Results for 'Ta��k��n I��nan'

1000+ found
Order:
 1.  4
  Microstructure and friction behaviour in nanocrystalline diamond films.Kalpataru Panda, N. Kumar, S. R. Polaki, B. K. Panigrahi, S. Dash, A. K. Tyagi & I.-Nan Lin - 2015 - Philosophical Magazine 95 (8):886-905.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  11
  Belgesel Fotoğrafçılık Tekniğiyle Osmanlı Dönemi Kuş Saraylarının İncelenmesi.Taşkın İnan - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):583-583.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Iqbāl kā taṣavvūr-i k̲h̲ūdī: ʻAllāmah Iqbāl ke 137 vīn̲ yaum-i paidāʼish par munʻaqid kiʼe gaʼe simīnār men̲ paṛhe gaʼe maqālāt kā majmūʻah = Iqbal ka tasawwur-e-khudi.Taskīnah Fāz̤il (ed.) - 2014 - Srīnagar: Iqbāl Insṭīṭiyūṭ āf Kalcar ainḍ Filāsafī, Kashmīr Yūnīvarsiṭī.
  Study on the works of Sir Muhammad Iqbal, 1899-1938, Urdu and Persian poet with special reference to his philosophy of self and self-identity; contributed articles presented at a seminar.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Iqbāl kā taṣavvūr-i k̲h̲ūdī: ʻAllāmah Iqbāl ke 137 vīn̲ yaum-i paidāʼish par munʻaqid kiʼe gaʼe simīnār men̲ paṛhe gaʼe maqālāt kā majmūʻah = Iqbal ka tasawwur-e-khudi.Taskīnah Fāz̤il (ed.) - 2014 - Srīnagar: Iqbāl Insṭīṭiyūṭ āf Kalcar ainḍ Filāsafī, Kashmīr Yūnīvarsiṭī.
  Study on the works of Sir Muhammad Iqbal, 1899-1938, Urdu and Persian poet with special reference to his philosophy of self and self-identity; contributed articles presented at a seminar.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Mu'îdü'n- Ni'am: makam ve meslek ahlâkı (çeviri - metin).Tāj al-Dīn ʻAbd al-Wahhāb ibn ʻAlī Subkī - 2019 - İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Tasan i sam esŏ kkaedarŭn kŏttŭl: Tasan Chŏng Yag-yong ŭi kkaedarŭm ŭl ch'aja ttŏnan kin yŏhaeng.Pyŏk Ch'A. - 2021 - Kyŏnggi-do P'aju-si: Chongi wa Namu.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Noksaek ŭn chŏksaek ŭi mirae ta: saengt'aejŏk chihye rŭl wihan ch'ŏrhak sanch'aek.Sŭng-ch'ŏl Sin - 2013 - Sŏul-si: Allep.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. al-Sulūk al-siyāsī wa-qiyam al-mujtamaʻ: taʼthīr al-qiyam wa-al-thaqāfāt wa-al-intimāʼāt al-mutaʻaddidah ʻalá al-sulūk al-siyāsī fī al-mujtamaʻāt al-nāmiyah wa-al-mutaqaddimah: dirāsah muqāranah: ruʼyah fī al-sulūk al-siyāsī wa-al-intimāʼ al-ijtimāʻī fī al-ʻIrāq.Muḥammad ʻAdnān Maḥmūd - 2021 - Baghdād, al-ʻIrāq: Dār Suṭūr lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  5
  Ümeyye B. ebü’s-salt’in hayati ve tari̇hsel tema açisindan şi̇i̇rleri̇ni̇n tahli̇li̇.Mücahit Yüksel - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  Câhiliye dönemi şiiri, İslâm tarihinin olaylarına ışık tutacak unsurlardan birisi olarak görülmektedir. Kuşkusuz ki kimi şairler, gerek tanıklık ettikleri tarihî olayları gerek beslendikleri bazı kültürel unsurlar vasıtasıyla ulaştıkları bilgileri şiirlerine yansıtmaları sebebiyle bu alanda dikkat çekmiştir. Câhiliye ve İslâm dönemlerinde yaşamış önemli bir şair olan Ümeyye b. Ebü’s-Salt’ın şiirleri de bu açıdan incelemeye değer görülmektedir. Câhiliye döneminde hanif olarak yaşamasına rağmen İslâm davetine karşı olumsuz bir tavır sergileyen Ümeyye’nin şiirlerinde, başta itikad olmak üzere mehdiye, mersiye ve tarih gibi alanlarda birçok (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  33
  Shaw-Kwei Moh. Lo-chch'i hsi-t'ung ti ting-isei wun-ti . Nan-king Ta-hsüeh hsüeh-pao tse-jan k'o-hsüeh pan vol. 1 no. 3, pp. 801–809. [REVIEW]Hao Wang - 1960 - Journal of Symbolic Logic 25 (2):182-182.
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  3
  Ki̇mi̇ nöroloji̇k veri̇ler işiğinda beyi̇n-bi̇li̇nç i̇li̇şki̇si̇ II.Beyza Nur Çavuş - 2020 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 33:56-61.
  Yüzyıllardır tartışılagelen zihin-beden sorunu, günümüzde bilinç ve beyin arasındaki etkileşim problemi olarak ele alınmaktadır. Ortaya konan nörolojik verilerden hareketle, tamamen maddi bir organ olan beyin ile fiziksel özellikler taşımayan bilinç arasında, nasıl bir ilişki olduğunu açıklamak için felsefi kuramlar ileri sürülmektedir. Bu kuramlardan bazıları, bilinç ile beynin birbirinden tamamen bağımsız olduğunu iddia eden düalist kuramlardır. Bazıları ise, bu bağımsızlığı reddederek ikisinden birini diğerine indirgeme yolu ile çözüme ulaşmaya çalışan monist kuramlardır. Bu çalışmada, beyin-bilinç ilişkisini açıklamaya çalışan çağdaş felsefi kuramlar ele (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Yu In-sŏk ŭi minjujuŭi pip'an e nat'anan tongsŏ chŏppyŏn.Yi Wŏn-sŏk - 2019 - In Chung-gi Kang (ed.), Sŏyang chŏngch'i sasang kwa Yugyo chip'yŏng ŭi hwakchang. Tong kwa Sŏ.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  5
  Meşş'îlik’ten Devralınan Miras: Ekberî Gelenekte Umûr-ı Külliye Kavramının Mahiyeti ve Kapsamı.Yasin Apaydin - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):1043-1072.
  İbn Arabî’nin Fusûsü’l-hikem’in Âdem Fassı’nda yer verdiği umûr-ı külliye kavramı, Fusûs şârihleri tarafından muhtelif şekillerde alımlanmıştır. Kimi sufîler bu kavramı küllilere kimisi de zihnî varlık tartışmalarına hasretmek suretiyle ele alma taraftarı olmuştur. Yakın dönemde yapılan araştırmalar bunun izinden giderek söz konusu kavramla külliler tartışması arasında irtibat kurmaya çalışmaktadır. Biz bu çalışmamızda, Meşşâî felsefe geleneğinde metafiziğin ilm-i küllî kısmının temel meselelerine karşılık gelen umûr-ı âmme kavramı ile Fusûs’da yer alan umûr-ı külliye arasında bir irtibatın imkânını sorgulayacağız. Bunu yaparken özellikle ilk şârih (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  1
  Ayet ve Hadislerin Siyasi Kavramların Açıklanmasındaki Önemi: Siyasetn'melerden Yansımalar.Nurullah Yazar - 2019 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 23 (2):891-909.
  Siyasetnâme türü eserler, genel itibariyle, hükümdarlara siyaset sanatının inceliklerine dair tavsiyeler vermek amacıyla kaleme alınmışlardır. Siyasetnâmelerin bir diğer amacı deneyime dayalı devlet idaresi ile yöneticilerin görevlerinin tanımlanması ve sınırlarının belirlenmesi olduğundan yazıldıkları dönemin pratik ahlakını yansıtırlar. Bu yönüyle de bir anlamda idareciler için kaleme alınmış el kitaplarına benzerler. Devrin siyaset anlayışının gözlemlenebileceği siyasetnâme türü eserlere dair bir diğer husus, iktidarın siyasî meşruiyetini veya geçersizliğini, aynı şekilde taht müddeilerin haklılığını veya asiliğini ispat etmek için kutsal metinlerden dayanak aranmasıdır. Bu amaca yönelik (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  2
  Osmanlı İdaresinde Arnavutluk’ta Görülen Kripto (Gizli) Hıristiyanlar Üzerine Genel Bir Değerlendirme.İlir Rruga - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):1237-1268.
  Balkan yarımadası Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetine girdikten sonra orada yaşayan farklı milletler ile Osmanlılar arasında karşılıklı bir şekilde sosyo-kültürel, ekonomik, dinî vb. alanlarda bir etkileşim ve gelişim meydana gelmiştir. Bu etkileşim ve gelişimin nasıl olduğuna dair objektif ve sübjektif bazı çalışmalar yapılmıştır. Bu hususla ilgili son araştırmalarda ortaya çıkan ortak kanaat, Osmanlıların fethettikleri yeni bölgelerdeki Gayri Müslimlere İslâm dinini telkin etmekle birlikte onların din, gelenek ve örflerini zorla değiştirme politikaları izlemedikleri gerçeğidir. Nitekim Osmanlılar Balkanlarda 5 asır hâkimiyet sürmekle birlikte 20. yüzyıla (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Az akhlāq-i dīnī tā dīn-i akhlāqī: bāzʹshināsī va arzyābī-i rābiṭah-i dīn va akhlāq az manẓar-i Ṭāhā ʻAbd al-Raḥmān.Abū al-Faz̤l Sipāhī - 2019 - Tihrān: Nashr-i Nigāh-i Muʻāṣir (vābastah bih Muʼassasah-i Pizhūhishī-i Nigāh-i Muʻāṣir).
  Philosophy of Ṭāhā ʻAbd al-Raḥmān in recognizing and evaluating the relationship between religion and ethics.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Tārīkh-i andīshah-ʼi siyāsī dar Īrān: mulāḥaẓātī dar mabānī-i naẓarī.Javād Ṭabāṭabāʼī - 2015 - [Tihrān]: Intishārāt-i Mīnū-yi Khirad.
  Political science - Iran - History ; Political science - Philosophy.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  30
  İslam İnancını Erdem Epistemolojisi Üzerinden Anlamak.Musa Yanık - 2022 - İnsan, Din Ve Erdemlilik.
  Epistemolojik olarak bilgiye başvuran ve bilme faaliyetinde bulunan insanın, Kur’an’da önemli bir yeri vardır. Buradaki bilme faaliyetini, salt teolojik bir buyruk olarak, yani Allah’ı bilmek olarak değil, doğru bilgi ile yanlış bilgi arasında hem teorik hem de ahlaki bir farklılık olarak anlamak ve Kur’an'da insana epistemik özellikler atfedildiğini ve böylece insanın epistemik başarılarından dolayı övüldüğünü söyleyebilmek mümkündür. Bu açıdan bakıldığında herhangi bir önermeye yönelik olarak rasyonel bir tutum benimseyen, yani bilen özne ile bu faaliyette isteyerek ve istemeyerek giren kişinin durumu (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. The Origin, Variation, Immunity and Breeding of Cultivated Plants.N. I. Vavilov & K. Starr Chester - 1952 - British Journal for the Philosophy of Science 3 (11):279-281.
 20. Ot moderna k avangardu: muzykalʹnye ėpokhi i stili: ėstetika, poėtika, ispolnitelʹskai︠a︡ interpretat︠s︡ii︠a︡: sbornik stateĭ.S. Grokhotov (ed.) - 2021 - Moskva: Nauchno-izdatelʹskiĭ t︠s︡entr "Moskovskai︠a︡ konservatorii︠a︡".
  Russkiĭ kosmizm v poiskakh absoli︠u︡ta : paralleli i peresechenii︠a︡ v muzykalʹnom, poėticheskom i izobrazitelʹnom tborchestve 1910-1920-kh godov -- Liki Moderna -- Putʹ k modernu : Georgiĭ Lʹvovich Katuar -- Stilʹ modern v tvorchestve Frederika Diliusa : kont︠s︡ert dli︠a︡ fortepiano s orkestrom do minor -- Stilʹ modern i tvorchestvo Bely Bartoka (na primere opery "Zamok gert︠s︡oga Sini︠a︡i︠a︡ Boroda") -- Frit︠s︡ Kreĭsler i stilʹ modern -- Klod Debi︠u︡ssi i Moris Ravelʹ : muzyka dli︠a︡ arfy -- Klod Debi︠u︡ssi : dvenadt︠s︡atʹ ėti︠u︡dov dli︠a︡ fortepiano (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Taʻāruz̤-i daʻāvī-i adyān.Sulaymānī Ardistānī & ʻAbd al-Raḥīm - 2015 - Qum: Intishārāt-i Dānishgāh-i Mufīd.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. K. N. Ljubutin: Problema subjekta i objekta w nemezkoi klassitscheskoi i marxistsko-leninskoi filossofii. [REVIEW]M. Schmidt - 1975 - Deutsche Zeitschrift für Philosophie 23 (2):341.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  4
  Türk Kültüründe Çevre Algısı ve İslam’ın Türk Toplumunun Çevre Anlayışına Etkileri.Hasan Kalyoncu & Kemaleddin Taş - 2022 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 39:43-51.
  Türk kültür ve inanç tarihine bakıldığında, Türk milletinin doğa ile uyum içinde yaşadığını ve bu yaşam biçimini sürekli kılmayı amaçladığını gösteren pek çok bulgu mevcuttur. İslam öncesi Türk toplumlarında olduğu gibi, kitlesel olarak İslam dinini benimsemesinden sonra da bu yaklaşımın sürdürüldüğü görülmektedir. Bu çalışmada kadim Türk kültürünün ve İslam inancının, insanlara verdiği çevreye ilişkin değer yargıları ve davranış modelleri biyoetik kavramı çerçevesinde ele alınmıştır. Bu amaçla öncelikle eski Türk inançları, arkeolojik bulgular, metinler, destanlar incelenmiştir. İslam inancının Türklerin çevre algısına etkilerini (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Cinânü'l-cenân: İnanç, ibadet ve ahlâk esasları.Muhammed bin Hacı İvaz - 2020 - Fatih, İstanbul: Büyüyenay Yayınları.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Arbejde, køn og magt i Den græske Oldtid - eksempler fra Athen i den klassiske periode.Jens Krasilnikoff - 2018 - Slagmark - Tidsskrift for Idéhistorie 76:47-60.
  WORK, GENDER AND POWER IN ANCIENT GREECE - EXAMPLES FORM ATHENS IN THE CLASSICAL PERIODThis article asks how different forms of work were associated with varying forms of status, class and gender in Classical Athens. Moreover, the author seeks to clarify how the male citizen collective in particular controlled society by enforcement of general ideas about what types of work were suitable for citizens, metics and slaves alike. Also, the article challenges the ideal work discourse allocating farming, politics and warfare (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  19
  Osmanlıların K'be ve Mescid-i Haram Hizmetleri.İsmail Meti̇n - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 2):663-663.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  8
  İlkokul Öğrencilerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenine İlişkin Metaforları.Halil TAŞ - 2019 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 23 (1):29-51.
  Bu araştırmada, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin Din Kültür ve Ahlak Bilgisi dersine ve bu dersin öğretmenine ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla incelemek amaçlanmıştır. Bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden fenomenolojik (olgubilim) desen kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılan araştırmanın çalışma grubunu, ilkokul dördüncü sınıfta okuyan 234 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırmada veriler, “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi … gibidir/benzerdir; çünkü …”, “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi öğretmeni … gibidir/benzerdir; çünkü …” biçiminde sorulmuş (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 28. Sīnimā dar dawrān-i jadīd: nishānahʹshināsī-i fīlm az pust mudirn tā imrūz.Kūrush Jāhid - 2018 - [Tihrān]: Intishārāt-i Parandah.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Aflāṭūniyān-i mutaʼakhkhir az Idriyūs tā Vīktūr Kūzan =.Karīm Mujtahidī - 2016 - Tihrān: Pizhūhishgāh-i ʻUlūm-i Insānī va Muṭāllaʻāt-i Farhangī.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. The coding of surprise in auditory cortex of rats.I. Nelken & N. Ta’Aseh - forthcoming - Frontiers in Human Neuroscience. Conference Abstract: Mmn 09 Fifth Conference on Mismatch Negativity (Mmn) and its Clinical Applications.
 31.  20
  N. I. Stážkin. O logičéskih paradoksah i ih otnošénii k dialéktičéskim protivoréčiám . Voprosy filosofii, no. 1 , pp. 145–147. [REVIEW]George L. Kline - 1959 - Journal of Symbolic Logic 24 (3):234-234.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Manṭiq dar Īrān-i sadah-ʼi shishum: haft risālah az Ibn Ṣalāḥ Hamadānī, Majd al-Dīn Jīlī, Rashīd al-Dīn Vaṭvāṭ, Sharaf al-Dīn Masʻūdī, Ibn Ghaylān Balkhī, Fakhr al-Dīn Rāzī = Logic in 6th/12th century Iran: seven treatises by Ibn Ṣalāḥ Hamadānī, Majd al-Dīn Jīlī, Rashīd al-Dīn Waṭvāṭ, Sharaf al-Dīn Masʻūdī, Ibn Ghaylān Balkhī, Fakhr al-Dīn Rāzī / girdʹāvārī, muqaddamah, va taṣḥīḥ-i Ghulāmriz̤ā Dādkhvāh, Asad Allāh Fallāḥī ; pīshʹguftār, Nīkulās Rashar. [REVIEW]Gholamreza Dadkhah, Asad Allāh Fallāḥī & Nicholas Rescher (eds.) - 2018 - Tihrān: Muʼassasah-i Pizhūhishī-i Ḥikmat va Falsafah-i Īrān.
 33. Faust Protiv Mefistofelia? Dialogi I Razmyshleniia o Nravstvennykh Problemakh V Mire Nauki.K. N. Smirnov - 1982 - Politizdat.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Hiram-i hastī: taʼammulī Hīdigarī dar naẓargāh-i Ibn Sīnā va ṭalāyahʹdārān-i ʻirfān-i Khurāsān.Mujtabá Iʻtimādīʹniyā - 2019 - [Tihrān]: Nashr-i Ānʹsū.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Seyyid Muhammed Ali Rıza’nın Gencü’l-Esr'r’ındaki Cennet Tasviri.Duygu Kayalik Şahi̇n - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  Türk İslam Edebiyatında, dinî-tasavvufî muhtevalı çok sayıda telif veya tercüme nasihatname kaleme alınmıştır. İslam kültürü ve klasik Türk edebiyatı dairesinde manzum ya da mensur formda yazılan bu eserlerde İslam inanç ve ibadet esasları hakkında bilgiler verilmiş; insanların ahlaklı, imanlı, dinin emir ve yasaklarına riayet eden, Hz. Peygamber’in hadislerini önceleyen, yardımsever ve hoşgörülü bir birey olmaları öğütlenmiştir. Bu nasihatnamelerden biri, farklı nazım türleri ve şekillerinden oluşan manzumelerin vasıta beyitleriyle birbirine bağlandığı Gencü’l-Esrâr’dır. Sufi geleneğin bir halkası olan müellif Gaziantepli Seyyid Muhammed Ali (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  26
  Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Matematik Dersini Ögretebilme Konusunda Hazır Bulunuşluk Düzeylerin.Cemil İnan - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 8):537-537.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  2
  A resistometric study of solute–solute interaction in dilute aluminium–silver alloys.K. N. Murty & K. I. Vasu - 1972 - Philosophical Magazine 25 (1):241-246.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  7
  Beyzik Toplama Tahtasının İlköğretim Aritmetik Problemlerinde Kullanılmasının Öğrencilerin.Cemil İnan - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 11):295-295.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Ŭiam Yu In-sŏk ŭi simsŏl kwa ŭiri silch'ŏn.Yi Sŏn-gyŏng - 2022 - In Hyang-jun Yi (ed.), Hwasŏ Hakp'a Ŭi Simsŏl Nonjaeng. Tosŏ Ch'ulp'an Munsach'ol.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  1
  Background information on current aspects of biotechnology and trends in ethics The biotechnological revolution—progress or disaster?N. I. Xirotiris & K. Simitopoulou - 1997 - Global Bioethics 10 (1-4):55-64.
  There is an emergency to inform people about the biotechnological revolution and its multidirectional consequences in every day's life. Bioethical issues should be methodically analysed, since the definition of the term depends upon the educational background and the speciality of each scientist involved.An increasing international awareness is gradually expressed by the various bodies,, materialized through a series of declarations and legislative regulations or by establishing various assemblies responsible for bioethical issues. However the economic dimension interfering in the field causes a (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 41.  15
  Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen İranlıların Yazılı Anlatımlarının Hata Analizi Bağlamında Değerlen.Kayhan İnan - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 9):619-619.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Ham se Qurʼān-i pāk kihtā he.Z̤ahīr Aḥmad Ṣiddīqī - 2013 - Lāhaur: Al-Vaqār Pablīkeshanz.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  7
  Orta Öğretim Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Tutumlarını Ölçen Geçerli Ve Güvenirli Ölçek Geliştir.Cemil İnan - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 12):381-381.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. M'likî Mezhebinde Namazda Setr-i Avret (Tesettür/Örtünme) Şartı İle İlgili Yaklaşımlar.İbrahim Yilmaz - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  İslâm’da setr-i avret kadın ve erkek için farz olan hükümlerden biridir. Dinî/fıkhî bir terim olarak setr-i avret, vücudun şer’an/dinen örtülmesi gereken yerlerini örtmek, demektir. İslam hukukçuları, setr-i avretin namazın sıhhat/geçerlilik şartı olup olmaması hususunda ihtilaf etmişlerdir. Bu konuda biri cumhura, diğeri ise Mâlikîlere ait olmak üzere iki temel yaklaşım bulunmaktadır. Cumhura göre setr-i avret namazın sıhhat şartıdır. Dolayısıyla setr-i avret şartına riayet edilmeden kılınan namaz sahih değildir. Bu şekilde kılınan namazın vakit içinde veya vakit dışında mutlak olarak iadesi gerekir. Setr-i (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Chŏnyŏk ŭi ch'amsaram: Tasŏk Yu Yŏng-mo p'yŏngjŏn.Sang-guk Yi - 2021 - Sŏul-si: Medich'i.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Yulgok ŭi kongbu: ahop pŏn susŏk hapkyŏk ŭi pimil.Sŏk-ku Song - 2015 - Kyŏnggi-do P'aju-si: At'emp'o.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Chosŏnjo Sŏngnisŏ chusŏk ŭi yŏksajŏk chŏn'gae : 'Kŭnsarok'.Song Hŭi-jun - 2017 - In Sŏk-ki Chʻoe (ed.), Chujahak ŭi kojŏn, kŭ Chosŏnjŏk haesŏk kwa silch'ŏn. Chŏmp'ilchae.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Bhāratīẏa āru Iuropiẏa cintāta mr̥tyu.Homena Baragohāñi, Gītimālikā Neoga & Amala Dāsa (eds.) - 2014 - Guwāhāṭi: Shṭuḍenṭac Shṭa'rac.
  Contributed articles on the representation of death in different religion, with reference to Indic and European philosophy; includes articles on the representation of death in literature.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Manggak kwa kiŏk ŭi pyŏnjŭngpŏp: Sewŏrho 1-yŏn ŭi kot'ong kwa kiŏk, ch'ŏrhakchadŭl i mal hada.Kyo-bin Kim & Sŏng-U. Kim (eds.) - 2015 - Sŏul-si: Ip'arŭ.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  37
  Gazzalî ve Thomas Aquinas’ta Tanrı’nın Kudreti ve İmkansızlık.Özcan Akdağ - 2018 - ULUM Journal of Religious Inquiries 1 (1):23-34.
  Orta Çağ’da, İslam düşüncesi içerisinde yazılmış olan İbn Sînâ’nın eş-Şifâ: İlahiyat’ı, Gazzâlî’nin Makâsıdu’l-Felâsife’si ve İbn Rüşd’ün, Aristoteles’in eserlerine yazmış olduğu şerhler gibi pek çok felsefî ve teolojik eser Latinceye çevrilmiştir. Söz konusu çeviri eserler vasıtasıyla, İslam düşüncesinde carî olan, Tanrı’nın tikelleri kendi zatlarında bilip bilmediği, Tanrı’nın zatı gereği fiilde bulunup bulunmadığı, din ve felsefenin uzlaşıp uzlaşmayacağı gibi tartışmalı pek çok mesele Batı’ya intikal etmiştir. Bunlara ilaveten Tanrı’nın mutlak kudretinin alanının ne olduğu sorunu da Batı düşüncesinde bilinir hale gelmiştir. Bu çalışmada, (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000