Results for 'Sebastian W��scher'

1000+ found
Order:
 1. Remote, Automated, and MRI-Compatible Administration of Interoceptive Inspiratory Resistive Loading.Sebastian W. Rieger, Klaas Enno Stephan & Olivia K. Harrison - 2020 - Frontiers in Human Neuroscience 14.
 2.  3
  The Medical Writings of Leibniz – Short Notes and Scribal Hands.Sebastian W. Stork - 2012 - In Wenchao Li (ed.), Komma Und Kathedrale: Tradition, Bedeutung Und Herausforderung der Leibniz-Edition. De Gruyter. pp. 253-272.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  18
  Network Alterations in Comorbid Chronic Pain and Opioid Addiction: An Exploratory Approach.Rachel F. Smallwood, Larry R. Price, Jenna L. Campbell, Amy S. Garrett, Sebastian W. Atalla, Todd B. Monroe, Semra A. Aytur, Jennifer S. Potter & Donald A. Robin - 2019 - Frontiers in Human Neuroscience 13.
  The comorbidity of chronic pain and opioid addiction is a serious problem that has been growing with the practice of prescribing opioids for chronic pain. Neuroimaging research has shown that chronic pain and opioid dependence both affect brain structure and function, but this is the first study to evaluate the neurophysiological alterations in patients with comorbid chronic pain and addiction. Eighteen participants with chronic low back pain and opioid addiction were compared with eighteen age- and sex-matched healthy individuals in a (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  7
  Maintenance of Voluntary Self-regulation Learned through Real-Time fMRI Neurofeedback.Fabien Robineau, Djalel E. Meskaldji, Yury Koush, Sebastian W. Rieger, Christophe Mermoud, Stephan Morgenthaler, Dimitri Van De Ville, Patrik Vuilleumier & Frank Scharnowski - 2017 - Frontiers in Human Neuroscience 11.
 5. W poszukiwaniu sensu. Racjonalizm i co dalej?Sebastian Dama - 2010 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 16:197-212.
  Racjonalizm w kulturze europejskiej istnieje już od starożytności. Jednak w każdej z epok, przyjmował różną postać: metafizyczną, klasyczną i pragmatyczną. Te różne postacie racjonalizmu miały wpływ na kształtowanie się w przestrzeni duchowej podobnych postaw, poglądów i paradygmatów. I tak, w starożytności racjonalizm nie był przeciwieństwem metafizyki, wręcz się z nią łączył, w średniowieczu nastąpił podział na racjonalizm metafizyczny, który łączył się on z chrześcijaństwem, i racjonalizm, który po nowożytności zyskał miano klasycznego. Natomiast w dobie współczesności racjonalizm przybrał formę pragmatyczną i (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Koncepcja logiki W traktacie logiczno-filozoficznym wittgensteina.Sebastian Bakula - 2008 - Studia Philosophiae Christianae 44 (2):87-102.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. The ways of logicality : invariance and categoricity.Denis Bonnay & Sebastian G. W. Speitel - 2021 - In Gil Sagi & Jack Woods (eds.), The Semantic Conception of Logic : Essays on Consequence, Invariance, and Meaning. Cambridge University Press.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 8.  45
  Review of G. W. F. Hegel, trans. W. Wallace, A. V. Miller, and M. Inwood, intro. And commentary, Michael Inwood, Philosophy of Mind[REVIEW]Sebastian Rand - 2007 - Notre Dame Philosophical Reviews 2007 (10).
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  17
  Review of G. W. F. Hegel, Philosophy of Mind, W. Wallace and A. V. Miller , Michael Inwood , Oxford University Press, 2007. [REVIEW]Sebastian Rand - 2007 - Notre Dame Philosophical Reviews.
 10. Prawo w etosie Starego i Nowego Testamentu.Sebastian Duda - 1996 - Etyka 29:137-151.
  The article talks of an evolution of a Biblical notion of Law. The author shows the way, the meaning of the Hebrew term “Torah” was transformed throughout the Pentateuch, in the prophetic tradition and in the wisdom books. He puts into analysis the relationship between the Judaism as a religious formation and the Law as a code. The Law included basic regulations to the moral, religious and political life of Israel.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Postulat referencji w perspektywie pytania o naturę dyskursu metafizycznego.Sebastian T. Kołodziejczyk - 2008 - Filozofia Nauki 3.
  The crisis of metaphysics has many roots. One of them is recognized to be a kind of semantic failure. It lies in the fact that the meaning and reference of metaphysical propositions as well as metaphysical terms seems to be problematic. This diagnosis was first established by I. Kant and then repeated by some of the XXth century philosophers. In this paper I will show what role is played by what I called the Requirement of Reference (RR) in the analysis (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Normatywność w Hobbesa koncepcji prawa.Sebastian Szymański - 2004 - Etyka 37:249-267.
  The paper concerns conception of law presented in Hobbes’ Leviathan. The author argues that for Hobbes the ultimate source of the binding force of law is the sovereign’s will, and reasons for that are „technical”. The sovereign creates laws, because he is a representative of the estate which is the real author of the law. However, the existence of the state is dependent on its members’ will expressed in the social contract which Hobbes describes in terms of laws. The contract, (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  19
  Magnetic properties of single grain R–Mg–Cd primitive icosahedral quasicrystals.S. E. Sebastian, T. Huie, I. R. Fisher, K. W. Dennis & M. J. Kramer - 2004 - Philosophical Magazine 84 (10):1029-1037.
 14.  35
  Interpreting theories without a spacetime.Sebastian De Haro & Henk W. de Regt - 2018 - European Journal for Philosophy of Science 8 (3):631-670.
  In this paper we have two aims: first, to draw attention to the close connexion between interpretation and scientific understanding; second, to give a detailed account of how theories without a spacetime can be interpreted, and so of how they can be understood. In order to do so, we of course need an account of what is meant by a theory ‘without a spacetime’: which we also provide in this paper. We describe three tools, used by physicists, aimed at constructing (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 15. O co chodzi w Etyce chrześcijańskiej dla postchrześcijańskiej epoki?Sebastian Gałecki - 2022 - Roczniki Filozoficzne 70 (3):403-411.
  Tekst jest wstępem do dyskusji, prezentującym pokrótce będącą jej przedmiotem książkę Etyka chrześcijańskiej dla postchrześcijańskiej epoki Sebastiana Gałeckiego. Według autora książka usiłuje znaleźć odpowiedź na pytanie o to, czy wciąż możliwe jest ponowne połączenie trzech tradycji chrześcijańskiego myślenia o moralności: etyki prawa naturalnego, etyki sumienia i etyki cnót. Chodzi o takie połączenie, które nie będzie prostą rekonstrukcją średniowiecznych traktatów etycznych, lecz stworzeniem całkowicie współczesnego systemu, wyrażonego w języku zrozumiałym dla dzisiejszej kultury Zachodu — kultury deklaratywnie zrywającej ze swoim dziedzictwem chrześcijańskim, (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Wojna i władza w filozofii politycznej Hobbesa.Sebastian Michalik - 2003 - Etyka 36:137-157.
  The subject of this article are two fundamental concepts of Hobbes’ political philosophy: “war of all against all” and political power. The analysis of anthropological basis of Hobbes’ political theory is of crucial importance for these considerations. It shows that the state of nature and the political state create dialectical relationship, not an insurmountable opposition. The further exploration leads to the conclusion that the sovereign power is identical with the rights and brutal actions of the individual living in the state (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  19
  A precipice below which lies absurdity? Theories without a spacetime and scientific understanding.Henk W. de Regt & Sebastian De Haro - 2020 - Synthese 197 (7):3121-3149.
  While the relation between visualization and scientific understanding has been a topic of long-standing discussion, recent developments in physics have pushed the boundaries of this debate to new and still unexplored realms. For it is claimed that, in certain theories of quantum gravity, spacetime ‘disappears’: and this suggests that one may have sensible physical theories in which spacetime is completely absent. This makes the philosophical question whether such theories are intelligible, even more pressing. And if such theories are intelligible, the (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 18.  34
  A precipice below which lies absurdity? Theories without a spacetime and scientific understanding.Sebastian De Haro & Henk W. de Regt - 2018 - Synthese:1-29.
  While the relation between visualization and scientific understanding has been a topic of long-standing discussion, recent developments in physics have pushed the boundaries of this debate to new and still unexplored realms. For it is claimed that, in certain theories of quantum gravity, spacetime ‘disappears’: and this suggests that one may have sensible physical theories in which spacetime is completely absent. This makes the philosophical question whether such theories are intelligible, even more pressing. And if such theories are intelligible, the (...)
  No categories
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 19.  2
  Koncepcja wolności ponowoczesnej w twórczości Zygmunta Baumana.Sebastian Michalik - 2002 - Etyka 35:39-60.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  1
  Jürgen Habermas – Oświecenie w poszukiwaniu nowego języka (Jürgen Habermas, Teoria działań komunikacyjnych; Filozoficzny dyskurs nowoczesności).Sebastian Michalik - 2003 - Etyka 36:270-281.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Traducción. G. W. Leibniz – Sobre el uso de la meditación/Sobre la vida feliz/Sobre la generosidad.Marvin Sebastián Estrada López - 2022 - Revista Filosofía Uis 22 (1):297-312.
  Traducción de los texto encontrados en Leibniz, G. W. (1890). Die philosophischen Schriften von Gottfried Wilhelm Leibniz. Vol. VII (C. Gerhardt, ed.). Berlin: Weidmannsche Buchhandlung. Sobre el uso de la meditación: pp. 77-80. Sobre la vida feliz: p. 81. Sobre la generosidad: pp. 104-108. Traductor: Marvin Sebastián Estrada López. Revisado por: Andrés Botero Bernal.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  1
  Od-Kantować Rawlsa: ewolucyjne uzasadnienie teorii sprawiedliwości w ujęciu Kena Binmore’a.Sebastian Szymański - 2019 - Argument: Biannual Philosophical Journal 9 (1):57-80.
  De-Kanting Rawls: evolutionary justifcation of the theory of justice by Ken Binmore: The article discusses the criticism of John Rawls’s theory of justice formulated by Ken Binmore. Binmore criticizes Rawls in his work for inadequate justifcation of fairness norms. In his opinion, their proper justifcation requires the rejection of Kant’s “metaphysics” in favor of Hume’s empiricism. To explain how fairness norms actually work, one must frst provide a convincing account of evolutionary processes that could lead to such norms being encoded (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Die Vernunft und ihre Umwege : zur Rettung der Rhetorik bei Hans Blumenberg und Theodor W. Adorno.Sebastian Tränkle - 2015 - In Michael Heidgen, Matthias Koch & Christian Köhler (eds.), Permanentes provisorium: Hans Blumenbergs Umwege. Wilhelm Fink.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  25
  Reason Revisited: The Philosophy of Karl Jaspers.M. W. Hamilton & Sebastian Samay - 1973 - Philosophical Quarterly 23 (91):166.
 25.  7
  Gavesanam, or on the Track of the Cow and in Search of the Mysterious Word and in Search of the Hidden Light.Stephanie W. Jamison & Sebastian J. Carri - 2003 - Journal of the American Oriental Society 123 (3):709.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  5
  Wojciech Sady: The Structure of the Relativity and Quantum Revolution in Physics (Struktura rewolucji relatywistycznej i kwantowej w fizyce): Universitas: Kraków, 2020, 238 pp., 42 PLN/10 EUR (Paperback), ISBN: 9788324264971. [REVIEW]Sebastian Kozera, Marcin Gileta & Andrzej Łukasik - 2022 - Journal for General Philosophy of Science / Zeitschrift für Allgemeine Wissenschaftstheorie 53 (2):223-229.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  7
  Set Voronoi diagrams of 3D assemblies of aspherical particles.Fabian M. Schaller, Sebastian C. Kapfer, Myfanwy E. Evans, Matthias J. F. Hoffmann, Tomaso Aste, Mohammad Saadatfar, Klaus Mecke, Gary W. Delaney & Gerd E. Schröder-Turk - 2013 - Philosophical Magazine 93 (31-33):3993-4017.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  17
  Review of Art and Morality, ed. José Bermúdez and Sebastian Gardner. [REVIEW]Edward W. Maine - 2005 - Essays in Philosophy 6 (1):335-336.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  1
  Review of Art and Morality, ed. José Bermúdez and Sebastian Gardner. [REVIEW]Edward W. Maine - 2005 - Essays in Philosophy 6 (1):335-336.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  17
  When Leaders and Followers Match: The Impact of Objective Value Congruence, Value Extremity, and Empowerment on Employee Commitment and Job Satisfaction.Olivia A. U. Byza, Stefan L. Dörr, Sebastian C. Schuh & Günter W. Maier - 2019 - Journal of Business Ethics 158 (4):1097-1112.
  Although the topic of value congruence has attracted considerable attention from researchers and practitioners, evidence for the link between person–supervisor value congruence and followers’ reactions is less robust than often assumed. This study addresses three central issues in our understanding of person–supervisor value congruence by assessing the impact of objective person–supervisor value congruence rather than subjective value congruence, by examining the differential effects of value congruence in strongly versus moderately held values, and by exploring perceived empowerment as a central mediating (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 31.  28
  "Reason Revisited: The Philosophy of Karl Jaspers," by Sebastian Samay, O.S.B.; and "Nietzsche-Studien," Band I, ed. M. Montinari, W. Müller-Lauter, and H. Wenzel. [REVIEW]James Collins - 1973 - Modern Schoolman 50 (4):399-400.
 32.  23
  S. K. Thomason. Noncompactness in propositional modal logic. The journal of symbolic logic, vol. 37 no. 4 , pp. 716–720. - Kit Fine. An incomplete logic containing S4. Theoria, vol. 40 , pp. 23–29. - S. K. Thomason. An incompleteness theorem in modal logic. Theoria, vol. 40 , pp. 30–34. - Martin Gerson. The inadequacy of the neighbourhood semantics for modal logic. The journal of symbolic logic, vol. 40 , pp. 141–148. - Martin Sebastian Gerson. An extension of S4 complete for the neighbourhood semantics but incomplete for the relational semantics. Studio logica, vol. 34 , pp. 333–342. - Martin Gerson. A neighbourhood frame for T with no equivalent relational frame. Zeitschrift für mathematische Logik und Grundlugen der Mathematik, vol. 22 , pp. 29–34. - V. B. Šehtman. On incomplete propositional logics. Soviet mathematics, vol. 18 , pp. 985–989. , pp. 542–545.) - J. F. A. K. van Benthem. Two simple incomplete modal logics. Theoria, vol. 44 , pp. 25–37. - J. F. A. K. van Benthem and W. [REVIEW]R. A. Bull - 1983 - Journal of Symbolic Logic 48 (2):488-495.
 33.  35
  Book Notes. [REVIEW]Emmett L. Bradbury, Anne W. Eaton, Sandra Jane Fairbanks, Jeffrey R. Flynn, Daniel Jacobson, Kenton F. Machina, Michael Pakaluk, Sebastian G. Rand, Lloyd Steffen & Patricia H. Werhane - 2002 - Ethics 113 (1):191-198.
 34. The Semantics of Scientific Theories.Sebastian Lutz - 2014 - In Anna Brożek & Jacek Jadacki (eds.), Księga pamiątkowa Marianowi Przełęckiemu w darze na 90-lecie urodzin. pp. 33-67.
  Marian Przełęcki’s semantics for the Received View is a good explication of Carnap’s position on the subject, anticipates many discussions and results from both proponents and opponents of the Received View, and can be the basis for a thriving research program.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 35. Postchrześcijańskie wyzwanie rzucone etyce chrześcijańskiej.Sebastian Gałecki - 2022 - Roczniki Filozoficzne 70 (3):465-485.
  W swoim artykule chciałbym odpowiedzieć na najważniejsze uwagi i zarzuty postawione w dyskusji mojej książce Etyka chrześcijańska dla postchrześcijańskiej epoki przez profesorów Adama Chmielewskiego, Jana Krokosa, Krzysztofa Stachewicza i Marcina Zdrenkę. Swoją odpowiedź podzieliłem na pięć części. Na początku mierzę się z zarzutami formalnymi. Następnie przechodzę do uwag bardziej merytorycznych uwag, dotyczących relacji między chrześcijaństwem i postchrześcijaństwem, postulatem uspójnienia trzech tradycji dociekań moralnych oraz roli metafor w pisarstwie filozoficznym. Na końcu udzielam odpowiedzi na kilka istotny zarzutów szczegółowych, niemieszczących się w (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  2
  Postanarchizm. Źródła, konteksty, następstwa.Sebastian Słowiński - 2022 - Civitas. Studia Z Filozofii Polityki 29:129-148.
  Autor omawia ontologię polityczną współczesnego anarchizmu, nawiązujący przy tym do klasycznego anarchizmu oraz do myślicieli postanarchizmu, w szczególności do Saula Newmana. Wskazuje przy tym, jak współcześni filozofowie związani z postanarchizmem pracują nad statyczną ontologią polityczna anarchizmu poprzez myśl poststrukturalną oraz jak za pomocą współczesnych pojęć filozoficznych dekonstruują oświeceniowe podstawy anarchizmu. Zamiarem tekstu jest wskazanie nie tylko na różnice pomiędzy anarchizmem a postanarchizmem, ale raczej dostrzeżenie pomiędzy nimi silnej zależności. Tekst stanowi przegląd i omówienie koncpecji postanarchizmu w kontekście ontologii politycznej, współczesnej (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Scheitern in den Wissenschaften: Perspektiven der Wissenschaftsforschung.Michael Jungert & Sebastian Schuol (eds.) - 2022 - Brill Deutschland GmbH.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  4
  Negative Anthropologie Bei Plessner Und Adorno: Theoretische Grundlagen – Geschichtsphilosophie – Moderne-Kritik.Sebastian Edinger - 2022 - De Gruyter.
  Kritische Theorie und Philosophische Anthropologie gelten noch immer als grundsätzlich einander widerstreitende Strömungen. Die Philosophien Helmuth Plessners und Theodor W. Adornos jedoch lassen sich, so die These dieses Buches, unter dem Namen der negativen Anthropologie zusammenführen. Edinger begreift negative Anthropologie im systematischen Sinn als strukturell negativ verfasstes Konzept, um elementare und exklusive Gemeinsamkeiten zwischen Adorno und Plessner sichtbar zu machen. Neben den grundsätzlichen Überlegungen, u.a. zum Konzept der Anthropologie bei Sonnemann und Gehlen, widmet sich der Autor auch beispielhaft den Motiven (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. John Locke's Contemporaries' Reaction against the Theory of Substratum in Metaphysics or Modernity? Simon Baumgartner, Thimo Heisenberg and Sebastian Krebs (eds.).Mihretu P. Guta - 2013 - In Thimo Heisenberg and Sebastian Krebs Simon Baumgartner (ed.), Anthology. Bamberg University Press.. pp. 9-28.
  The goal of this paper is to critically examine the objections of John Locke’s contemporaries against the theory of substance or substratum. Locke argues in Essay that substratum is the bearer of the properties of a particular substance. Locke also claims that we have no knowledge of substratum. But Locke’s claim about our ignorance as to what substratum is, is contentious. That is, if we don’t know what substratum is, then what is the point of proposing it as a bearer (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  7
  Emotions, intentionality, and practical rationality the contrast between the theories of emotions of William James and Antonio Damasio.Sebastián Pereira Restrepo - 2019 - Ideas Y Valores 68 (170):13-36.
  RESUMEN Se presentan y discuten las teorías de las emociones de W. James y de A. Damasio, enfatizando en la intencionalidad de las emociones y en su vínculo con la racionalidad práctica. Se argumenta que la propuesta de James enfrenta varias dificultades para dar cuenta de ambos aspectos de las emociones, y se muestra cómo la teoría neo-jamesiana de Damasio supera en parte algunas de esas dificultades, pero también da pie a otras objeciones. Se resume la propuesta de Jesse Prinz (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  10
  Desinfección mediante el uso de luz UV-C germicida en diferentes medios como estrategia preventiva ante la COVID-19.Melissa Correa, Sabrina Mera, Fabián Guacho, Elio Villarreal & Sebastián Valencia - 2020 - Minerva 1 (2):46-53.
  En este trabajo se presentan criterios que permiten estimar parámetros de desinfección mediante el uso de luz ultravioleta UV-C de onda corta, en agua, aire y superficies. Se indican métodos para evaluar la dosificación en función de la potencia de la lámpara empleada. Este tipo de estrategia permiten resultados de hasta 99.9% de desinfección, inactivando diferentes tipos de microorganismos. Estas referencias sirven de base para el diseño de dispositivos de utilidad en la presente emergencia por COVID-19, cuyo origen, al ser (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  1
  O Arystotelesowej Proairesis w interpretacji Sebastiana Petrycego z Pilzna, czyli o „Wyborze abo przedsięwzięciu”.Maciej Smolak - 2022 - Roczniki Filozoficzne 70 (2):89-106.
  Przedmiotem artykułu jest próba rozjaśnienia sensu Arystotelesowej proairesis w interpretacji Sebastiana Petrycego z Pilzna. Autor dowodzi, że wyrażenie „wybór abo przedsięwzięcie” nie jest użyte przypadkowo i że Arystotelesową proairesis w interpretacji Petrycego tworzą: przedsięwzięcie w sensie wyznaczenia celu do realizacji; wybór własny w sensie preferencyjnego wyboru, czyli wyboru jednej strategii działania zamiast innej; wybór własny w sensie decyzji o przystąpieniu do obranej strategii działania; przedsięwzięcie w sensie rozpoczęcia działania prowadzącego do urzeczywistnienia wyznaczonego celu.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  1
  Kompasy, mapy i stare bukłaki: kilka uwag o metaforze w narracji naukowej.Marcin T. Zdrenka - 2022 - Roczniki Filozoficzne 70 (3):449-464.
  Artykuł jest zaproszeniem do ponownego namysłu nad nienową i niekoniecznie oryginalną kwestią — rolą metafory w pisarstwie naukowym. Bezpośrednim pretekstem jest metafora kompasu, mapy i treningu, a w innym planie „starych bukłaków, do których wlewa się młode wino”. Figur tych używa Sebastian Gałecki jako swoistego zwieńczenia swojej rozprawy Etyka chrześcijańska dla postchrześcijańskiej epoki, konfrontującej koncepcje: etyki sprawności charakteru (cnoty) (Alasdair MacIntyre), sumienia (John Henry Newman) i nowej teorii prawa naturalnego (John Finnis). Pozostawiając na uboczu istotę treści rozprawy, próbuję rozpoznać (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  14
  Mathematische Naturphilosophie in der Grundlagendiskussion – Eine Studie über das Verhältnis von Jakob Friedrich Fries’ kritischer Philosophie zu Naturwissenschaft und Mathematik.Kay Herrmann - 2000 - Vandenhoeck & Ruprecht.
  Jakob Friedrich Fries is one of the most important representatives of the Critical Philosophy, someone who built immediately on the original Kantian philosophy. -/- Fries was born in 1773 in Barby (on the Elbe). In 1805 he was extraordinary professor for philosophy in Jena and in the same year was ordinary professor for philosophy in Heidelberg. Returning to Jena in 1816, one year later he was compulsorily retired because of his participation at the nationalistic and republican Wartburg Festival. In 1924 (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  18
  Sebastian Rand review of John MacCumber, Time in the Ditch : American Philosophy and the McCarthy Era Northwestern, University Press, 2001, 213 p. [REVIEW]Sebastian Rand - unknown
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  16
  I—Sebastian Gardner: German Idealism.Sebastian Gardner & Paul Franks - 2002 - Aristotelian Society Supplementary Volume 76 (1):211-228.
  [Sebastian Gardner] German idealism has been pictured as an unwarranted deviation from the central epistemological orientation of modern philosophy, and its close historical association with German romanticism is adduced in support of this verdict. This paper proposes an interpretation of German idealism which seeks to grant key importance to its connection with romanticism without thereby undermining its philosophical rationality. I suggest that the fundamental motivation of German idealism is axiological, and that its augment of Kant's idealism is intelligible in (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 47.  49
  Collected Papers (on various scientific topics), Volume XII.Florentin Smarandache - 2022 - Miami, FL, USA: Global Knowledge.
  This twelfth volume of Collected Papers includes 86 papers comprising 976 pages on Neutrosophics Theory and Applications, published between 2013-2021 in the international journal and book series “Neutrosophic Sets and Systems” by the author alone or in collaboration with the following 112 co-authors (alphabetically ordered) from 21 countries: Abdel Nasser H. Zaied, Muhammad Akram, Bobin Albert, S. A. Alblowi, S. Anitha, Guennoun Asmae, Assia Bakali, Ayman M. Manie, Abdul Sami Awan, Azeddine Elhassouny, Erick González-Caballero, D. Dafik, Mithun Datta, Arindam Dey, (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  53
  I—Sebastian Gardner: German Idealism.Sebastian Gardner - 2002 - Aristotelian Society Supplementary Volume 76 (1):211-228.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 49.  32
  I—Sebastian Gardner: German Idealism.Sebastian Gardner - 2002 - Aristotelian Society Supplementary Volume 76 (1):211-228.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 50. Ethische Normen des frühen Christentums: Gut - Leben - Leib - Tugend.Friedrich Wilhelm Horn, Ulrich Volp, Ruben Zimmermann & Esther Verwold (eds.) - 2013 - Tübingen: Mohr Siebeck.
  Gutes und Guter, Leben, Leib, Tugend - in diesem Band werden die Vortrage der ersten vier Symposien der Mainz Moral Meetings aus den Jahren 2009-2011 zu diesen Themen zusammengefasst. Ein interdisziplinarer Zugang durch Bibelwissenschaft, Judaistik, Altphilologie, Philosophie, Patristik, Systematische Theologie und weiteren Disziplinen eroffnet einen Blick auf die ethischen Normen des fruhen Christentums. Die Autoren der Beitrage fragen nach den Moglichkeiten von Norm und Normbegrundung einer fruhchristlichen Ethik in ausgewahlten Bereichen sowohl im Kontext antiker Philosophie als auch in gegenwartiger Verantwortung. (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000