Results for 'Tomasz Rzepi��ski'

1000+ found
Order:
 1. Reasoning: games, cognition, logic.Mariusz Urbański, Tomasz Skura & Paweł Łupkowski (eds.) - 2020 - [London]: College Publications.
  This volume contains papers presented at the Poznań Reasoning Week multi-conference held in Poznań in September 11-15, 2018. PRW aims at bringing together experts whose research offers a broad range of perspectives on systematic analyses of reasoning processes and their formal modelling. The 2018 edition consisted of three conferences, which addressed the following topics: (i) games in reasoning research, (ii) the interplay of logic and cognition, and (iii) refutation systems. The papers collected in this volume address all these topics.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  1
  Filozofia jako mądrość bycia: profesorowi Krzysztofowi Kaszyńskiemu w darze z okazji 70. urodzin.Krzysztof Kaszyński, Stefan Konstańczak & Tomasz Turowski (eds.) - 2009 - Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski.
 3.  1
  Problem samobójstwa w koncepcjach wybranych filozofów polskich: (Elzenberg, Kotarbiński, Ślipko, Witkiewicz).Tomasz Sahaj - 2005 - Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  6
  Neokantyzm badeński i marburski: antologia tekstów.Andrzej Jan Noras & Tomasz Kubalica (eds.) - 2011 - Katowice: Wydawn. Uniwersytetu Sląskiego.
  Książka zawiera wybrane teksty najważniejszych myślicieli zaliczanych do dwóch najbardziej znaczących kierunków neokantowskich, a mianowicie do szkoły badeńskiej i szkoły marburskiej. Szkoły te wyłoniły się w konsekwencji podziałów, jakie dokonywały się w ramach neokantyzmu, niezwykle złożonego kierunku filozoficznego drugiej połowy XIX wieku i początków wieku XX. Mówienie o neokantyzmie jest złożone, gdyż nie można podać ani daty jego powstania, ani też daty zakończenia, co przysparza wielu kłopotów z jego historycznym określeniem. Pomijając wszelkie trudności klasyfikacyjne, antologia ogranicza się do zaprezentowania poglądów (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Warsaw Argumentation Week (WAW 2018) organised by the Polish School of Argumentation and our colleagues from Germany and the UW, 6th-16th September 2018. [REVIEW]Katarzyna Budzynska, Marcin Koszowy, Michał Araszkiewisz, Katie Atkinson, Agnieszka Bydzyńska-Daca, Kamila Dębowska-Kozłowska, Martin Hinton, Magdalena Kacprzak, John Lawrence, Paweł Łupkowski, Sanjay Modgil, Barłomiej Skowron, Matthias Thimm, Mariusz Urbański, Jacky Visser, Maria Załęska & Tomasz Żurek - 2018 - In Martin Hinton & Marcin Koszowy (eds.), The philosophy of argumentation. University of Białystok.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Między filozofią a chemią: księga Jubileuszowa dla Profesora Pawła Zeidlera.Paweł Zeidler, Jarosław Boruszewski, Radosław Kazibut, Sławomir Leciejewski, Tomasz Rzepiński & Zbigniew Tworak (eds.) - 2019 - Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Imienia Adama Mickiewicza.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  2
  Creativity and Consciousness: Philosophical and Psychological Dimensions.Jerzy Brzezinski, Santo di Nuovo, Tadeusz Marek & Thomasz Maruszewski (eds.) - 1993 - Rodopi.
  Contents: PART I. PHILOSOPHICAL EXPLANATIONS OF CREATIVITY AND CONSCIOUSNESS. Krystyna ZAMIARA: The psychological approach to creativity. A critical appraisal. Rick L. FRANKLIN: Creativity and depth in understanding. Zdzis??l??awa PIATEK: Creativity of life and F.W. Nietzsche's idea of Superman. Jaromír JANOUSEK: Dialogue and joint activity: A psychological approach. Krystyna ZAMIARA: Some remarks on Piaget's notion of "consciousness" and its importance for the studies of culture. Anna GA??L??DOWA, and Aleksander NELICKI: Attitudes towards values as a factor determining creativity. PART II. THE ROLE (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Kotarbiński.Jan Woleński - 1990 - Warszawa: Wiedza Powszechna. Edited by Tadeusz Kotarbiński.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  1
  Cezary Wodziński in memoriam.Cezary Wodziński & Waleria Szydłowska (eds.) - 2018 - Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Tomasz Mróz, Wincenty Lutosławski 1863-1954. Jestem obywatelem utopii.Tomasz Skrzyński - 2009 - Ruch Filozoficzny 66 (2).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Absoluteness of truth and the Lvov-Warsaw School : Twardowski, Kotarbiński, Leśniewski, Łukasiewicz, Tarski, Kokoszyńska.Jan Woleński - 2022 - In Anna Brożek & Jacek Juliusz Jadacki (eds.), At the Sources of the Twentieth-Century Analytical Movement: Kazimierz Twardowski and His Position in European Philosophy. Brill.
 12.  1
  Św. Tomasz z Akwinu: dysputy problemowe o prawdzie = S. Thomae Aquinatis: Quaestiones disputatae de veritate.Tomasz Z. Akwinu - 1999 - Lublin: Red. Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Edited by Aleksander Białek & Andrzej Maryniarczyk.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  8
  Alpine Ski Coaches’ and Athletes’ Perceptions of Factors Influencing Adaptation to Stress in the Classroom and on the Slopes.Paul Davis, Anton Halvarsson, Wictor Lundström & Carolina Lundqvist - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
 14. Skiing and the poetry of snow.John Frohnmayer - 2020 - Eugene, OR: Luminare Press.
  Poetry comes as close as language can to capturing that out-of-body lightness of swishing through the trees, of jumping off a cornice, of floating through the bottomless powder. This book is about joy and loss. It is about danger and consciousness. It is provocative, full of wit and insight, and helps us meet the challenges of self-discovery. Peak experiences give us a glimpse of a world beyond what our senses report. It is a world we can feel but not articulate; (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  12
  Practical Argumentation as Reasoned Advocacy.Marcin Lewiński - 2017 - Informal Logic 37 (2):85-113.
  The paper offers a theoretical investigation into the sources of normativity in practical argumentation. The chief question is: Do we need objectively-minded, unbiased arguers or can we count on “good” argumentative processes in which individual biases cancel each other out? I address this question by analysing a detailed structure of practical argument and its varieties, and by discussing the tenets of a comparative approach to practical reason. I argue that given the comparative structure proposed, reasoned advocacy in argumentative activity upholds (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 16. Uniwersalizm i medycyna.Kazimierz Imieliński (ed.) - 1992 - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Program Badań Uniwersalizmu i Ładu Świata.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  16
  AI transparency: a matter of reconciling design with critique.Tomasz Hollanek - forthcoming - AI and Society.
  In the late 2010s, various international committees, expert groups, and national strategy boards have voiced the demand to ‘open’ the algorithmic black box, to audit, expound, and demystify artificial intelligence. The opening of the algorithmic black box, however, cannot be seen only as an engineering challenge. In this article, I argue that only the sort of transparency that arises from critique—a method of theoretical examination that, by revealing pre-existing power structures, aims to challenge them—can help us produce technological systems that (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 18. Problem humanizmu.Józef Chałasiński (ed.) - 1954 - Łódź,: Zakład im. Ossolińskich we Wrocławiu.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Konteksty sztuki.Jerzy Czerwiński (ed.) - 1992 - Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Samotność sztuki.Marcin Czerwiński - 1978 - Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Wiedza i jej problemy.Jerzy Czerwiński (ed.) - 1986 - Poznań: Wydawn. Nauk. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. What kind of logic does contemporary theology need?Jerzy Dadaczyński - 2013 - In Bartosz Brożek, Adam Olszewski & Mateusz Hohol (eds.), Logic in theology. Copernicus Center Press.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Stara Akademia Platona: w początkach epoki hellenistycznej (ostatni okres).Bogdan Dembiński - 2018 - Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.
 24. Structuralism in the platonic philosophy of science.Bogdan Dembiński - 2013 - In Michał Heller, Bartosz Brożek & Łukasz Kurek (eds.), Between philosophy and science. Copernicus Center Press.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. W kręgu filozofii klasycznej.Bogdan Dembiński (ed.) - 2000 - Katowice: Wydawn. Uniwersytetu Śląskiego.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Błąd,żródła, unikane.Stefan Garczyński - 1973 - Warszawa: Nąsza księgarnia.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Panstwo na przelomie.Tadeusz Garczyński - 1937 - Warszawa,: Towarzystwo wydawnicze "ROJ".
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Myśl Barbary Skargi: droga osobna.Jacek Migasiński & Magdalena Środa (eds.) - 2015 - Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  1
  Toward metaphysics: new tendencies in French philosophy in the middle of the twentieth century.Jacek Migasiński - 2014 - New York: Peter Lang.
  Introduction. French traditions -- Reception of phenomenology at the turn of the thirties -- Note on metaphysics -- The metaphysics of perpetual presence: Louis Lavelle -- Negative metaphysics: Ferdinand Alquié -- Ineffable metaphysics: Jean Wahl -- Metaphysics of inter-corporality: Maurice Merleau-Ponty -- Metaphysics beyond ontology: Emmanuel Lévinas -- Conclusions, continuations.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Inspiracje schopenhauerowskie we wczesnym piśmiennictwie Stefana Pawlickiego.Leon Miodoński - 1996 - Wrocław: Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Libido i lojalność w polityce.Wojciech Wasiutyński - 1961 - Londyn,: Nakł. Myśli polskiej.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Ziemia jest ciałem niebieskim: myśli posoborowe.Wojciech Wasiutyński - 1972 - London, England: Veritas.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  50
  To ski or to preach from the mountaintop of hypocrisy.Mihai Nadin - 2019 - Medium.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Tomasz Mróz. Selected Issues in the History of Polish Philosophy.Carl Humphries - 2017 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 21 (2):251-254.
  This article reviews the book Selected Issues in the History of Polish Philosophy, by Tomasz Mróz.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  10
  Skiing and Thinking About It: Moment-to-Moment and Retrospective Analysis of Emotions in an Extreme Sport.Audun Hetland, Joar Vittersø, Simen Oscar Bø Wie, Eirik Kjelstrup, Matthias Mittner & Tove Irene Dahl - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
 36.  24
  Intuitions are never used as evidence in ethics.Tomasz Herok - 2023 - Synthese 201 (2):1-35.
  One can often hear that intuitions are standardly “appealed to”, “relied on”, “accounted for”, or “used as evidence” in ethics. How should we interpret these claims? I argue that the typical understanding is what Bernard Molyneux calls “descriptive evidentialism”: the idea that intuition-states are treated as evidence of their propositional contents in the context of justification. I then argue that descriptive evidentialism is false- on any account of what intuitions are. That said, I admit that ethicists frequently rely on intuitions (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Skiing and its Discontents: Assessing the Turist Experience from a Psychoanalytical, a Neuroscientific and a Sport Philosophical Perspective.Hub Zwart - 2017 - Sport, Ethics and Philosophy 11 (3):323-338.
  This article addresses the question whether skiing as a nature sport enables practitioners to develop a rapport with nature, or rather estranges and insulates them from their mountainous ambiance. To address this question, I analyse a recent skiing movie from a psychoanalytical perspective and from a neuro-scientific perspective. I conclude that Jean-Paul Sartre’s classical but egocentric account of his skiing experiences disavows the technicity involved in contemporary skiing as a sportive practice for the affluent masses, which actually represents an urbanisation (...)
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 38.  61
  The Epistemic Lightness of Truth: Deflationism and its Logic.Cezary Cieśliński - 2017 - Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.
  This book analyses and defends the deflationist claim that there is nothing deep about our notion of truth. According to this view, truth is a 'light' and innocent concept, devoid of any essence which could be revealed by scientific inquiry. Cezary Cieśliński considers this claim in light of recent formal results on axiomatic truth theories, which are crucial for understanding and evaluating the philosophical thesis of the innocence of truth. Providing an up-to-date discussion and original perspectives on this central and (...)
 39. U podstaw analizy filozoficznego dyskursu: z wykorzystaniem interpretacji Władysława Tatarkiewicza.Edward Nieznański - 2010 - Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Edited by Kordula Świętorzecka & Roman Tomanek.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Z problematyki psychologii i teorii poznania.Czesław Nowiński - 1958 - Warszawa,: Państwowe Wydawn. Naukowe. Edited by Zofia Babska.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. W poszukiwaniu Boga.Włodzimierz Okoński - 1960 - Fawley Court,: Nakł. Księży Marianów.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Śladami Marksa I Wittgensteina: Krytyka Społeczna Bez Teorii Krytycznej.Lotar Rasiński - 2012 - Warszawa: Wydawn. Naukowe Pwn.
 43. Wstęp do prawoznawstwa.Tomasz Stawecki - 1999 - Warszawa: C.H. Beck. Edited by Piotr Winczorek.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Późna nauka Platona: związki ontologii i matematyki.Bogdan Dembiński - 2003 - Katowice: Wydawn. Uniwersytetu Śląskiego.
 45. Results on translating defaults to circumscription.Tomasz Imielinski - 1987 - Artificial Intelligence 32 (1):131-146.
 46.  3
  Proposal and comparison of network anomaly detection based on long-memory statistical models.Tomasz Andrysiak, Łukasz Saganowski, Michał Choraś & Rafał Kozik - 2016 - Logic Journal of the IGPL 24 (6):944-956.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 47.  26
  Normality: a Two-Faced Concept.Tomasz Wysocki - 2020 - Review of Philosophy and Psychology 11 (4):689-716.
  Consider how we evaluate how normal an object is. On the dual-nature hypothesis, a normality evaluation depends on the object’s goodness and frequency. On the single-nature hypothesis, the evaluation depends solely on either frequency or goodness. To assess these hypotheses, I ran four experiments. Study 1 shows that normality evaluations vary with both the goodness and the frequency assessment of the object. Study 2 shows that manipulating the goodness and the frequency dimension changes the normality evaluation. Yet, neither experiment rules (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 48. Summa Teologii, kwestia I (z komentarzem Mikołaja Olszewskiego).Tomasz Z. Akwinu - 1995 - Principia.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Etyka: dramat życia moralnego.Piotr Jaroszyński - 1996 - Warszawa: "Gutenberg-Print".
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Dio fonte del diritto naturale: linee di dibattito tra teologia morale e filosofia del diritto.Mariusz Kolaciński - 1997 - Roma: Pontificia università gregoriana.
  L'idea di scrivere questo libro sul diritto naturale e nata dal desiderio dell'autore di approfondire il problema della fondazione della norma morale, nella convinzione che un'autentica visione giusnaturalistica apre nuove orizzonti per comprendere meglio la questione di Dio e dell'uomo nel discorso normativo che si inserisce armonicamente nella dimensione ecclesiale. Il tema ha avuto origine dall'osservazione del dialogo interdisciplinare tra toelogia morale, filosofia del diritto e scienze giuridiche. Prende in esame la relazione tra ordine morale e giuridico individuando le questioni (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000