Order:
 1. Taizhou xue pai.Tianshi Yang - 1980 - Beijing: Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Wang Yangming.Tianshi Yang - 1972
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Zhe Ren Yu Wen Shi.Tianshi Yang - 2007 - Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  3
  Zhu Xi ji qi zhe xue.Tianshi Yang - 1982 - Beijing: Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Zhu Xi: Kongzi zhi hou di yi ru = Zhu Xi: Kongzi zhihou di-yiru.Tianshi Yang - 2019 - Beijing Shi: Dong fang chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark