Results for 'Shekar Babu'

45 found
Order:
 1.  21
  Governance of Mandated Corporate Social Responsibility: Evidence from Indian Government-owned Firms.Nava Subramaniam, Monika Kansal & Shekar Babu - 2017 - Journal of Business Ethics 143 (3):543-563.
  This study provides evidence on the governance of CSR policies and activities by Indian central government-owned companies [i.e. Central Public Sector Enterprises ] within a unique mandatory regulatory setting. We utilise the multi-level ‘Logic of governance’ conceptual framework and draw upon interview data collected from 25 senior managers in 21 CPSEs to assess the dynamics of CSR implementation within CPSEs. Our findings indicate most managers believe that a mandatory policy has enhanced the accountability and commitment of governing boards and senior (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 2.  12
  High pressure structural investigation on LaGa.M. Sekar, N. V. Chandra Shekar, Sharat Chandra, P. Ch Sahu, R. Babu, A. K. Sinha, Anuj Upadhyay & M. N. Singh - 2013 - Philosophical Magazine 93 (34):4264-4275.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  16
  Reporting of Corporate Social Responsibility in Central Public Sector Enterprises: A Study of Post Mandatory Regime in India.Monika Kansal, Mahesh Joshi, Shekar Babu & Sharad Sharma - 2018 - Journal of Business Ethics 151 (3):813-831.
  This paper explores the level of corporate social responsibility contributions disclosed by central public sector enterprises in India. This paper analyses the nature and quality of CSR disclosures made by CPSEs listed in India following the issue of CSR guidelines by the Department of Public Enterprises for CPSEs in March 2010. The purpose of the study is to investigate the impact of CSR guidelines on the reporting practices of the CPSEs. A content analysis of annual reports across seven themes shows (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Dalit village project.Babu Gogineni - 2012 - The Australian Humanist 107 (107):7.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. On a prayer and a petition: The Sanjay Salve case.Babu Gogineni - 2014 - Australian Humanist, The 113:18.
  Gogineni, Babu I asked Mr Salve, 'What exactly happened, and what gave you the strength to fight your case? Your job as an English teacher was at risk, and your own colleagues shunned you. You are from the Dalit community, and you live in Maharashtra state where militant religion has frequently silenced dissenters - how could you hold out for 7 years?'.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Vedic Cosmogony.Babu Ram Yadava - 1987 - Vijñāna Prakāśana.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Interim report on Ravulapally, adopt a dalit village project.Babu Gogineni - 2013 - The Australian Humanist 110 (110):15.
  Gogineni, Babu Ravulapally village in Nalgonda District of Andhra Pradesh was enrolled in the 'Adopt a Dalit Village project' as it received generous support from the Council of Australian Humanist Societies in 2012.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Přemluv bábu, protože je čeho se bát, aneb Waltonova argumentační schémata ve videu „Přemluv bábu“.Martin Prokop - 2019 - Filosofie Dnes 10 (2).
  V textu představuji dva přístupy k argumentační analýze: neformálně-logickou analýzu založenou na práci Ralpha H. Johnsona a J. Anthonyho Blaira a argumentační schémata od Douglase Waltona. V první části definuji oba dva přístupy a vysvětluji jejich vzájemný vztah. Dále vysvětluji základní pojmy obou přístupů – definuji argument, interní argument, implicitní premisu a PZ-strukturu, argumentační schéma a kritické otázky. Věnuji se i popisu jejich výhod a nevýhod. V druhé, praktické části textu aplikuji definované nástroje na video Přemluv bábu. Formuluji tři výzkumné (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Přemluv bábu, pobav sebe: postmoderní estetika v občanském politickém diskurzu.Kateřina Kirkosová - 2019 - Filosofie Dnes 10 (2).
  V tomto článku analyzuji virální video Přemluv bábu, které mělo ambice zasáhnout do voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2010. Ke klipu přistupuji z pozice kritické diskurzivní analýzy, pracuji především s předpoklady, koncepty a analytickými nástroji Normana Fairclougha, který pomáhal CDA rozvíjet a v akademickém poli prosadit. Tvrdím, že klip Přemluv bábu těží z pružnosti, respektive uhýbavosti postmoderního diskurzu, což mohlo smysl jeho výpovědi i její naléhavost spíše oslabit a znečitelnit než podepřít. Demonstruji na příkladech a snažím (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Bábu nepřemluvíš, co takhle jít k volbám? Strategicky kontraproduktivní přemlouvání mladých (ne)voličů.Iva Svačinová - 2019 - Filosofie Dnes 10 (2).
  Text představuje pragma-dialektický přístup k argumentaci. Věnuje se představení nástrojů standardní verze i rozšířené verze. Následně ilustruje užití předložených nástrojů na případové analýze videa „Přemluv bábu“. Standardní verze je využita k zodpovězení otázky „Jakou argumentaci Mádl a Issová předkládají? Je zde představen postup rekonstrukce argumentační výpovědi: identifikaci argumentačně relevantních prvků textu a rekonstrukci argumentační struktury a užitých argumentačních schémat. Rozšířená verze pragma-dialektiky je užita k zodpovězení otázky „Jaké argumentační strategie Mádl a Issová používají, aby zvýšili přijatelnost vzhledem k zamýšlenému publiku?“ (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Integral humanism: vision for tomorrow.Sudhir Babu & C. K. (eds.) - 2017 - Thiruvananthapuram: Bharatheeya Vichara Kendram.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. International Library Review 1987-1991: a bibliometric study.B. Ramesh Babu & N. Muthusamy - 1998 - In H. R. Chopra, Umesh Chandra Sharma, M. K. Srivastava & MohdSabir Hussain (eds.), Library Science and its Facets. Ess Ess Publications.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  18
  Ethics and mass media: A philosophical perspective.K. John Babu - 2012 - International Journal of Multidisciplinary Educational Research 1 (3).
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  8
  Dislocation driven chromium precipitation in Fe-9Cr binary alloy: a positron lifetime study.S. Hari Babu, R. Rajaraman, G. Amarendra, R. Govindaraj, N. P. Lalla, Arup Dasgupta, Gopal Bhalerao & C. S. Sundar - 2012 - Philosophical Magazine 92 (23):2848-2859.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Jesus' Cross, Conflicts and the New Testament.Babu Immanuel - 2006 - Transformation: An International Journal of Holistic Mission Studies 23 (1):24-29.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  12
  An iconic turn in philosophy.Babu Thaliath - 2009 - Journal of Dharma 34 (2):153-167.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Die Verkörperung der Sinnlichkeit.Babu Thaliath - 2017 - Freiburg: Verlag Karl Alber.
  Der tranzendentale Status der Sinnlichkeit -- Die Analogizität der Sinnlichkeit -- Die Ausdehnung der Sinnlichkeit -- Vom Subjekt zum Objekt.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Wissenschaft und Kontext in der frühen Neuzeit.Babu Thaliath - 2016 - Freiburg: Verlag Karl Alber.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  39
  The ontological causation.Babu Thaliath - 2008 - Journal of Dharma 33 (1):33-56.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  2
  Texts, Practice and Practitioners: Computational Cultures at Work in Early Modern South India.D. Senthil Babu - 2022 - Berichte Zur Wissenschaftsgeschichte 45 (4):561-580.
  This essay will discuss the hegemonic role that texts have come to play in the historiography of subcontinental mathematical traditions. It will argue that texts need to be studied as records of practices of people's working lives, grounded in social hierarchies. We will take particular mathematical texts to show how different occupational registers have come to shape practices that defy the binaries of concrete and abstract, high and low mathematics or the pure and applied conundrum. Measuring, counting and accounting practices (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  21
  Krishnachandra Bhattacharyya’s Interpolation of Kant’s Idea of the “Self”.Roshni Babu & Pravesh Jung - 2020 - Sophia 60 (2):331-347.
  Krishnachandra's re-articulation of Kant's transcendental system challenges Kant's conceptualization of 'apperceptive self' conceived as a logical function which is as well the precondition of all our knowledge claims. In Kant's framework, though this "unity of consciousness" is projected as a principle, which undertakes a foundational role as 'apperceptive I', it is capacitated with merely a logical function. Krishnachandra disagrees with Kant's reduction of function of the "self" to a logical process. This reduction would render knowledge of the "self" to be (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  7
  Hyperbolic Feature-based Sarcasm Detection in Telugu Conversation Sentences.Korra Sathya Babu, Reddy Naidu & Santosh Kumar Bharti - 2020 - Journal of Intelligent Systems 30 (1):73-89.
  Recognition of sarcastic statements has been a challenge in the process of sentiment analysis. A sarcastic sentence contains only positive words conveying a negative sentiment. Therefore, it is tough for any automated machine to identify the exact sentiment of the text in the presence of sarcasm. The existing systems for sarcastic sentiment detection are limited to the text scripted in English. Nowadays, researchers have shown greater interest in low resourced languages such as Hindi, Telugu, Tamil, Arabic, Chinese, Dutch, Indonesian, etc. (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  6
  Learning in College: Beyond the Classroom.Savitha Suresh Babu - 2017 - Tattva - Journal of Philosophy 9 (2):1-10.
  Learning in college often extends beyond classrooms and formal instruction. Various forms of student organisings can allow for learning beyond institutional curricula. In this paper, using two examples of collective mobilisations, I argue for paying keener attention to the informal within formal education spaces. Both the instances under discussion occur around the space of the hostel - located within the formal educational institution and yet, away from the formalised processes of learning and teaching. In varied ways, however, the forms of (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  5
  Mobile assistive technology and the job fit of blind workers.Rakesh Babu & Donald Heath - 2017 - Journal of Information, Communication and Ethics in Society 15 (2):110-124.
  Purpose This study aims to explore the potential of mobile assistive technology as a vocational tool for blind workers. Specifically, it investigates: Can MAT-enabled BW to perform better at the workplace and will insight into MAT-enabled capabilities impact employer perception regarding BW employability. Design/methodology/approach Exploratory case study which draws on theories of fit to analyze observational and interview data at an organization familiar with employing, training and referring BW. Findings MAT can increase blind worker job fit, positively impacting their performance, (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Neutrosophic set theory and engineering applications: a study.K. Bhargavi & B. Sathish Babu - 2020 - In Harish Garg (ed.), Decision-making with neutrosophic set: theory and applications in knowledge management. Nova Science Publishers.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  13
  Rotation of etch pits on surface of sodium chloride.V. Hari Babu, D. B. Sirdeshmukh & K. G. Bansigir - 1966 - Philosophical Magazine 14 (131):1067-1070.
 27. The Symphony of Symmetries.K. Babu Joseph - 1993 - In Yash Pal, Ashok Jain & Subodh Mahanti (eds.), Science in Society: Some Perspectives. Gyan Pub. House in Collaboration with National Institute of Science, Technology, and Development Studies. pp. 57.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Farmer Participatory Approach to Increase Fodder Security Through Agroforestry Systems.B. Rajasekaran, M. Warren & S. C. Babu - 1994 - Agriculture and Human Values 11 (1):1-9.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  1
  Vedānta Darśana Meṃ Brahma.Harīśa Bābū Upādhyāya - 2011 - Rājasthānī Granthāgāra.
  Concept of Brahman in Vedanta philosophy; a study.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  29
  Evaluating sustainability practices in terms of stakeholders' satisfaction.Shirish Sangle & P. Ram Babu - 2007 - International Journal of Business Governance and Ethics 3 (1):56-76.
  Businesses have voluntarily adopted environmental strategies to go beyond compliance. This can be attributed to: a) business community's realisation that environmental investments have the potential to improve business performance and b) pressure from multiple stakeholder groups. In order to improve business relations with the stakeholders, business needs to identify these stakeholder groups and also understand their environmental concerns across the entire life cycle of the product. The first part of this paper deals with relevant theory and introduces a framework to (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  7
  Performance Modeling of Load Balancing Techniques in Cloud: Some of the Recent Competitive Swarm Artificial Intelligence-based.Jeremy Pitt, B. Sathish Babu & K. Bhargavi - 2020 - Journal of Intelligent Systems 30 (1):40-58.
  Cloud computing deals with voluminous heterogeneous data, and there is a need to effectively distribute the load across clusters of nodes to achieve optimal performance in terms of resource usage, throughput, response time, reliability, fault tolerance, and so on. The swarm intelligence methodologies use artificial intelligence to solve computationally challenging problems like load balancing, scheduling, and resource allocation at finite time intervals. In literature, sufficient works are being carried out to address load balancing problem in the cloud using traditional swarm (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  15
  Everyday Lessons on Sharing.Vatsala Saxena & Nandita Babu - 2015 - Journal of Human Values 21 (2):116-126.
  This study investigates the value of sharing. The primary data are the parent–child discourses regarding the value of sharing. The discourses are subsequently subjected to discourse analyses. The study also involves a semi-structured interview with the same parents who were a part of the discursive study as well. The data of the interview were subjected to thematic analyses. The aim of conducting the interview was to validate the discursive findings. The study provides exemplary discourses highlighting the issues of sacrifice and (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  5
  The Many Shades of Temporal Pluralities: Alternative Ethics of Law and Society.S. G. Sreejith & R. Rajesh Babu - 2020 - Journal of Human Values 26 (1):7-16.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  2
  The “Incongruous Move”: From Actuality to Possibility of Metaphysics in Kant.Pravesh Jung & Roshni Babu - 2018 - Journal of the Indian Council of Philosophical Research 35 (3):463-481.
  This paper illustrates how Kant’s demand for “systematicity” couches his metaphysics necessarily in a scientific idea of metaphysics. Though Kant’s take on metaphysics is induced by an urge for systematizing metaphysics along the contours of the “scientific” paradigm, this quest for systematization is, at the same time, meant as a scathing attack on, what Kant calls, “dogmatic” metaphysics. It is as an antidote to such “dogmatic” metaphysics that Kant articulates his transcendental metaphysics primarily as a “critical” and “scientific” enterprise. In (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  6
  Kavirāj Abhinandana GranthKaviraj Abhinandana Granth.Ernest Bender & Babu Ram Saksena - 1969 - Journal of the American Oriental Society 89 (3):665.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  33
  Evolution of eukaryotic genome architecture: Insights from the study of a rapidly evolving metazoan, Oikopleura dioica.Sreenivas Chavali, David A. De Lima Morais, Julian Gough & M. Madan Babu - 2011 - Bioessays 33 (8):592-601.
 37.  1
  The Intermediate Neutrino Program.C. Adams, Alonso Jr, A. M. Ankowski, J. A. Asaadi, J. Ashenfelter, S. N. Axani, K. Babu, C. Backhouse, H. R. Band, P. S. Barbeau, N. Barros, A. Bernstein, M. Betancourt, M. Bishai, E. Blucher, J. Bouffard, N. Bowden, S. Brice, C. Bryan, L. Camilleri, J. Cao, J. Carlson, R. E. Carr, A. Chatterjee, M. Chen, S. Chen, M. Chiu, E. D. Church, J. I. Collar, G. Collin, J. M. Conrad, M. R. Convery, R. L. Cooper, D. Cowen, H. Davoudiasl, A. De Gouvea, D. J. Dean, G. Deichert, F. Descamps, T. DeYoung, M. V. Diwan, Z. Djurcic, M. J. Dolinski, J. Dolph, B. Donnelly, S. da DwyerDytman, Y. Efremenko, L. L. Everett, A. Fava, E. Figueroa-Feliciano, B. Fleming, A. Friedland, B. K. Fujikawa, T. K. Gaisser, M. Galeazzi, D. C. Galehouse, A. Galindo-Uribarri, G. T. Garvey, S. Gautam, K. E. Gilje, M. Gonzalez-Garcia, M. C. Goodman, H. Gordon, E. Gramellini, M. P. Green, A. Guglielmi, R. W. Hackenburg, A. Hackenburg, F. Halzen, K. Han, S. Hans, D. Harris, K. M. Heeger, M. Herman, R. Hill, A. Holin, P. Huber, R. A. de JaffeJohnson, J. Joshi, G. Karagiorgi, L. J. Kaufman, B. Kayser & S. H. Kettell - unknown
  The US neutrino community gathered at the Workshop on the Intermediate Neutrino Program at Brookhaven National Laboratory February 4-6, 2015 to explore opportunities in neutrino physics over the next five to ten years. Scientists from particle, astroparticle and nuclear physics participated in the workshop. The workshop examined promising opportunities for neutrino physics in the intermediate term, including possible new small to mid-scale experiments, US contributions to large experiments, upgrades to existing experiments, R&D plans and theory. The workshop was organized into (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Shedding Light on Diverse Cultures of Mathematical Practices in South Asia: Early Sanskrit Mathematical Texts in Conversation with Modern Elementary Tamil Mathematical Curricula (in Dialogue with Senthil Babu).Agathe Keller - 2020 - In G. E. R. Lloyd & Aparecida Vilaça (eds.), Science in the forest, science in the past. HAU Books.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  5
  SiMOR: Single Moving Object Recognition.V. N. Manjunath Aradhya, D. R. Ramesh Babu, M. Ravishankar & M. T. Gopala Krishna - 2011 - Journal of Intelligent Systems 20 (1):33-45.
  Automatic moving object detection and tracking is very important task in video surveillance applications. In the present work the well known background subtraction model and use of Gaussian Mixture Models have been used to implement a robust automated single object tracking system. In this implementation, background subtraction on subtracting consecutive frame-by-frame basis for moving object detection is done. Once the object has been detected it is tracked by employing an efficient GMM technique. After successful completion of tracking, moving object recognition (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  20
  Farmer participatory approaches to achieve fodder security in south Indian villages.B. Rajasekaran, D. Michael Warren & Suresh Chandra Babu - 1994 - Agriculture and Human Values 11 (2-3):159-167.
  Farmer participatory approaches were used to identify problems and needs as perceived by local people and to develop strategies to achieve fodder security in south Indian villages. Indigenous knowledge systems as they relate to agroforestry were explored. The farmer participatory approaches have laid the foundations for selecting appropriate agroforestry technologies and developing suitable fodder security policy options. Potential benefits and risks as a result of implementing agroforestry projects were also discussed.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Adopt a Dalit village - Ravulapally, India: Annual progress report for the year 2014.Jd Veeraswamy & Gogineni - 2015 - Australian Humanist, The 118:14.
  Veeraswamy, JD; Gogineni, Babu As part of the Adopt a Dalit Village Project the following awareness programs were organized to help bring the Dalits of Ravulapally out of a life of superstition and to point them to a life of scientific temper. This was done through various activities, all of which were aimed to provide an overall boost to the human development of the community, by involving them in their own growth, in such a manner as to build capacity (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Apel na sobeckost nebo na rozumnost? Případová analýza s využitím Toulminova modelu argumentu.Tomáš Ondráček - 2019 - Filosofie Dnes 10 (2).
  Příspěvek se zaobírá Toulminovým přístupem k argumentaci. Hlavním cílem je přitom představit tento přístup a ukázat jeho aplikaci na vybraném materiálu. Klíčová otázka poté zní: V čem je Toulminův přístup stále aktuální a co může při zkoumání argumentů přinést? Cíle i odpovědi na otázku je dosahováno ve dvou základních krocích. V prvním kroku je probrána teorie argumentu, jak ji Toulmin prezentuje především ve své knize The Uses of Argument. Ve druhém kroku je pak Toulminův přístup aplikován na vybraný materiál, konkrétně (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Když dva dělají totéž: srovnávací tradiční rétorická analýza.Marek Picha - 2019 - Filosofie Dnes 10 (2).
  Text porovnává přesvědčovací strategie využité ve velmi podobných politicky angažovaných videoklipech The Great Schlep a Přemluv bábu. Ukazuje, že přestože se klip Přemluv bábu od své americké předlohy zásadně neliší v obecné struktuře, deklarovaném cíli či motivické výbavě, v jiných persvazivně významných ohledech se původnímu klipu vzdaluje. Rozdíly jsou patrné zejména v odlišné konstrukci publika, v jiném situování mluvčích a v topickém výběru vyjádřeném jinými stylistickými prostředky.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Přístupy k analýze argumentačního textu.Iva Svačinová - 2019 - Filosofie Dnes 10 (2).
  Editorial stručně shrnuje obsah monotematického čísla, v němž jde o teoretické představení pěti přístupů k analýze argumentačního textu a o ilustraci prostřednictvím aplikací těchto přístupů na konkrétní materiál. Ve všech textech čísla je jako společný materiál pro analýzu zvolen videoklip Přemluv bábu. Editorial nabízí představení videa: jeho přepis, historický kontext a zhodnocení dosavadních pohledů na jeho přesvědčivost.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  4
  Desempeño en métodos de navegación autónoma para robots móviles.Gabriela Alvarez & Omar Flor - 2020 - Minerva 1 (2):19-29.
  En este trabajo se presenta una comparación de los tiempos de respuesta, optimización de la ruta y complejidad del grafo en métodos de planificación de trayectoria para robots móviles autónomos. Se contrastan los desarrollos de Voronoi, Campos potenciales, Roadmap probabilístico y Descomposición en celdas para la navegación en un mismo entorno y validándolos para un número variable de obstáculos. Las evaluaciones demuestran que el método de generación de trayectoria por Campos Potenciales, mejora la navegación respecto de la menor ruta obtenida, (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark