Results for 'Tomasz Kozak'

1000+ found
Order:
 1. Lekcja interpretacji – Św. Paweł.Tomasz Kozak - 2009 - Kronos - metafizyka, kultura, religia 1 (9).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Pozór wzniosłości. Między historią a post-historią.Tomasz Kozak - 2009 - Kronos - metafizyka, kultura, religia 3 (10).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Tomasz Mróz, Wincenty Lutosławski 1863-1954. Jestem obywatelem utopii.Tomasz Skrzyński - 2009 - Ruch Filozoficzny 66 (2).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  8
  Philosophical Essays in Memory of Edmund Husserl.J. B. Kozak - 1940 - Philosophy and Phenomenological Research 1 (3):366-377.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Targeted Killings: Legal and Ethical Justifications.Tomasz Zuradzki - 2015 - In Marcelo Galuppo (ed.), Human Rights, Rule of Law and the Contemporary Social Challenges in Complex Societies. pp. 2909-2923.
  The purpose of this paper is the analysis of both legal and ethical ways of justifying targeted killings. I compare two legal models: the law enforcement model vs the rules of armed conflicts; and two ethical ones: retribution vs the right of self-defence. I argue that, if the targeted killing is to be either legally or ethically justified, it would be so due to fulfilling of some criteria common for all acceptable forms of killing, and not because terrorist activity is (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  4
  Gisela Kozak Rovero: la reinvención de Caracas.Inma Chacón - 2009 - Arbor 185 (A1):29-53.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  13
  The role of thought suppression in building mental blocks ☆.Megan Kozak, R. Sternglanz, Uma Viswanathan & Daniel Wegner - 2008 - Consciousness and Cognition 17 (4):1123-1130.
  This research examined the role of thought suppression in the formation of mental blocks. In Experiment 1, participants were asked to generate a series of creative associates for two target words after initially suppressing a word that was semantically related to one of the two target words. Participants produced fewer responses, and experienced a greater sensation of being mentally blocked, when attempting to produce associates for the target word that was semantically related to the suppressed word. In Experiment 2, participants (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 8. Summa Teologii, kwestia I (z komentarzem Mikołaja Olszewskiego).Tomasz Z. Akwinu - 1995 - Principia.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Rosyjska inteligencja postępowa w pismach Stanisława Brzozowskiego.Tomasz Herbich - 2013 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 87 (3):205-220.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Ethics on war, terrorism and political violence.Tomasz Zuradzki - 2010 - Diametros 23:1-4.
 11.  23
  Kozak (L.), Rich (J.) (edd.) Playing around Aristophanes. Essays in Celebration of the Completion of the Edition of the Comedies of Aristophanes by Alan Sommerstein. Pp. vi + 146. Oxford: Aris and Phillips, 2006. Cased, £35. ISBN: 978-0-85668-771-. [REVIEW]Carl Shaw - 2008 - The Classical Review 58 (1):23-24.
 12.  32
  The role of thought suppression in building mental blocks☆.Megan Kozak, R. Weylin Sternglanz, Uma Viswanathan & Daniel M. Wegner - 2008 - Consciousness and Cognition 17 (4):1123-1130.
  This research examined the role of thought suppression in the formation of mental blocks. In Experiment 1, participants were asked to generate a series of creative associates for two target words after initially suppressing a word that was semantically related to one of the two target words. Participants produced fewer responses, and experienced a greater sensation of being mentally blocked, when attempting to produce associates for the target word that was semantically related to the suppressed word. In Experiment 2, participants (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 13.  11
  Mózgi w naczyniu.Tomasz Albiński - forthcoming - Filozofia.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Which Causes of an Experience are also Objects of the Experience?Tomasz Budek & Katalin Farkas - 2014 - In Berit Brogaard (ed.), Does Perception Have Content? Oxford University Press. pp. 351-370.
  It is part of the phenomenology of perceptual experiences that objects seem to be presented to us. The first guide to objects is their perceptual presence. Further reflection shows that we take the objects of our perceptual experiences to be among the causes of our experiences. However, not all causes of the experience are also objects of the experience. This raises the question indicated in the title of this paper. We argue that taking phenomenal presence as the guide to the (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 15.  11
  AI transparency: a matter of reconciling design with critique.Tomasz Hollanek - forthcoming - AI and Society.
  In the late 2010s, various international committees, expert groups, and national strategy boards have voiced the demand to ‘open’ the algorithmic black box, to audit, expound, and demystify artificial intelligence. The opening of the algorithmic black box, however, cannot be seen only as an engineering challenge. In this article, I argue that only the sort of transparency that arises from critique—a method of theoretical examination that, by revealing pre-existing power structures, aims to challenge them—can help us produce technological systems that (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 16. Filozoficznego.Tomasz Lubowiecki - Przedmiot W. Ontologii Traktatu Logiczno - 1994 - Principia.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  4
  The concept of intelligent system for horizontal transport in a copper ore mine.Tomasz Chlebus & Pawel Stefaniak - 2012 - In Emilio Corchado, Vaclav Snasel, Ajith Abraham, Michał Woźniak, Manuel Grana & Sung-Bae Cho (eds.), Hybrid Artificial Intelligent Systems. Springer. pp. 267--273.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Tomasz Hobbes o poznawczej i społecznej funkcji języka.Katarzyna Doliwa - 2004 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 16 (16).
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 19. Tomasz Mróz. Selected Issues in the History of Polish Philosophy.Carl Humphries - 2017 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 21 (2):251-254.
  This article reviews the book Selected Issues in the History of Polish Philosophy, by Tomasz Mróz.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Zasady psychologii według św. Tomasza z Akwinu.Tomasz Pawlikowski - 2007 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 52.
  Św. Tomasz nie napisał nigdy własnego traktatu, w którym wykładałby zasady uprawiania psychologii, podobnie jak nie napisał takiego traktatu odnośnie do innych nauk filozoficznych. Wyjątkiem pozostaje teologia. Pierwsza kwestia, I części Sumy Teologii i piąta oraz szósta kwestia Komentarza do Boecjańskiego dziełka O Trójcy Świętej stanowi bowiem takie traktaty metodologiczne, gdzie Akwinata wyłożył ewidentnie własne poglądy. W przypadku psychologii pozostawił jednak dwie lekcje otwierające Komentarz do Arystotelesowego Traktatu o duszy, w których choć dość literalnie omawia tekst Stagiryty, to formułuje (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. The Profession of a Photographer - A Multitude of Trajectories and Artistic Strategies.Tomasz Ferenc - 2004 - Art Inquiry. Recherches Sur les Arts 6:117-132.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  1
  Dziecko – przedmiot metafizyczny. Od historii do genetyki.Tomasz Sahaj - 2002 - Etyka 35.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Niedoskonałości w formułowaniu hipotez badawczych w pracach Doktorskich.Tomasz Wanat - 2010 - Zagadnienia Naukoznawstwa 46 (183):27-42.
  Artykuł dotyczy formułowania hipotez w pracach doktorskich. Składa się z dwóch części. W pierwszej omówione jest znaczenie terminu hipoteza i jej miejsce w schemacie postępowania badawczego. W drugiej części przedstawiona jest typologia niedoskonałości związanych z formułowaniem hipotez. Wyróżnia się w niej trzy główne kategorie niedoskonałości. Omówienie tych kategorii opiera się na przykładach zaczerpniętych z prac doktorskich.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Konstruktywny spór filozofii i socjologii w projekcie teoretycznym Pierre'a Bourdieu.Tomasz Warczok - 2013 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 87 (3):43-58.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. W dwu sprawach.Tomasz Węcławski - 2006 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 57 (1):31-41.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Verfremden und Verdrängen. Die Temperierung der Aggressivität in der politischen Lyrik Bertolt Brechts.Tomasz Waszak - forthcoming - Convivium: revista de filosofía.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Is Nature Deterministic? A Branching Perspective on Epr Phenomena.Tomasz Placek - 2000
   
  Export citation  
   
  Bookmark   24 citations  
 28.  23
  Computational enactivism under the free energy principle.Tomasz Korbak - 2019 - Synthese 198 (3):2743-2763.
  In this paper, I argue that enactivism and computationalism—two seemingly incompatible research traditions in modern cognitive science—can be fruitfully reconciled under the framework of the free energy principle. FEP holds that cognitive systems encode generative models of their niches and cognition can be understood in terms of minimizing the free energy of these models. There are two philosophical interpretations of this picture. A computationalist will argue that as FEP claims that Bayesian inference underpins both perception and action, it entails a (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 29.  30
  Twierdzenie Bayesa w projektowaniu strategii diagnostycznych w medycynie.Tomasz Rzepiński - 2018 - Diametros 57:39-60.
  The paper will compare two methods used in the design of diagnostic strategies. The first one is a method that precises predictive value of diagnostic tests. The second one is based on the use of Bayes’ theorem. The main aim of this article is to identify the epistemological assumptions underlying both of these methods. For the purpose of this objective, example projects of one and multi-stage diagnostic strategy developed using both methods will be considered.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 30. David Hume: O pisaniu esejów.Tomasz K. Sieczkowski - 2002 - Hybris. Internetowy Magazyn Filozoficzny 2.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Preimplantation genetic diagnosis and rational choice under risk or uncertainty.Tomasz Żuradzki - 2014 - Journal of Medical Ethics 40 (11):774-778.
  In this paper I present an argument in favour of a parental duty to use preimplantation genetic diagnosis (PGD). I argue that if embryos created in vitro were able to decide for themselves in a rational manner, they would sometimes choose PGD as a method of selection. Couples, therefore, should respect their hypothetical choices on a principle similar to that of patient autonomy. My thesis shows that no matter which moral doctrine couples subscribe to, they ought to conduct the PGD (...)
  Direct download (9 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 32. Philosophy of culture.Tomasz Homa & Urszula Tes - 2020 - In Piotr Stanisław Mazur, Piotr Duchliński & Paweł Skrzydlewski (eds.), A companion to Polish Christian philosophy of the 20th and 21st centuries. Ignatianum University Press.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Wspólnotowość: w poszukiwaniu spoiwa wspólnoty politycznej = Communality: in search of the binder for political community.Tomasz Homa - 2017 - Kraków: Wydawnictwo WAM.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Tomasz Mróz, \"Wincenty Lutosławski 1863–1954. Jestem obywatelem utopii\", Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2008, ss. 292 + 24 il. [REVIEW]Marek N. Jakubowski - 2009 - Filo-Sofija 9 (9).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  17
  Strategies of othering through discursive practices: Examples from the UK and Poland.Katerina Strani & Anna Szczepaniak-Kozak - 2018 - Lodz Papers in Pragmatics 14 (1):163-179.
  This article discusses findings of a qualitative study on strategies of othering observed in anti-immigrant discourse, by analysing selected examples from the UK and Polish media, together with data collected from interviews with migrants. The purpose is to identify discursive strategies of othering, which aim to categorise, denigrate, oppress and ultimately reject the stigmatised or racialised ‘other’. We do not offer a systematic comparison of the data from the UK and Poland; instead, we are interested in what is common in (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 36.  5
  Measurable combinatorics and orbit equivalence relations.Tomasz Cieśla - 2020 - Bulletin of Symbolic Logic 26 (3-4):300-301.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  33
  Knowledge Argument versus Bundle Theory according to Derek Parfit.Tomasz Huzarek - 2017 - Scientia et Fides 5 (2):237-250.
  According to constitutive reductionism of Derek Parfit, a subject/person is not a separate existing being but his existence consists in the existence of a brain and body, performance of actions, thinking and occurrence of other physical and mental events. The identity of the subject in time comes down only to “Relation R” - mental consistency and/or connectedness – elicited by appropriate reasons. In the following article, I will try, relying on Frank Johnson's Knowledge Argument, to argue in favour of the (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 38.  9
  To Pay or Not to Pay? Business Owners’ Tax Morale: Testing a Neo-Institutional Framework in a Transition Environment.Tomasz Mickiewicz, Anna Rebmann & Arnis Sauka - 2019 - Journal of Business Ethics 157 (1):75-93.
  In order to understand how the environment influences business owner/managers’ attitudes towards tax morale, we build a theoretical model based on a neo-institutionalist framework. Our model combines three complementary perspectives on institutions—normative, cultural–cognitive and regulatory–instrumental. This enables a broader understanding of factors that influence business owner–managers’ attitudes towards tax evasion. We test the resulting hypotheses using regression analysis on survey data on business owner/managers in Latvia—a transition country, which has undergone massive institutional changes since it was part of the Soviet (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 39.  23
  Normality: a Two-Faced Concept.Tomasz Wysocki - 2020 - Review of Philosophy and Psychology 11 (4):689-716.
  Consider how we evaluate how normal an object is. On the dual-nature hypothesis, a normality evaluation depends on the object’s goodness and frequency. On the single-nature hypothesis, the evaluation depends solely on either frequency or goodness. To assess these hypotheses, I ran four experiments. Study 1 shows that normality evaluations vary with both the goodness and the frequency assessment of the object. Study 2 shows that manipulating the goodness and the frequency dimension changes the normality evaluation. Yet, neither experiment rules (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 40.  47
  Adoption and Implementation of Corporate Responsibility Practices: A Proposed Framework. [REVIEW]Eric Hansen, Robert A. Kozak & Natalia Vidal - 2015 - Business and Society 54 (5):701-717.
  Defining and implementing Corporate Responsibility can be a challenge for many businesses. The identification of patterns in the processes of adoption and implementation of Corporate Responsibility practices can help managers to administer these processes more ably. In this research note, the authors identify four factors influencing the adoption and implementation of Corporate Responsibility practices: internal drivers; organizational structures; attributes of practice; and formal processes. Results indicate that there is also a continuous improvement component, meaning that the adoption and implementation of (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 41.  5
  Próba systematyzacji ukierunkowań kryzysu ekologicznego. Dlaczego niszczymy środowisko naturalne?Tomasz Wałowski - 2004 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 10.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  21
  On Logic of Strictly-Deontic Modalities. A Semantic and Tableau Approach.Tomasz Jarmużek & Mateusz Klonowski - 2020 - Logic and Logical Philosophy 29 (3):335–380.
  Standard deontic logic (SDL) is defined on the basis of possible world semantics and is a logic of alethic-deontic modalities rather than deontic modalities alone. The interpretation of the concepts of obligation and permission comes down exclusively to the logical value that a sentence adopts for the accessible deontic alternatives. Here, we set forth a different approach, this being a logic which additionally takes into consideration whether sentences stand in relation to the normative system or to the system of values (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 43. Święty Tomasz Z Akwinu a Platonizm: Metafizyka I Teoria Poznania.Piotr Cyciura - 2008 - Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Filozofia Wobec Globalizacji.Tomasz Czakon (ed.) - 2009 - Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Sposoby pojmowania filozofii społecznej w Polsce po 1989 roku.Tomasz Czakon - 2010 - Archeus. Studia Z Bioetyki I Antropologii Filozoficznej 11:107-121.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Wolność i dobro. Problem wolności w katolickiej filozofii społecznej w Polsce po 1989 roku.Tomasz Czakon - 2006 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 18 (18).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Religia jako estetyka w poglądach George'a Santayany.Tomasz Czernik - 2010 - Studia Philosophica Wratislaviensia:117-128.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  6
  Reviews/Interviews/Contributors.Tomasz Fisiak, Wit Pietrzak, Antoni Górny, Krzysztof Majer, Bill Gaston, Uilleam Blacker & Joanna Kosmalska - 2020 - Text Matters - a Journal of Literature, Theory and Culture 6:293-328.
  Timeless Radcliffe: A Review of Ann Radcliffe, Romanticism and the Gothic - Tomasz Fisiak Yeats’s Genres and Tensions: A Review of Charles I. Armstrong’s Reframing Yeats: Genre, Allusion and History - Wit Pietrzak Review of Anna Pochmara’s The Making of the New Negro: Black Authorship, Masculinity, and Sexuality in the Harlem Renaissance - Antoni Górny “Artful Exaggeration” - Krzysztof Majer Interviews Bill Gaston Transcultural Theatre in the UK - Uilleam Blacker Talks to Joanna Kosmalska.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Moral uncertainty in bioethical argumentation: a new understanding of the pro-life view on early human embryos.Tomasz Żuradzki - 2014 - Theoretical Medicine and Bioethics 35 (6):441-457.
  In this article, I present a new interpretation of the pro-life view on the status of early human embryos. In my understanding, this position is based not on presumptions about the ontological status of embryos and their developmental capabilities but on the specific criteria of rational decisions under uncertainty and on a cautious response to the ambiguous status of embryos. This view, which uses the decision theory model of moral reasoning, promises to reconcile the uncertainty about the ontological status of (...)
  Direct download (10 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 50.  4
  Reviews and Interviews.Tomasz Fisiak, Wit Pietrzak, Antoni Górny, Krzysztof Majer, Bill Gaston, Uilleam Blacker & Joanna Kosmalska - 2016 - Text Matters - a Journal of Literature, Theory and Culture 6:293-319.
  Timeless Radcliffe: A Review of Ann Radcliffe, Romanticism and the Gothic - Tomasz Fisiak Yeats’s Genres and Tensions: A Review of Charles I. Armstrong’s Reframing Yeats: Genre, Allusion and History - Wit Pietrzak Review of Anna Pochmara’s The Making of the New Negro: Black Authorship, Masculinity, and Sexuality in the Harlem Renaissance - Antoni Górny “Artful Exaggeration” - Krzysztof Majer Interviews Bill Gaston Transcultural Theatre in the UK - Uilleam Blacker Talks to Joanna Kosmalska.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000