Results for 'Tomasz Kuni��ski'

1000+ found
Order:
 1.  1
  Creativity and Consciousness: Philosophical and Psychological Dimensions.Jerzy Brzezinski, Santo di Nuovo, Tadeusz Marek & Thomasz Maruszewski (eds.) - 1993 - Rodopi.
  Contents: PART I. PHILOSOPHICAL EXPLANATIONS OF CREATIVITY AND CONSCIOUSNESS. Krystyna ZAMIARA: The psychological approach to creativity. A critical appraisal. Rick L. FRANKLIN: Creativity and depth in understanding. Zdzis??l??awa PIATEK: Creativity of life and F.W. Nietzsche's idea of Superman. Jaromír JANOUSEK: Dialogue and joint activity: A psychological approach. Krystyna ZAMIARA: Some remarks on Piaget's notion of "consciousness" and its importance for the studies of culture. Anna GA??L??DOWA, and Aleksander NELICKI: Attitudes towards values as a factor determining creativity. PART II. THE ROLE (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Tomasz Mróz, Wincenty Lutosławski 1863-1954. Jestem obywatelem utopii.Tomasz Skrzyński - 2009 - Ruch Filozoficzny 66 (2).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Absoluteness of Truth and the Lvov-Warsaw School : Twardowski, Kotarbiński, Leśniewski, Łukasiewicz, Tarski, Kokoszyńska.Jan Woleński - 2022 - In Anna Brożek & Jacek Juliusz Jadacki (eds.), At the Sources of the Twentieth-Century Analytical Movement: Kazimierz Twardowski and His Position in European Philosophy. Brill.
 4. Modal System S3 and the Proper Axioms of S4.02 and S4.04.Bolesław Sobociński - 1973 - Notre Dame Journal of Formal Logic 14:415.
 5.  12
  Practical Argumentation as Reasoned Advocacy.Marcin Lewiński - 2017 - Informal Logic 37 (2):85-113.
  The paper offers a theoretical investigation into the sources of normativity in practical argumentation. The chief question is: Do we need objectively-minded, unbiased arguers or can we count on “good” argumentative processes in which individual biases cancel each other out? I address this question by analysing a detailed structure of practical argument and its varieties, and by discussing the tenets of a comparative approach to practical reason. I argue that given the comparative structure proposed, reasoned advocacy in argumentative activity upholds (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 6. Rosyjska inteligencja postępowa w pismach Stanisława Brzozowskiego.Tomasz Herbich - 2013 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 87 (3):205-220.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  14
  Creation, the Trinity and Prisca Theologia in Julius Caesar Scaliger.Kuni Sakamoto - 2010 - Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 73 (1):195-207.
 8.  8
  Alpine Ski Coaches’ and Athletes’ Perceptions of Factors Influencing Adaptation to Stress in the Classroom and on the Slopes.Paul Davis, Anton Halvarsson, Wictor Lundström & Carolina Lundqvist - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
 9.  21
  The German Hercules’s Heir: Pierre Gassendi’s Reception of Keplerian Ideas.Kuni Sakamoto - 2009 - Journal of the History of Ideas 70 (1):69-91.
 10.  77
  Skiing and its Discontents: Assessing the Turist Experience From a Psychoanalytical, a Neuroscientific and a Sport Philosophical Perspective.Hub Zwart - 2017 - Sport, Ethics and Philosophy 11 (3):323-338.
  This article addresses the question whether skiing as a nature sport enables practitioners to develop a rapport with nature, or rather estranges and insulates them from their mountainous ambiance. To address this question, I analyse a recent skiing movie from a psychoanalytical perspective and from a neuro-scientific perspective. I conclude that Jean-Paul Sartre’s classical but egocentric account of his skiing experiences disavows the technicity involved in contemporary skiing as a sportive practice for the affluent masses, which actually represents an urbanisation (...)
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 11.  23
  To Ski or to Preach From the Mountaintop of Hypocrisy.Mihai Nadin - 2019 - Medium.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  10
  Skiing and Thinking About It: Moment-to-Moment and Retrospective Analysis of Emotions in an Extreme Sport.Audun Hetland, Joar Vittersø, Simen Oscar Bø Wie, Eirik Kjelstrup, Matthias Mittner & Tove Irene Dahl - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
 13. Twardowski's Action/Product Distinction and Philosophy.Jan Woleński - 2022 - In Anna Brożek & Jacek Juliusz Jadacki (eds.), At the Sources of the Twentieth-Century Analytical Movement: Kazimierz Twardowski and His Position in European Philosophy. Brill.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  17
  SKI, An Axiomatization of the Variety of Equivalential Algebras by a Single Identity.Jk Kabzi - 1977 - Bulletin of the Section of Logic 6 (3):102-105.
 15. Part 5. Nation and Narrative. Under an American Spell : U2's The Joshua Tree in the Shadow of Flannery O'Connor / Scott Calhoun ; Rock, Hard-Boiled : The Mekons and American Crime Fiction / Peter Hesseldenz ; When Poetry Meets Popular Music : The Case of Polish Rock Artists in the Late Twentieth Century. [REVIEW]Marek Jeziński - 2022 - In Ryan Hibbett (ed.), Lit-Rock: Literary Capital in Popular Music. Bloomsbury Academic.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Summa Teologii, kwestia I (z komentarzem Mikołaja Olszewskiego).Tomasz Z. Akwinu - 1995 - Principia.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  10
  Mózgi w naczyniu.Tomasz Albiński - forthcoming - Filozofia.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  4
  The Concept of Intelligent System for Horizontal Transport in a Copper Ore Mine.Tomasz Chlebus & Pawel Stefaniak - 2012 - In Emilio Corchado, Vaclav Snasel, Ajith Abraham, Michał Woźniak, Manuel Grana & Sung-Bae Cho (eds.), Hybrid Artificial Intelligent Systems. Springer. pp. 267--273.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. On Coalitions and Party Splintering: A Contribution to the Theory of Power in Non- Marxian Historical Materialism.Marcin Połatyński - 2022 - In Krzysztof Brzechczyn (ed.), New Developments in the Theory of the Historical Process: Polish Contributions to Non-Marxian Historical Materialism. Brill.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  7
  Note on G. J. Massey's Closure-Algebraic Operation.Bolesław Sobociński - 1970 - Notre Dame Journal of Formal Logic 11 (3):343-346.
 21.  3
  Modal System ${\rm S}3$ and the Proper Axioms of ${\rm S}4.02$ and ${\rm S}4.04$.Bolesław Sobociński - 1973 - Notre Dame Journal of Formal Logic 14 (3):415-418.
 22. Tomasz Hobbes o poznawczej i społecznej funkcji języka.Katarzyna Doliwa - 2004 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 16 (16).
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 23. Which Causes of an Experience Are Also Objects of the Experience?Tomasz Budek & Katalin Farkas - 2014 - In Berit Brogaard (ed.), Does Perception Have Content? Oxford University Press. pp. 351-370.
  It is part of the phenomenology of perceptual experiences that objects seem to be presented to us. The first guide to objects is their perceptual presence. Further reflection shows that we take the objects of our perceptual experiences to be among the causes of our experiences. However, not all causes of the experience are also objects of the experience. This raises the question indicated in the title of this paper. We argue that taking phenomenal presence as the guide to the (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 24. The Profession of a Photographer - A Multitude of Trajectories and Artistic Strategies.Tomasz Ferenc - 2004 - Art Inquiry. Recherches Sur les Arts 6:117-132.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Dziecko – przedmiot metafizyczny. Od historii do genetyki.Tomasz Sahaj - 2002 - Etyka 35.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Zasady psychologii według św. Tomasza z Akwinu.Tomasz Pawlikowski - 2007 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 52.
  Św. Tomasz nie napisał nigdy własnego traktatu, w którym wykładałby zasady uprawiania psychologii, podobnie jak nie napisał takiego traktatu odnośnie do innych nauk filozoficznych. Wyjątkiem pozostaje teologia. Pierwsza kwestia, I części Sumy Teologii i piąta oraz szósta kwestia Komentarza do Boecjańskiego dziełka O Trójcy Świętej stanowi bowiem takie traktaty metodologiczne, gdzie Akwinata wyłożył ewidentnie własne poglądy. W przypadku psychologii pozostawił jednak dwie lekcje otwierające Komentarz do Arystotelesowego Traktatu o duszy, w których choć dość literalnie omawia tekst Stagiryty, to formułuje (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  5
  Measurable Combinatorics and Orbit Equivalence Relations.Tomasz Cieśla - 2020 - Bulletin of Symbolic Logic 26 (3-4):300-301.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  4
  Reviews and Interviews.Tomasz Fisiak, Wit Pietrzak, Antoni Górny, Krzysztof Majer, Bill Gaston, Uilleam Blacker & Joanna Kosmalska - 2016 - Text Matters - a Journal of Literature, Theory and Culture 6:293-319.
  Timeless Radcliffe: A Review of Ann Radcliffe, Romanticism and the Gothic - Tomasz Fisiak Yeats’s Genres and Tensions: A Review of Charles I. Armstrong’s Reframing Yeats: Genre, Allusion and History - Wit Pietrzak Review of Anna Pochmara’s The Making of the New Negro: Black Authorship, Masculinity, and Sexuality in the Harlem Renaissance - Antoni Górny “Artful Exaggeration” - Krzysztof Majer Interviews Bill Gaston Transcultural Theatre in the UK - Uilleam Blacker Talks to Joanna Kosmalska.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  6
  Reviews/Interviews/Contributors.Tomasz Fisiak, Wit Pietrzak, Antoni Górny, Krzysztof Majer, Bill Gaston, Uilleam Blacker & Joanna Kosmalska - 2020 - Text Matters - a Journal of Literature, Theory and Culture 6:293-328.
  Timeless Radcliffe: A Review of Ann Radcliffe, Romanticism and the Gothic - Tomasz Fisiak Yeats’s Genres and Tensions: A Review of Charles I. Armstrong’s Reframing Yeats: Genre, Allusion and History - Wit Pietrzak Review of Anna Pochmara’s The Making of the New Negro: Black Authorship, Masculinity, and Sexuality in the Harlem Renaissance - Antoni Górny “Artful Exaggeration” - Krzysztof Majer Interviews Bill Gaston Transcultural Theatre in the UK - Uilleam Blacker Talks to Joanna Kosmalska.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  10
  The Research Potential of Educational Theory: On the Specific Characteristics of the Issues of Education.Tomasz Leś - 2017 - Educational Philosophy and Theory 49 (14):1428-1440.
  In this article, I present the argument that educational theory has specific character, which distinguishes it from most scientific disciplines. It requires the application of not only strictly scientific methods, which essentially consist of descriptions and explanations, but also normative ones, which indicate how it is related to philosophy and ethics. Its essential connections with philosophy and ethics cause that clear and final thesis are actually impossible to claim, but from the other hand, it is the only discipline which, according (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 31.  5
  The Role of Philosophical Analysis in Contemporary Educational Research.Tomasz Leś - 2021 - Educational Philosophy and Theory 53 (2):140-150.
  The author of the article explores the significance of philosophical analysis in contemporary educational research. Considering the dominant position of empirical methods (which stems from the erro...
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  5
  An Association Between Adverse Events, Anxiety and Body Size of Adolescents.Tomasz Hanć, Klaudia Janicka, Magdalena Durda & Joachim Cieślik - 2014 - Journal of Biosocial Science 46 (1):122-138.
  SummaryThe aim of the study was to assess the relationship between adverse life events, a tendency to respond with a high level of anxiety, and height and adiposity of adolescents. The sample included 575 persons aged 10–15 from the Wielkopolska region of Poland. The influence of adverse events during the 6 months before the examination and anxiety trait, as assessed with a STAIC questionnaire, on body height and BMI was analysed. Also sex, age, chronic diseases and socioeconomic status indicators were (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  9
  AI Transparency: A Matter of Reconciling Design with Critique.Tomasz Hollanek - forthcoming - AI and Society.
  In the late 2010s, various international committees, expert groups, and national strategy boards have voiced the demand to ‘open’ the algorithmic black box, to audit, expound, and demystify artificial intelligence. The opening of the algorithmic black box, however, cannot be seen only as an engineering challenge. In this article, I argue that only the sort of transparency that arises from critique—a method of theoretical examination that, by revealing pre-existing power structures, aims to challenge them—can help us produce technological systems that (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 34.  2
  Cierpienie – namiętność – pasja do filozofowania. Osobisty wymiar filozofii fryderyka nietzschego.Tomasz Lerka - 2021 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 26:51-68.
  Celem niniejszego artykułu jest wskazanie dwóch przejawów zaproponowanego przez autora ujęcia „pasji do filozofowania” w życiu i dziele Fryderyka Nietzschego: jej osobistego wymiaru oraz pragnienia przemiany samego siebie. Metodologia badań opiera się na wykorzystaniu kategorii „pasji do filozofowania” jako narzędzia interpretacyjnego życia i filozofii Nietzschego, z uwzględnieniem analizy jego dzieł i listów oraz materiału biograficznego. Najpierw zdefiniowano pojęcie „pasja”, ze wskazaniem jego związków z fenomenem „cierpienia”. Następnie zdefiniowano fenomen pasji do filozofowania”. Dalej omówiono kwestię osobistego wymiaru pasji do filozofowania Nietzschego. (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  1
  Post-Postmodernism and the Problem of Dissonance in Educational Theory.Tomasz Leś - 2018 - Educational Philosophy and Theory 50 (14):1531-1532.
 36.  3
  On the Autonomy of Educational Studies as a Second-Level Discipline.Tomasz Leś - 2022 - Studies in Philosophy and Education 41 (4):445-465.
  This article addresses the issue of the disciplinary status of Educational Studies, which both in the theoretical discourse and in the practice of this area is far from unambiguous. The issue is relevant not only for theoretical reasons but also for practical and social ones. This is because the status of Educational Studies, by having a decisive impact on the very understanding and nature of studies in education, at least in part may impact changes in educational practice. Two main models (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  17
  Articulating Vision(S).Skiƒ Peterson - 1991 - Semiotics:285-294.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  37
  Number and Sign in the Context of Memory.Skiƒ Peterson - 1989 - Semiotics:124-129.
 39.  26
  Tomasz Placek. Mathematical Intuitionism and Intersubjectivity. A Critical Exposition of Arguments for Intuitionism. Synthese Library, Vol. 279. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, and London, 1999, Xii + 218 Pp. [REVIEW]Leon Horsten - 2002 - Bulletin of Symbolic Logic 8 (4):518-520.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  1
  Perspektywy Badań Poświęconych Rosyjskiej Filozofii Religijnej Podczas I Wojny Światowej.Tomasz Herbich - 2020 - Civitas. Studia Z Filozofii Polityki 18:370-387.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  1
  Skill Acquisition in Ski Instruction and the Skill Model’s Application to Treating Anorexia Nervosa.Ejgil Jespersen & Liv Duesund - 2004 - Bulletin of Science, Technology and Society 24 (3):225-233.
  The Dreyfus skill model has a wide range of applications to various domains, including sport, nursing, engineering, flying, and so forth. In this article, the authors discuss the skill model in connection with two different research projects concerning ski instruction and treating anorexia nervosa. The latter project has been published but not in relation to the skill model. The skill model may very well be applied to these areas, and the authors conclude that in doing so, it also brings about (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Święty Tomasz Z Akwinu a Platonizm: Metafizyka I Teoria Poznania.Piotr Cyciura - 2008 - Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Religia jako estetyka w poglądach George'a Santayany.Tomasz Czernik - 2010 - Studia Philosophica Wratislaviensia:117-128.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Wolność i dobro. Problem wolności w katolickiej filozofii społecznej w Polsce po 1989 roku.Tomasz Czakon - 2006 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 18 (18).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Sposoby pojmowania filozofii społecznej w Polsce po 1989 roku.Tomasz Czakon - 2010 - Archeus. Studia Z Bioetyki I Antropologii Filozoficznej 11:107-121.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Filozofia Wobec Globalizacji.Tomasz Czakon (ed.) - 2009 - Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Dogmatyzm i polityka.Tomasz Czakon - 1998 - Nowa Krytyka 9.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 48.  8
  Timeless Radcliffe: A Review of Ann Radcliffe, Romanticism and the Gothic. [REVIEW]Tomasz Fisiak - 2016 - Text Matters - a Journal of Literature, Theory and Culture 6 (1):293-328.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  7
  Where Does Logic Meet Semiotics?Jan Wolen Ski - 2012 - Semiotica 2012 (188):51-64.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Nikt nie mia∏ racji?...,„.P. Skwieciƒski - 1989 - Res Publica (Misc) 6:122-123.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000