Results for 'Samo Tom��i��'

1000+ found
Order:
 1.  6
  Michelangelo i novoplatonizam u renesansnoj umjetnosti – s osvrtom na svod Sikstinske kapele i Mojsija.Marko Tokić - 2010 - Filozofska Istrazivanja 30 (1-2):33-60.
  U radu iznosimo shvaćanje da je novoplatonizam u Michelangelovom kiparstvu prisutan na dublji način nego li to shvaćaju oni koji u Michelangelovoj umjetnosti iznalaze tek simboličku ilustraciju određenog novoplatoničkog učenja. Novoplatonizam u Michelangelovoj skulpturi ne vidimo kao simboliku koja upućuje na određenu novoplatoničku teoriju. U tom bismo slučaju o novoplatonizmu u umjetnosti govorili kao o onome izvanjskom s obzirom na bit umjetničkog djela, budući da se samo nastajanje i jestvo umjetničkog djela ne temelji u postupku teorijskog razmatranja, već u (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  17
  Odgoj i etika demokratskog karaktera.Mark Evans - 2010 - Synthesis Philosophica 25 (1):77-91.
  U članku se, prije svega, tvrdi da većina odgojne prakse u liberalno-demokratskom društvu službeno teži promicanju, kako ga nazivam, ‘ideala demokratskog karaktera’ za građane budućnosti. On utjelovljuje deweyjevsko uvjerenje da demokracija nije samo oblik političke zajednice nego i način življenja u kojem se pojedinci mogu razvijati u socijalno pravednim okolnostima. Zahtjevna priroda tog ideala se može činiti problematičnom, no nastojat ću pokazati da tomu nije slučaj. Ono što jest problem je omjer u kojem aktualna teorija i praksa odgoja odudara (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  8
  Pluralizam i pluriperspektivizam.Ante Čović - 2006 - Filozofska Istrazivanja 26 (1):7-12.
  Raspravu o pluralizmu u području filozofije autor otvara razlikovanjem institucionalne i supstancionalne razine filozofskog pluralizma. Dok se institucionalni pluralizam odnosi na vanjske uvjete i okolnosti mišljenja i obilježava otvorenost i neutralnost filozofskih institucija, supstancionalni pluralizam izražava odnos prema istini kao imanentnom cilju svakog mišljenja. U tom odnosu pluralizam gubi svaki smisao, jer se istina može pluralizirati samo u svojim aspektima, pa se, sukladno tome, i supstancijalni pluralizam može odraziti kao pluralizam perspektiva . Pluriperspektivizam se, u razlici prema relativističkom perspektivizmu, (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  6
  Mjesto i značenje Blaženke Despot u suvremenoj hrvatskoj filozofiji.Gordana Bosanac - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (3):625-637.
  Od svih suvremenika Praxisa, koji je nesumnjivo najsnažnija pojava u novijoj povijesti filozofije i kulture na ovim prostorima, Blaženku Despot treba smatrati onom izuzetnom osobnošću koja, ni formalno niti konceptualno, ne pripada tom krugu, iako s njime dijeli problematsku suštinu prijepora kojim se svi oni u to doba intenzivno bave. Ona, kao i Praxis , oštro i bespoštedno kritizira »socijalističku zbilju«, ali pritom ide dalje, propitujući i promišljajući odnos misaonih, idejnih izvora na koje se »realizacija socijalističke zbilje« poziva, kao i (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  5
  Religija i znanost u djelu Vjekoslava Bajsića.Josip Oslić - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (2):295-305.
  Vjekoslav Bajsić , koji je poput Karla Balića u mnogim bitnim postavkama svojega mišljenja i svoje »integralne skolastike« anticipirao temeljna nastojanja enciklike Fides et ratio, razvio je u svojim istraživanjima vrlo osebujno razumijevanje prirodne znanosti. U ovome se radu nastoji pokazati kako je Bajsić najsuvremenije prirodoznanstvene spoznaje pokušao učiniti ne samo religijski relevantnim, već jednako tako i samu religiju pokazati kao temeljni osmišljavajući moment prirodoznanstvenih istraživanja, bez kojega same prirodne znanosti uvijek iznova dospijevaju u »krizu smisla« vlastitoga postupanja. U (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  2
  O Izvoru I Horizontu Bitka.Predrag Finci - 2015 - Filozofska Istrazivanja 35 (2):245-250.
  Pojam izvora od predsokratovaca preko Heideggera do postmoderne imao je različita značenja. Treba ga razlikovati od povijesnog izvora i bezdana. U filozofiji je pitanje izvora pitanje zasnivanja i autentičnosti. Kao što horizont nije samo ono buduće tako ni izvor nije nešto prošlo. Izvor i horizont zasnivamo sada i ovdje: oni pripadaju povijesnom biću, pa su u tom smislu i sami povijesni; pripadaju promjenjivom svijetu, u kome je jedino moguća njihova »vječnost«. Vječno se za nas izjednačava s pojmom vrijednosti, bilo (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  6
  O djelu i liku filozofa i profesora Ante Pažanina.Hrvoje Jurić - 2011 - Filozofska Istrazivanja 31 (3):491-498.
  Namjera je ovog članka da se skicira portret Ante Pažanina kao filozofa, istraživača i autora, te kao profesora, prevoditelja i javnoga djelatnika, odnosno da se kaže nešto ne samo o njegovu djelu nego i o njegovu liku. U tom smislu, članak se više oslanja na reminiscencije na Pažaninovu predavačku djelatnost negoli na istraživanje njegova filozofskog opusa, iako se naglašavaju ključna uporišta njegove filozofije . Zaključuje se kako je glavna značajka Pažaninova djela – živi dijalog sa suvremenicima i misliteljima prohujalih (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  3
  Melissos Z Samos – Doksografia I Fragmenty.Marian A. Wesoły - 2020 - Peitho 11 (1):13-32.
  There are several recent and noteworthy studies on the testimonies and fragments of Melissos of Samos: Laks-Most, Brémond. Furthermore, one can learn a great deal about Melissos from the lectures and discussions undertaken in the framework of “Eleatica 2012”. When taken together, these studies enable us to fully appreciate Melissos’ original work in terms of its sources, its audacious arguments and its later criticisms. Melissos is here presented as a spokesman of the Eleatic school in an order that aims to (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Bioetički osvrt na filozofiju Nikolaja A. Berdjajeva. Promišljanje degradacije duhovnosti i bîti tehnike u prijelomu epoha: A Bioethical Review of Nikolay A. Berdyayev’s Philosophy. Rethinking the Degradation of Spirituality and the Essence of Technology at the Turn of the Epochs. [REVIEW]Marija Selak - 2009 - Filozofska Istrazivanja 29 (3):603-614.
  Suvremene bioetičke rasprave reaktualizirale su pitanje smjene epoha. Bioetika je nastala upravo kao moralna i civilizacijska reakcija u novostvorenoj povijesnoj situaciji. U tom kontekstu, potrebno je analizirati, s jedne strane, promišljanje prijeloma epoha i predviđanje »novog srednjovjekovlja« u djelu ruskog filozofa N. A. Berdjajeva te, s druge strane, pojavu bioetike. Hoćemo li zaista zakoračiti u novu epohu, kakva će ona biti te što ćemo i u kojem obliku prenijeti iz sadašnje epohe – najviše ovisi o tome kakvog će duha biti (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  25
  Pojam biološkog napretka te informacija kao pokazatelj i mjera ontičkog (pri)rasta.Tonci Kokic & Josip Balabanic - 2004 - Prolegomena 3 (2):119-134.
  The history of the idea of biological progress shows that it is not a selfexplanatory category, so a clear definition is required. Biological progress exists if: “more progressive” is defined as “more complex” – in that case evolution is synonymous with progress, i.e. development from simple to complex, from homogeneous to heterogeneous; we perceive the expression “more progressive” as more successful in relation to the environment, in these terms some groups in the history of life were more progressive because/so that (...)
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  8
  Logika dokazivanja mogućnosnih tvrdnji. Pozitivan argument u korist uključnog pravnog pozitivizma i moralnih temelja prava.Kenneth Einar Himma - 2014 - Revus 23:49-76.
  U ovome radu zagovaram stajalište koje uključni pozitivisti dijele s Ronaldom Dworkinom. Prema tezi o uključenosti morala , logički je moguće da pravni sustav uključuje moralne kriterije pravnosti . Do ovoga trenutka rasprava je uvijek imala oblik napada na koherentnost TUM-a, pri čemu su branitelji TUM-a samo pokušavali osporiti napadajući argument. Ja u prilog TUM-u iznosim pozitivan argument, koji započinjem objašnjenjem logike dokazivanja mogućnosnih tvrdnji kao što je to TUM. Pritome na samom početku vrijedi istaknuti da se logika dokazivanja (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Spinozanum, Chronicon, Tom. I. [REVIEW]H. F. Hallett - 1923 - Mind 32:241.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. J¸ Ezyk I Poznanie. Tom I. Wybór Pism Z Lat 1920-1939.Kazimierz Ajdukiewicz - 1960 - Pwn.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 14.  20
  Is the Use of Cholesterol in Mortality Risk Algorithms in Clinical Guidelines Valid? Ten Years Prospective Data From the Norwegian HUNT 2 Study.Halfdan Petursson, Johann A. Sigurdsson, Calle Bengtsson, Tom I. L. Nilsen & Linn Getz - 2012 - Journal of Evaluation in Clinical Practice 18 (1):159-168.
 15. Is the Use of Cholesterol in Mortality Risk Algorithms in Clinical Guidelines Valid? Ten Years Prospective Data From the Norwegian HUNT 2 Study.Halfdan Petursson, Johann A. Sigurdsson, Calle Bengtsson, Tom I. L. Nilsen & Linn Getz - 2012 - Journal of Evaluation in Clinical Practice 18 (1):170-171.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 16. Is the Use of Cholesterol in Mortality Risk Algorithms in Clinical Guidelines Valid? Ten Years Prospective Data From the Norwegian HUNT 2 Study.Halfdan Petursson, Johann A. Sigurdsson, Calle Bengtsson, Tom I. L. Nilsen & Linn Getz - 2012 - Journal of Evaluation in Clinical Practice 18 (4):927-928.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 17.  46
  Histoire diplomatique de la Grèce de 1821 à nos joursΣύγχρονος Ἱστορία τω̑ν Ἑλλήνων καὶ τω̑ν λοιπω̑ν λαω̑ν τη̑ς Ἀνατολη̑ς ἀπὸ 1821 μέχρι 1921. 'Υπὸ Π. Καραλίδου. Τόμ. i-v. [1821-62]Histoire diplomatique de la Grece de 1821 a nos joursSugxronos Istoria twn Ellhnwn kai twn loipwn lawn ths Anatolhs apo 1821 mexri 1921. 'Upo P. Karalidou. Tom. i-v. [1821-62]. [REVIEW]W. M., Édouard Driault, Michel Lhéritier, Edouard Driault & Michel Lheritier - 1926 - Journal of Hellenic Studies 46:132.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  36
  The ‘Leipzig’ Annals Completed - Stefan Borzsák: Cornelius Tacitus, Tom. I.1: Annales I–VI. Pp. Xvi + 156. Stuttgart and Leipzig: Teubner1992, DM 68. [REVIEW]R. H. Martin - 1993 - The Classical Review 43 (2):286-287.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  35
  A New Teubner Text of Tacitus - P. Cornelii Taciti Libri Qui Supersunt. Recognovit C. Halm; Post G. Andresen Denuo Curavit E. Koestermann. Tom. I, Fasc. 1; Libri Ab Excessu Divi Auguasti I–VI. Leipzig: Teubner, 1934. Cloth, RM. 2.20. [REVIEW]E. C. Marchant - 1935 - The Classical Review 49 (01):32-.
 20.  29
  A New Text of the Annals H. Heubner: P. Cornelius Tacitus, Tom. I: Annales. (Bibliotheca Scriptorum Graecorum Et Romanorum Teubneriana.) Pp. Xi + 481. Stuttgart: Teubner, 1983. Paper, DM. 48. [REVIEW]R. H. Martin - 1985 - The Classical Review 35 (01):38-39.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  22
  The Annals of Tacitus P. Cornelii Taciti Libri Qui Supersunt. Post C. Halm-G. Andresen Septimum Edidit Ericvs Koestermann. Tom. I : Annales. Leipzig: Teubner, 1952. Cloth, DM. 13. [REVIEW]R. H. Martin - 1954 - The Classical Review 4 (3-4):264-265.
 22. BRÉHIER, E. -Histoire de la Philosophie, Tom. I, Fasc. 1 and 2. [REVIEW]A. E. Taylor - 1927 - Mind 36:503.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  33
  Some Works on Ancient Philosophy S. Löonborg: Dike Und Eros: Menschen Und Mächte Im Alten Athen. Pp. 472. Munich: Oskar Beck, 1924. É. Bréhier: Histoire de la Philosophie. I. L'Antiquité Et le Moyen Âge; II. Période Hellénistique Et Romaine. Pp. 261–522 of Tom. I. Paris: Alcan, 1927. 18 Fr. Adolfo Levi: Sulle Interpretazioni Imtnanentistiche Della Filosofia di Platone. Pp. Vi + 240. Turin: Paravia, N.D. Adolfo Levi: Il Concetto Del Tempo Nei Sui Rapporti Coi Problemi Del Divenire E Dell' Essere Nella Filosofia di Platone. Pp. 112. Turin: Paravia, N.D. Julius Stenzel: Wissenschaft Und Staatsgesinnung Bei Platon. Pp. 16. Kiel: Lipsius and Tischer, 1927. [REVIEW]A. E. Taylor - 1927 - The Classical Review 41 (05):182-184.
 24. Pierwszeństwo demokracji wobec filozofii,[w:] Obiektywność, relatywizm i prawda. Pisma filozoficzne. Tom I, przekład. Janusz Margański. [REVIEW]Richard Rorty - forthcoming - Aletheia.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  29
  Erasmus Opus Epistolarum Des. Erasmi Roterodami Denuo Recognitum Et Auctum Per P. S. Allen, M.A., E Coll. Corporis Christi. Tom. I. 1484–1514. 9½×5¾. Pp. Xxiv + 616. Oxonii in Typographeo Clarendoniano. Mcmvi. I8s. Net. [REVIEW]W. Rhys Roberts - 1907 - The Classical Review 21 (04):108-113.
 26.  32
  Time and Truth: The Presentism-Eternalism Debate: Tom Stoneham.Tom Stoneham - 2009 - Philosophy 84 (2):201-218.
  There are many questions we can ask about time, but perhaps the most fundamental is whether there are metaphysically interesting differences between past, present and future events. An eternalist believes in a block universe: past, present and future events are all on an equal footing. A gradualist believes in a growing block: he agrees with the eternalist about the past and the present but not about the future. A presentist believes that what is present has a special status. My first (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 27. Multi-Dimensional Utility and the Index Number Problem: Jeremy Bentham, J. S. Mill, and Qualitative Hedonism: Tom Warke.Tom Warke - 2000 - Utilitas 12 (2):176-203.
  This article develops an unconventional perspective on the utilitarianism of Bentham and Mill in at least four areas. First, it is shown that both authors conceived of utility as irreducibly multi-dimensional, and that Bentham in particular was very much aware of the ambiguity that multi-dimensionality imposes upon optimal choice under the greatest happiness principle. Secondly, I argue that any attribution of intrinsic worth to any form of human behaviour violates the first principles of Bentham's and Mill's utilitarianism, and that this (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 28.  8
  Revelation and Reflection on Mankind by Modern Physics—Part I.Liu Samo - 2017 - Open Journal of Philosophy 7 (4):435-447.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 29. Veshchʹ I Imi͡a; Sámoe Samó.Alekseĭ Fedorovich Losev - 2008 - Izdatelʹstvo Olega Abyshko.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  8
  I. The "Paradox" of Knowledge and Power: Reading Foucault on a Bias.Tom Keenan - 1987 - Political Theory 15 (1):5-37.
  What if thought freed itself from common sense and decided to think only at the extreme point of its singularity? What if it mischievously practiced the bias of paradox, instead of complacently accepting its citizenship in the doxa? What if it thought difference differentially, instead of searching out the common elements underlying difference?1.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 31.  2
  Ne samo Nabotov vinograd: Osvrt na upletenost društva u eksploataciju i korupciju u kontekstu Prve knjige o kraljevima 21.Ksenafo Akulli - 2011 - Kairos: Evangelical Journal of Theology 5 (2):293-306.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Elliot I Jurist's Beyond Hegel And Nietzsche: Philosophy, Culture And Agency. [REVIEW]Tom Bailey - 2006 - Bulletin of the Hegel Society of Great Britain 53:141-145.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  36
  On Believing That I Am Thinking.Tom Stoneham - 1998 - Proceedings of the Aristotelian Society 98 (2):125-44.
  It is argued that a second-order belief to the effect that I now have some particular propositional attitude is always true (Incorrigibility). This is not because we possess an infallible cognitive faculty of introspection, but because that x believes that he himself now has attitude A to proposition P entails that x has A to P. Incorrigibility applies only to second-order beliefs and not to mere linguistic avowals of attitudes. This view combines a necessary asymmetry between 1st and 3rd person (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 34.  25
  I Am Not an Animal: Mortality Salience, Disgust, and the Denial of Human Creatureliness.Jamie L. Goldenberg, Tom Pyszczynski, Jeff Greenberg, Sheldon Solomon, Benjamin Kluck & Robin Cornwell - 2001 - Journal of Experimental Psychology: General 130 (3):427.
 35.  19
  Towards a Theory of Openness to Criticism.Tom Settle, I. C. Jarvie & Joseph Agassi - 1974 - Philosophy of the Social Sciences 4 (1):83-90.
 36. Trzeci tom fleckowski [Ludwik Fleck, Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa, S. Werner, C. Zittel, F. Schmaltz (red.), IFiS PAN 2007]. [REVIEW]Paweł Jarnicki - 2011 - Studia Philosophica Wratislaviensia.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  21
  Memories of Fos.Tom Curran & James I. Morgan - 1987 - Bioessays 7 (6):255-258.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Why I Don't Believe in the New Atheism.Tom Flynn - 2010 - Free Inquiry 30 (3):7-43.
  In this article the author discusses aspects of the existence of New Atheism. It states that the idea of New Atheism was started by anti-religious books such as "The End of Faith: Religion, Terror, and the Future of Reason," by W. W. Norton, "Breaking the Spell," by Daniel C. Dennett, and "The God Delusion," by Richard Dawkins. Furthermore, it says that there is no New Atheism, and all that Norton, Dennett, and Dawkins have done was repackage arguments against religion that (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  15
  Book Review Section 2. [REVIEW]Tom F. Digby, P. H. Steedman, Ruth W. Bauer, Bronars Jr, Dorothy Huenecke, Georgia I. Gudykunst, Richard L. Hopkins, William W. Beck, Joseph A. Browde & Michael A. Oliker - 1981 - Educational Studies 12 (1):98-109.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  22
  I Love You, Moi Non Plus.Tom Bishop - 1995 - Substance 24 (1/2):21.
 41.  64
  Browning on Inquiry Into Inquiry, Part I.Tom Burke - 2009 - Transactions of the Charles S. Peirce Society 45 (1):27-44.
  This is the first of two papers addressing Browning’s “Designation, Characterization, and Theory in Dewey’s Logic” (2002) where he distinguishes a series of pre-theoretical and theoretical stages for developing a theory of logic. The second of these two papers will recommend a modified version of this scheme of stages of inquiry into inquiry. The present paper recounts Browning’s original version of these stages and the ramifications of not clearly distinguishing them. I respond to Browning’s claim that in Burke 1994 I (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 42.  16
  What Was James's Theory of Truth?Tom Donaldson - forthcoming - In Oxford Handbook of William James. Oxford University Press.
  In Pragmatism, James promised his readers a theory of truth. However, many of his readers (even those sympathetic with other parts of James’s work) have concluded that James’s “theory” was little more than a tangle of mistakes. In this chapter, I offer an interpretation and defence of James’s theory of truth. I emphasize James’s truth pluralism.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. On Believing That I Am Thinking: VII.Tom Stoneham - 1998 - Proceedings of the Aristotelian Society 98 (2):125-144.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 44.  21
  The Grounds of Reason.Joseph Agassi, I. C. Jarvie & Tom Settle - 1971 - Philosophy 46 (175):43 - 50.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 45.  3
  Polemos: ‘I Am at War with Myself’ or, Deconstruction™ in the Anthropocene?Tom Cohen - 2012 - Oxford Literary Review 34 (2):239-257.
  The term “anthropocene,” emerging around the time of Derrida's death, implies a shift in reference that his late production does not address or anticipate—and thus, if it is to be taken seriously as a ghost term, it poses today a question of a selective translation effect as regards “deconstruction.” This essay finds in Derrida's “last” interview and the “war with myself” that it avows a cipher and entry point for this broader question. Given official “deconstructions” withdrawn, conservative, and fallow state (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  22
  Ancient Greek Networks - I. Malkin a Small Greek World. Networks in the Ancient Mediterranean. Pp. XX + 284, Figs, Maps. New York: Oxford University Press, 2011. Cased, £40, Us$60. Isbn: 978-0-19-973481-8. [REVIEW]Tom Brughmans - 2013 - The Classical Review 63 (1):146-148.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  10
  Automation, Unemployment, and Taxation.Tom Parr - 2022 - Social Theory and Practice 48 (2):357-378.
  Automation can bring the risk of technological unemployment, as employees are replaced by machines that can carry out the same or similar work at a fraction of the cost. Some believe that the appropriate response is to tax automation. In this paper, I explore the justifiability of view, maintaining that we can embrace automation so long as we compensate those employees whose livelihoods are destroyed by this process by creating new opportunities for employment. My contribution in this paper is important (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  12
  Movement, Wildness and Animal Aesthetics.Tom Greaves - 2019 - Environmental Values 28 (4):449-470.
  The key role that animals play in our aesthetic appreciation of the natural world has only gradually been highlighted in discussions in environmental aesthetics. In this article I make use of the phenomenological notion of 'perceptual sense' as developed by Merleau-Ponty to argue that open-ended expressive-responsive movement is the primary aesthetic ground for our appreciation of animals. It is through their movement that the array of qualities we admire in animals are manifest qua animal qualities. Against functionalist and formalist accounts, (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 49.  6
  Prawa i krzywda zwierząt.Tom Regan - 1980 - Etyka 18:87-118.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  9
  On Explaining the Success of Induction.Tom F. Sterkenburg - forthcoming - British Journal for the Philosophy of Science.
  Douven (in press) observes that Schurz's meta-inductive justification of induction cannot explain the great empirical success of induction, and offers an explanation based on computer simulations of the social and evolutionary development of our inductive practices. In this paper, I argue that Douven's account does not address the explanatory question that Schurz's argument leaves open, and that the assumption of the environment's induction-friendliness that is inherent to Douven's simulations is not justified by Schurz's argument.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000