Results for 'Shang-de Li'

1000+ found
Order:
 1. Li Shi Shang de Kongzi Xing Xiang: Zheng Zhi Yu Wen Hua Yu Jing Xia de Kongzi He Ru Xue.Cunguang Lin - 2004 - Qi Lu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Ke Xue Zhe Xue Si Xiang de Liu Bian: Li Shi Shang de Ke Xue Zhe Xue Si Xiang Jia.Chuangtong Li - 2006 - Gao Deng Jiao Yu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Shang Tan Dao de Yu Shang Yi Min Zhu: Habeimasi Zheng Zhi Lun Li Si Xiang Yan Jiu = Discoursive Moral and Deliberative Democracy: On Jürgen Habermas's Thought of Ethics and Politics.Xiaosheng Wang - 2009 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Dang Zhe Xue Yu Shang Jin Dai Wu Li Xue.Lide Zhang - 2010 - Shui Xing Wen Hua Shi Ye Chu Ban She.
  Zi xu -- Di 1 zhang yu zhou san yuan: xin, wu, neng -- Di 2 zhang jin dai wu li xue de zhe xue yi yi -- Di 3 zhang xin wu neng de ji ben te xing yu yu zhou ji ben fa ze -- Di 4 zhang yu zhou san jie -- Di 5 zhang yu zhou de sheng cheng bian hua -- Di 6 zhang zong jie yu ying yong.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  42
  The Poetry of Li Shang-Yin, Ninth-Century Baroque Chinese Poet.Li Chi, Li Shang-yin & James J. Y. Liu - 1972 - Journal of the American Oriental Society 92 (2):340.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  5
  Sedimentary System and Sand Bodies Distribution of the 2nd Member of Xujiahe Formation in Xinchang Area, Western Sichuan Depression, China.Xiaofei Shang, Meng Li & Taizhong Duan - forthcoming - Interpretation:1-54.
  The Xujiahe Formation of Late Triassic in the Western Sichuan Depression contains abundant gas reservoirs. Influenced by the thrust tectonic movement of foreland basin, the fluvial-delta sedimentary system supplied by multiple provenances formed the Xu2 Formation of the Xinchang area. We used detailed description of drilling wells and cores to define the sequence stratigraphic framework and sand body types. We used stratal slices through the seismic volume to map the evolution of the sedimentary system and the sand body distribution. The (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  1
  Sedimentary System and Sand Bodies Distribution of the Second Member of the Xujiahe Formation in the Xinchang Area, Western Sichuan Depression, China.Xiaofei Shang, Meng Li & Taizhong Duan - 2021 - Interpretation 9 (3):T927-T944.
  The Xujiahe Formation of the Late Triassic in the Western Sichuan Depression contains abundant gas reservoirs. Influenced by the thrust tectonic movement of the foreland basin, the fluvial-delta sedimentary system supplied by multiple provenances formed the Xu2 Formation of the Xinchang area. We used detailed description of drilling wells and cores to define the sequence stratigraphic framework and sand body types. We used stratal slices through the seismic texture model regression attribute volume to map the evolution of the sedimentary system (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  17
  Assessment of Urban Water Supply System Based on Query Optimization Strategy.Shibao Lu, Yizi Shang, Wei Li & Zhimin Wang - 2018 - Complexity 2018:1-10.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. De li accidiosi che son avversi al possibile.Achille C. Varzi & Claudio Calosi - 2014 - Rivista Italiana di Filosofia Analitica Junior 5 (2):101-127.
  This is a supplement to our book "Le tribolazioni del filosofare. Comedia metaphysica ne la quale si tratta de li errori & de le pene de l’Infero". It features an entirely new canto of the poem (originally thought to be lost) along with an extensive commentary. The canto covers the first ring of the circle of the Sullen, which hosts the Adverse to the Possible, and deals with several philosophical questions concerning the metaphysics of modality.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Dao de Li Xing Yu She Hui Kong Zhi: Song Ming Li Xue She Hui Kong Zhi Yu She Hui Zheng He Si Xiang.Yujie Li - 2004 - Zhongguo Wen Lian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Bian Jie Shang de Xing Zhe: Sun Zhouxing Xue Shu Sui Bi.Zhouxing Sun - 2011 - Shanghai Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  4
  Fleur de Lis Et Oriflamme: Signes Célestes du Royaume de France.Anne Lombard-Jourdan.Brigitte Bedos-Rezak - 1994 - Speculum 69 (1):205-207.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Xian Dai Zhongguo Si Xiang de Xing Qi.Hui Wang - 2008 - Sheng Huo, du Shu, Xin Zhi San Lian Shu Dian.
  Shang juan. di 1 bu Li yu wu, di 2 bu Di guo yu guo jia -- Xia juan. di 1 bu Gong li yu fan gong li, di 2 bu Ke xue hua yu gong tong ti.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Kelinwude de Li Shi Si Xiang =.Heng Chen & Xiangxin Geng (eds.) - 2004 - Da Xiang Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  5
  Andrés de Li. Reportorio de Los Tiempos. Edited by, Laura Delbrugge. 157 Pp., Illus., Tables, Bibl., Index. Rochester, N.Y./London: Tamesis, 1999. $55. [REVIEW]José Chabás - 2003 - Isis 94 (3):522-522.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Tian Ping Shang de Ji Yin: Min Wei Gui, Gene Wei Qing.Junrong Ye (ed.) - 2009 - Yuan Zhao Chu Ban You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Zhongguo Mei Xue Shi Shang de Ti Xi Xing Zhu Zuo Yan Jiu.Fa Zhang - 2008 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Chuan Tong Ru Xue de Li Shi Xing Cha.Zonggui Li & Zaoqun Zhang (eds.) - 2012 - Hua Cheng Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Xin Shi de Li Liang: Taixu Wei Shi Xue Si Xiang Yan Jiu.Guangliang Li - 2004 - Hua Dong Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Makesi de Li Shi Wei Wu Zhu Yi Yu Zhongguo Te Se She Hui Zhu Yi.Lingyun Zhang - 2011 - Dong Fang Chu Ban Zhong Xin.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. De Li Zhi Jian: Qian Zhu Zi Shi Qi de Si Xiang Shi.Kai Zheng - 2009 - Sheng Huo, du Shu, Xin Zhi San Lian Shu Dian.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Luo Ji de Li Shi Xing Fa Zhan =.Yuseng Cai - 2010 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Dai Zhens Konzeption des> Li Li<-Theorie der Cheng-Zhu-Schule.Wolfgang Ommerborn - 2000 - Archiv für Begriffsgeschichte 42:9-54.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Lun Li de Li Lun Yu Shi Jian.Xiaohui Pan - 2005 - Wen Shi Zhe Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  9
  The Fleurs de Lis of the Kings of France, 1285–1488.James Rushing - 1993 - Speculum 68 (2):520-521.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Zhonghua Wu Qian Nian de Li Shi Jing Yan: Ren Jiyu Jiang Yan Ji.Jiyu Ren - 2010 - Ren Min Ri Bao Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Zi You Min Zhu de Li Lu.Yihua Jiang - 2006 - Xin Xing Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Tao Xingzhi Shi de Li Lun Ji Qi Dang Dai Jia Zhi.Dexiong Lü (ed.) - 2010 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Ba She de Li Xing =.Mutian Sun - 2006 - Ke Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. «Sotto Il Velame de Li Versi Strani». Il Rapporto Tra la Parola E la Poesia Nel I Canto Della Divina Commedia.Paolo Fedrigotti - 2011 - Divus Thomas 114 (3):58-82.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Xu Heng de Li Xue Si Xiang Yu Wen Xue.Sumei Wang - 2007 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Xian Zheng Ti Zhi de Li Shi Si Bian.Changhua Wan - 2011 - Qi Lu Shu She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Jin Dai Dong Ya Bian Ju Zhong de Li Chunsheng.Minghui Li (ed.) - 2010 - Tai da Chu Ban Zhong Xin.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Ji Dong Ren Xin de Nian Dai: Shi Ji Zhi Jiao Wu Li Xue Ge Ming de Li Shi Kao Cha He Zhe Xue Tan Tao.Xingmin Li - 2009 - Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Shi Shi Qiu Shi Yan Jiu De Xin Shi Jiao: Shi Shi Qiu Shi Shi Makesi Zhu Yi Zui Gen Ben De Li Lun Te Zheng.Shengzhang Li - 2006 - Zhongguo Ke Xue Ji Shu Da Xue Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Zhi du Lun Li Yan Jiu: Tan Xun Gong Gong Dao de Li Xing de Sheng Cheng Lu Jing = Zhidu Lunli Yanjiu: Tanxun Gonggong Daode Lixing de Shengcheng Lujing.Renwu Li - 2009 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  13
  Inferno IX: Passing Within City Walls and Beneath the "Velame de Li Versi Strani".Federica Anichini - 2012 - Mediaevalia 33 (33):79-100.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  9
  Measuring Component Importance for Network System Using Cellular Automata.Li He, Qiyan Cao & Fengjun Shang - 2019 - Complexity 2019:1-11.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  11
  Book of Lord Shang and Elevation of Confucianism in the Han—Including the Discussion of the Conflict Between Shang Yang, His School, and the Confucians.Li Cunshan - 2016 - Contemporary Chinese Thought 47 (2):112-124.
  EDITOR’S ABSTRACTThis article presents a counterintuitive view that the rise of Confucianism in the Han dynasty is indebted to the Book of Lord Shang. It analyzes chapter 7, “Opening the blocked,” and shows that the chapter can be read as promoting a combination of force and morality. The sophisticated historical view of this chapter solves apparent contradictions between societies based on family ties, meritocracy, and monarchic power by showing how new levels of social development inevitably open up when old (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  10
  The Nurse of Parasites: Gender Concepts in Patrick Manson's Parasitological Research.Shang-Jen Li - 2004 - Journal of the History of Biology 37 (1):103-130.
  Patrick Manson, the so-called father of tropical medicine, played a pivotal role in making that discipline into a specialty. During his early career in China he discovered that the mosquito was the intermediate host of the filarial parasite and he somewhat peculiarly called the mosquito the " nurse " of the filarial worm. The discovery contributed greatly to the intellectual foundation of modern parasitology. In this paper I situate Manson's nomenclature in the context of nineteenth-century biological research on reproductive mechanisms (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 41. Chuan Yue Zi Ben de Li Shi Shi Kong: Ji Yu Wei Wu Shi Guan de Xian Dai Xing Pi Pan = Traversing the Historical Time-Space of the Capital: The Critique of Modernity Base on Historical Materialism.Lin Xia - 2008 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Nong Cun Lun Li de Li Lun Yu Xian Shi.Lihua Xie - 2010 - Zhongguo Nong Ye Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Ru Jia Dao de Li Xing Jing Shen de Chong Jian: Ming Zhong Ye Zhi Qing Chu de Wang Xue Xiu Zheng Yun Dong Yan Jiu.Caigang Yao - 2009 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. He Xie Wen Hua de Li Lun Yu Shi Jian.Xiaoping Zhang & Jianyun Zhang (eds.) - 2007 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Wan Qing Min Chu de Li Xue Yu Jing Xue.Zhaojun Zhang - 2007 - Shang Wu Yin Shu Guan.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Zheng Yi de Li Shi Ying Xiang =.Ming Zhao - 2007 - Fa Lü Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Zhongguo Mei Xue de Li Shi Zhong Fu =.Hua Zou - 2009 - Anhui Jiao Yu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Zhuan Xiang Zi Wo: Jin Dai Zhongguo Zheng Zhi Si Xiang Shang de Ge Ren.Zhende Yang - 2009 - Zhong Yang Yan Jiu Yuan Zhongguo Wen Zhe Yan Jiu Suo.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Kongzi Zai Meiguo: 1849 Nian Yi Lai Kongzi Zai Meiguo Bao Zhi Shang de Xing Xiang Bian Qian = Confucius in the United States of America.Tao Zhang - 2011 - Beijing da Xue Chu Ban She = Peking University Press.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  15
  Le Tribolazioni Del Filosofare. Comedia Metaphysica Ne la Quale Si Tratta de Li Errori & de le Pene de L’Infero.Achille C. Varzi & Claudio Calosi - 2014 - Laterza.
  A scholarly annotated epic poem on the pitfalls and tribulations of “good philosophizing”. Divided into twenty-eight cantos (in medieval Italian hendecasyllabic terza rima), the poem tells of an allegorical journey through the downward spiral of the philosophers’ hell, where all sorts of thinkers are punished for their faults and mistakes, in the endeavor to reach a way out of the condition of intellectual impasse in which the narrator has found himself. The affinities with Dante’s Inferno are apparent. Whereas Dante’s poem (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
1 — 50 / 1000