10 found
Order:
 1. Teorii︠a︡ obʺektov v logike.Aleksandr Vladimirovich Bessonov & V. N. Karpovich - 1987 - Novosibirsk: Izd-vo "Nauka," Sibirskoe otd-nie. Edited by V. N. Karpovich.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Problemy logiki i metodologii nauki.A. L. Blinov, V. N. Karpovich, Vitalii Valentinovich Tselishchev & Filologii I. Filosofii Institut Istorii (eds.) - 1982 - Novosibirsk: Izd-vo "Nauka," Sibirskoe otd-nie.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Dialektika soderzhanii︠a︡ i formy v prot︠s︡esse matematizat︠s︡ii nauki.V. N. Karpovich - 1990 - Novosibirsk: "Nauka," Sibirskoe otd-nie. Edited by T. M. Bondarenko & O. S. Razumovskiĭ.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Obʺi︠a︡snenie v sot︠s︡ialʹnom poznanii.V. N. Karpovich - 1989 - Novosibirsk: "Nauka," Sibirskoe otd-nie. Edited by O. S. Razumovskiĭ.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Problema, gipoteza, zakon.V. N. Karpovich - 1980 - Novosibirsk: Izd-vo "Nauka," Sibirskoe otd-nie.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  1
  Rat︠s︡ionalizm i irrat︠s︡ionalizm v antichnoĭ filosofii.V. N. Karpovich (ed.) - 2010 - Novosibirsk: Izdatelʹstvo Sibirskogo otdelenii︠a︡ Rossiĭskoĭ akademii nauk.
  Книга предназначена для специалистов в области истории философии, студентов и аспирантов-философов, преподавателей философии и всех интересующихся философией и ее историей.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Sistemnostʹ teoreticheskogo znanii︠a︡: logicheskiĭ aspekt.V. N. Karpovich - 1984 - Novosibirsk: Izd-vo "Nauka," Sibirskoe otd-nie. Edited by N. A. Khokhlov.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Terminy V Strukture Teorii Logicheskii Analiz.V. N. Karpovich & V. A. Smirnov - 1978 - Izd-Vo "Nauka," Sibirskoe Otd-Nie.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Metodologii︠a︡ v sfere teorii i praktiki.A. L. Simanov, V. N. Karpovich & A. T. Moskalenko (eds.) - 1988 - Novosibirsk: "Nauka," Sibirskoe otd-nie.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Filosofskie osnovanii︠a︡ nauchnoĭ teorii.Vitalii Valentinovich Tselishchev, V. N. Karpovich & Filologii I. Filosofii Institut Istorii (eds.) - 1985 - Novosibirsk: Izd-vo "Nauka," Sibirskoe otd-nie.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark