Results for 'Tomasz Mr��z'

1000+ found
Order:
 1.  1
  On Some Language Extension of Logic MR: A Semantic and Tableau Approach.Tomasz Jarmużek & Aleksander Parol - 2020 - Roczniki Filozoficzne 68 (4):345-366.
  O pewnym językowym rozszerzeniu logiki MR: podejście semantyczne i tabelau W artykule przedstawiamy rozszerzenie minimalnej, normalnej logiki pozycyjnej, czyli logiki z operatorem realizacji. Logika pozycyjna to logika filozoficzna, która umożliwia odniesienie zdań do kontekstów, które można rozumieć na wiele sposobów. Wzbogacamy podstawowy język minimalnej logiki pozycyjnej o dodatkowe wyrażenia zbudowane z predykatów i stałych pozycyjnych. Akceptujemy również wyrażenia zbudowane z operatorem realizacji oraz wiele pozycji, takich jak: Dzięki temu zwiększyliśmy wyrazistość minimalnej logiki pozycyjnej. W artykule wskazujemy na wiele przykładów na (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Summa Teologii, kwestia I (z komentarzem Mikołaja Olszewskiego).Tomasz Z. Akwinu - 1995 - Principia.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Argument z niepewności normatywnej a etyczna ocena badań naukowych wykorzystujących ludzkie embriony.Tomasz Żuradzki - 2012 - Diametros 32:131-159.
  Konserwatywni przeciwnicy prowadzenia badań naukowych na ludzkich embrionach argumentują, że od momentu poczęcia mają one status moralny równy statusowi ludzi dorosłych: zarodki mają takie samo prawo do życia jak dorośli. W artykule przedstawiam oryginalną argumentację za tym stanowiskiem, której źródła można znaleźć w XVII-wiecznej teologii moralnej i współczesnej teorii decyzji. Argumentacja ta nie odwołuje się do statusu ontologicznego embrionów, ale do pewnego typu rozumowania praktycznego na temat tego, co należy robić w rozmaitych sytuacjach niepewności. Na pierwszy rzut oka wydaje się (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 4. Święty Tomasz Z Akwinu a Platonizm: Metafizyka I Teoria Poznania.Piotr Cyciura - 2008 - Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Argument z implikatury konwersacyjnej w polemikach filozoficznych.Tomasz Puczyłowski - 2014 - Warszawa: Uniwersytet Warszawski-Wydział Filozofii i Socjologii.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6. Publikacje z zakresu historii medycyny starożytnej na łamach czasopisma „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” w latach 1933–1938.Tomasz Dreikopel - 2018 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 23:289-298.
  Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na prace, które ukazały się drukiem w latach 30. XX w. na łamach „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” i dotyczyły dziejów medycyny antycznej. Inicjatorem takiej tematyki badawczej był założyciel i długoletni redaktor tego periodyku Adam Wrzosek, wówczas profesor historii i filozofii medycyny Uniwersytetu w Poznaniu. W kierowanym przez niego zakładzie powstało pierwsze opracowanie: Poglądy Hippokratesa na etykę lekarską. Staraniom prof. Wrzoska, który zaproponował współpracę pracującemu na tej samej uczelni prof. Witoldowi Klingerowi, filologowi klasycznemu, zawdzięczamy publikację (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  66
  Św. Tomasz z Akwinu, Traktat o Bogu.Zbigniew Nerczuk, G. Kurylewicz & M. Olszewski (eds.) - 1999 - Kraków, Polska: Wydawnictwo Znak.
  Jest to fragment traktatu "O Bogu" z "Summy Teologii" św. Tomasza z Akwinu - zawiera on Wstęp, Wprowadzenie i przekład ksiąg VII - X. ks. VII - "O nieskończoności Boga" ks. VIII - "O byciu Boga w rzeczach" ks. IX - "O niezmienności Boga" ks. X - "O wieczności Boga".
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Św. Tomasz Z Akwinu, Summa Teologii - Traktat o Bogu.Zbigniew Nerczuk, Stefan Swieżawski, Mikołaj Olszewski & Gabriela Kurylewicz - 1995 - Principia 13:15-35.
  This is the translation of the Quaestio I "De sacra doctrina, qualis sit, et ad quae se extendat"" of Thomas Aquinas' "Summa Theologiae".
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Z Ojcem Prof. Mieczysławem A. Krąpcem Rozmawia Henryk Kiereś.Tomasz Duma - 2010 - Roczniki Filozoficzne:291-294.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Kłopoty Z Zasadami Poznającego Umysłu.Tomasz Puczyłowski - 2004 - Przegląd Filozoficzno-Literacki 8 (2):55-73.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Kłopoty z relatywizmem.Tomasz Rzepiński - 1999 - Sztuka I Filozofia 16.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Tomasz z Akwinu niemonotonicznie.Marcin Trepczyński - 2011 - Filozofia Nauki 19 (2).
  Non-monotonic logics has been popular for recent 15 years. However, it occurs that they are useful to describe some reasonings presented by… Thomas Aquinas. In this paper I show four examples of reasonings where Thomas abandons the principle of monotonicity, all taken from two questions of Summa theologiae concerning God. In each of them Aquinas adds some new premises to the previous set of premises and then draws a conclusion contrary to the previous one, what is impossible under the classical (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 13. Eseje z "Guardiana" [1] (przekład: Tomasz Kozłowski, Hubert Żuchowski, Tomasz Sieczkowski).George Berkeley - 2010 - Hybris. Internetowy Magazyn Filozoficzny 10.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Diasyntetyka.Tomasz Z. Erfurtu - 1999 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 12 (12).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 15. Filozofia i medycyna – powinowactwo z wyboru?Tomasz Pasierski - 2006 - Etyka 39:121-124.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Dodatkowy Warunek Racjonalności Manewru Z Zasadnej Stwierdzalności.Tomasz Puczyłowski - 2017 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 101 (1):141-156.
  W artykule przedstawiam tzw. chwyt z zasadnej stwierdzalności (WAM) wymierzony w znaną argumentację E. Gettiera, która miała wykazać nieadekwatność tradycyjnej definicji wiedzy. Keith DeRose sformułował trzy warunki poprawności WAM – pokazuję, że zaproponowany w pracy WAM je spełnia. Jeśli zaproponowany sposób wyjaśnienia Gettierowskich przykładów jest poprawny, to konkluzywność argumentacji Gettiera staje się wątpliwa. Jeśli jednak nie jest i przykładów Gettiera nie można wyjaśnić poprzez odwołanie się do generowania fałszywych implikatur konwersacyjnych przez prawdziwe asercje określonych zdań, to warunki poprawności nałożone przez (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Tomasz z Akwinu monotonicznie.Patryk Pogoda - 2012 - Filozofia Nauki 20 (2).
  The paper is a critical reaction to Marcin Trepczyński article “Thomas Aquinas Non-Monotonically” (Filozofia Nauki 2/2011). It is shown that the author misunderstood the real forms of Thomas Aquinas reasoning. I present arguments which show why these reasonings are monotonic by analyzing some of the examples which Trepczyński is using to justify the opposite thesis.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Próba Rekonstrukcji Argumentu Z Implikatury Konwersacyjnej.Tomasz Puczyłowski - 2012 - Edukacja Filozoficzna 54:29-38.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Bertranda Russella spotkania z filozofią polską (L. Chwistek, W. Lutosławski, S. Themerson ).Tomasz MRÓZ - 2011 - Studia Philosophica Wratislaviensia (3):71-82.
  The relations between Russell and three Polish philosophers are considered. Each of them exchanged letters with Russell but their professional interests in philosophy, their meta-philosophical views and their worldviews profoundly varied. Nevertheless, Russell’s wide intellectual horizon enabled him to have fruitful discussions with each of them. Chwistek’s philosophical aim was to improve Russell’s theory of types but he failed to publish his own book in English with Russell’s preface and he never met Russell in person. The English philosopher, however, helped (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Eksperymentowanie z fenomenologią i wzajemne oświetlanie.Tomasz Komendziński - 2007 - Principia.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Tomasz z Akwinu i scholoastyczne rozumienie natury bytu.Jerzy Kopania - 1988 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 2 (2):45-60.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Aries, czyli ćwiczenia z wrażliwości.Tomasz Rosiński - 2008 - Kronos - metafizyka, kultura, religia 4 (4):329-333.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  32
  Metaekonomia. Zagadnienia Z Filozofii Ekonomii [Metaeconomics. Studies in the Philosophy of Economics]. Gorazda Marcin, Hardt Łukasz & Kwarciński Tomasz[REVIEW]Małgorzata Dereniowska - 2018 - Revue de Philosophie Économique 19 (1):189.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Mózg i jego umysły. Studia z kognitywistyki i filozofii umysłu.Tomasz Gawryłow - 2010 - Estetyka I Krytyka 19 (2):249-252.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Uwagi o kłamstwie i kłamaniu na kanwie pracy Jerzego Pelca" O pojęciu kłamstwa–z punktu widzenia semiotyki".Tomasz Puczyłowski - 2018 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 106 (2):165-184.
  Przedmiotem pracy są uwagi Jerzego Pelca dotyczące pojęcia kłamstwa i kłamania opublikowane w O pojęciu kłamstwa – z punktu widzenia semiotyki (1990). Przedstawioną w niej definicję kłamania porównuję z warunkami nakładanymi na to pojęcie przez innych autorów. Pokazuję, że zdaniem Pelca, warunek ekstensji przekonań nie jest koniecznym warunkiem na kłamstwo. Dodatkowo, zauważam, iż pewne uwagi Pelca skłaniają do wniosku, że można kłamać implikując coś, co uważa się za fałsz, nie zaś wyraźnie to stwierdzając. Argumentuję, że przyjmowany w analizowanej pracy warunek (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Paradoksy ruchu Zenona z Elei a labirynt kontinuum: „Achilles i żółw”, „Strzała”, „Stadion”.Tomasz Placek - 1997 - Filozofia Nauki 1 (17):65-77.
  In the article three Zeno's paradoxes are reconstructed. They are: „Achilles and the turtle”, „Arrow” and „Stadium”. Together with the paradox of „Dichotomy” (which was analysed by the author elsewhere) they form the question about the nature of continuum. In the paper the following hypothesis is accepted: „Dichotomy” is principally connected with the mathematical theory of continuum, whereas other paradoxes concern the application of this theory to the description of physical motion.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Kazimierz Twardowski i Wincenty Lutosławski. Z dziejów pol­skich dyskusji filozoficznych Metafizyka w muzyce w ujęciu Profesora Mariana Przełęckiego.Tomasz Mróz - 2008 - Ruch Filozoficzny 65 (4).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 28. Realizm epistemologiczny. Dyskusja z dwoma wybranymi „manifestami antyrealistycznymi” (Goodman, Putnam).Tomasz Kąkol - 2014 - Filo-Sofija 14 (27):29-42.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. \"Przewrót Kanta\" w ujęciu Rudolfa Euckena. Studium z historii problemu prawdy.Tomasz Kubalica - 2008 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 20 (20).
 30. Paradoksy ruchu Zenona z Elei a problem \"continuum\". Dychotomia.Tomasz Placek - 1989 - Studia Filozoficzne 281 (4):57-73.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 31. Zasady psychologii według św. Tomasza z Akwinu.Tomasz Pawlikowski - 2007 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 52.
  Św. Tomasz nie napisał nigdy własnego traktatu, w którym wykładałby zasady uprawiania psychologii, podobnie jak nie napisał takiego traktatu odnośnie do innych nauk filozoficznych. Wyjątkiem pozostaje teologia. Pierwsza kwestia, I części Sumy Teologii i piąta oraz szósta kwestia Komentarza do Boecjańskiego dziełka O Trójcy Świętej stanowi bowiem takie traktaty metodologiczne, gdzie Akwinata wyłożył ewidentnie własne poglądy. W przypadku psychologii pozostawił jednak dwie lekcje otwierające Komentarz do Arystotelesowego Traktatu o duszy, w których choć dość literalnie omawia tekst Stagiryty, to formułuje (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  5
  Rorty na temat świata i prawdy. Polemika z Hanną Buczyńską-Garewicz.Tomasz Szymon Markiewka - 2014 - Diametros 41:152-167.
  Hanna Buczyńska-Garwicz claims that Richard Rorty wants to get rid of the notion of truth. Moreover, she thinks that Rorty’s attitude to the problem of truth is connected with his claim that there is no world beyond language. The author of the article tries to prove that Buczyńska-Garewicz's description of Rorty’s philosophy is very inaccurate. All Rorty wants is just to convince us that philosophy has nothing interesting to say about truth and world and that we should try to stop (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Komentarze do „Summy teologicznej” św. Tomasza z Akwinu, I–II, kwestia 55.Tomasz de Vio - 2012 - Studia Philosophica Wratislaviensia.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Analiza formalna wybranych dowodow NA jedynosc boga U swietego tomasza Z akwinu.Tomasz Kakol - 2006 - Studia Philosophiae Christianae 42 (1):144-154.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Problem przyczynowania sprawczego w ujeciu mieczysŁawa gogacza w kontekscie drugiej drogi sw. Tomasza z Akwinu.Tomasz Stepien - 2006 - Studia Philosophiae Christianae 42 (2):95-108.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  43
  In Reply to Mr. John B. Kent.S. Z. Hasan - 1932 - The Monist 42 (2):316-318.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Wolniewicz: Zdanie Własne: Ze Wspomnieniem Tadeusza Tomaszewskiego Z 1920 R.Tomasz Sommer - 2010 - 3s Media.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  4
  Siła wyrazu pozycyjnego operatora R: studium przypadku z logiki modalnej i modalnej filozofii.Tomasz Jarmużek & Marcin Tkaczyk - 2019 - Ruch Filozoficzny 75 (2):93.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  73
  The Polish School of Argumentation: A Manifesto.Katarzyna Budzynska, Michal Araszkiewicz, Barbara Bogołȩbska, Piotr Cap, Tadeusz Ciecierski, Kamila Debowska-Kozlowska, Barbara Dunin-Kȩplicz, Marcin Dziubiński, Michał Federowicz, Anna Gomolińska, Andrzej Grabowski, Teresa Hołówka, Łukasz Jochemczyk, Magdalena Kacprzak, Paweł Kawalec, Maciej Kielar, Andrzej Kisielewicz, Marcin Koszowy, Robert Kublikowski, Piotr Kulicki, Anna Kuzio, Piotr Lewiński, Jakub Z. Lichański, Jacek Malinowski, Witold Marciszewski, Edward Nieznański, Janina Pietrzak, Jerzy Pogonowski, Tomasz A. Puczyłowski, Jolanta Rytel, Anna Sawicka, Marcin Selinger, Andrzej Skowron, Joanna Skulska, Marek Smolak, Małgorzata Sokół, Agnieszka Sowińska, Piotr Stalmaszczyk, Tomasz Stawecki, Jarosław Stepaniuk, Alina Strachocka, Wojciech Suchoń, Krzysztof Szymanek, Justyna Tomczyk, Robert Trypuz, Kazimierz Trzȩsicki, Mariusz Urbański, Ewa Wasilewska-Kamińska, Krzysztof A. Wieczorek, Maciej Witek, Urszula Wybraniec-Skardowska, Olena Yaskorska, Maria Załȩska, Konrad Zdanowski & Żure - 2014 - Argumentation 28 (3):267-282.
  Building on our diverse research traditions in the study of reasoning, language and communication, the Polish School of Argumentation integrates various disciplines and institutions across Poland in which scholars are dedicated to understanding the phenomenon of the force of argument. Our primary goal is to craft a methodological programme and establish organisational infrastructure: this is the first key step in facilitating and fostering our research movement, which joins people with a common research focus, complementary skills and an enthusiasm to work (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 40. Elementy stoickie i epikurejskie w teorii poznania św. Tomasza z Akwinu.Tomasz Pawlikowski - 2005 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 54 (2):85-102.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  1
  Commentary on the Book of Causes.Saint Thomas, Tomasz Z. Akwinu, de Aquino Thomas, Thomas Aquinas & Tomas De Aquino - 1996 - Cua Press.
  Originally published in 1272 and previously untranslated, this book provides an extended view of Aquinas's approach to Neoplatonic thought and functions as a guide to his metaphysics.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 42.  13
  Możliwości czy dobra pierwotne? Dyskusja Amartyi Sena z Johnem Rawlsem na temat właściwej przestrzeni sprawiedliwości.Tomasz Kwarciński - 2006 - Roczniki Filozoficzne 54 (1):81-104.
  The article is an analysis of the discussion between Amartya Sen and John Rawls concerning the dispute about the proper space of justice. According to Rawls, the author of the theory of justice as impartiality, primary goods are the basis for defining the proper space of justice (he understands the space of justice as the space of primary goods). On the other hand, in Sen\'s opinion, the basis is constituted by human capabilities (the space of justice as :he space of (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Radykalny enaktywizm a konserwatywna kognitywistyka Recenzja z: Daniel D. Hutto, Erik Myin, Radicalizing Enactivism: Basic Minds without Content, Cambridge, Massachusetts: MIT Press 2013. [REVIEW]Tomasz Korbak - 2015 - Analiza I Egzystencja 29:123-134.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Analiza dendrochronologiczna próbek drewna z wczesnośredniowiecznego grodziska w Płońsku, woj. Mazowieckie.Antoni Smoliński & Tomasz Ważny - 2011 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica 28:219 - 226.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Odpowiedź na recenzję „Z Przewodnikiem po metafizyce”.Sebastian Tomasz Kołodziejczyk - 2012 - Filozofia Nauki 20 (1).
  Presented paper is my reply to Prof. Andrzej Biłat’s review of the book Przewodnik po metafizyce (A Companion to Metaphysics) edited by myself and published by WAM Press. It contains answers to both general and particular remarks and comments risen by Prof. Biłat.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  54
  In Search of the Moral `Must': Mrs Foot's Fugitive Thought.D. Z. Phillips - 1977 - Philosophical Quarterly 27 (107):140-157.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 47. Od Marksizmu Do Feminizmu: Księga Pamiątkowa Z Okazji 70. Rocznicy Urodzin Profesora Kazimierza Ślęczki.Kazimierz Ślęczka & Tomasz Czakon (eds.) - 2009 - Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Od Marksizmu Do Feminizmu: Księga Pamiątkowa Z Okazji 70.Kazimierz Ślęczka & Tomasz Czakon (eds.) - 2009 - Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Internalizm i eksternalizm w metaetyce.Tomasz Żuradzki - 2012 - Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Książka dotyczy trzech powiązanych z sobą zagadnień: internalizmu racji działania, internalizmu motywacyjnego i tzw. hume’owskiej teorii motywacji. Próbuje odpowiedzieć m.in. na następujące pytania: Czy wolno nam stwierdzić, że ktoś powinien coś zrobić, nawet gdy nie może być motywowany do tego działania? Czy można szczerze akceptować jakiś osąd moralny i nie być motywowanym do postępowania zgodnie z jego zaleceniami? Czy normy moralne służą tak naprawdę realizacji egoistycznych pragnień, czy może są fikcją wpajaną przez instytucje społeczne? Autor pokazuje, jak wiele współcześnie dyskutowanych (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 50.  26
  O wieczności świata [recenzja] Św. Tomasz z Akwinu, Dzieła Wybrane, 1984.Aleksander BOŻEK - 1986 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 8.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000