Results for 'Tadeusz ��lipko'

967 found
Order:
 1.  3
  Tadeusz Ślipko. Zarys Etyki Ogólnej [Outline of General Ethics].Tadeusz Biesaga - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 8 (1):286-288.
  This is a new edition of the manual published in 1974 and 1984. Compared with those earlier editions it is revised, enlarged and more precise in its argumentation. In its beginnings the manual aimed at meeting the didactic needs to present students of the Faculty of Christian Philosophy at the ATK a complete handling of Christian ethics. The author, who wrote his manual in difficult times of communist ideology, decided to include in one work, besides a positive exposition of Christian (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  16
  Tadeusz Pawłowski, Metodologiczne Zagadnienia Humanistyki. [REVIEW]Tadeusz Pawłowski - 1975 - Dialectics and Humanism 2 (4):167-169.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  17
  Review: Tadeusz Kubinski, On a Method of Constructing Modal Logics. [REVIEW]Tadeusz Czeżowski - 1958 - Journal of Symbolic Logic 23 (3):348-349.
 4.  10
  Kubiński Tadeusz. O Pewnej Metodzie Tworzenia Logik Modalnych . Polish, with English and Russian Summaries. Studia Logica, Vol. 4 , Pp. 213–240. [REVIEW]Tadeusz Czeżowski - 1958 - Journal of Symbolic Logic 23 (3):348-349.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  2
  Stanowisko etyczne Tadeusza Kotarbińskiego (Tadeusz Kotarbiński, Studia z zakresu filozofii, etyk i nauk społecznych).Tadeusz Pszczołowski - 1971 - Etyka 9:227-231.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  21
  Tadeusz Kielanowski, Rozmyslania o Przemijaniu. [REVIEW]Tadeusz Kotarbiński - 1977 - Dialectics and Humanism 4 (3):169-170.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. The Independent Ethics of Tadeusz Kotarbiński.Tadeusz Czeżowski & James Leech - 1977 - Dialectics and Humanism 4 (1):47-52.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  7
  Tadeusz Czezowski-Our Knowledge, Though Uncertain, is Probable.I. Tadeusz Czezowski - 2001 - In Władysław Krajewski (ed.), Polish Philosophers of Science and Nature in the 20th Century. Rodopi. pp. 3--65.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  6
  Tadeusz Kotarbinski-Reism and Science.I. Tadeusz Kotarbinski - 2001 - In Władysław Krajewski (ed.), Polish Philosophers of Science and Nature in the 20th Century. Rodopi. pp. 3--47.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  2
  De cómo la biología asume la existencia de razas en el siglo XX.Paula Lipko & Federico Di Pasquo - 2008 - Scientiae Studia 6 (2):219-234.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  27
  Tadeusz Kotarbiński's Action Theory - Reinterpretive Studies.Piotr Tomasz Makowski - 2017 - New York, USA: Palgrave-Macmillan.
  The book introduces Tadeusz Kotarbiński’s philosophy of action into the mainstream of contemporary action-theoretical debates. Piotr Makowski shows that Kotarbiński–Alfred Tarski’s teacher and one of the most important philosophers of the renowned Lvov-Warsaw school—proposed a groundbreaking, original, and (in at least a few respects) still fresh perspective in action theorizing. The book examines and develops Kotarbiński’s ideas in the context of the most recent discussions in the philosophy of action. The main idea behind Kotarbiński’s action theory—and thus, behind this (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 12. Rozprawy Filozoficzne.Tadeusz Czezowski, Zofia Abramowicz, Wieslw Mincer & Leon Guma Nski - 1969
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  27
  Tadeusz Kotarbiński’s United Humanity Concept.Ulrich Schrade - 2007 - Dialogue and Universalism 17 (1/2):21-40.
  The eminent 20th-century Polish philosopher Tadeusz Kotarbiński is the author of a novatory philosophy of combating global suffering. Kotarbiński’s theory states that although humans are by nature rational, and additionally endowed with goodwill, human life nonetheless offers an endless stream of pain and suffering. Some of this suffering results from the essence of the human condition and can not be helped, mostly, however, it is the effect of the meanderings of the human mind and can be eliminated by education. (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Tadeusz MAZOWIECKI—Prime Minister of the Polish Republic. Aleksander GIEYSZTOR—Retd. Professor of History, Warsaw University; President. Polish Academy of Sciences. Janusz KUCZYNSK. I—Professor, Institute of Philosophy, Warsaw University; President, International Society for Universalism. [REVIEW]Ann Arbor - 1990 - Dialectics and Humanism 17:244.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Tadeusz Kowzan.Trop Aimable Eroxène - 2000 - Semiotica 130 (3/4):269-282.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  7
  W kręgu niemiecko-polskich powinowactw literackich. 30 lat pracy naukowej prof. zw. dr habil. Krzysztofa A. Kuczyńskiego. [REVIEW]Dubicki Tadeusz - 2002 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 3.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Tadeusz Szubka.Najnowsze Poglądy Michaela Dummetta & Na Język I. Prawdę - 2004 - Studia Semiotyczne 25:143.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Od narcyzmu do samourzeczywistnienia. Kultowa transformacja osobowości narcystycznej.Tadeusz Doktór - 1987 - Colloquia Communia 30 (1-2):167-180.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Pisma Z Etyki I Teorii Warto Sci.Tadeusz Czeżowski - 1989
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 20. Lekcja interpretacji: cztery zdania z Heraklita.Tadeusz Sławek - 2008 - Kronos - metafizyka, kultura, religia 2 (2):346-348.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  1
  Żaglowiec Czyli Przeciw Swojskości: Wybór Esejów.Tadeusz Sławek - 2006 - Wydawn. Uniwersytetu Śląskiego.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Czas jako forma społeczeństwa w twórczosci Karola Marksa.Wybrane problemy.Tadeusz Walentowicz - 1984 - Colloquia Communia 14 (3-4):105-112.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Kant a Tomasz Reid.Tadeusz Gościcki - 1930 - Kwartalnik Filozoficzny 8 (3):275-295.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  3
  Metaphysics and the Null Class.Tadeusz Gierymski & Michael P. Slattery - 1961 - Philosophical Studies (Dublin) 11:128-146.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Is the Square Back in Opposition?Tadeusz Gierymski & Michael P. Slattery - 1964 - Journal of Symbolic Logic 29 (2):111-112.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  7
  Perspektywa ontologiczna w naukach o zarządzaniu.Tadeusz Gospodarek - 2012 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 82 (2):181-190.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  12
  Tadeusz Biesaga, Elementy Etyki Lekarskiej [Issues in Medical Ethics] by Grzegorz Hołub.Grzegorz Hołub - 2007 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 12 (1):204-206.
  The article reviews the book Elementy etyki lekarskiej [Issues in Physician Ethics], by Tadeusz Biesaga.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  1
  Tadeusz Biesaga: Elementy Etyki Lekarskiej.Grzegorz Hołub - 2016 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 12 (1):204-206.
  The article reviews the book Elementy etyki lekarskiej [Issues in Physician Ethics], by Tadeusz Biesaga.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  3
  Tadeusz Biesaga: Elementy Etyki Lekarskiej. [REVIEW]Grzegorz Hołub - 2016 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 12 (1):204-206.
  The article reviews the book Elementy etyki lekarskiej [Issues in Physician Ethics], by Tadeusz Biesaga.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Tadeusz Szubka: Filozofia Analityczna. Koncepcje, Metody, Ograniczenia.Piotr Duchliński - 2010 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 15 (1):235-238.
  The article reviews the book Filozofia analityczna. Koncepcje, metody, organiczenia [Analytic Philosophy. Concepts, Methods, Limitations], by Tadeusz Szubka.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Tadeusz Szubka: Filozofia Analityczna. Koncepcje, Metody, Ograniczenia.Piotr Duchliński - 2010 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 15 (1):235-238.
  The article reviews the book Filozofia analityczna. Koncepcje, metody, organiczenia [Analytic Philosophy. Concepts, Methods, Limitations], by Tadeusz Szubka.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  10
  Tadeusz Szubka: Filozofia Analityczna. Koncepcje, Metody, Ograniczenia. [REVIEW]Piotr Duchliński - 2010 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 15 (1):235-238.
  The article reviews the book Filozofia analityczna. Koncepcje, metody, organiczenia [Analytic Philosophy. Concepts, Methods, Limitations], by Tadeusz Szubka.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  4
  Autodeterminazione Nella Visione Personalistica di Karol Wojtyła.Tadeusz Rostworowski - 2010 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 15 (1):227-232.
  L’autodeterminazione è una categoria fondamentale nella visione personalistica di K. Wojtyła. Essa è una relazione entro la volontà. Una relazione di cui si potrebbe dire: la volontà si rivela come proprietà della persona e la persona come realtà che, riguardo al suo dinamismo, è constituita propriamente dalla volontà. L’autodeterminazione non è un atto chiuso entro se stesso, preché essenziale è il momento della verità e nella verità.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  1
  Pan Tadeusz--Polishness and Universalism in Literature and the Cinema.A. Rodzinska-Chojnowska - 2000 - Dialogue and Universalism 10:11-40.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  5
  Kubinski Tadeusz. An essay in logic of questions. Atti del XII Congresso Internazionale di Filosofia , Volume quinto, Logica, gnoseologia, filosofia della scienza, filosofia del linguaggio, Sansoni Editore, Florence 1960, pp. 315–322. [REVIEW]David Harrah - 1963 - Journal of Symbolic Logic 28 (3):258-259.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  6
  Kubiński Tadeusz. An Outline of the Logical Theory of Questions. Akademie-Verlag, Berlin 1980, 143 Pp. [REVIEW]David Harrah - 1983 - Journal of Symbolic Logic 48 (3):874-875.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Personnel Film Monitoring in Poland Organization, Method, Results.Tadeusz Musialowicz - 1968 - In Peter Koestenbaum (ed.), Proceedings. [San Jose? Calif.. pp. 119.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  20
  O wilkach i filozofach. Wywiad z Markiem Rowlandsem.Tadeusz Ciecierski - 2012 - Avant: Trends in Interdisciplinary Studies 3 (1).
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Habermas i Foucault: spory wokół wiedzy jako władzy.Tadeusz Mandelski - 1986 - Colloquia Communia 27 (4-5):101-120.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. FILOZOFIA I PEDAGOGIKA – tradycja i współczesność związków inspirujących teorię i praktykę edukacyjną.Tadeusz Lewowicki - 2003 - Colloquia Communia 75 (2):17-24.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  25
  Tadeusz Czeżowski's logical writings.Leon Gumański - 1981 - Studia Logica 40 (2):203-207.
 42.  8
  Review: Tadeusz Kubinski, Vague Terms. [REVIEW]Czeslaw Lejewski - 1959 - Journal of Symbolic Logic 24 (3):270-271.
 43. Spór o katolicyzm (Holenderski sobór pasterski).Tadeusz Mrówczyński - 1969 - Człowiek I Światopogląd 1 (5):95-101.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Sekularyzacja : mit czy rzeczywistość?Tadeusz Mrówczyński - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (3):114-120.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Seks i teologia.Tadeusz Mrówczyński - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (11):103-110.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Marksizm XX wieku w projekcji Rogera Garaudy.Tadeusz Mrówczyński - 1969 - Człowiek I Światopogląd 1 (3):84-92.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Między Chrystusem a Maurasem (Ostatnie numery \'\'Itineraires\'\'.Tadeusz Mrówczyński - 1969 - Człowiek I Światopogląd 1 (1):121-129.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Filozoficzne doświadczenia Gilsona ( Etienne Gilson - Filozof i teologia\". Przekład J. Kotsa. Instytut Wydawniczy PAX 1968, s.121). [REVIEW]Tadeusz Mrówczyński - 1968 - Człowiek I Światopogląd 6 (6):132-137.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  4
  Próby wprowadzenia pojęcia pola do biologii teoretycznej.Tadeusz Rosiński - 1967 - Roczniki Filozoficzne 15 (3):89-99.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  16
  Some Notes on the Superintuitionistic Logic of Chequered Subsets of R∞.Tadeusz Litak - 2004 - Bulletin of the Section of Logic 33 (2):81-86.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 967