Results for 'Thu-Hang Ta'

1000+ found
Order:
 1. The Status of Educational Sciences In Vietnam: A Bibliometric Analysis From Clarivate Web Of Science Database Between 1991 And 2018.Quan-Hoang Vuong, Do Minh Trang, Pham Thi Van Anh, Thi-An Do, Phuong-Thuc Doan, Anh-Duc Hoang, Thu-Hang Ta, Quynh-Anh Le & Hiep-Hung Pham - 2020 - Problems of Education in the 21st Century 78 (4):644-662.
  Since 2013, Vietnam has implemented a plan to reform the whole education sector. However, there is little understanding on the status of educational research in Vietnam, which may lay the foundation for such plan. Thus, this research aims to analyze the whole picture of educational research from Vietnam, as seen from the Clarivate Web of Science (WOS) database: 215 publications were recorded, ranging from 1991 to 2018. These 215 publications were further analyzed from five perspectives: 1) number of publications by (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2. Creativity and Entrepreneurial Efforts in an Emerging Economy.Quan-Hoang Vuong, Nancy K. Napier, Thu-Hang Do & Thu-Trang Vuong - 2016 - BUSINESS CREATIVITY AND THE CREATIVE ECONOMY 2 (1):39-50.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 3. Policy Response, Social Media and Science Journalism for the Sustainability of the Public Health System Amid the COVID-19 Outbreak: The Vietnam Lessons.La Viet Phuong, Pham Thanh Hang, Manh-Toan Ho, Nguyen Minh Hoang, Nguyen Phuc Khanh Linh, Vuong Thu Trang, Nguyen To Hong Kong, Tran Trung, Khuc Van Quy, Ho Manh Tung & Quan-Hoang Vuong - 2020 - Sustainability 12:2931.
  Vietnam, with a geographical proximity and a high volume of trade with China, was the first country to record an outbreak of the new Coronavirus disease (COVID-19), caused by the Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 or SARS-CoV-2. While the country was expected to have a high risk of transmission, as of April 4, 2020—in comparison to attempts to contain the disease around the world—responses from Vietnam are being seen as prompt and effective in protecting the interests of its citizens, (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 4. Entrepreneurial Finance: Insights from English Language Training Market in Vietnam.Thanh-Hang Pham, Manh-Toan Ho, Thu-Trang Vuong, Manh-Cuong Nguyen & Quan-Hoang Vuong - 2020 - Journal of Risk and Financial Management 13 (5):96.
  Entrepreneurship plays an indispensable role in the economic development and poverty reduction of emerging economies like Vietnam. The rapid development of technologies during the Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0) has a significant impact on business in every field, especially in the innovation-focused area of entrepreneurship. However, the topic of entrepreneurial activities with technology applications in Vietnam is under-researched. In addition, the body of literature regarding entrepreneurial finance tends to focus on advanced economies, while mostly neglecting the contextual differences in developing (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 5. STEM education and outcomes in Vietnam: Views from the social gap and gender issues.Quan-Hoang Vuong, Pham Thanh Hang, Tran Trung, Vuong Thu Trang, Nguyen Manh Cuong, Nguyen Phuc Khanh Linh, La Viet Phuong & Manh-Toan Ho - manuscript
  United Nations’ Sustainable Development Goals 4 Quality Education has highlighted major challenges for all nations to ensure inclusive and equitable quality access to education, facilities for children, and young adults. The SDG4 is even more important for developing nations as receiving proper education or vocational training, especially in science and technology, means a foundational step in improving other aspects of their citizens’ lives. However, the extant scientific literature about STEM education still lacks focus on developing countries, even more so in (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Lịch sử tư tưởng Việt Nam.Tài Thư Nguyễn & Sỹ Thắng Lê (eds.) - 1993 - Hà Nội: Khoa học xã hội.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. How Digital Natives Learn and Thrive in the Digital Age: Evidence from an Emerging Economy.Trung Tran, Manh-Toan Ho, Thanh-Hang Pham, Minh-Hoang Nguyen, Khanh-Linh P. Nguyen, Thu-Trang Vuong, Thanh-Huyen T. Nguyen, Thanh-Dung Nguyen, Thi-Linh Nguyen, Quy Khuc, Viet-Phuong La & Quan-Hoang Vuong - 2020 - Sustainability 12 (9):3819.
  As a generation of ‘digital natives,’ secondary students who were born from 2002 to 2010 have various approaches to acquiring digital knowledge. Digital literacy and resilience are crucial for them to navigate the digital world as much as the real world; however, these remain under-researched subjects, especially in developing countries. In Vietnam, the education system has put considerable effort into teaching students these skills to promote quality education as part of the United Nations-defined Sustainable Development Goal 4 (SDG4). This issue (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 8. Lịch sử tư tưởng Việt Nam.Đăng Thục Nguyễn - 1967 - [TP. Hồ Chí Minh]: Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh.
  tập 1. Tư tưởng bình dân Việt Nam -- tập 2. Thời Băc thuộc và thời Đinh Lê, từ thế kỷ II trước CN dến thế kỷ X -- tập 3. Thời Lý -- tập 4. Tư tưởng Việt Nam thời Trần, 1225-1400 -- tập 5. Tư tưởng Việt Nam thời Hồ, 1380-1407 -- tập 6 & 7. Nguyễn Trãi với khủng hoảng ý thức hệ Lê-Nguyễn, 1380-1442.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Lịch sử triết học phương Đông.Đăng Thục Nguyễn - 1991 - [TP. Hồ Chí Minh]: Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh.
  tập 1. Trung Hoa, thời kỳ khởi điểm của triết học (thời đại Tây Chu và Đông Chu) --tạp 2. Trung Hoa, thời kỳ hoàn thành của triết học (từ Chiến Quốc đến tiền Hán) -- tập 3. Ấn Độ, Từ Phật Đà tới Phật nguyên thủy -- tập 4. Từ năm 241 trước công nguyên đến năm 907 sau công nguyên -- tập 5. Triết học Trung Hoa cận đại.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Ý hệ như một chuyển hóa tâm thức và lịch sử.Bửu Sum Nguyễn-Phúc - 1968 - Saigon: Hoàng Đông Phương.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Yoga và thiền Học: lý thuyết và thực hành phương-pháp thân-tâm-học (éducation psychosomatique) đặc biệt Đông phương thích-hợp cả nam lẫn nữ và mọi từng lớp tuổi.Duy Hinh Nguyễn - 1962 - [Saigon]: Minh Đức.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Vấn đề trực quan trong dạy học.Trọng Ngọ Phan, Diệu Hoa Dương & Tràng Định Lê (eds.) - 2000 - [Hanoi]: Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội.
  tập 1. Cơ sở triết học của nhận thức trực quan.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Đạo đức và pháp luật trong triết lý phát triển ở Việt Nam.Khiêu Vũ - 2000 - Hà Nội: Khoa học xã hội. Edited by Thành Duy.
  Thử nhìn lại nguồn gốc và vai trò của đạo đức và pháp luật trong lịch sử phát triển xã hội -- Những đặc điểm của đạo đức và pháp luật trong triết lý phát triển của nền văn hóa truyền thống Việt Nam --Vấn đề đạo đức và pháp luật trong tư tưởng Hồ Chí Minh và trong thực tiễn xà hội ta từ Cách mạng tháng Tám 1945 -- Thực trạng đạo đức và việc thực thi pháp luật (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Vài dòng tản mạn về JSTOR, xưa và nay.Quan-Hoang Vuong - 2020 - AISDL 2020:1-5.
  Hiện tại, hệ thống JSTOR đã có một giao diện web rất thân thiện. Họ cũng đã tăng cường các mục thông tin bài vở phổ thông, có tính cách phổ biến cập nhật thông tin khoa học. Nhiều thông tin khai thác từ lịch sử dữ liệu hàn lâm cũng rất lý thú, nhờ vào hệ thống lớn tích lũy lâu ngày của 2600 tạp chí hàn lâm hàng đầu, từ 1200 nhà xuất bản của 57 quốc gia.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Itḥāf al-sādah al-muttaqīn lil-Sayyid al-Imām Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad Murtaḍá al-Zabīdī bi-sharḥ Iḥyāʼ ʻulūm al-dīn li-Ḥujjat al-Islām Muḥammad ibn Muḥammad al-Ṭūsī al-Ghazālī.Murtaḍá al-Zabīdī & Muḥammad ibn Muḥammad - 2024 - ʻAmmān: Dār al-Nūr al-Mubīn lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ. Edited by Ashraf Muḥammad Aḥmad.
  al-Mujallad al-awwal. Muqaddimāt al-taḥqīq wa-muqaddimat al-Imām al-Zubaydī lil-Itḥāf -- al-mujallad al-thānī. Kitāb al-ʻIlm ilá nihāyat al-bāb al-thālith -- al-mujallad al-thālith. Tatimmat kitāb al-ʻilm min al-bāb al-rābiʻ ilá ākhir al-kitāb -- al-mujallad al-rābiʻ. Kitāb Qawāʻid al-ʻaqāʼid -- al-mujallad al-khāmis. Kitāb Asrār al-ṭahārah -- al-mujallad al-sādis. Kitāb Asrār al-ṣalāh ilá nihāyat shurūṭ al-jumʻah min al-bāb al-khāmis -- al-mujallad al-sābiʻ. Tatimmat kitāb asrār al-ṣalāh min ādāb al-jumʻah ilá ākhir al-kitāb -- al-mujallad al-thāmin. Kitābā Asrār al-zakāh wa-asrār al-ṣawm -- al-mujallad al- tāsiʻ. Kitāb asrār (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Muhayujihyang ŭi saramdŭl: Song Hang-nyong tongyang chʻŏrhak esei.Hang-Nyong Song - 1987 - Sŏul-si: Yŏgang Chʻulpʻansa.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. L’Indochine française du XIXe-XXe siècle – politique et religions.Thu-Trang Vuong & Quan-Hoang Vuong - 2018 - Working Paper CEB.
  La colonisation suivie du règne communiste a laissé sa marque sur l’ancienne Indochine française, constituée des trois pays Vietnam, Laos et Cambodge. Cet article vise à analyser la relation étroite entre des bouleversements politiques de la fin XIXe-début XXe siècle et l’évolution des institutions religieuses en Indochine, pour conclure sur l’interaction et l’influence réciproque entre politique et religieux.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 18. Hulum gedétā naw.Yamāna Berhān Gétānah - 1960 - [Addis Ababa]: Tensāʼé zagebāʼé mātamiyā bét.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Đạo nho và văn hóa phương đông.Thúc Minh Hà - 2001 - [Hanoi]: Nhà xuá̂t bản Giáo dục.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Wu dayou ge xue zhe xue wen ji.Ta-you Wu & "Wu Dayou Ke Xue Zhe Xue Wen Ji" Bian Ji Zu - 1996 - Beijing: Xin hua shu dian jing xiao.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Pŏpchʻŏrhak kaeron.Hang-nyŏng Yi - 1965
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Risalah al-Sanjariyyah fī al-kāʼināt al-ʻunsuriyyah / taʼlīf Zayn al-ʻĀbidīn ʻUmar ibn Sahlan Sāwujī ; Risālah-ʼi āsār-i ʻulvī.taʼlīf-I. Sharaf al-Dīn Muḥammad Masʻūd Marvazī - 1958 - In ʻUmar Ibn Sahlān al-Sāwī (ed.), Dū risālah darʹbārah-ʼi ās̲ār-i ʻulvī. Tihrān: Farhang-i Īrānʹzamīn.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. The Vietnamese Economy at the Crossroads.Thu-Trang Vuong, Vilém Semerák & Quan-Hoang Vuong - 2019 - In Roderick Macdonald (ed.), Southeast Asia and the ASEAN Economic Community. Palgrave Macmillan. pp. 91–143.
  Under one of the last remaining single-party communist regimes, Vietnam’s in-progress transition is a hybrid between post-Soviet reforms and Chinese authoritarian compromise. This chapter provides a brief account of the historical events and cultural attributes that have shaped the current political and economic configuration of the country, a coverage of globalization and entrepreneurial endeavours in relation to trade liberalization, an analysis of growing consumerist tendencies and the solidification of a circle of economic elites, an overview of Vietnamese foreign trade, with (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 24.  22
  문화다양성 역량 교육프로그램 개발 I -이론적 논의와 내용 체계. 송선영 & Kim Hang-In - 2015 - Journal of Ethics: The Korean Association of Ethics 1 (100):257-282.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  27
  Ethical Arguments and Prospects of Utilizing Big Data in Information Age. 송선영 & Kim Hang-In - 2016 - Journal of Ethics: The Korean Association of Ethics 1 (108):227-248.
 26. Why Confucianism Matters in Ethics of Technology.Pak-Hang Wong - 2020 - In Shannon Vallor (ed.), The Oxford Handbook of Philosophy of Technology. New York, NY: Oxford University Press, Usa.
  There are a number of recent attempts to introduce Confucian values to the ethical analysis of technology. These works, however, have not attended sufficiently to one central aspect of Confucianism, namely Ritual (‘Li’). Li is central to Confucian ethics, and it has been suggested that the emphasis on Li in Confucian ethics is what distinguishes it from other ethical traditions. Any discussion of Confucian ethics for technology, therefore, remains incomplete without accounting for Li. This chapter aims to elaborate on the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 27.  2
  Between Conformity and Dissent: Two Chinese Thinkers in Search of Esotericism.Hang Tu - 2024 - Critical Inquiry 50 (4):725-747.
  This article brings Leo Strauss’s “Persecution and the Art of Writing” thesis to bear on the crisis of independent thinking in modern Chinese intellectual history. It argues that while heterodox Chinese thinkers frequently practiced “writing between the lines” to evade censorship, conformist minds were equally adept at utilizing the charm of the clandestine—deception, fabrication, and self-mythologization—for their own agendas. To illustrate the peculiar tension between conformity and dissent, I focus on two Chinese thinkers who exploited esotericism at crucial junctures of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  19
  RETRACTED: Mental Health Problems Among Front-Line Healthcare Workers Caring for COVID-19 Patients in Vietnam: A Mixed Methods Study.Thu Kim Nguyen, Ngoc Kim Tran, Thuy Thanh Bui, Len Thi Tran, Nhi Tho Tran, Mai Tuyet Do, Tam Thanh Nguyen & Huong Thi Thanh Tran - 2022 - Frontiers in Psychology 13:858677.
  AimHealthcare workers have directly provided care for COVID-19 patients, and have faced many additional sources leading to poor mental health. The study aimed to investigate the mental health problems and related factors among healthcare staff in Vietnam.MethodsA descriptive cross-sectional mixed methods study, combining quantitative and qualitative research methods, was performed among 400 healthcare workers working at the National Hospital for Tropical Diseases and Ninh Binh General Hospital from the first day of treatment for COVID-19 patients to May 01, 2020.ResultsThe results (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Tâǵ eddîn es-Subkiʻs Muʻîd en -niʻam wa mubîd en-niqam (über die moralischen Pflichten der verschiedenen islamischen Bevölkerungsklassen).Tāj al-Dīn ʻAbd al-Wahhāb ibn ʻAlī Subkī - 1925 - Konstantinopel,:
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  13
  Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein Antibody Associated Cerebral Cortical Encephalitis: Case Reports and Review of Literature.Hang Shu, Manqiu Ding, Pei Shang, Jia Song, Yue Lang & Li Cui - 2022 - Frontiers in Human Neuroscience 15.
  Myelin oligodendrocyte glycoprotein antibody-associated disease is an immune-mediated demyelinating disease of the central nervous system that is present in both adults and children. The most common clinical manifestations are optic neuritis, myelitis, acute disseminated encephalomyelitis, and brainstem syndrome. Cerebral cortical encephalitis is a rare clinical phenotype of myelin oligodendrocyte glycoprotein antibody-associated disease, which usually begins with seizures, headaches, and fever, and may be misdiagnosed as viral encephalitis in the early stages. Herein, we report two typical MOG antibody -positive patients presenting (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 31. Wei wu pien cheng fa ta kang.Ta Li - 1978
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  36
  Occurrence of the rice root nematode Hirschmanniella oryzae on monsoon rice in Myanmar.Zin Thu Zar Maung, Pyone Pyone Kyi, Yi Yi Myint, Thein Lwin & Dirk de Waele - 2010 - Tropical Plant Pathology 35 (1):003-010.
  During May-October 2007, soil and root samples from 539 fields were collected from 11 monsoon rice varieties in 12 regions in Myanmar. All regions surveyed and 90% of fields sampled were infested with the rice root nematode Hirschmanniella oryzae. The average H. oryzae population was 10/100 mL soil and 419/20 g roots respectively. In 6.9% of the fields sampled 50 H. oryzae/g root were found. The average root population densities were the highest (640/20 g roots) in Taungpyan variety and the (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  7
  Mafhūm al-taʼalluh ʻinda ābāʼ al-Kanīsah.Makārī al-Qummuṣ Tādrus - 2021 - [Cairo]: Maṭrānīyat Shubrā al-Khaymah wa-tawābiʻuhā lil-Aqbāṭ al-Arthūdhuks.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  21
  The Impact of Self-Efficacy Analysis-Based Psychological Theory and Literary Ethics on Chinese American Entrepreneurship Education.Hang Li, Junsheng Wang, Yunyu Zhang, Hongmei Li & Xialu Chen - 2020 - Frontiers in Psychology 11.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 35. Ta chung li tse hsüeh.Ta-chʻi Chʻen - 1978
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  19
  A Case Study of In-Service and Pre-service Elementary Teachers' Instruction for Moral Dilemma Discussion.Kim Hang-In - 2010 - Journal of Ethics: The Korean Association of Ethics 1 (76):1-32.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Chosŏn munch'ijuŭi ŭi t'ŭroik'a.O. Hang-nyŏng - 2013 - In Hyŏng-jo Han (ed.), 500-yŏn kongdongch'e rŭl umjigin Yugyo ŭi him. Kŭl Hangari.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  50
  Modulation of Neural Activity in the Temporoparietal Junction with Transcranial Direct Current Stimulation Changes the Role of Beliefs in Moral Judgment.Hang Ye, Shu Chen, Daqiang Huang, Haoli Zheng, Yongmin Jia & Jun Luo - 2015 - Frontiers in Human Neuroscience 9.
 39.  8
  The steady state visual evoked potential (SSVEP) tracks “sticky” thinking, but not more general mind-wandering.Hang Yang, Ken A. Paller & Marieke van Vugt - 2022 - Frontiers in Human Neuroscience 16.
  For a large proportion of our daily lives, spontaneously occurring thoughts tend to disengage our minds from goal-directed thinking. Previous studies showed that EEG features such as the P3 and alpha oscillations can predict mind-wandering to some extent, but only with accuracies of around 60%. A potential candidate for improving prediction accuracy is the Steady-State Visual Evoked Potential, which is used frequently in single-trial contexts such as brain-computer interfaces as a marker of the direction of attention. In this study, we (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 40.  10
  Influence of Film Role on the Positive Development of College Students’ Entrepreneurial Behavior Using Positive Psychology.Hang Zhang, Huizhen Long & Yinchang Chen - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  To help College Students improve their entrepreneurial psychology and enrich their innovative achievements, this paper investigates College Students’ entrepreneurial behavior based on the theory of positive psychology under the background of multiculturalism. Firstly, the background and development status of multiculturalism are expounded, and the main features of the multicultural era are pointed out; Secondly, the current situation is explained for College Students’ mental health and entrepreneurial behavior, and the specific connotation of College Students’ entrepreneurial psychology is summarized according to entrepreneurial (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 41.  61
  Professional Development of Teacher Trainers: The Role of Teaching Skills and Knowledge.Hang Su & Jialin Wang - 2022 - Frontiers in Psychology 13:943851.
  Since the 1990s, the essential function of teacher trainers in academic courses has gradually attained more attention from scholars. Also, the teacher trainers’ professional development has acquired worldwide attraction following the concept that teacher trainers are deeply liable for educator education quality. The present mini-review of literature indicates that while teacher trainers have several complicated functions, they obtain the least preparation or opportunities for professional development to perform such functions. Consequently, they require getting the related knowledge and skills after accepting (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  64
  Who Gets More of the Pie? Predictors of Perceived Gender Inequity at Work.Hang-Yue Ngo, Sharon Foley, Angela Wong & Raymond Loi - 2003 - Journal of Business Ethics 45 (3):227 - 241.
  Gender inequity is prevalent in the workplace. It violates the principle of equal treatment for all employees, and often leads to problems with retention, morale, and performance. Individuals, however, may have different perceptions of gender inequity. In this study, we examined the relationship between individual and organizational level variables and perceived gender inequity for a sample of church workers. Regression analysis was used to test several hypotheses informed by social psychological theories. The results showed that (1) individuals perceived gender inequity (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 43.  16
  Notes on the concept of creativity in chinese philosophy.Thaddeus Hang - 1986 - Journal of Chinese Philosophy 13 (3):283-290.
 44. L’Indochine française du XIXe-XXe siècle – politique et religions.Thu-Trang Vuong & Quan-Hoang Vuong - 2018 - OSF Preprints 2018 (1):1-20.
  La colonisation suivie du règne communiste a laissé sa marque sur l’ancienne Indochine française, constituée des trois pays Vietnam, Laos et Cambodge. Cet article vise à analyser la relation étroite entre des bouleversements politiques de la fin XIXe-début XXe siècle et l’évolution des institutions religieuses en Indochine, pour conclure sur l’interaction et l’influence réciproque entre politique et religieux.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 45. Śrī Tāmraparṇīya.Tāmraparṇi Ācārya - 1959 - In Jagannāthadāsa (ed.), Śrī Majjagannātha Dāsārya viracita Śrī Harikathāmr̥tasāra aidu ṭīkā. Lingasuguru: Śrī Varadēndra Haridāsa Sāhitya Maṇḍala.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Chungguk chʻŏrhak ŭi tʻŭkchil.Hang-Yong Song, Bi Wang & Zongsan Mou (eds.) - 1983 - Sŏul: Tonghwa Chʻulpʻan Kongsa.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  7
  동양인의 철학적 사고와 그 삶의 세계.Hang-Nyong Song - 1991 - Sŏul Tʻŭkpyŏlsi: Sŏnggyunʼgwan Taehakkyo Chʻulpʻanbu.
  001. 동양사상과 삶의 세계 002. 철학적 사고와 앎의 세계 003. 철학적 탐색과 사유의 세계 004. 한국인의 철학적 사고와 그 사유세계.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Tongyangin ŭi chʻŏrhakchŏk sago wa kŭ sam ŭi segye.Hang-Nyong Song - 1991 - Sŏul-si: Myŏngmundang.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. The New Challenges of Current Chemical Practices.Minh-Thu Dinh Audouin - 2013 - In Jean-Pierre Llored (ed.), The Philosophy of Chemistry: Practices, Methodologies, and Concepts. Cambridge Scholars Press.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  8
  Variable-free semantics.Michael Böttner & Wolf Thümmel (eds.) - 2000 - Osnabrück: Secolo.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000