Results for 'Scheffel Jan'

1000+ found
Order:
 1.  11
  Tankens Villkor.Jan Scheffel - 2001 - Stockholm: Nomen förlag.
  Vilka frågor kan vi besvara? Kommer vi någon gång att helt förstå den värld som omger oss? Finns det gränser för den naturvetenskapliga kunskap vi människor kan samla, eller har vi en vacker dag en "teori för allt"? De frågor människan söker svar på kan ha väldigt olika karaktär. Hur uppstod Universum? Finns Gud? Kan man se in i framtiden? Levde människor i Sverige före senaste istiden? Finns spöken? Var Hamlet vänsterhänt? Kan alla jämna tal skrivas som summan av två (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2. On the Solvability of the Mind-Body Problem.Jan Scheffel - manuscript
  The mind-body problem is analyzed in a physicalist perspective. By combining the concepts of emergence and algorithmic information theory in a thought experiment employing a basic nonlinear process, it is shown that epistemically strongly emergent properties may develop in a physical system. Turning to the significantly more complex neural network of the brain it is subsequently argued that consciousness is epistemically emergent. Thus reductionist understanding of consciousness appears not possible; the mind-body problem does not have a reductionist solution. The ontologically (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 3.  60
  On the Solvability of the Mind–Body Problem.Jan Scheffel - 2020 - Axiomathes 30 (3):289-312.
  The mind–body problem is analyzed in a physicalist perspective. By combining the concepts of emergence and algorithmic information theory in a thought experiment, employing a basic nonlinear process, it is shown that epistemologically emergent properties may develop in a physical system. Turning to the significantly more complex neural network of the brain it is subsequently argued that consciousness is epistemologically emergent. Thus reductionist understanding of consciousness appears not possible; the mind–body problem does not have a reductionist solution. The ontologically emergent (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 4. Mind-Body problemets olösbarhet frigör viljan.Jan Scheffel - manuscript
  Mind-body problemet analyseras i ett reduktionistiskt perspektiv. Genom att kombinera emergensbegreppet med algoritmisk informationsteori visas i ett tankeexperiment att ett starkt epistemiskt emergent system kan konstrueras utifrån en relativt enkel, ickelinjär process. En jämförelse med hjärnans avsevärt mer komplexa neurala nätverk visar att även medvetandet kan karakteriseras som starkt epistemiskt emergent. Därmed är reduktionistisk förståelse av medvetandet inte möjlig; mind-body problemet har alltså inte en reduktionistisk lösning. Medvetandets ontologiskt emergenta karaktär kan därefter konstateras utifrån en kombinatorisk analys; det är därmed (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5. Free Will of an Ontologically Open Mind.Jan Scheffel - manuscript
  The problem of free will has persistently resisted a solution throughout centuries. There is reason to believe that new elements need to be introduced into the analysis in order to make progress. In the present physicalist approach, these elements are emergence and information theory in relation to universal limits set by quantum physics. Furthermore the common, but vague, characterization of free will as "being able to act differently" is, in the spirit of Carnap, rephrased into an explicatum more suitable for (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Att förstå – betraktelser utifrån en ny teori.Jan Scheffel - 2010 - Filosofisk Tidskrift 4 (4):3-15.
  Förståelse kan sägas vara den högsta formen av medveten insikt. Kunskap om ett fenomen behöver inte i sig vara tillräcklig för förståelse - de tidiga människorna visste att solen gick upp i öster, men de förstod inte att detta berodde på att jorden är rund och roterar. Förståelsebegreppet är centralt för all vetenskaplig aktivitet, men har mest studerats och tillämpats inom human- och samhällsvetenskaperna. Inom naturvetenskapen har ”förståelse” fått träda i skymundan för ”förklaring”. Vi skall se att detta är olyckligt (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7. Svar till A. Tollands kommentarer till artikeln Att förstå – betraktelser utifrån en ny teori.Jan Scheffel - 2012 - Filosofisk Tidskrift 1:45-52.
  I min artikel ”Att förstå – betraktelser utifrån en ny teori” (FT 31:4 Nov 2010) vill jag visa att det finns anledning att förtydliga förståelsebegreppet. Avsevärd möda har, historiskt sett, lagts ned på att definiera och bringa klarhet i begreppen kunskap och förklaring men förståelse, som når längre än vanlig kunskap, har förblivit ett otydligt begrepp. Teorin jag lägger fram i artikeln har som sin kärna en definition av förståelse. Denna utkristalliseras dels naturligt från vår vardagliga användning, dels från behovet (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. The Unsolvability of the Mind-Body Problem Liberates the Will.Scheffel Jan - manuscript
  The mind-body problem is analyzed in a physicalist perspective. By combining the concepts of emergence and algorithmic information theory in a thought experiment employing a basic nonlinear process, it is argued that epistemically strongly emergent properties may develop in a physical system. A comparison with the significantly more complex neural network of the brain shows that also consciousness is epistemically emergent in a strong sense. Thus reductionist understanding of consciousness appears not possible; the mind-body problem does not have a reductionist (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  14
  The Non-Existence Of The Real World By Jan Westerhoff.Jan Westerhoff - 2022 - Analysis 82 (1):99-101.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Jan Patocka, la Filosofia En Temps de Lluita.Francesc Fernández & Jan Patocka - 1996
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Jan Patočka - Briefe an Krzysztof Michalski.Jan Patočka - 2007 - Studia Phaenomenologica 7:99-161.
  Presented here is the German translation of Jan Patočka’s fragment Nitro a svět which was written in the 1940s and belongs to the so called „Strahov Papers“. The fragment reflects Patočka’s early attempts towards a thinking of subjectivity and the world. Thereby Patočka’s approach is phenomenological, but also integrates motives of German Idealism. The critical impact of the fragment lies in its orientation against the scientific biologism of its times.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  16
  Bayesian Philosophy of Science: Variations on a Theme by the Reverend Thomas Bayes.Jan Sprenger & Stephan Hartmann - 2019 - Oxford and New York: Oxford University Press.
  Jan Sprenger and Stephan Hartmann offer a fresh approach to central topics in philosophy of science, including causation, explanation, evidence, and scientific models. Their Bayesian approach uses the concept of degrees of belief to explain and to elucidate manifold aspects of scientific reasoning.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   25 citations  
 13. For Good Measure Philosophical Essays Dedicated to Jan Odelstad on the Occasion of His Fiftieth Birthday.Jan Odelstad, Lars Lindahl, Paul Needham & Rysiek Sliwi Nski (eds.) - 1997
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  2
  Jan Milič Lochman.Jan Milič Lochman - 2021 - Zeitschrift Für Evangelische Ethik 65 (3):234-237.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Jan PatoČka and the European Heritage.Jan Patocka, Erika Abrams, Eric Manton, Ivan Chvatfk, Paul Ricoeur, Domenico Jervolino, Francoise Dastur, Renaud Barbaras, James Mensch & Lorenzo Altieri - 2007 - Studia Phaenomenologica 7:15-520.
 16. Jan Odelstad: Invariance and Structural Dependence. [REVIEW]Jan Berg - 1994 - Theoria 60 (1):63.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  15
  Jan Koopmans: Das altkirchliche Dogma in der Reformation. In: Beiträge zur evangelischen Theologie, Theologische Abhandlungen, herausg. von E. Wolf, Bd. 22. Chr. Kaiser Verlag, München 1955, 151 pp. [REVIEW]Jan Weerda - 1956 - Zeitschrift für Religions- Und Geistesgeschichte 8 (3):272-273.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  3
  The Golden Age of Indian Buddhist Philosophy.Jan Westerhoff - 2018 - Oxford University Press.
  Jan Westerhoff unfolds the story of one of the richest episodes in the history of Indian thought, the development of Buddhist philosophy during the first millennium CE. He aims to offer the reader a systematic grasp of key Buddhist concepts such as non-self, suffering, reincarnation, karma, and nirvana.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 19.  32
  Jan Berg: Die theoretische Philosophie Kants. Unter Berücksichtigung der Grundbegriffe seiner Ethik.Edgar Morscher & Jan Berg - 2016 - Philosophischer Literaturanzeiger 69 (2):105-112.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Curriculum Vitae of Jan Lukasiewicz.Jan Lukasiewicz - 1994 - Metalogicon 2:133-137.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  1
  Jan Strzelecki's Disputes with Socialism.Jan Szczepański - 1995 - Dialogue and Universalism 5 (11):77-81.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  55
  Jan Patočka a Kosíkova Dialektika konkrétního.Jan Zouhar - 2009 - Studia Philosophica: Jahrbuch Der Schweizerischen Philosoph Ischen Gesellschaft, Annuaire de la Société Suisse de Philosphie 56 (1):69-73.
 23. Jan Łukasiewicz o indukcji, logice wielowartościowej i filozofii.Jan Woleński - 1988 - Studia Filozoficzne 270 (5).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Lijmen, Jan?Jan de Lange - forthcoming - Idee.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  29
  Zerstreuung, Verschließung, Hingabe. Zur Figur des Transzendierens Bei Jan Patočka.Jan Frei - 2017 - Labyrinth 19 (1):48-70.
  To get distracted, to enclose and to give oneself. The Gesture of Transcendence in Jan Patočka The problem of transcendence can be traced throughout the whole work of Jan Patočka. The appeal to transcend our bonds to mere objectivity is a constant issue of his thought. It finds a new substantiation in the 1960s in his studies focusing on the meaning of the other as human being. The relation to the other person offers a special "occasion" or "place" of transcendence (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  15
  Cosmopolitan Responsibility: Global Injustice, Relational Equality, and Individual Agency.Jan-Christoph Heilinger - 2019 - De Gruyter.
  The world we live in is unjust. Preventable deprivation and suffering shape the lives of many people, while others enjoy advantages and privileges aplenty. Cosmopolitan responsibility addresses the moral responsibilities of privileged individuals to take action in the face of global structural injustice. Individuals are called upon to complement institutional efforts to respond to global challenges, such as climate change, unfair global trade, or world poverty. Committed to an ideal of relational equality among all human beings, the book discusses the (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 27.  36
  The Logical Investigations of Jan Kalicki.Jan Zygmunt - 1981 - History and Philosophy of Logic 2 (1-2):41-53.
  This paper describes the work of the Polish logician Jan Kalicki (1922?1953). After a biographical introduction, his work on logical matrices and equational logic is appraised. A bibliography of his papers and reviews is also included.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  2
  The Experience of Meaning.Jan Zwicky - 2019 - Mcgill-Queen's University Press.
  The aim of this book is a recovery of interest in the experience of meaning. Jan Zwicky defends the claim that we experience meaning in the apprehension of wholes and their internal structural relations, providing examples of such insight in mathematics and physics, literature, music, and Plato's ancient theory of forms. Taken together, these essays constitute a powerful indictment of the aggressive reductionism and the reliance on calculative modes of thought that dominate our present conception of understanding. The Experience of (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 29.  40
  Discussion Following the Lecture by Jan Małecki and Andrzej Tomczak.Jan Małecki & Andrzej Tomczak - 2008 - Dialogue and Universalism 18 (9-10):162-166.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  1
  Consciousness, Knowledge, and Truth: Essays in Honour of Jan Srzednicki.Jan T. J. Srzednicki & Roberto Poli (eds.) - 1993 - Dordrecht, Netherland: Springer Verlag.
  Scholars from all the continents have written articles to celebrate the seventieth birthday of Jan Srzednicki, a thinker still at the height of his powers. Born in Warsaw on 24 April 1993, Jan Srzednicki divided his energies between his philosophical studies at the University of Warsaw and his service in the underground army. In 1944 he was caught up in the dramatic attempt to liberate Warsaw from the Nazis. Srzednicki's scientific work alternates between problems of Austrian and German philosophy and (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  49
  A Unifying Framework of Probabilistic Reasoning: Rolf Haenni, Jan-Willem Romeijn, Gregory Wheeler and Jon Williamson: Probabilistic Logic and Probabilistic Networks. Dordrecht: Springer, 2011, Xiii+155pp, €59.95 HB. [REVIEW]Jan Sprenger - 2012 - Metascience 21 (2):459-462.
  A unifying framework of probabilistic reasoning Content Type Journal Article Category Book Review Pages 1-4 DOI 10.1007/s11016-011-9573-x Authors Jan Sprenger, Tilburg Center for Logic and Philosophy of Science, Tilburg University, P.O. Box 90153, 5000 LE Tilburg, The Netherlands Journal Metascience Online ISSN 1467-9981 Print ISSN 0815-0796.
  No categories
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  3
  Logical Ideas of Jan Łukasiewicz.Jan Woleński - 2019 - Studia Humana 8 (2):3-7.
  This paper discusses the main logical ideas put forward by Jan Łukasiewicz within their historical context and further development.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  83
  Arguments for Liberty: A Libertarian Miscellany.Jan Lester - 2014 - Buckingham: The University of Buckingham Press.
  Liberty is what libertarians advocate. Both because of the inherent value of human liberty and because of the increasing wealth and welfare it brings to all. They see the aggressive coercion of the state as the main enemy of liberty. The solution is to roll back the state until there is little or no state left. Libertarianism has been rapidly growing since the 1970s. But it is still not commonly understood or even given a proper hearing. However, you will increasingly (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 34.  2
  Lessons in Humanity: From the Life and Work of Jan Amos Komenský.Jan Hábl - 2011 - Verlag für Kultur Und Wissenschaft.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 35. Balanced Wonder: Experiential Sources of Imagination, Virtue, and Human Flourishing.Jan B. W. Pedersen - 2019 - Lexington Books.
  In Balanced Wonder, Jan B. W. Pedersen digs deep into the alluring topic of wonder, in dialogue with Neo-Aristotelian philosophers, arguing that the experience of wonder, when balanced, serves as a strong contributor to human flourishing.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 36.  9
  Venturing Into Magnum Cathay, 17th Century Polish Jesuits in China: Michał Boym (1612–1659), Jan Mikołaj Smogulecki (1610–1656), and Andrzej Rudomina. [REVIEW]Jan Konior - 2010 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 15 (1):242-249.
  The article focuses on the report of the International Workshop on “17th Century Polish Jesuits in China: Michal Boym, Jan Mikolaj Smogulecki, and Andrzej Rudomina” held at the University School of Philosophy and Education in Poland organized by the Monumenta Serica Institute. The author focuses on the Chinese philosophy lecture by Professor Shi Yunli about the influence of Smogulecki on Xue Fengzou, Chinese culture and science and their work on astrology and astronomy.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Genesis: The Evolution of Biology.Jan Sapp - 2003 - Oxford University Press USA.
  Genesis: The Evolution of Biology presents a history of the past two centuries of biology, suitable for use in courses, but of interest more broadly to evolutionary biologists, geneticists, and biomedical scientists, as well as general readers interested in the history of science. The book covers the early evolutionary biologists-Lamarck, Cuvier, Darwin and Wallace through Mayr and the neodarwinian synthesis, in much the same way as other histories of evolution have done, bringing in also the social implications, the struggles with (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   22 citations  
 38.  76
  The Importance of Others: Marx on Unalienated Production.Jan Kandiyali - 2020 - Ethics 130 (4):555-587.
  Marx’s vision of unalienated production is often thought to be subject to decisive objections. This article argues that these objections rely on a misinterpretation of Marx’s position. It provides a new interpretation of Marx’s vision of unalienated production. Unlike another well-known account, it suggests that unalienated production involves realizing oneself through providing others with the goods and services they need for their self-realization. It argues that this view is appealing and that it offers a more successful response to objections than (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 39.  1
  Body, Community, Language, World.Jan Patočka - 1997 - Open Court Publishing Company.
  Body, Community, Language, World, here made available in English for the first time is Patocka's presentation of phenomenology as a living tradition - as a philosophical heritage that requires to be rethought and redirected in light of possibilities that it has itself uncovered. Jan Patocka lived for most of his adult life in Communist Czechoslovakia where he was at times banned from publishing or teaching. Mentor of Vaclav Havel, Patocka defied the regime as one of the spokespersons for Charta 77, (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   22 citations  
 40. The Status of a Theory of Interpretation of Statutes Jan Hellner.Jan Hellner - 1979 - In Aleksander Peczenik & Jyrki Uusitalo (eds.), Reasoning on Legal Reasoning. Society of Finnish Lawyers. pp. 6--163.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Aspekte der Platonischen Kosmologie: Untersuchungen Zum Dialog "Timaios".Wolfgang Scheffel - 1976 - Brill.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  1
  Omnium-Gatherum: Philosophical Essays Dedicated to Jan Österberg on the Occasion of His Sixtieth Birthday.Jan Österberg, Erik Carlson & Rysiek Śliwiński (eds.) - 2001 - Dept. Of Philosophy, Uppsala University.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Contesting Democracy: Political Ideas in Twentieth-Century Europe.Jan-Werner Müller - 2011 - Yale University Press.
  This book is the first major account of political thought in twentieth-century Europe, both West and East, to appear since the end of the Cold War. Skillfully blending intellectual, political, and cultural history, Jan-Werner Müller elucidates the ideas that shaped the period of ideological extremes before 1945 and the liberalization of West European politics after the Second World War. He also offers vivid portraits of famous as well as unjustly forgotten political thinkers and the movements and institutions they inspired. Müller (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 44. Contesting Democracy: Political Ideas in Twentieth-Century Europe.Jan-Werner Müller - 2011 - Yale University Press.
  This book is the first major account of political thought in twentieth-century Europe, both West and East, to appear since the end of the Cold War. Skillfully blending intellectual, political, and cultural history, Jan-Werner Müller elucidates the ideas that shaped the period of ideological extremes before 1945 and the liberalization of West European politics after the Second World War. He also offers vivid portraits of famous as well as unjustly forgotten political thinkers and the movements and institutions they inspired. Müller (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 45. Wissen Und Verantwortung: Festschrift für Jan P. Beckmann.Jan Peter Beckmann, Thomas Keutner, Roman Oeffner & Hajo Schmidt (eds.) - 2005 - Alber.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Wissen Und Verantwortung: Festschrift für Jan P.Jan Peter Beckmann, Thomas Keutner, Roman Oeffner & Hajo Schmidt (eds.) - 2005 - Alber.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  7
  Heretical Essays in the Philosophy of History.Jan Patočka - 1996 - Open Court Publishing Company.
  History begins inseparably with the birth of the polis and of philosophy. Both represent a unity in strife. History is life that no longer takes itself for granted. To speak, then, of the meaning of history is not to tell a story with a projected happy or unhappy ending, as Western civilization has hoped, at least since the French Revolution. History's meaning is the meaning of the struggle in which being both reveals and conceals itself. Technological society represents both the (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   39 citations  
 48.  41
  When, If Ever, Do We Aggregate? And Why?: Jan Narveson.Jan Narveson - 2009 - Social Philosophy and Policy 26 (1):48-75.
  Aggregation in moral philosophy calls for the summing or averaging of values or utilities as a guide to individual behavior. But morality, it is argued, needs to be individualistic, in view of the evident separateness of persons, especially given the great disparities among individuals who nevertheless interact with each other in social life. The most plausible general moral program is the classical liberal one calling for mutual noninterference rather than treating others as equal to oneself in point of demands on (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  10
  Wolfgang Scheffel, "Aspekte der Platonischen Kosmologie". [REVIEW]William Pohle - 1979 - Journal of the History of Philosophy 17 (4):457.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  6
  Equality Vs. Liberty: Advantage, Liberty: Jan Narveson.Jan Narveson - 1984 - Social Philosophy and Policy 2 (1):33-60.
  The subject of this essay is political, and therefore social, philosophy; and therefore, ethics. We want to know whether the right thing for a society to do is to incorporate in its structure requirements that we bring about equality, or liberty, or both if they are compatible, and if incompatible then which if either, or what sort of mix if they can to some degree be mixed. But this fairly succinct statement of the issue before us requires considerable clarification, even (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
1 — 50 / 1000