Order:
 1.  4
  Dang dai Zhongguo mei xue.Shilin Zhao - 2008 - Beijing: Ren min jiao yu chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  3
  Dang dai Zhongguo mei xue yan jiu gai shu.Shilin Zhao - 1988 - Tianjin Shi: Xin hua shu dian Tianjin fa xing suo fa xing.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  3
  Li Zehou yan jiu.Shilin Zhao (ed.) - 2014 - Beijing Shi: Zhongguo cai fu chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  10
  Ren ai yu sheng ai: ru jia dao de zhe xue yu Jidu jiao dao de zhe xue zhi bi jiao yan jiu = Benevolence and agape: a comparative study of Confucian moral philosophy and Christian moral philosophy.Shilin Zhao & Jingbo Chu (eds.) - 2018 - Beijing: Ren min chu ban she.
  Detailed summary in vernacular field only.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  4
  Xin ling xue wen: Lu Wang xin xue yu sheng ming jue ze.Shilin Zhao - 1993 - Xindian Shi: Jing xiao chu Xue xin wen hua shi ye you xian gong si.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  6
  Xunzi.Shilin Zhao - 1999 - Taibei Shi: Dong da tu shu gong si.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  8
  Xin xue yu mei xue.Shilin Zhao - 1992 - Beijing: Xin hua shu dian jing xiao.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark