Results for 'Serdar Saki��n'

1000+ found
Order:
 1.  50
  Kıbrıs'ın Geleceği Konusunda Menderes-Boyd Görüşmeleri.Serdar Saki̇n - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 1):461-461.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  6
  Arşiv Belgelerine Göre Kayseri.Serdar Saki̇n - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 1):659-659.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  12
  Kayseri Ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi'nde Bulunan Ebrû Kaplı Defterler.Neval Saki̇n - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 7):537-537.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  12
  Türkiye'de Geleneksel Kıyafetlerin Yaşatılmasında "Folklorik Yapma Bebekler".Neval Saki̇n - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 18):177-177.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  7
  YAVUZ, Serdar , Cerr'h-n'me , Kesit Yayınları, İstanbul, 687.Serdar Bulut - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 3):1671-1671.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  9
  Er Soltonoy Destanındaki Kadın Kahramanlar Üzerine Bir Değerlendirme.Serdar ŞİMŞEK - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 12):1051-1051.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  12
  Amanos Dağlarının Orta Kesimi Ve Yakın Çevresinin İklim Özellikleri.Ahmet Serdar Aytaç - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 2):251-251.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  8
  Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Özyeterlik Düzeyleri İle Problem Çözme, Empati Ve İletişim Becerile.Oğuz Serdar Kesi̇ci̇oğlu - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 5):1371-1371.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  7
  İbrahim Paşa'nın Konya'yı İşgali Esnasında Mehmet Said Hemdem Çelebi'nin Tutumu.Serdar Ösen - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 11):219-219.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  4
  Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İle Eleştirel Düşünme Ve Ya.Oğuz Serdar Kesi̇ci̇oğlu - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 8):651-651.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  12
  Afganistan Başbakanı Serdar Muhammed Davud Han'ın Türkiye Ziyaretinde Başbakan Adnan Menderes İle Gö.Mehmet KÖÇER - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 4):739-739.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  5
  Bayburt İli Ve Yöresi Ağızlarının Türkiye Türkçesi Ağızları İçindeki Yeri.Serdar Bulut - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 16):371-371.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  18
  Dede Korkut Hik'yelerinde Türk-İslam İnanışlarının İtikādî Göstergeleri.Murat Serdar & Harun Işık - 2018 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22 (1):489-513.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  13
  Suat Derviş Ve Fatma'nın Günahı'na Dair..Serdar Demi̇rcan - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 6):265-265.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  23
  The Gaze-Cueing Effect in the United States and Japan: Influence of Cultural Differences in Cognitive Strategies on Control of Attention.Saki Takao, Yusuke Yamani & Atsunori Ariga - 2018 - Frontiers in Psychology 8.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 16.  11
  John Stuart mill'i̇n erdem teori̇si̇ ve araçsallaştirilmiş değerler.Metin Aydın - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17.  9
  Zek'tın Devlet Eliyle Yönetilmesi Ve Malezya Zek't Sistemi Örneği.Murat Aydın - 2018 - Dini Araştırmalar 21 (54):145-174.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 18.  22
  Reduction of Medication Errors Related to Sliding Scale Insulin by the Introduction of a Standardized Order Sheet.Saki Harada, Akio Suzuki, Shohei Nishida, Ryo Kobayashi, Sayuri Tamai, Keisuke Kumada, Nobuo Murakami & Yoshinori Itoh - 2017 - Journal of Evaluation in Clinical Practice 23 (3):582-585.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 19. CARTWRIGHT, N.-The Dappled World.N. Cartwright, P. Lipton, P. Menzies & La Paul - 2002 - Philosophical Books 43 (4):241-278.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  4
  Kur’'n ve Hadiserde Fıtrat Kavramının Anlamı Üzerine.Muhammet Ali Teki̇n - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):1441-1490.
  Kavramlar doğru anlamlandırılmadığı takdirde meselelerin anlaşılması noktasında yanlış sonuçlara varmanın kaçınılmaz olduğu bir hakikattir. Fıtrat kavramı bu manada insanın neliği bağlamında başat kavram olarak her daim farklı değerlendirmelere konu olmuştur. İnsanın, gerek kendisini var eden Allah ile olan ilişkisi gerekse hemcinsleriyle ve içerisinde yaşadığı âlemle ilişkisi çerçevesinde bu kavramın anlam alanının tespiti yine ait olduğu dünya üzerinden yapıldığı zaman konu hakkında doğru sonuçların elde edilmesine imkân tanıyacaktır. Kur’ân ve hadislerde yerini bulan fıtrat kavramının anlam alanına yönelik çalışmaların bu alanlarda derinlemesine (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  41
  Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kişisel Ve Aile Özellikleri İle Öğrenim Gördükleri P.Mehmet Gülteki̇n - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1163-1163.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  34
  I–N.J.H. Dent.N. J. H. Dent - 1998 - Aristotelian Society Supplementary Volume 72 (1):57-73.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 23.  2
  Views of a Physicist: Selected Papers of N.G. Van Kampen.N. G. Van Kampen & Paul Herman Ernst Meijer - 2000 - World Scientific.
  NG van Kampen is a well-known theoretical physicist who has had a long and distinguished career. His research covers scattering theory, plasma physics, statistical mechanics, and various mathematical aspects of physics. In addition to his scientific work, he has written a number of papers about more general aspects of science. An indefatigable fighter for intellectual honesty and clarity, he has pointed out repeatedly that the fundamental ideas of physics have been needlessly obscured. As those papers appeared in various journals, partly (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  30
  N. Van Der Wal, J. H. A. Lokin: Historiae Iuris Graeco-Romani Delineatio: Les Sources du Droit Byzantin de 300 À 1453. Pp. Vi+139; 9 Plates. Groningen: E. Forsten, 1985. Paper, Fl. 42.50. [REVIEW]N. G. Wilson - 1987 - The Classical Review 37 (1):106-106.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  21
  Abluted Capitalism: Ali Shariati’s Critique of Capitalism in His Reading of Islamic Economy.Serdar Şengül - 2015 - Studies in Christian Ethics 28 (4):431-446.
  Islamic sociologist Ali Shariati is a leading figure of the reconstruction of religious thought in the Islamic world known especially for his anti-capitalist stance and leftist reading of Islamic history. In the philosophy of history that he developed, he classified religions as religions of tawheed and religions of shirk. According to this new reading of history, the main struggle is not between religion and secularism but between religions of tawheed and of sheerk. The issue of the gaining and the distribution (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  5
  Sâi̇nüddîn Ali̇ Bi̇n Türke’de Varlik Mertebeleri̇.Buşra Arslan Meçi̇n - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (14):91-105.
  Öz Çalışmanın konusu irfanî geleneğin on beşinci yüzyıldaki önemli temsilcilerinden ve aynı zamanda İbnü’l-Arabî’nin takipçilerinden biri olan İbn Türke’nin varlık mertebelerine dair görüşleridir. Konu, İbn Türke’nin varlık ve varlığın mertebeleri ile ilgili düşüncelerinden hareketle hazırlanmıştır. Birincil kaynakların esas alındığı bu çalışmada, İbn Türke ve Ekberî geleneğin önemli temsilcilerinin eserlerine müracaat edilmiştir. Çalışmanın amacı, felsefe ve kelâmın yanı sıra tasavvuf felsefesinin en önemli konularından biri olan varlık düşüncesi ve varlık mertebelerini İbn Türke’nin görüşleri çerçevesinde ele alarak âlemdeki varoluşun hakikatinin ne olduğu, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Rousseau on Amour-Propre: N.J.H. Dent.N. J. H. Dent - 1998 - Aristotelian Society Supplementary Volume 72 (1):57–74.
  According to familiar accounts, Rousseau held that humans are actuated by two distinct kinds of self love: amour de soi, a benign concern for one's self-preservation and well-being; and amour-propre, a malign concern to stand above other people, delighting in their despite. I argue that although amour-propre can (and often does) assume this malign form, this is not intrinsic to its character. The first and best rank among men that amour-propre directs us to claim for ourselves is that of occupying (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 28. M. N. Roy: Quest for Freedom.B. N. Dasgupta - 1970 - Calcutta, Firma K. L. Mukhopadhyay.
 29.  43
  N. Van Der Wal, J. H. A. Lokin: Historiae Iuris Graeco-Romani Delineatio: Les Sources du Droit Byzantin de 300 À 1453. Pp. Vi+139; 9 Plates. Groningen: E. Forsten, 1985. Paper, Fl. 42.50. [REVIEW]N. G. Wilson - 1987 - The Classical Review 37 (01):106-.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  7
  İtalya'nın Habeşistan'ı İşgalinin Akbaba Dergisindeki Yansımaları.Fatih Keski̇n - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 4):659-659.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  9
  John Stuart mill'i̇n faydaci ahlki.Metin Aydın - 2014 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15 (28):143-143.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 32. Douglas N. Walton, Courage: A Philosophical Investigation. [REVIEW]N. Dent - 1987 - Philosophy in Review 7:171-172.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. BOWIE, N. E. - "Towards a New Theory of Distributive Justice". [REVIEW]N. L. Nathan - 1973 - Mind 82:315.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  32
  Evgeny N. Trubetskoy and Overcoming the Neo-Kantian Kant.Alexei N. Krouglov - 2016 - Russian Studies in Philosophy 54 (5):408-421.
  In his later work, Metafizicheskie predpolozheniia poznaniia. Opyt preodoleniia Kanta i kantianstva [Metaphysical Presuppositions of Knowledge. An Attempt to Overcome Kant and Kantianism], Evgeny N. Trubetskoy tried to overcome the Kantian tradition in philosophy in order to advance his conception of all-unity and the philosophy of absolute and unconditional consciousness. Despite insisting on the distinction between the “historical Kant” and Neo-Kantianism, in reality Trubetskoy was strongly dependent on the Neo-Kantian interpretation of Kant’s philosophy, which meant that his fight against Kantian (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  26
  The Prasa $$Dot N$$ Gikas' Views on Logic: Tibetan dGe Lugs Pa Exegesis on the Question of Svatantras. [REVIEW]Jos�Ignacio Cabez�N. - 1988 - Journal of Indian Philosophy 16 (3):217-224.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 36. Douglas N. Walton, Courage: A Philosophical Investigation Reviewed By.N. J. H. Dent - 1987 - Philosophy in Review 7 (4):171-172.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  21
  The Politics of Founding in Focus.Serdar Tekin - 2019 - Contemporary Political Theory 18 (2):129-136.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Ronald N. Giere, Review of The Dappled World: A Study of the Boundaries of Science by Nancy Cartwright. [REVIEW]Ronald N. Giere - 2000 - Philosophy of Science 67 (3):527-530.
 39.  15
  İyi Kavramının Tanımı Yapılabilir mi? J. S. Mill’in Kanıtlaması ve G. E. Moore’un Doğalcı Yanılgı Eleştirisi.Metin Aydın - 2017 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:1139-1160.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  56
  Skeptik Teizm ve Kötülük: Peter van Inwagen'ın "Minimum-Yok İddiası".Atilla Akalın - 2021 - Theosophia 3 (3):77-90.
  Skeptical theists are seeking for some reasonable solutions to the evidential problem of evil. One of the most fundamental responses of skeptical theism is that the concept of “gratuitous evil”, which cannot be a proof of the absence of God. Therefore, it is not the existence of God that skeptical theism suspects. Instead, skeptical theism contemplates whether the evil in the world really has a “gratuitous” basis. This paper focuses on Peter van Inwagen's “no-minimum claim”. No-minimum claim” stands in opposition (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. GOODMAN, N.: "Of Mind and Other Matters". [REVIEW]J. N. Safran - 1986 - British Journal for the Philosophy of Science 37:242.
 42.  16
  İyi Kavramının Tanımı Yapılabilir mi? J. S. Mill’in Kanıtlaması ve G. E. Moore’un Doğalcı Yanılgı Eleştirisi.Metin Aydın - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:1139-1160.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  51
  Ortaokul Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Çizgi Grafik Okuma Ve Çizme Becerilerinin İncelenmesi.Dilek Sezgi̇n Memnun - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 12):1153-1153.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  1
  Filosofii͡a N.N. V. Snetova - 2010
  Монография представляет собой исследование философских взглядов одного из представителей второй половины XIX века, мыслителя, публициста, литературного критика, переводчика, издателя, Н. Н. Страхова.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Filosofii͡a N.N. Strakhova: Opyt Intellektualʹnoĭ Biografii: Monografii͡a.N. V. Snetova - 2010
  Монография представляет собой исследование философских взглядов одного из представителей второй половины XIX века, мыслителя, публициста, литературного критика, переводчика, издателя, Н. Н. Страхова.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  14
  İlluminati Şeytanın Yılı'nda Satanist Örgüt ve Yeni Dünya Düzeni.Halil Ayteki̇n - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 10):123-123.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. JAYATILLEKE, K. N. - "Early Buddhist Theory of Knowledge". [REVIEW]N. Smart - 1966 - Mind 75:453.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  7
  N. Fischer, Economy and Self: Philosophy and Economics From the Mercantilists to Marx, Westport, Connecticut and London, Green-Wood Press, 1979, Pp. Ix, 261, £22-50. [REVIEW]R. N. Barki - 1981 - Hegel Bulletin 2 (1):48-50.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  58
  Değer Sınıflaması Üzerine Aksiyonel Bir Deneme.Yusuf Keski̇n - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1485-1485.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  9
  Rousseau on Amour-Propre: N.J.H. Dent.N. Dent - 1998 - Supplement to the Proceedings of the Aristotelian Society 72 (1):57-74.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
1 — 50 / 1000