Results for 'Shao-lun Wang'

1000+ found
Order:
 1. Jên Lei Hsing Fu Chih Lu.Shao-lun Wang - 1955
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Zao qi ru jia wang ba zhi bian li lun yan jiu.Qiuyan Shao - 2018 - Beijing Shi: Zhonghua shu ju.
  Ben cheng guo yi li lun jia gou er fei li shi xu shu de jiao du yan jiu zao qi ru jia de wang ba zhi bian, zong jie wang dao ba dao de zhu yao nei rong, shu li wang ba zhi bian suo guan zhu de si xiang zhu ti, fen xi qi si xiang luo ji jia gou, tan jiu wang ba zhi bian zai Zhongguo chuan tong zheng zhi zhe xue ji (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  1
  Luling Wang xue yan jiu.Hui Xiao - 2018 - Nanchang: Jiangxi ren min chu ban she. Edited by Gongshan Wang.
  Ben shu dui Luling Wang xue de yan jiu, zhu yao cong yi xia liang fang mian zhan kai: shou xian, zhong dian jie shao le ti chu Luling Wang xue de li lun yi ju he Luling Wang xue fa zhan de ge ge jie duan de jie ding, te dian ji qi zhu yao de dai biao ren wu. Qi ci, ju ti lun shu le Luling Wang xue fa zhan de ge ge (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  28
  The Relation of Violent Video Games to Adolescent Aggression: An Examination of Moderated Mediation Effect.Rong Shao & Yunqiang Wang - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  17
  Perceived Gaze Direction Modulates Neural Processing of Prosocial Decision Making.Delin Sun, Robin Shao, Zhaoxin Wang & Tatia M. C. Lee - 2018 - Frontiers in Human Neuroscience 12.
 6. Lun Wang Yangming.Junmai Zhang - 2021 - Shanghai: Shanghai ren min chu ban she. Edited by Rixin Jiang.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Zhi liang zhi lun: Wang Yangming qu e si xiang yan jiu.Yongzhong Hu - 2007 - Chengdu Shi: Ba Shu shu she.
  国家“九八五”工程四川大学宗教与社会研究创新基地项目·教育部人文社科重点研究基地四川大学道教与宗教文化研究所项目.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  26
  Fluence-dependent radiation damage in helium ion-irradiated Cu/V multilayers.E. G. Fu, H. Wang, J. Carter, Lin Shao, Y. Q. Wang & X. Zhang - 2013 - Philosophical Magazine 93 (8):883-898.
 9. Ji yu shi: lun Wang Chuanshan dui chuan tong dao xue fan shi de fan si yu zhuan hua.Yan Chen - 2016 - Shanghai: Shanghai ren min chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Ru xue dao de lun: Wang Yangming xin xue zhi dao de zhu ti xing yan jiu.Yuanyuan Chen - 2016 - Beijing: Ren min ri bao chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  9
  Effects of Sleep Deprivation on Working Memory: Change in Functional Connectivity Between the Dorsal Attention, Default Mode, and Fronto-Parietal Networks.Cimin Dai, Ying Zhang, Xiaoping Cai, Ziyi Peng, Liwei Zhang, Yongcong Shao & Cuifeng Wang - 2020 - Frontiers in Human Neuroscience 14.
 12.  10
  Spin Hamiltonian parameters and local structures for tetragonal and orthorhombic Ir2+centers in AgCl.Yue-Xia Hu, Shao-Yi Wu & Xue-Feng Wang - 2010 - Philosophical Magazine 90 (11):1391-1400.
 13. How to minimize adverse effects of physical workplace violence on health sector workers: A preliminary study.Jingjing Lu, Jingjing Cai, Wenchen Shao & Zhaocheng Wang - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  PurposeThis paper is an exploratory study to investigate possible remedial measures accounting for a relatively favorable prognosis of health sector workers who have experienced physical WPV in Zhejiang province, China.MethodsFollowing a proportionate stratified sampling strategy, five tertiary hospitals, eight secondary hospitals, and thirty-two primary care facilities were conveniently selected. Among 4,862 valid respondents out of 6,089 self-conducted questionnaires, 224 health sector workers who have been directly exposed to physical WPV in the past year were included in the present study.ResultsThe present (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  4
  Performance of IRBs in China: a survey on IRB employees and researchers’ experiences and perceptions.Xing Liu, Ying Wu, Min Yang, Yang Li, Kaveh Khoshnood, Esther Luo, Lun Li & Xiaomin Wang - 2022 - BMC Medical Ethics 23 (1):1-13.
  Background Performance evaluation is vital for IRB operations. As the number of IRBs and their responsibilities in reviewing and supervising clinical research grow in China, there is a significant need to evaluate their performances. To date, little research has examined IRB performance within China. The aim of this study was to ascertain the perspectives and experiences of IRB employees and researchers to understand the current status of IRBs; compare collected results with those of other countries; and identify shortcomings to improve (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  19
  Serration behaviours in metallic glasses with different plasticity.G. N. Yang, S. Q. Chen, J. L. Gu, S. F. Zhao, J. F. Li, Y. Shao, H. Wang & K. F. Yao - 2016 - Philosophical Magazine 96 (21):2243-2255.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Qing shao nian xue zhe xue.Enrong Wang - 1900 - [Zhengzhou shi]: Henan sheng xin hua shu dian fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. The Art of the Han Essay Wang Fu's Ch'ien-Fu Lun.Anne Behnke Kinney & Fu Wang - 1990
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Zhongguo shao shu min zu zhe xue gai lun.Defu Tong - 1997 - Beijing: Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Qing shao nian gong chan zhu yi dao de jiao yu jian lun.Zuoli Chen - 1981 - Beijing: Xin hua shu dian fa xing.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Lun-Hêng Selected Essays of the Philosopher Wang Ch Ung.Chong Wang & Alfred Forke - 1906 - Kommissionsverlag von Georg Reimer.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  3
  Si wang yu yi xue lun li.Ping Wang - 2005 - Wuchang: Wuhan da xue chu ban she. Edited by Haiyan Li.
  本书系统论述了与人的优死有关的生理学、哲学、心理学、伦理学及社会学等问题,同时系统地探讨了死亡标准、临终关怀、安乐死及死亡教育等优死实践问题。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Wang Boqi fa xue lun zhu ji.Boqi Wang - 1999 - Taibei Shi: San min shu ju.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Wang Guowei mei lun wen xuan.Guowei Wang - 1987 - Changsha Shi: Hunan ren min chu ban she. Edited by Gangqiang Liu.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Wang Yuxiong mei xue lun ji =.Yuxiong Wang - 2016 - Wuhu Shi: Anhui shi fan da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Wang Zhaowen xue shu lun zhu zi xuan ji.Zhaowen Wang - 1991 - Beijing: Xin hua shu dian jing xiao.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  1
  Wang Yangming de shi jie: Wang Yangming gu ju kai fang dian li ji guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji.Ming Qian & Shuwang Ye (eds.) - 2008 - Hangzhou Shi: Zhejiang gu ji chu ban she.
  本书内容包括:王阳明道德本体论及其影响,王阳明与大同社会,王阳明心学与禅学关系的两个层面,王阳明与安福心学等。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Wang Yangming ji qi xue pai lun kao.Ming Qian - 2009 - Beijing: Ren min chu ban she.
  本书正是着眼于方法上的考证与义理相结合,将人物研究、思潮研究与地域研究有机地结合起来,分上下两篇展开对王阳明及阳明后学的系统探讨:上篇主要对阳明史实的辨考,包括阳明洞、天泉桥、家谱、家教等.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Lun heng yan jiu.Yiping Shao - 2009 - Shanghai Shi: Fu dan da xue chu ban she.
  东汉王充的《论衡》, 不仅是中国思想史上, 也是世界思想史上的一部巨著. 本书以文献学, 考据学等传统研究方法与阐释学, 接受理论, 比较文学, 原始思维理论等现代研究方法相结合, 在关于《论衡》的成书时间和过程, 《论衡》篇目排列的内在联系, 《论衡》颂汉诸篇的写作动因, 《论衡》与王充其他各书的关系, 《论衡》的早期流传影响史, 《论衡》的评论史, 《论衡》的思想和文论等各个方面都取得了突破性进展, 以实事求是的新说廓清了长期笼罩于《论衡》的各种偏见和迷雾.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Lun heng.Chong Wang - 1977 - Shanghai: Shanghai gu ji chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Wang Chuanshan qi hua sheng ming lun.Ziqiang Kang - 2020 - Taibei Shi: Wu nan tu shu chu ban gu fen you xian gong si.
  王船山,一位明末清初的著名思想家。後人將顧炎武、黃宗羲和王船山三人並稱「清初三儒」。 王船山的氣化生命論,是從氣的角度詮釋生命本質。若與現代分子生物學的微觀立場相較,氣化生命論則為一種巨觀立場,它不是從分子層次觀察生命,而是從宇宙整體的尺度來界定何謂生命。這種生命論述是晚明儒、道、佛跨 界交流之下的產物,它以儒家氣學為根柢,汲取道教內丹學的修鍊功法,以及佛教唯識學的生死流轉。因此,氣化生命論除了關懷宋明儒者熱衷的心性問題外,亦看重人體生理的因素,甚至進而探索生命的終極歸宿。這些嶄新的 議題,構成了氣化生命論的獨特內容,可謂「別開生面」。本書重新爬梳前人研究中相對忽略的原典材料,試圖釐清隱含其中的若干線索,從思想史的角度重新勾勒船山生命論述的輪廓。 本書共六章,開章介紹王船山生平,後四章則專論王船山的氣化生命論,探討他的生命觀、修養觀、倫理觀及其政治觀。王船山的生命論述在現代船山學研究中,涉及生理學、生物學或生命科學等面向。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Lun li wang guo de gou zao: xian dai xing shi ye zhong de ru jia lun li zheng zhi.Jiantao Ren - 2005 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  3
  Wang Chuanshan xue shu si xiang zong gang yu qi dao qi lun zhi fa zhan.Jingxian Dai - 2013 - Xianggang: Zhong wen da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Wang Chuanshan dao lun yan jiu.Hui Deng - 2010 - Xiangtan Shi: Xiangtan da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Wang Chong xin ba lun.Hong Deng - 2003 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
  本书阐释了“命”论在王充的哲学体系中所起的作用,王充“气”论新议,王充“天地”论新议等内容。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Lun heng chu shih.Ch ung Wang & Pei-Ching Ta Hsüeh - 1979 - Chung-Hua Shu Chü : Hsin Hua Shu Tien Pei-Ching Fa Hsing so Fa Hsing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Lun li xue: li lun yu shi jian.Chenrui Wang - 1980 - Taibei: Taiwan xue sheng shu ju.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Wang Chʻuan-shan hsüeh shu lun tsʻung.Wenfu Ji - 1962
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  13
  Hao Wang. Yü-yen ho hsing-shang-hsüeh . Che-hsüeh p'ing-lun , vol. 10 no. 1 , pp. 35–38.Yin Fu-Sheng - 1952 - Journal of Symbolic Logic 17 (3):219-219.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  20
  Assisted Suicide and Euthanasia: A Comparative Analysis of Dutch and East Asian Cases.Fengmin Shao, Yue Gu, Zhenxiang Zhang, Hui Zhang & Yuming Wang - 2022 - American Journal of Bioethics 22 (2):74-76.
  The target article describes a Dutch case that happened in 2008, where Albert Heringa helped his 98-year-old mother, whose general practitioner rejected her request for an assisted d...
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 40.  2
  Moderating Effects of Transformational Leadership, Affective Commitment, Job Performance, and Job Insecurity.Hui Shao, Hai Fu, Yuemeng Ge, Weichen Jia, Zhi Li & Junwei Wang - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  This work explored the mediating effects of affective commitment on transformational leadership and job performance and job insecurity on transformational leadership and affective commitment. Meanwhile, the inter-relationships between the four verified the mediating effect of affective commitment, including job insecurity. The results were as follows: transformational leadership and job performance were positively related. Transformational leadership was proportional to an emotional commitment. The affective commitment had a positive impact on job performance. Transformational leadership indirectly positively affected job performance through the intermediary (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 41. Wang Zhaowen shen mei guan xi lun de mei xue si xiang yan jiu.Chunyan Hao - 2009 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
  本书从研究王朝闻审美关系思想出发,分析其美学研究形而下的方法论特征及其优势,梳理其从匡正艺术审美关系特征走向构建人生审美关系的学术历程,诠释其审美关系论的基本内容.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  15
  A Simplified CNN Classification Method for MI-EEG via the Electrode Pairs Signals.Xiangmin Lun, Zhenglin Yu, Tao Chen, Fang Wang & Yimin Hou - 2020 - Frontiers in Human Neuroscience 14.
 43.  1
  E-Cigarette Use and Regulation: A Comparative Analysis between the United States, the UK, and China.Fengmin Shao, Yue Gu, Lijun Shen, Yuming Wang & Hui Zhang - 2022 - American Journal of Bioethics 22 (10):29-31.
  Svirsky, Howard, and Berman have enumerated a variety of U.S. FDA roles, arguing that although the public possess a “right to information” about health risks,...
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 44. Ke xue fang fa lun yu jin dai Zhongguo she hui: Wang Xinggong wen ji = Kexue fangfalun yu jindai Zhongguo shehui.Xinggong Wang - 2014 - Hefei: Anhui jiao yu chu ban she. Edited by Lingfeng Lü, Songpu Wang & Fachun Lu.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Ke xue fang fa lun yu jin dai Zhongguo she hui: Wang Xinggong wen ji = Kexue fangfalun yu jindai Zhongguo shehui.Xinggong Wang - 2014 - Hefei: Anhui jiao yu chu ban she. Edited by Lingfeng Lü, Songpu Wang & Fachun Lu.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Tian ren hui huan: lun Chuanshan si xiang de he xin shi ye = Heaven-human circle: on the central horizon of Wang Fuzhi's thought.Linwei Wang - 2019 - Wuchang: Wuhan da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Wang Chong di wen xue li lun.Zuyi Jiang - 1980 - Taibei Shi: Fa xing suo Guo wen tian di za zhi she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Lun Makesi di li shi zhe xue.Zhangling Wang - 1985 - Taibei Shi: You shi wen hua shi ye gong si.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Lun Makesi guan yu ren di xue shuo.Ruisheng Wang - 1984 - Shenyang: Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing. Edited by Tiankui Jing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Wang Fuzhi bian zheng fa si xiang yin lun.Shafu Xiao (ed.) - 1984 - [Wuhan shi]: Hubei sheng xin hua shu dian fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000