Results for 'Tomasz Mr��z'

1000+ found
Order:
 1.  1
  On Some Language Extension of Logic MR: A Semantic and Tableau Approach.Tomasz Jarmużek & Aleksander Parol - 2020 - Roczniki Filozoficzne 68 (4):345-366.
  O pewnym językowym rozszerzeniu logiki MR: podejście semantyczne i tabelau W artykule przedstawiamy rozszerzenie minimalnej, normalnej logiki pozycyjnej, czyli logiki z operatorem realizacji. Logika pozycyjna to logika filozoficzna, która umożliwia odniesienie zdań do kontekstów, które można rozumieć na wiele sposobów. Wzbogacamy podstawowy język minimalnej logiki pozycyjnej o dodatkowe wyrażenia zbudowane z predykatów i stałych pozycyjnych. Akceptujemy również wyrażenia zbudowane z operatorem realizacji oraz wiele pozycji, takich jak: Dzięki temu zwiększyliśmy wyrazistość minimalnej logiki pozycyjnej. W artykule wskazujemy na wiele przykładów na (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2. Summa Teologii, kwestia I (z komentarzem Mikołaja Olszewskiego).Tomasz Z. Akwinu - 1995 - Principia.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Argument z niepewności normatywnej a etyczna ocena badań naukowych wykorzystujących ludzkie embriony.Tomasz Żuradzki - 2012 - Diametros 32:131-159.
  Konserwatywni przeciwnicy prowadzenia badań naukowych na ludzkich embrionach argumentują, że od momentu poczęcia mają one status moralny równy statusowi ludzi dorosłych: zarodki mają takie samo prawo do życia jak dorośli. W artykule przedstawiam oryginalną argumentację za tym stanowiskiem, której źródła można znaleźć w XVII-wiecznej teologii moralnej i współczesnej teorii decyzji. Argumentacja ta nie odwołuje się do statusu ontologicznego embrionów, ale do pewnego typu rozumowania praktycznego na temat tego, co należy robić w rozmaitych sytuacjach niepewności. Na pierwszy rzut oka wydaje się (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 4. Święty Tomasz Z Akwinu a Platonizm: Metafizyka I Teoria Poznania.Piotr Cyciura - 2008 - Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  2
  Tomasz z Akwinu i widmo ukrytego nominalizmu.Michał Głowala - 2022 - Roczniki Filozoficzne 70 (3):325-346.
  W artykule dyskutuję z interpretacją tomistycznej teorii uniwersaliów w książce Pawła Rojka Tropy i uniwersalia. Badania ontologiczne w kontekście problematyki „ukrytego nominalizmu”. Stawiam sobie w nim trzy cele. (i) Proponuję uściślenie definicji powszechnika, pozwalające bronić zasadniczych tez Pawła Rojka dotyczących ukrytego nominalizmu; (ii) pokazuję, że zaproponowana przez Pawła Rojka interpretacja Akwinaty sama popada w ukryty nominalizm; (iii) proponuję, w oparciu o teorię triplex status naturae Awicenny, inne odczytanie tomistycznej teorii uniwersaliów, które wydaje mi się unikać pułapki ukrytego nominalizmu.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Eseje z "Guardiana" [1] (przekład: Tomasz Kozłowski, Hubert Żuchowski, Tomasz Sieczkowski).George Berkeley - 2010 - Hybris. Internetowy Magazyn Filozoficzny 10.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Publikacje z zakresu historii medycyny starożytnej na łamach czasopisma „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” w latach 1933–1938.Tomasz Dreikopel - 2018 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 23:289-298.
  Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na prace, które ukazały się drukiem w latach 30. XX w. na łamach „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” i dotyczyły dziejów medycyny antycznej. Inicjatorem takiej tematyki badawczej był założyciel i długoletni redaktor tego periodyku Adam Wrzosek, wówczas profesor historii i filozofii medycyny Uniwersytetu w Poznaniu. W kierowanym przez niego zakładzie powstało pierwsze opracowanie: Poglądy Hippokratesa na etykę lekarską. Staraniom prof. Wrzoska, który zaproponował współpracę pracującemu na tej samej uczelni prof. Witoldowi Klingerowi, filologowi klasycznemu, zawdzięczamy publikację (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  84
  Św. Tomasz z Akwinu, Traktat o Bogu.Zbigniew Nerczuk, G. Kurylewicz & M. Olszewski (eds.) - 1999 - Kraków, Polska: Wydawnictwo Znak.
  Jest to fragment traktatu "O Bogu" z "Summy Teologii" św. Tomasza z Akwinu - zawiera on Wstęp, Wprowadzenie i przekład ksiąg VII - X. ks. VII - "O nieskończoności Boga" ks. VIII - "O byciu Boga w rzeczach" ks. IX - "O niezmienności Boga" ks. X - "O wieczności Boga".
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Argument z implikatury konwersacyjnej w polemikach filozoficznych.Tomasz Puczyłowski - 2014 - Warszawa: Uniwersytet Warszawski-Wydział Filozofii i Socjologii.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10. Św. Tomasz z Akwinu, Summa Teologii - Traktat o Bogu.Zbigniew Nerczuk, Stefan Swieżawski, Mikołaj Olszewski & Gabriela Kurylewicz - 1995 - Principia 13:15-35.
  This is the translation of the Quaestio I "De sacra doctrina, qualis sit, et ad quae se extendat"" of Thomas Aquinas' "Summa Theologiae".
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Z Ojcem prof. Mieczysławem A. Krąpcem rozmawia Henryk Kiereś.Tomasz Duma - 2010 - Roczniki Filozoficzne:291-294.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Kłopoty z zasadami poznającego umysłu.Tomasz Puczyłowski - 2004 - Przegląd Filozoficzno-Literacki 8 (2):55-73.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. The renaissance ass: Ezio Auditore and digital menippea.Tomasz Z. Majkowski - 2018 - In Kristine Jorgensen & Faltin Karlsen (eds.), Transgression in games and play. The MIT Press.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Kłopoty z relatywizmem.Tomasz Rzepiński - 1999 - Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy) 16.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Diasyntetyka.Tomasz Z. Erfurtu - 1999 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 12 (12).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16. Tomasz z Akwinu niemonotonicznie.Marcin Trepczyński - 2011 - Filozofia Nauki 19 (2).
  Non-monotonic logics has been popular for recent 15 years. However, it occurs that they are useful to describe some reasonings presented by… Thomas Aquinas. In this paper I show four examples of reasonings where Thomas abandons the principle of monotonicity, all taken from two questions of Summa theologiae concerning God. In each of them Aquinas adds some new premises to the previous set of premises and then draws a conclusion contrary to the previous one, what is impossible under the classical (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17. Narodziny terapii filozoficznej z ducha antyku. W kierunku stawania się osobą.Tomasz Femiak - 2020 - Studia Philosophiae Christianae 56 (2):109-126.
  Autor wylicza problemy, którymi zajmuje się terapia filozoficzna i podejmuje próbę podania jej definicji. W tekście znajdziemy odwołania do psychologii homeryckiej, współczesnych nurtów terapeutycznych oraz przykładów zastosowania terapii filozoficznej. W artykule ukazany został związek terapii filozoficznej ze starożytnym pojmowaniem filozofii. Główną osią, wokół której prowadzone są rozważania jest zastosowanie terapii filozoficznej w procesie stawania się osobą.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Zagadnienie wiedzy rozszerzonej z perspektywy epistemo- logii rozszerzonej i teleepistemologii.Tomasz Walczyk - 2021 - Filozofia i Nauka. Studia Filozoficzne I Interdyscyplinarne 1 (9):171-194.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Dodatkowy warunek racjonalności manewru z zasadnej stwierdzalności.Tomasz Puczyłowski - 2017 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 101 (1):141-156.
  W artykule przedstawiam tzw. chwyt z zasadnej stwierdzalności (WAM) wymierzony w znaną argumentację E. Gettiera, która miała wykazać nieadekwatność tradycyjnej definicji wiedzy. Keith DeRose sformułował trzy warunki poprawności WAM – pokazuję, że zaproponowany w pracy WAM je spełnia. Jeśli zaproponowany sposób wyjaśnienia Gettierowskich przykładów jest poprawny, to konkluzywność argumentacji Gettiera staje się wątpliwa. Jeśli jednak nie jest i przykładów Gettiera nie można wyjaśnić poprzez odwołanie się do generowania fałszywych implikatur konwersacyjnych przez prawdziwe asercje określonych zdań, to warunki poprawności nałożone przez (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Tomasz z Akwinu monotonicznie.Patryk Pogoda - 2012 - Filozofia Nauki 20 (2).
  The paper is a critical reaction to Marcin Trepczyński article “Thomas Aquinas Non-Monotonically” (Filozofia Nauki 2/2011). It is shown that the author misunderstood the real forms of Thomas Aquinas reasoning. I present arguments which show why these reasonings are monotonic by analyzing some of the examples which Trepczyński is using to justify the opposite thesis.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Bertranda Russella spotkania z filozofią polską (L. Chwistek, W. Lutosławski, S. Themerson ).Tomasz MRÓZ - 2011 - Studia Philosophica Wratislaviensia (3):71-82.
  The relations between Russell and three Polish philosophers are considered. Each of them exchanged letters with Russell but their professional interests in philosophy, their meta-philosophical views and their worldviews profoundly varied. Nevertheless, Russell’s wide intellectual horizon enabled him to have fruitful discussions with each of them. Chwistek’s philosophical aim was to improve Russell’s theory of types but he failed to publish his own book in English with Russell’s preface and he never met Russell in person. The English philosopher, however, helped (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 22. Próba rekonstrukcji argumentu z implikatury konwersacyjnej.Tomasz Puczyłowski - 2012 - Edukacja Filozoficzna 54:29-38.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Eksperymentowanie z fenomenologią i wzajemne oświetlanie.Tomasz Komendziński - 2007 - Principia.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Tomasz z Akwinu i scholoastyczne rozumienie natury bytu.Jerzy Kopania - 1988 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 2 (2):45-60.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Aries, czyli ćwiczenia z wrażliwości.Tomasz Rosiński - 2008 - Kronos - metafizyka, kultura, religia 4 (4):329-333.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Filozofia i medycyna – powinowactwo z wyboru?Tomasz Pasierski - 2006 - Etyka 39:121-124.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Zasady psychologii według św. Tomasza z Akwinu.Tomasz Pawlikowski - 2007 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 52.
  Św. Tomasz nie napisał nigdy własnego traktatu, w którym wykładałby zasady uprawiania psychologii, podobnie jak nie napisał takiego traktatu odnośnie do innych nauk filozoficznych. Wyjątkiem pozostaje teologia. Pierwsza kwestia, I części Sumy Teologii i piąta oraz szósta kwestia Komentarza do Boecjańskiego dziełka O Trójcy Świętej stanowi bowiem takie traktaty metodologiczne, gdzie Akwinata wyłożył ewidentnie własne poglądy. W przypadku psychologii pozostawił jednak dwie lekcje otwierające Komentarz do Arystotelesowego Traktatu o duszy, w których choć dość literalnie omawia tekst Stagiryty, to formułuje (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  32
  Metaekonomia. Zagadnienia z filozofii ekonomii [Metaeconomics. Studies in the philosophy of economics]. Gorazda Marcin, Hardt Łukasz & Kwarciński Tomasz[REVIEW]Małgorzata Dereniowska - 2018 - Revue de Philosophie Économique 1 (1):189-204.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Neuroetyka a Tomasz z Akwinu: o użytecznosci myśli średniowiecznej we współczesnych debatach etycznych.Piotr Lichacz - 2018 - Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Uwagi o kłamstwie i kłamaniu na kanwie pracy Jerzego Pelca" O pojęciu kłamstwa–z punktu widzenia semiotyki".Tomasz Puczyłowski - 2018 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 106 (2):165-184.
  Przedmiotem pracy są uwagi Jerzego Pelca dotyczące pojęcia kłamstwa i kłamania opublikowane w O pojęciu kłamstwa – z punktu widzenia semiotyki (1990). Przedstawioną w niej definicję kłamania porównuję z warunkami nakładanymi na to pojęcie przez innych autorów. Pokazuję, że zdaniem Pelca, warunek ekstensji przekonań nie jest koniecznym warunkiem na kłamstwo. Dodatkowo, zauważam, iż pewne uwagi Pelca skłaniają do wniosku, że można kłamać implikując coś, co uważa się za fałsz, nie zaś wyraźnie to stwierdzając. Argumentuję, że przyjmowany w analizowanej pracy warunek (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Paradoksy ruchu Zenona z Elei a labirynt kontinuum: „Achilles i żółw”, „Strzała”, „Stadion”.Tomasz Placek - 1997 - Filozofia Nauki 1 (17):65-77.
  In the article three Zeno's paradoxes are reconstructed. They are: „Achilles and the turtle”, „Arrow” and „Stadium”. Together with the paradox of „Dichotomy” (which was analysed by the author elsewhere) they form the question about the nature of continuum. In the paper the following hypothesis is accepted: „Dichotomy” is principally connected with the mathematical theory of continuum, whereas other paradoxes concern the application of this theory to the description of physical motion.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Mózg i jego umysły. Studia z kognitywistyki i filozofii umysłu.Tomasz Gawryłow - 2010 - Estetyka I Krytyka 19 (2):249-252.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Paradoksy ruchu Zenona z Elei a problem \"continuum\". Dychotomia.Tomasz Placek - 1989 - Studia Filozoficzne 281 (4):57-73.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 34. Problem przyczynowania sprawczego w ujeciu mieczysŁawa gogacza w kontekscie drugiej drogi sw. Tomasza z Akwinu.Tomasz Stepien - 2006 - Studia Philosophiae Christianae 42 (2):95-108.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Realizm epistemologiczny. Dyskusja z dwoma wybranymi „manifestami antyrealistycznymi” (Goodman, Putnam).Tomasz Kąkol - 2014 - Filo-Sofija 14 (27):29-42.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Kazimierz Twardowski i Wincenty Lutosławski. Z dziejów pol­skich dyskusji filozoficznych Metafizyka w muzyce w ujęciu Profesora Mariana Przełęckiego.Tomasz Mróz - 2008 - Ruch Filozoficzny 65 (4).
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 37. Elementy stoickie i epikurejskie w teorii poznania św. Tomasza z Akwinu.Tomasz Pawlikowski - 2005 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 54 (2):85-102.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  4
  Siła wyrazu pozycyjnego operatora R: studium przypadku z logiki modalnej i modalnej filozofii.Tomasz Jarmużek & Marcin Tkaczyk - 2019 - Ruch Filozoficzny 75 (2):93.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 39.  5
  Rorty na temat świata i prawdy. Polemika z Hanną Buczyńską-Garewicz.Tomasz Szymon Markiewka - 2014 - Diametros 41:152-167.
  Hanna Buczyńska-Garwicz claims that Richard Rorty wants to get rid of the notion of truth. Moreover, she thinks that Rorty’s attitude to the problem of truth is connected with his claim that there is no world beyond language. The author of the article tries to prove that Buczyńska-Garewicz's description of Rorty’s philosophy is very inaccurate. All Rorty wants is just to convince us that philosophy has nothing interesting to say about truth and world and that we should try to stop (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Wolniewicz: Zdanie Własne: Ze Wspomnieniem Tadeusza Tomaszewskiego Z 1920 R.Tomasz Sommer - 2010 - 3s Media.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. \"Przewrót Kanta\" w ujęciu Rudolfa Euckena. Studium z historii problemu prawdy.Tomasz Kubalica - 2008 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 20 (20).
 42. Kwestie Dyskutowane o Mocy Boga: O Mocy Boga, o Mocy Rodzenia.Saint Thomas, Tomasz Z. Akwinu, Mikołaj Olszewski & Michał Paluch - 2008 - Instytut Tomistyczny.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Quaestiones Disputatae de Sensualitate, de Passionibus Animae =.Saint Thomas & Tomasz Z. Akwinu - 2008 - Wydawn. Kul.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Komentarze do „Summy teologicznej” św. Tomasza z Akwinu, I–II, kwestia 55.Tomasz de Vio - 2012 - Studia Philosophica Wratislaviensia.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Analiza formalna wybranych dowodow NA jedynosc boga U swietego tomasza Z akwinu.Tomasz Kakol - 2006 - Studia Philosophiae Christianae 42 (1):144-154.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Analiza dendrochronologiczna próbek drewna z wczesnośredniowiecznego grodziska w Płońsku, woj. Mazowieckie.Antoni Smoliński & Tomasz Ważny - 2011 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica 28:219 - 226.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  43
  In Reply to Mr. John B. Kent.S. Z. Hasan - 1932 - The Monist 42 (2):316-318.
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  13
  Możliwości czy dobra pierwotne? Dyskusja Amartyi Sena z Johnem Rawlsem na temat właściwej przestrzeni sprawiedliwości.Tomasz Kwarciński - 2006 - Roczniki Filozoficzne 54 (1):81-104.
  The article is an analysis of the discussion between Amartya Sen and John Rawls concerning the dispute about the proper space of justice. According to Rawls, the author of the theory of justice as impartiality, primary goods are the basis for defining the proper space of justice (he understands the space of justice as the space of primary goods). On the other hand, in Sen\'s opinion, the basis is constituted by human capabilities (the space of justice as :he space of (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Radykalny enaktywizm a konserwatywna kognitywistyka Recenzja z: Daniel D. Hutto, Erik Myin, Radicalizing Enactivism: Basic Minds without Content, Cambridge, Massachusetts: MIT Press 2013. [REVIEW]Tomasz Korbak - 2015 - Analiza I Egzystencja 29:123-134.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Odpowiedź na recenzję „Z Przewodnikiem po metafizyce”.Sebastian Tomasz Kołodziejczyk - 2012 - Filozofia Nauki 20 (1).
  Presented paper is my reply to Prof. Andrzej Biłat’s review of the book Przewodnik po metafizyce (A Companion to Metaphysics) edited by myself and published by WAM Press. It contains answers to both general and particular remarks and comments risen by Prof. Biłat.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000