsl'm'da Felsefenin Konumu.Muhammet Özdemi̇r - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 4):901-901.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. In R. Thomason.R. Montague - 1974 - In Richmond H. Thomason (ed.), Formal Philosophy. Yale University Press.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 47.  22
  Why Not Islam?: R. C. ZAEHNER.R. C. Zaehner - 1975 - Religious Studies 11 (2):167-179.
  As everyone knows, since the end of the Second World War there has been a sensational revival of interest in the non-Christian religions particularly in the United States and in this country. The revival has taken two forms, the one popular, the other academic. The first of these has turned almost exclusively to Hindu and Buddhist mysticism and can be seen as an energetic reaction against the dogmatic and until very recently rigid structure of institutionalised Christianity and a search for (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  18
  Mysticism Without Love1: R. C. ZAEHNER.R. C. Zaehner - 1974 - Religious Studies 10 (3):257-264.
  ‘Mysticism means to isolate the eternal from the originated.’ This is not my definition of the word ‘mysticism’ but that of the founder of the ‘orthodox’ school of Muslim mysticism, Al-Junayd of Baghdad who flourished in the ninth century a.d . In actual fact it is not a definition of mysticism at all but of the Arabic word tawḥīd which means primarily ‘the affirmation of unity’; and that surely is an essential ingredient of any form of mysticism: it is the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  5
  The Phenomenality of the Other’s Non-Phenomenality. Phenomenology of the Alter Ego.Vladimer Jalagonia - 2020 - HORIZON. Studies in Phenomenology 9 (1):129-142.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. SARTORIUS, R. : "Paternalism". [REVIEW]R. Young - 1984 - Australasian Journal of Philosophy 62:434.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000