6 found
Order:
See also
Stepan Ivanyk
University of Warsaw
 1.  14
  What is Polish Philosophy and What Can It Give to Ukrainian Philosophy?Stepan Ivanyk - 2015 - Sententiae 32 (1):128-142.
  The article examines discussion wich took place in 1911 between Polish philosophers Henryk Struve and Kazimierz Twardowski about the state of Polish philosophy and plans for its future development. The results of the discussion were extrapolated to the current situation of Ukrainian philosophy and its challenges. The conclusion is that the path of Polish philosophy of the last century can serve to modern Ukrainian philosophy as reliable guide to the future. Polish philosophy’s recipe of success transferred to modern Ukrainian philosophy (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2.  1
  Formal and Informal Methods in Philosophy.Marcin Będkowski, Anna Brożek, Alicja Chybińska, Stepan Ivanyk & Dominik Traczykowski (eds.) - 2020 - Brill | Rodopi.
  The title of this book refers to the tension between formal and informal elements in the ways analytical philosophy is practiced. The authors examine questions of the scopes and limits of both kinds of research methods.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Ivan Mirchuk and Slavic Philosophical Congress in Warsaw.Stepan Ivanyk - 2011 - Sententiae 25 (2):174-176.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Ukraińcy w Szkole Lwowsko-Warszawskiej.Stepan Ivanyk - 2012 - Diametros 32:232-235.
  Tematyka niniejszego referatu wpisuje się w badania nad jedną z najważniejszych formacji filozoficznych w XX wieku – Szkołą Lwowsko-Warszawską. W pracy dokonano analizy fenomenu Szkoły Twardowskiego z perspektywy dotychczas przez badaczy tego zagadnienia nie branej pod uwagę – a mianowicie uwzględniającej wielokulturowy charakter Lwowa, jako kolebki Szkoły. Uzasadnienie głównej hipotezy komunikatu, polegającej na stwierdzeniu przynależności szeregu czołowych przedstawicieli ukraińskiej myśli filozoficznej w przedwojennej Galicji do tradycji tzw. filozoficznej Szkoły Lwowskiej, wypełnia istotną lukę w badaniach nad Szkołą Lwowsko-Warszawską i rozszerza perspektywę (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  7
  Borys Dombrovski.Stepan Ivanyk & Ryszard Kleszcz - 2019 - Ruch Filozoficzny 75 (1):138.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  8
  Czy Kazimierz Twardowski wpłynął na historiografię ukraińskiej filozofii?Stepan Ivanyk - 2014 - Studia Z Historii Filozofii 4 (4):127-136.
  The paper is aimed to prove that the work of the Ukrainian philosopher Hilary Święcicki The origins of philosophy in Ruthenian literature of XI–XVI century (Lviv, 1901) was written under the influence of the founder of the Lvov-Warsaw School of philosophy Kazimierz Twardowski. Results of the analysis indicate that this influence was of the methodological nature and it manifested itself in the use by Święcicki aposteriori constructive method, developed by master of Twardowdki – Franz Brentano.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark