Results for 'Shuzhen Li'

1000+ found
Order:
 1.  3
  An shen li ming: xian dai Hua ren gong si ling yu de tan suo yu chong jian.Shuzhen Li - 2013 - Taibei Shi: Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si.
  在西化、現代化、全球化的衝擊下, 華人如何奮鬥掙扎,在公私領域裡安身立命? 從思想史的角度切入, 就家族倫理、宗教信仰、美學思想、政治理念、文化衝擊、自我認同等面向, 析論梁啟超、李叔同、林語堂、徐復觀等民國知識分子, 深入呈現20世紀的華人精神世界。 在舊社會、舊道德傾頹之際,現代華人不僅要創建公私領域內的制度性架構,更要摸索相應的信仰與價值觀。《安身立命》探討梁啟超、李叔同、林語堂等人,如何分別在儒家、佛教、道家、基督教的引領下做生命的實踐;也以 徐復觀在台灣的經驗為例,說明兩岸文化如何激盪交融,和以儒家民主及儒家美學建立「華人現代性」的可能性。最後,作者李淑珍思考人格主義在全球化時代的意義,肯定儒家不論在公領域或私領域,依然是華人安身立命的重 要精神資源。全書理性與感性兼具,值得細細品味。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Jing xi hua si fa zheng ming zhong luo ji yu jing yan ji ben wen ti yan jiu =.Shuzhen Li - 2012 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Li as Cultural Grammar: On the Relation between Li and Ren in Confucius' Analects.Chenyang Li - 2007 - Philosophy East and West 57 (3):311 - 329.
  A major controversy in the study of the "Analects" has been over the relation between two central concepts, ren (humanity, human excellence) and li (rites, rituals of propriety). Confucius seems to have said inconsistent things about this relation. Some passages appear to suggest that ren is more fundamental than li, while others seem to imply the contrary. It is therefore not surprising that there have been different interpretations and characterizations of this relation. Using the analogy of language grammar and mastery (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   24 citations  
 4. Fa li xue da gang.Da Li - 1984 - [Peking]: Xin hua shu dian fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Li Dazhao shi xue lun ji.Dazhao Li - 1984 - Shijiazhuang Shi: Hebei sheng xin hua shu dian fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Lun li dao de yi bai ti.Huirang Li - 1984 - Taiyuan: Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing. Edited by Zhi Lin & Ping Zheng.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Lun li xue zhi shi shou ce.Yaozong Li (ed.) - 1984 - Ha'erbin: Heilongjiang sheng xin hua shu dian fa xing.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Li Zehou zhe xue mei xue wen xuan.Zehou Li - 1985 - Changsha Shi: Hunan sheng xin hua shu dian fa xing.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Li Gou ji.Gou Li - 1981 - Beijing: Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  10
  Aḥmad al-Wallālī's commentary on al-Sanūsī's Compendium of logic: a study and edition of Lawāmiʻ al-naẓar fī taḥqīq maʻānī al-Mukhtaṣar = Lawāmiʻ al-naẓar fī taḥqīq maʻānī al-Mukhtaṣar.Aḥmad ibn Muḥammad Wallālī - 2022 - Boston: Brill. Edited by Ibrahim Safri.
  Lawami' al-Nazar fi Tahqiq Ma'ani al-Mukhtasar is Aḥmad b. Ya'qub al-Wallali's (d. 1128/1716) commentary on al-Sanusi's (d. 895/1490) compendium of logic, al-Mukhtasar. Al-Wallali was the first commentator on al-Sanusi's compendium after the author's autocommentary. In this publication, Ibrahim Safri offers a critical edition of this work, together with a study of the author's life and oeuvre. Safri also tries to show the indirect influence of Avicennism on logic in the Maghribi tradition in the seventeenth and eighteenth centuries. On the basis (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Yu li fen xi di si kao fang fa.Tianming Li - 1981 - Xianggang: Qing nian shu wu.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Ren yu ren: lun li yu gong de.Guoding Li (ed.) - 1985 - Taibei Shi: Zhong yang wen wu gong ying she.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Tong su lun li xue.Chunqiu Li - 1984 - [Changchun shi]: Jilin sheng xin hua shu dian fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Zhe xue yuan li ji bian.Keming Li, Xinsheng Li & Zhihua Li (eds.) - 1984 - [Canton]: Guangdong sheng xin hua shu dian fa xing.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Li shi wei wu zhu yi yuan li.Qian Xiao, Xiulin Li & Yongxiang Wang (eds.) - 1983 - Beijing: Xin hua shu dian jing xiao.
 16. Ke ji suan xing li lun dao yin.Xiang Li - 1986 - Guiyang Shi: Guizhou sheng xin hua shu dian fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Li shi wei wu zhu yi zhong dian nan dian wen ti jie da.Wenhua Xue & Wanzhong Li (eds.) - 1986 - [Changchun shi]: Jilin sheng xin hua shu dian fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Fa xue yuan li.Fang Li - 1981 - Shenyang: Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing. Edited by Zhe Zhang.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  21
  Hu Shi and Li Ji.Li Guangmo - 2004 - Chinese Studies in History 37 (4):70-87.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Li shi wei wu zhu yi yu dang dai Zhongguo te se she hui zhu yi = Lishi weiwu zhuyi yu dangdai Zhongguo tese shehui zhuyi.Genhong Dong, Jinhua Dong & Lan Li (eds.) - 2017 - Hangzhou Shi: Zhejiang da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Amīn al-Khūlī..: al-abʻād al-falsafīyah lil-tajdīd ; wa-naṣṣ "Kitāb al-khayr".Yumná Ṭarīf Khūlī - 2017 - Ramlat Būlāq, al-Qāhirah: al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. Edited by Amīn Khūlī.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Amīn al-Khūlī-- wa-al-abʻād al-falsafīyah lil-tajdīd.Yumná Ṭarīf Khūlī - 2000 - al-Qāhirah: Dār al-Maʻārif.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  1
  Fa xue yuan li =.Li Ma - 2012 - Lanzhou Shi: Lanzhou da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Mei de li cheng.Zehou Li - 1981 - Guilin Shi: Guangxi shi fan da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Fa li xue.Yansen Deng, Qingxiu Chen, Chia-Yin Chang, Li Chunfu & Wun-yu Chang (eds.) - 2017 - Taibei Shi: Yuan zhou chu ban gong si.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  49
  The Poetry of Li Shang-yin, Ninth-Century Baroque Chinese Poet.Li Chi, Li Shang-yin & James J. Y. Liu - 1972 - Journal of the American Oriental Society 92 (2):340.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  34
  The Poems of Li Ho.Li Chi, J. D. Frodsham & Li Ho - 1973 - Journal of the American Oriental Society 93 (1):79.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  2
  al-Unmūdhaj al-maʻrifī iṭāran li-ittiṣāl al-ʻulūm: baḥth fī waḥdat al-manhaj wa-tarābuṭ al-mawḍūʻāt.Muḥammad Ghālīm - 2021 - Tūnis: al-Dār al-Tūnisīyah lil-Kitāb.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Gulchine az gulistoni "kimiëi saʺodat"-i Muḣammad Ghazolī: (risolai tarbii︠a︡vī-akhloqī) = Gulchīnī az kīmiyā-yi saʻādat-i Muḥammad Ghazzālī. Ghazzālī - 2007 - Dushanbe: RafiGraf.
 30. Klassicheskoe sufiĭskoe sochinenie "Kimiĭa-ĭi saʻādat" ("Ėliksir schastʹi︠a︡) Abū Ḳhāmida Muḳhammada al-G̣azālī aṭ-Tūsī (1058-1111). Ghazzālī - 2001 - Sankt-Peterburg: "Peterburgskoe Vostokovedenie". Edited by A. A. Khismatullin.
 31. Ji dong ren xin de nian dai: shi ji zhi jiao wu li xue ge ming de li shi kao cha he zhe xue tan tao.Xingmin Li - 1984 - Beijing: Zhongguo ren min da xue chu ban she.
  本书主要内容包括:经典力学和经典物理学的神圣庙堂;不识庐山真面目,只缘身在些山中;把经典力学的基本概念从奥林帕斯山上拉下来;危机是革命的前夜;爱因斯坦开拓奇妙的新世界;历史是一面最好的镜子等.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Wei Shusheng jiao yu fang fa 100 li.Zhaode Li - 1985 - Shenyang: Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  21
  Bi̇r usûlcü olarak cüveynî’ni̇n hadi̇sçi̇li̇ği̇ ve hadi̇sçi̇li̇ği̇ne dâi̇r tartişmalar -“muʻâz hadi̇si̇” özeli̇nde-.Mehmet Macit Sevgi̇li̇ & Mehmet Macit Sevgili - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi:217-246.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  14
  On Li Ssu.Wang Shao-P'U. & Li Ch'ang-Ch'ing - 1975 - Chinese Studies in History 8 (1-2):225-241.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Makesi zhu yi ji ben yuan li.Youhua Li, Jiaju Huang & Keming Li (eds.) - 1985 - [Canton]: Guangdong sheng xin hua shu dian fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Zhe xue zheng xia [i.e. zhi] jing ji xue xuan ze ti 650 li.Dongsheng Li - 1986 - Shenyang: Liaoning min zu chu ban she. Edited by Songnian Wu.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Nicai zhe li mei wen ji.Friedrich Wilhelm Nietzsche, Yuqing Li & Qiyan You - 1997 - Hefei Shi: Anhui wen yi chu ban she. Edited by Yuqing Li & Qiyan You.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  70
  Ernest Joós, Zen Li, Carmen Cervera, J.G. Arapura, Herbert Hörz.Ernest Joós, Zen Li, Carmen Cervera, J. G. Arapura & Herbert Hörz - 1988 - Philosophie Et Culture: Actes du XVIIe Congrès Mondial de Philosophie 5:607-608.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Zhe xue: bian zheng wei wu zhu yi, li shi wei wu zhu yi.Shikun Li - 1982 - Beijing: Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing. Edited by Jianwen Zhao.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Yang qi li xiang di feng fan.Anyi Wang & You Li (eds.) - 1983 - Beijing: Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  5
  Qing dai li xue shi.Gexin Shi, Shuduo Gong, Fan Li & Zhaojun Zhang (eds.) - 2007 - Guangzhou Shi: Guangdong jiao yu chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  1
  Āraja Ā̄lī Mātubbara, śatabarshe phire dekhā.Āraja Ālī Mātubbara & Āiẏuba Hosena (eds.) - 2002 - Ḍhākā: Samaẏa Prakāśana.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Majmūʻ al-bayān li-ḥusn makārim al-akhlāq ʻalá marr al-zamān.Mubārak ibn Saʻīd ibn Badr ibn Muḥammad al-Shakīlī Ghāfirī - 2013 - ʻUmān: Wizārat al-Turāth wa-al-Thaqāfah. Edited by Hilāl ibn Maḥmūd ibn ʻĀmir Buraydī.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  19
  Li, Chenyang 李晨陽, and Hong X iao 肖紅, eds., Self-Replanting of Our Spiritual Roots: Chinese Philosophy and Overseas Chinese 靈根自植: 中國哲學與世界華人.Lizhu Li - 2020 - Dao: A Journal of Comparative Philosophy 19 (3):485-488.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Qaṭf al-thimār fī talkhīṣ al-Asfār: al-ḥikmah al-mutaʻāliyah fī al-Asfār al-arbaʻah al-ʻaqlīyah, taʼlīf Ṣadr al-Mutaʼallihīn Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Shīrāzī (979-1050 H).Muḥammad Ḥusayn al-Ḥusaynī Jalālī - 2009 - Chicago, IL: The Open School.
  al-mujallad 1. al-Sifr al-awwal min al-khalq ilá al-ḥaqq -- al-mujallad 2. al-Sifr al-thānī min al-khalq bi-al-ḥaqq fī al-ʻilm al-ṭabīʻī fī funūn sittah; al-Sifr al-thālith min al-ḥaqq ilá al-khalq bi-al-ḥaqq fī al-ʻilm al-ilāhī fī mawāqif ʻasharah; al-Sifr al-rābiʻ bi-al-ḥaqq fī al-khalq fī ʻilm al-nafs fī aḥad ʻashar bāban.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  5
  Risk Assessment of Biological Asset Mortgage Loans of China’s New Agricultural Business Entities.Shuzhen Zhu, Yutao Chen & Wenwen Wang - 2020 - Complexity 2020:1-12.
  The large-scale proliferation of China’s new type of agricultural entities has given rise to a higher demand for funds. Farmers have insufficient effective collateral, which makes it difficult for them to obtain sufficient loans. Chinese financial institutions have developed a biological asset mortgage loan business to cope with this situation. China has not considered biological mortgages but has been using real estate and asset mortgage models with strong realizability. This innovative financial business has achieved positive results since it was attempted, (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  49
  Singing of the Source: Nature and God in the Poetry of the Chinese Painter Wu Li.Stuart Sargent, Wu Li & Jonathan Chaves - 1995 - Journal of the American Oriental Society 115 (3):517.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 48. Bian zheng wei wu zhu yi yu li shi wei wu zhu yi.Delin Tao, Deyang Li & Xiajun Hao (eds.) - 1986 - [Wuhan shi]: Xin hua shu dian Hubei fa xing suo fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Zhe xue yuan li yi nan wen ti yan tao.Baojun Gao & Shikun Li (eds.) - 1987 - Beijing: Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Wen xue yuan li xin lun.Heng Su, Jingmin Li & Yuping Liu (eds.) - 1987 - Chʻentdu: Sichuan sheng she hui ke xue yuan chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000