Results for 'Shengxiong Yang'

1000+ found
Order:
 1.  5
  Yang Jian quan ji.Jian Yang - 2015 - Hangzhou Shi: Zhejiang da xue chu ban she. Edited by Ping Dong.
  本书包括《五诰解》和《慈湖诗传(卷一至卷十)》两部分,其中《五诰解》选取《周书》中的《康诰》《酒诰》《梓材》《召诰》《洛诰》五篇进行的解释。《慈湖诗传(卷一至卷十)》则是对《诗》三百篇的解释.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  6
  Yin yang wen hua nei han ji qi Ying yi yan jiu.Yang Liu - 2010 - Changsha: Hunan da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Shang Yang, Xun Kuang, Han Fei lun shu qian zhu.Yang Shang, Xunzi & Fei Han (eds.) - 1974
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  12
  Yang Chu's Garden of Pleasure.Zhu Yang & Alfred Forke - 2018 - Franklin Classics.
  This work has been selected by scholars as being culturally important and is part of the knowledge base of civilization as we know it. This work is in the public domain in the United States of America, and possibly other nations. Within the United States, you may freely copy and distribute this work, as no entity (individual or corporate) has a copyright on the body of the work. Scholars believe, and we concur, that this work is important enough to be (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Tsên yang hsüeh chê hsüeh.Yüeh Yang - 1958
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Yang Xianzhen yan jiu zi liao.Shan Guan & Xianzhen Yang (eds.) - 1987 - Changsha Shi: Hunan sheng xin hua shu dian jing xiao.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. The philosophy of Wang Yang-ming.Yang-Ming Wang & Frederick Goodrich Henke - 1964 - New York,: Paragon Book Reprint. Edited by Frederick Goodrich Henke.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 8.  29
  Yang Xian-hua Philosophical Concern on the Theory of Labor-Value [J].Wang Yu-min Yang Xian Hua - 2002 - Modern Philosophy 4:006.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Ren zen yang cai mei.Anlun Yang - 1981 - Changsha Shi: Hunan sheng xin hua shu dian fa xing. Edited by Zhizheng Huang.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  32
  Possible Inspiration Offered by the Yin-Yang Theory of The Book of Changes (Yi jing) Regarding the Course of Human Culture in the Twenty-First Century.Yang Qingzhong - 2008 - Contemporary Chinese Thought 39 (3):23-38.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Xing fa li nian xin tan suo: Yang Chunxi wen ji.Chunxi Yang - 2003 - Beijing Shi: Ren min fa yuan chu ban she.
  本书内容涉及刑法属性论,刑事责任基本范畴研究,死刑论,我国对犯罪的惩办与宽大相结合的政策,中国的青少年犯罪和治理对策等方面。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  33
  Hu Shi and Yang Xingfo.Yang Tianshi - 2007 - Chinese Studies in History 40 (3):56-90.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. The Philosophical Letters of Wang Yang-ming.Yang-Ming Wang & Julia Chia-I. Ch'in - 1972 - Canberra,: Australian National University, Research School of Social Sciences. Edited by Julia Ching.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  5
  Yang Xiong, philosophy of the Fa yan: a Confucian hermit in the Han imperial court.Xiong Yang - 2011 - Highlands, N.C.: Mountain Mind Press. Edited by Jeffrey S. Bullock.
  "Yang Xiong is the most useless of all. He was truly a rotten Confucian."Zhu Xi (11301200 A.D.)With this comment from Song Dynasty Neo-Confucian Zhu Xi, the work of Han Dynasty philosopher Yang Xiong (53 B.C.18 A.D.) was effectively relegated to the dustbin of Chinese intellectual history. While influential in the Later Han as the clearest expression of the Old Text Confucian school, Yang's Fa yan has received little attention from Western scholars and appears here in a rare (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Ren sheng, li xiang, xin yang: si xiang pin de xiu yang jin ji.Zongyou Yang (ed.) - 1984 - Huhehaote: Nei Menggu xin hua shu dian fa xing.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  6
  Seeking possibility of philosophical counseling beyond reason-centered thinking- Focused on Wang Yang-ming and of Bergson -.Yang Sunjin - 2017 - 동서철학연구(Dong Seo Cheol Hak Yeon Gu; Studies in Philosophy East-West) 85:267-290.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  6
  The transition from spatial to temporal thinking -focusing on the philosophy of Wang, Yang-Ming and of Bergson-.Yang Sunjin - 2017 - THE JOURNAL OF ASIAN PHILOSOPHY IN KOREA 48:95-123.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Shang Yang di fa lü si xiang.Hegao Yang - 1987 - Beijing: Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Yang Rongguo jiao shou xue shu lun wen xuan.Rongguo Yang - 2002 - Guangzhou Shi: Guangdong xin hua fa xing ji tuan jing xiao. Edited by Danyi Yang.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Yang Rongguo wen ji.Rongguo Yang - 2004 - Guangzhou Shi: Zhongshan da xue chu ban she. Edited by Jinquan Li & Danyi Yang.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Yang Xianzhen yu Makesi zhu yi zhe xue Zhongguo hua yan jiu =.Honglin Yang - 2018 - Beijing Shi: Ren min chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  4
  Yang Xianzhen zhe xue si xiang tong lun =.Honglin Yang - 2008 - Beijing: Ren min chu ban she.
  本书内容包括:杨献珍哲学思想生成与发展的历史回溯,杨献珍的唯物论思想,杨献珍的认识论思想,杨献珍的辨证法思想等.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  5
  Yang Yiqing yu he xie jiao yu.Yiqing Yang - 2011 - Beijing: Beijing shi fan da xue chu ban she.
 24.  6
  Yang Zhenning, Fan Zeng tan mei.Chen Ning Yang - 2008 - Singapore: Ba fang wen hua chuang zuo shi. Edited by Zeng Fan.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Instructions for Practical Living and Other Neo-Confucian WritingsThe Philosophy of Wang Yang-ming.David S. Nivison, Wang Yang-Ming, Wing-Tsit Chan & Frederick Goodrich Henke - 1964 - Journal of the American Oriental Society 84 (4):436.
 26.  45
  Yang, Rur-bin 楊儒賓, Zhuangzi as Confucian 儒門內的莊子: Taipei 臺北: Lianjing 聯經, 2016, 504 pages.Jie Yang - 2018 - Dao: A Journal of Comparative Philosophy 17 (3):449-452.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  43
  Yang, Zebo 楊澤波, Contribution and Termination: Research of Mou Zongsan’s Confucian Thought 貢獻與終結: 牟宗三儒學思想研究, 5 vols.Shaohan Yang - 2016 - Dao: A Journal of Comparative Philosophy 15 (2):315-320.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. The Philosophy of Wang Yang-Ming.Wang Yang-Ming & Frederick Goodrich Henke - 1917 - International Journal of Ethics 27 (2):241-244.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 29.  4
  Jian chi he hong yang che di wei wu zhu yi jing shen: Yang Xianzhen dan chen 100 zhou nian ji nian wen ji.Xianzhen Yang (ed.) - 1997 - Beijing: Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  7
  Zou xiang xin yang jian de he xie: dui yuan lun zhe xue zhi xin yang he xie lun bi jiao yan jiu.Leqiang Yang - 2009 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Agenda yang masih tersisa dari kebebasan beragama.Al Andang L. Binawan - 2018 - In F. Wawan Setyadi & A. Sudiarja (eds.), Meluhurkan kemanusiaan: kumpulan esai untuk A. Sudiarja. Penerbit Buku Kompas.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Yin-Yang and the Nature of Correlative Thinking.A. C. Graham - 1988 - Philosophy East and West 38 (2):203-207.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   22 citations  
 33. Chŏntʻong kwa hyŏnsil: Susong Yang Tae-yŏn Sŏnsaeng pʻalchil kinyŏm nonchʻong.Tae-yæon Yang & Susong Yang Tae-Yæon Sæonsaeng P.°Alchil Kinyæom Nonch°Ong Kanhaeng Wiwæonhoe (eds.) - 1990 - [Seoul]: Parhaengchʻŏ Amunyŏn.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  6
  Kan bu jian de gong ju: xiang sheng wu xue jia yi yang si kao.Beichang Yang - 2008 - Tainan Shi: Cheng gong da xue yi xue ke ji yu she hui yan jiu zhong xin.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  4
  Kongzi zhi dao yu Zhongguo xin yang.Zhaoming Yang - 2018 - Beijing: Dang dai Zhongguo chu ban she. Edited by Lilin Song.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Nan Song li xue yi dai zong shi: Yang Shi si xiang yan jiu.Weisheng Yang - 2018 - Shanghai: Shanghai gu ji chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Wen hua zhong de zhe xue yu zhe xue zhong de wen hua: Yang Shengping xue shu lun wen ji.Shengping Yang - 2020 - Beijing Shi: Ren min chu ban she.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Yin yang de si kao yu ying yong: chuan tong si xiang yu xian dai huo dong de si bian fen xi.Jianshu Min - 2011 - Xianggang: Zhong wen da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  5
  Yin yang: la dynamique du monde.Cyrille J.-D. Javary - 2018 - Paris: Albin Michel. Edited by Danielle Elisseeff.
  "Yin-Yang" est le nom donné en chinois au fonctionnement de tout le vivant. Cette unité changeante, ce mouvement incessant, cette danse de tout l'univers se dit en un seul mot. Or, en français comme dans toutes les langues occidentales, "Yin" et "Yang" sont deux mots. Voilà où commence le quiproquo. Avec le talent narratif et pédagogique qui a fait le succès de ses nombreux livres, Cyrille Javary nous introduit dans l'esprit chinois à travers cette clé essentielle : "Yin" (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Le catéchisme philosophique.Xiong Yang - 1960 - [Bruxelles,: Éditions de l'Occident.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  1
  The Philosophy of Capital.Haifeng Yang - 2023 - Springer Nature Singapore.
  This book attempts to reveal Karl Marx’s philosophical critique of the social being in capitalist societies from the text of Capital. Marxists’ different understandings of Capital in different historical periods reveal the rich meaning of Capital, which plays an important role in promoting Marxian philosophy. These different modes of interpretation also mean that the understanding of Capital is endless, because re-reading of Capital will always open up a new realm for the interpretation of Marxian philosophy. Since the financial crisis in (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  85
  Yang Chu's discovery of the body.John Emerson - 1996 - Philosophy East and West 46 (4):533-566.
  Yang Chu is a shadowy figure in classical China brought under philosophical scrutiny. By providing a physical definition of human nature, Yang Chu freed the Chinese elite from the public roles and relationships that defined them, making possible new nonpublic, nonritual forms of individual self-awareness and self-cultivation. The Yangists valorized private and family life at the expense of public, court life.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 43. Yang wang xing kong =.Pengshan Bao - 2020 - Xining Shi: Qinghai ren min chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Nan yang gong xue te ban xue sheng ri ji zuo wen xuan bian.Shoutong Bei - 2019 - Beijing: Shang wu yin shu guan. Edited by Wei Shen.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Why Yang-Mills theories?Alexandre Guay - 2006
  The elucidation of the gauge principle ``is the most pressing problem in current philosophy of physics" Redhead. This paper argues two points that contribute to this elucidation in the context of Yang-Mills theories. 1) Yang-Mills theories, including quantum electrodynamics, form a class. They should be interpreted together. To focus on electrodynamics is a mistake. 2) The essential role of gauge and BRST surplus is to provide a local theory that can be quantized and would be equivalent to the (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  8
  Knowledge and Learning in Natural Language.Charles D. Yang - 2002 - Oxford University Press UK.
  This book presents a new theory of how children acquire language and discusses its implications for a wide range of topics. It explores the roles of innateness and experience in language acquisition, provides further evidence for the theory of Universal Grammar, and shows how linguistic development in children is a driving force behind language shifts and changes.Charles Yang surveys a wide range of errors in children's language and identifies overlooked patterns. He combines these with work in biological evolution in (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  8
  Inclusive Leadership and Career Sustainability: Mediating Roles of Supervisor Developmental Feedback and Thriving at Work.Yang-Chun Fang, Yan-Hong Ren, Jia-Yan Chen, Tachia Chin, Qing Yuan & Chien-Liang Lin - 2021 - Frontiers in Psychology 12.
  Career sustainability is a well-researched issue in academics and other sectors. Technology advancements and COVID-19 have jeopardized career sustainability. Numerous studies have explored the influence of individual characteristics on career sustainability, but few have focused on leadership. In addition, cultural factors must be considered because leadership is rooted in culture. In particular, inclusive leadership reflects traditional Chinese culture. Therefore, based on self-determination social exchange theories, we analyzed the effects of inclusive leadership on career sustainability as well as the roles of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 48. Lévinas and the three dimensions of surpassing phenomenology.Yang Dachun - 2008 - In Nicholas Bunnin, Dachun Yang & Linyu Gu (eds.), Lévinas: Chinese and Western Perspectives. Wiley-Blackwell.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  11
  The Impact of Inclusive Leadership on Employees’ Innovative Behaviors: The Mediation of Psychological Capital.Yang-Chun Fang, Jia-Yan Chen, Mei-Jie Wang & Chao-Ying Chen - 2019 - Frontiers in Psychology 10:471532.
  Employee innovation is the cornerstone of the organization, and the motivation for employee innovative behavior largely depends on the leadership style of the leader. With the economic development of society, the traditional authoritative style of leadership can no longer adapt to the psychological characteristics of employees, who use new-era work concepts, techniques, and social rules (hereafter, new generation workers). Inclusive leadership is based on the concept of “fully inclusive and equitable” in traditional Chinese culture, and it can adapt to the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 50. Yin yang wu xing yu zi ran zhi dao.Zhenyi Chen - 1984 - Gaoxiong Shi: Chen Zhenyi.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000