Results for 'Stanis��aw Ja��kowski'

1000+ found
Order:
 1. History and development of the discursive logic.Janusz Ciuciura - 1999 - Logica Trianguli 3:3-31.
  In 1948, Stanis aw Ja kowski defined a logical system D2 of a discursive 1 sentential calculus. The aim of this paper is to introduce the reader to the basic ideas of the discursive logic and to show, in a historical perspective, its development originating from the two germ papers [19] and [20]. We intend to present some problems connected with it and outline the solutions they have received up to the present day.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2. Hegel i Nietzsche wobec problemu polityczności.Stanis±Aw ¡Ojek & Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej - 2015 - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  Hegel i Nietzsche twierdzili, że żyją w czasach przełomu, który wymusi pojawienie się nowego etapu w dziejach ludzkości. Sytuację człowieka współczesnego określa „fakt” roztrzaskania dotychczasowych horyzontów oraz konieczność stworzenia, lub odkrycia, horyzontów nowych. Postulują oni zatem ustanowienie nowego celu ludzkości. Filozofia polityki winna stać się częścią tego ogólnokulturowego projektu. Tym samym rzucają wyzwanie współczesnej filozofii politycznej, która zrzeka się prawa do ustanawiania takiego celu. Obaj są też przekonani – znów wbrew twierdzeniom współczesnym – że cel ów może i powinien być (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  21
  Implications in Boolean algebras with a two-valued closure operator.Stanisŀaw Waligórski - 1968 - Studia Logica 23 (1):25 - 34.
 4.  20
  O implikacjach W algebrach boole'a Z dwuwartościowym operatorem domknięcia.Stanisŀaw Waligórski - 1968 - Studia Logica 23 (1):34-34.
 5.  30
  On Ja?kowski's discussive logics.Newton C. A. Costa & Francisco A. Doria - 1995 - Studia Logica 54 (1):33-60.
  We expose the main ideas, concepts and results about Jaśkowski's discussive logic, and apply that logic to the concept of pragmatic truth and to the Dalla Chiara-di Francia view of the foundations of physics.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  8
  Independence in Operator Algebras.StanisŁaw Goldstein, Andrzej Łuczak & Ivan F. Wilde - 1999 - Foundations of Physics 29 (1):79-89.
  Various notions of independence of observables have been proposed within the algebraic framework of quantum field theory. We discuss relationships between these and the recently introduced notion of logical independence in a general operator-algebraic context. We show that C*-independence implies an analogue of classical independence.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Jak Filozofowa'c? Studia Z Metodologii Filozofii Klasycznej.Stanis±aw Kamiânski & Tadeusz Szubka - 1989 - Tow. Nauk. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. MORALNOŚĆ JAKO ŹRÓDŁO BANALNEGO ZŁA. HANNAH ARENDT CZYTA KANTA.STANISŁAW ŁOJEK - 2013 - Hybris, Revista de Filosofí­A (22):053-076.
  MORALITY AS A SOURCE OF (BANAL) EVIL. HANNAH ARENDT READS KANT The experience of totalitarianism made Arendt notice how problematic the common understanding of morality is. If we identify it with the obedience to the rules governing human relationships it can happen that when those rules become questionable we are no longer able to distinguish right from wrong. But totalitarian leaders not only rejected the existing rules; they replaced them with the ones that prescribed evil things. Arendt thinks that the (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  41
  Nota w sprawie twierdzeń o dedukcji nie wprost ważnych w skończenie wielowartościowych rachunkach zdań Ŀukasiewicza.Stanisŀaw J. Surma - 1973 - Studia Logica 31 (1):139-141.
 10.  21
  O liczbach kardynalnych.Stanisŀaw Kaczorowski - 1963 - Studia Logica 14 (1):11 - 58.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  33
  Recenzje.Stanisŀaw Jaśkowski, Zygmunt Ziembiński & Witold Marciszewski - 1965 - Studia Logica 16 (1):117-122.
 12.  30
  O teorii stosunków zbudowanej na teorii przedmiotów.Stanisŀaw Kaczorowski - 1962 - Studia Logica 13 (1):7 - 38.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Filozofia Kultury: Próba Personalistycznego Ujęcia Problematyki.Stanis±aw Kowalczyk - 1996 - Wydawn. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego..
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  20
  The deduction theorems valid in certain fragments of the Lewis' system S2 and the system T of Feys-von Wright.Stanisŀaw J. Surma - 1973 - Studia Logica 31 (1):127-136.
 15.  24
  Próba klasyfikacji bŀędów wysŀowienia myśli.Stanisŀaw Kamiński - 1960 - Studia Logica 9 (1):241 - 244.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16. Liberté et responsabilité dans la pratique de la science. Stanis aw Ossowski sur la vie scientifique normale.J. Gockowski - 1988 - Etyka 24:155-181.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. La conception de la libération du travail chez Stanis aw Brzozowski.J. Tittenbrun - 1988 - Studia Filozoficzne 276:97-108.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  7
  Stany trzecie w ujęciu Władysława Tatarkiewicza.Artur Szutta - 2011 - Filo-Sofija 11 (13).
  Author: Szutta Artur Title: WŁADYSŁAW TATARKIEWICZ’S CONCEPT OF THE ‘THIRD STATES’ (Stany trzecie w ujęciu Władysława Tatarkiewicza) Source: Filo-Sofija year: 2011, vol:.13/14, number: 2011/2-3, pages: 617-627 Keywords: “THIRD STATES”, LEISURE, PHILOSOPHY, THEORY, INTELLECT, SENSE OF LIFE, WŁADYSŁAW TATARKIEWICZ, JOSEPH PIEPER Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:The article treats on the concept of “third states” (as opposed to the other two kinds of states: those of work and entertainment) introduced by Władysław (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 19.  2
  „Wolałbym nie istnieć, niż żyć w takim stanie”. O koncepcji krzywdy opartej na racjonalnej preferencji Joela Feinberga.Joanna Różyńska - 2014 - Etyka 49:59-82.
  Czy można skrzywdzić osobę powołując ją do istnienia we wrodzonej chorobie lub niepełnosprawności? To pytanie od lat jest przedmiotem sporów w literaturze etycznej i prawniczej. Standardowa koncepcja krzywdy kontrfaktycznej nie sprawdza się bowiem na gruncie wyborów prokreacyjnych, przede wszystkim ze względu na tzw. problem nie-istnienia oraz problem nie-tożsamości. Celem niniejszego artykułu jest krytyczne przeanalizowanie alternatywnej koncepcji krzywdy wypracowanej przez Joela Feinberga – krzywdy opartej na racjonalnej preferencji. Wykazane zostanie, że koncepcja ta jest oporna na problem nie-istnienia. Rodzi jednak wiele problemów (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. A Brief History of Natural Deduction.Francis Jeffry Pelletier - 1999 - History and Philosophy of Logic 20 (1):1-31.
  Natural deduction is the type of logic most familiar to current philosophers, and indeed is all that many modern philosophers know about logic. Yet natural deduction is a fairly recent innovation in logic, dating from Gentzen and Ja?kowski in 1934. This article traces the development of natural deduction from the view that these founders embraced to the widespread acceptance of the method in the 1960s. I focus especially on the different choices made by writers of elementary textbooks?the standard conduits of (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   33 citations  
 21.  14
  Stanisław Staszic: An Early Surveyor of the Geology of Central and Eastern Europe.Algimantas Grigelis, Zbigniew Wójcik, Wojciech Narębski, Leonora Živilė Gelumbauskaitė & Jan Kozák - 2011 - Annals of Science 68 (2):199-228.
  Summary In the late eighteenth and early nineteenth centuries the Polish geoscientist, philosopher, and statesman Stanis?aw Staszic (1755?1826) conducted an extensive geological survey of Poland and adjacent areas. In 1815, he completed a book (in Polish), On the geology of the Carpathians and other mountains and lowlands of Poland, complemented by a well-made geological map of Central and Eastern Europe. Early in the nineteenth century, Staszic refined the idea of ?geological mapping?, though initially he was interested in the exploration of (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  13
  Internal bolshevisation? Elite social science training in stalinist Poland.John Connelly - 1996 - Minerva 34 (4):323-346.
  From the viewpoint of its Stalinist-era creators, the IKKN/INS could at best be described as a mixed success. Despite heroic efforts, it failed to train the cadres that might have permeated Polish scholarship with Marxism-Leninism. If it was the major channel for transmitting Soviet experience to Polish academia, then Poland's universities would not learn to be Soviet—the Polish historian Jerzy Halbersztadt has made the point that the institute was the only direct conduit of Soviet experience into Polish academic life. It (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  6
  O nazywaniu przedmiotów – czyli jak Tadeusz Kotarbiński uczy rozumieć Ontologię Stanisława Leśniewskiego.Robert Trypuz - 2014 - Roczniki Filozoficzne 62 (1):37-51.
  ABOUT THE PUTTING NAMES TO OBJECTS, I.E. HOW TADEUSZ KOTARBIjSKI TEACHES UNDERSTAND STANISkAW LE3NIEWSKI’S ONTOLOGY S u m m a r y This article presents an attempt to fund Ontology of Stanis;aw Lemniewski on a simple theory with one primitive relation “being denoted by”. Developed theory shows that to the linguistic model of the Ontology can belong only such general names that in their extensions have at least two objects (references) denoted by individual names.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Prawo do niewiedzy a autonomia.Olga Dryla - 2012 - Diametros 32:19-36.
  Tematem artykułu jest pytanie, czy będąca podmiotem autonomicznym jednostka ma prawo do niewiedzy o własnym stanie zdrowia. Punkt odniesienia dla prowadzonych rozważań stanowi klasyczny artykuł J. Harrisa i K. Keywood pt. Ignorance, Information and Autonomy i zawarte w nim stanowisko, zgodnie z którym rzekome prawo do niewiedzy jest sprzeczne z autonomią. Autorka koncentruje się na krytycznej analizie przyjętej przez wspomnianych autorów koncepcji autonomii, która prowadzi ją do wniosku, że tak rozumiana autonomia (1) nie może zostać uznana za nadrzędną wartość etyki (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  2
  O rzeczywistej i nieuchronnej idolatryczności religii — odpowiedź polemistom.Ireneusz Ziemiński - 2021 - Roczniki Filozoficzne 69 (4):381-405.
  Krytyka tez zwartych w mojej książce Religia jako idolatria, przedstawiona w polemikach autorstwa Błażeja Gębury i Marcina Iwanickiego, jest zasadniczo nietrafna. Głównym powodem jest to, że Autorzy zarzutów nie przedstawili żadnego historycznego przykładu zjawiska religijnego niebędącego idolatrią. Odwołując się jedynie do przykładów logicznie możliwych, nie podali warunków, jakie musiałyby zostać spełnione, aby ów akt mógł zostać urzeczywistniony; tymczasem podstawowym z nich jest zmiana ontycznego i epistemicznego statusu człowieka jako istoty zdolnej bezpośrednio obcować z Bogiem. Również podane przez Polemistów bardziej szczegółowe (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Lehetséges: Kis Jánosnak tanítványaitól.János Kis, Kriszta Kovács & Gábor Attila Tóth (eds.) - 2013 - Pozsony: Kalligram.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. al-Tafkīr al-maqāṣidī: murājaʻāt li-tartīb al-ʻaql al-Muslim.Jāsir ʻAwdah - 2017 - al-Qāhirah: Dār al-Mashriq.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Vedāntaparibhāṣa of Dharmarāja Adhvarīndra: Sanskrit text, English translation and elucidation. Dharmarājādhvarindra - 2013 - Kolkata: University of Calcutta, Department of Philosophy under UGC SAP DRS (phase 1) in collaboration with Maha Bodhi Book Agency.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Naqd al-ʻaql bayna Muḥammad ʻĀbid al-Jābirī wa-Muḥammad Arkūn: dirāsah falsafīyah muqāranah.Āl Jaʻfar & Waththāb Khālid Ḥusayn - 2013 - Baghdād: Wizārat al-Thaqāfah.
  Philosophy, Arab Philosophy; 20th century.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Rawls on religion in public debate.Dariusz Dańkowski - 2013 - Kraków: Wydawnictwo WAM.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  5
  Jñānaśrīmitra's enquiry about vyāpti.Eli Franco - 2002 - Journal of Indian Philosophy 30 (2):191-211.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Igŏt ŭn chŏngch'i iyagi ka anida: Pak Chŏng-ja ŭi inmunhak k'allŏm.Chŏng-ja Pak - 2017 - Sŏul-si: Ek'ŭri.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Stany czynne podświadome i bezwiedne.Julian Ochorowicz - 2010 - Kronos - metafizyka, kultura, religia 3 (14).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  7
  La guerre des codes.Stany Cambot - 2015 - Multitudes 58 (1):137.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. The awfulness of pain.George Pitcher - 1970 - Journal of Philosophy 67 (July):481-491.
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   21 citations  
 36.  6
  O stanie średnim.David Hume - 2007 - Nowa Krytyka 20.
 37.  4
  Stany Zjednoczone wobec wyzwania terroryzmu według Benjamina R. Barbera.Alfred Skorupka - 2017 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 22 (2):240-255.
  Benjamin Barber on the United States and the challenge of terrorism.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Prawda, stany rzeczy i aspekty. Romana Ingardena ontologia prawdy i jej interpretacje.Konrad Werner - 2009 - Diametros 20:107-131.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Awful noises: evaluativism and the affective phenomenology of unpleasant auditory experience.Tom Roberts - 2020 - Philosophical Studies 178 (7):2133-2150.
  According to the evaluativist theory of bodily pain, the overall phenomenology of a painful experience is explained by attributing to it two types of representational content—an indicative content that represents bodily damage or disturbance, and an evaluative content that represents that condition as bad for the subject. This paper considers whether evaluativism can offer a suitable explanation of aversive auditory phenomenology—the experience of awful noises—and argues that it can only do so by conceding that auditory evaluative content would be guilty (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  26
  A Reply to Critics.Aw Eaton - 2008 - Symposia on Gender, Race, and Philosophy 4 (2).
 41.  7
  Rogues : ce qu'expérimenter veut dire.Stany Grelet & Aude Lalande - 2005 - Multitudes 4 (4):181-187.
  In French, the word « expérience » has two different meanings, which often merge into each other: whether one hears it as « to experience » or as « to experiment », one will take it towards lay knowledge and techniques of struggle, or towards scientific protocols and techniques of governance. This article rides on this ambiguity, putting the two sides of this notion to the service, and to the test, of an analysis of practices and policies dealing with the (...)
  No categories
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  3
  AW Price, Love and Friendship in Plato and Aristotle.Jacques Follon - 1990 - Revue Philosophique De Louvain 88 (79):421-422.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Price, AW-Mental Conflict.A. D. M. Walker - 1997 - Philosophical Books 38:40-41.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  19
  Intuition et déduction en mathématiques. Retour au débat sur la «crise Des fondements» Bruno Leclercq bruxelles, eme éditions, collection «logiques et systèmes», 2014, 270 P. [REVIEW]Stany Mazurkiewicz - 2015 - Dialogue 54 (2):371-373.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  9
  Bruno Leclercq, Fondements logiques et phénoménologiques de la rationalité mathématique chez Husserl. Contributions husserliennes au débat sur la „crise des fondements“, (Mathesis) Paris: Vrin 2015. 198 S., € 20,00. ISBN 978‐2‐7116‐2595‐6. [REVIEW]Stany Mazurkiewicz - 2016 - Berichte Zur Wissenschaftsgeschichte 39 (3):287-288.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. The Awful English Language.Hans-Johann Glock - 2018 - Philosophical Papers 47 (1):123-154.
  The ever-increasing dominance of English within analytic philosophy is an aspect of linguistic globalisation. To assess it, I first address fundamental issues in the philosophy of language. Steering a middle course between linguistic universalism and linguistic relativism, I deny that some languages might be philosophically superior to others, notably by capturing the essential categories of reality. On this background I next consider both the pros and cons of the Anglicisation of philosophy. I shall defend the value of English as a (...)
  No categories
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 47.  7
  As awful as it is to say, it has become trite to mark all events in our lives by ''before and after September 11, 2001.''The crumbling of the New York City's twin towers signified the end of innocence and the sense of this nation's childlike belief in its invulnerability. Political pundits, academics, and public intellectuals, re-gardless of political persuasion, embraced this nation's right to defend itself and many brought out their flags and proudly displayed them on their windows, SUVs. [REVIEW]Aída Hurtado - 2005 - In Marilyn Friedman (ed.), Women and Citizenship. Oup Usa. pp. 111.
 48. Awful patriotism: Richard Rorty and the politics of knowing.David Palumbo-Liu - 1999 - Diacritics 29 (1):37-56.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Foundational development without foundationalism.Aw Van Haaften & G. L. M. Snik - forthcoming - Philosophy of Education.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Czes aw Mi osz on Thomas Mann's The Magic Mountain.K. Ba Zewska - 2016 - Telos: Critical Theory of the Contemporary 2016 (174):93-106.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000