46 found
Order:
 1.  9
  Die Heidelbergse kategismus as kerklike simbool.S. P. Engelbrecht - 1944 - HTS Theological Studies 1 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2.  3
  Die Nederlandse geloofbelydenis as simboliese geskrif.S. P. Engelbrecht - 1944 - HTS Theological Studies 1 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 3.  11
  Die Nederlandse geloofbelydenis as simboliese geskrif.S. P. Engelbrecht - 1944 - HTS Theological Studies 1 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 4.  9
  Personalia.Joh De Groot, E. S. Mulder, B. Gemser, S. P. Engelbrecht & W. Van Bagen - 1943 - HTS Theological Studies 1 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5.  6
  Boekbespreking.S. P. Engelbrecht - 1943 - HTS Theological Studies 1 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  12
  Boekbespreking.S. P. Engelbrecht - 1954 - HTS Theological Studies 10 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  14
  Boekbespreking.S. P. Engelbrecht, P. S. Dreyer, B. Gemser, A. S. Geyser, B. J. Engelbrecht & A. Van Selms - 1956 - HTS Theological Studies 12 (1).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  7
  Biografieë van sewentiende en agtiende eeuse Suid-Afrikaanse predikante.S. P. Engelbrecht - 1945 - HTS Theological Studies 2 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  8
  Biografieë van sewentiende en agtiende eeuse Suid-Afrikaanse predikante.S. P. Engelbrecht - 1945 - HTS Theological Studies 2 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  11
  Dr. A. Van Selms, Licht uit Licht. Het Christelijk Geloof naar de Belijdenis van Nicea.S. P. Engelbrecht - 1949 - HTS Theological Studies 5 (4).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  13
  Ds. Durk Postma voor sy koms in Suid-Afrika.S. P. Engelbrecht & D. Postma - 1949 - HTS Theological Studies 5 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  7
  Ds. Dirk van der Hoff en die Voortrekker-ideaal.S. P. Engelbrecht - 1953 - HTS Theological Studies 9 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  11
  Ds. Frans Lion Cachet.S. P. Engelbrecht - 1953 - HTS Theological Studies 9 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  8
  Die Geloftekerk.S. P. Engelbrecht - 1948 - HTS Theological Studies 5 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  16
  Dr G.D. Scholtz se Gekiedenis van die Nederduitse Hervormde of Gereformeerde Kerk.S. P. Engelbrecht - 1957 - HTS Theological Studies 12 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  3
  Die Hervormde konfessies.S. P. Engelbrecht - 1946 - HTS Theological Studies 2 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  3
  Die Hervormde Konfessies.S. P. Engelbrecht - 1946 - HTS Theological Studies 3 (1/2):41-46.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  11
  Die Kerk en die Regbank in die Kaapkolonie.S. P. Engelbrecht - 1947 - HTS Theological Studies 4 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  2
  Die kloof tussen Rome en die Protestantisme.S. P. Engelbrecht - 1950 - HTS Theological Studies 6 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  6
  Die nederdaling van christus na die hel uit 'n dogmenhistories oogpunt besien.S. P. Engelbrecht - 1943 - HTS Theological Studies 1 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  7
  Die Onsigbare en die Sigbare Kerk.S. P. Engelbrecht - 1961 - HTS Theological Studies 17 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  3
  Die oudste Nederlanse Psalmberymings.S. P. Engelbrecht - 1945 - HTS Theological Studies 2 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  8
  Die Onsterflikheid van die Menslike Siel.S. P. Engelbrecht - 1952 - HTS Theological Studies 8 (3).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  8
  Die Pamflet van Dr H.S. Pretorius "Die Kerknaam".S. P. Engelbrecht - 1953 - HTS Theological Studies 10 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  17
  Ds. Pieter van Drimmelen.S. P. Engelbrecht - 1953 - HTS Theological Studies 9 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  9
  Die Roomse Lutherse en Hervormde beskouings oor die erfsonde en die doop.S. P. Engelbrecht - 1946 - HTS Theological Studies 2 (4).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  12
  Die Westminsterse Konfessie.S. P. Engelbrecht - 1947 - HTS Theological Studies 4 (2/3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  8
  Die Ware kerk en 'n Valse kerk.S. P. Engelbrecht - 1950 - HTS Theological Studies 7 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  14
  Frederik Gerhardus Wolmarans en sy kleinseun Andries Daniel Wynand as Handhawers van die Onafhanklikheid van die Transvaalse Kerk.S. P. Engelbrecht - 1959 - HTS Theological Studies 15 (2/3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  7
  In memoriam Prof. J. de Zwaan.S. P. Engelbrecht - 1958 - HTS Theological Studies 14 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  5
  Kaapse predikante van die sewentiende en agtiende eeu.S. P. Engelbrecht - 1951 - HTS Theological Studies 7 (2/3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  9
  Nogmaals Dr G.D. Scholtz se Geskiedenis van die Nederduitse Hervormde of Gereformeerde Kerk.S. P. Engelbrecht - 1958 - HTS Theological Studies 13 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  12
  Niks Nuuts onder die Son.S. P. Engelbrecht - 1961 - HTS Theological Studies 16 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  7
  Obbe Philipsz.S. P. Engelbrecht - 1944 - HTS Theological Studies 1 (2).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  9
  Prof. D. Postma oor die beskuldiging van Slawerny teen Transvaal.S. P. Engelbrecht - 1953 - HTS Theological Studies 9 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  10
  Sir Harry Smith en die Geestelike Swaard.S. P. Engelbrecht - 1959 - HTS Theological Studies 15 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  13
  Staatkundige strominge in Transvaal in die jare 1836-1857.S. P. Engelbrecht - 1949 - HTS Theological Studies 5 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  5
  Staatkundige strominge in Transvaal in die jare 1836-1857.S. P. Engelbrecht - 1948 - HTS Theological Studies 5 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  11
  Staatkundige strominge in Transvaal in die jare 1836-1857.S. P. Engelbrecht - 1947 - HTS Theological Studies 4 (2/3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  6
  Staatkundige strominge in Transvaal in die jare 1836-1852.S. P. Engelbrecht - 1949 - HTS Theological Studies 6 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  5
  Staatkundige strominge in Transvaal in die jare 1836-1857.S. P. Engelbrecht - 1948 - HTS Theological Studies 4 (4):144-152.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  11
  Twee belangrike stukke uit die jaar 1853.S. P. Engelbrecht - 1953 - HTS Theological Studies 9 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  18
  Boekbespreking.B. Gemser, A. Van Selms, D. F. Erasmus, S. P. Engelbrecht & W. Van Bergen - 1950 - HTS Theological Studies 6 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  11
  Boekbesprekings.B. Gemser, A. S. Geyser, E. S. Mulder, A. Oosthuizen, A. Van Selms & S. P. Engelbrecht - 1949 - HTS Theological Studies 6 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  18
  Boekbespreking.B. Gemser, E. S. Mulder, H. P. Wolmarans, P. S. Dreyer, J. A. Stoop, F. Van Oosten, S. P. Engelbrecht & J. F. Stutterheim - 1955 - HTS Theological Studies 11 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  14
  Boekbespreking.A. Van Selms & S. P. Engelbrecht - 1947 - HTS Theological Studies 4 (1).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark