17 found
Order:
 1.  1
  Probabilistic Theism and the Classical Doctrine of Actus Purus.Ryszard Mordarski - 2020 - Roczniki Filozoficzne 68 (3):187-203.
  Teizm probabilistyczny a tradycyjna doktryna actus purus Teizm probabilistyczny Dariusza Łukasiewicza wyrasta z nieklasycznego rozumienia natury Boga, zwłaszcza atrybutów prostoty i wszechmocy. Redefinicja tych atrybutów w kategoriach współczesnej filozofii analitycznej powoduje, że teizm probabilistyczny jest bliższy teizmu otwartego niż klasycznego teizmu. Jednak niezwykle ważną zasługą tego podejścia jest opracowanie wszechstronnego komponentu naukowego dla teizmu otwartego, co powoduje, że teizm probabilistyczny umożliwia poszerzenie teizmu otwartego o perspektywę współczesnej nauki. Fundamentalnym znaczeniem teizmu probabilistycznego jest nie tyle pogodzenie występowania zdarzeń przypadkowych z teorią (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2. Ostatni ezoterysta. Uwagi Leo Straussa o ezoterycznym charakterze twórczości Gottholda Ephraima Lessinga.Ryszard Mordarski - 2006 - Filo-Sofija 6 (1(6)):135-152.
  Author: Mordarski Ryszard Title: THE LAST ESOTERIC THINKER. LEO STRAUSS’S REMARKS ON THE ESOTERIC CHARACTER OF GOTTHOLD EPHRAIM LESSING’S WORKS (Ostatni ezoterysta. Uwagi Lea Straussa o ezoterycznym charakterze twórczości Gottholda Ephraima Lessinga) Source: Filo-Sofija year: 2006, vol:.6, number: 2006/1, pages: 135-152 Keywords: LEO STRAUSS, LESSING, ESOTERIC CHARACTER, MAIMONIDES Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:According to Leo Strauss, the great thinkers of the political philosophy from Plato, through al-Farabi and Maimonides, to (...)
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  37
  Daniel C. Dennett, Breaking the Spell. Religion as a Natural Phenomenon by Ryszard Mordarski.Ryszard Mordarski - 2007 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 12 (1):193-196.
  The article reviews the book Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon, by Daniel C. Dennett.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Andrzej Szahaj, Marek N. Jakubowski, \"Filozofia polityki\", Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, ss. 215.Ryszard Mordarski - 2006 - Filo-Sofija 6 (1(6)).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Ch. Larmore, \"The Morals of Modernity\", Cambridge University Press, 1996.Ryszard Mordarski - 2001 - Filo-Sofija 1 (1).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Filozofia w obronie tradycji klasycznego racjonalizmu politycznego.Ryszard Mordarski - 2020 - Civitas. Studia Z Filozofii Polityki 17:301-307.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. \\\"Indywidualizm, wspólnotowość, polityka\\\" red. K. Abriszewski, M.N. Jakubowski, A. Szahaj, Toruń 2002, ss. 405.Ryszard Mordarski - 2003 - Filo-Sofija 3 (1(3)).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Listy Władysława Tatarkiewicza do Bohdana Dziemidoka.Ryszard Mordarski - 2011 - Filo-Sofija 11 (13):699-708.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Listy Władysława Tatarkiewicza do Ryszarda Wiśniewskiego.Ryszard Mordarski - 2011 - Filo-Sofija 11 (13):709-718.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Omówienie wydawnictw z filozofii politycznej z lat 1997-1999.Ryszard Mordarski - 2002 - Filo-Sofija 2 (1(2)).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Stuart Hampshire, \"Justice is Conflict\", Princeton University Press, Princeton 2000, ss. Viii + 98.Ryszard Mordarski - 2004 - Filo-Sofija 4 (1(4)).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  4
  Daniel C. Dennett: Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon.Ryszard Mordarski - 2007 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 12 (1):193-196.
  The article reviews the book Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon, by Daniel C. Dennett.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  10
  Introduction.Dariusz Łukasiewicz & Ryszard Mordarski - 2013 - Studies in East European Thought 65 (1-2):1-3.
 14.  2
  Daniel C. Dennett: Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon.Ryszard Mordarski - 2007 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 12 (1):193-196.
  The article reviews the book Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon, by Daniel C. Dennett.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  9
  Filozofia polityczna Platona wobec sporu filozofii z poezją. Interpretacja Leo Straussa.Ryszard Mordarski - 2008 - Filo-Sofija 8 (1(8)):189-206.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  2
  Wszechwiedza a wieczność.Ryszard Mordarski - 2012 - Filo-Sofija 12 (19).
  Eternity and Omniscience This paper addresses the problem of the relationship between the two attributes: eternity and omniscience. Einstein’s theory of relativity and the related concept of time allows for a convincing reinterpretation of the classical conception of eternity as timelessness. I introduce this conception in the terms proposed by two analytical Thomists,Eleonore Stump and Norman Kretzmann. Given their conception of eternity, we can consistently define other attributes of the absolute being and defend the strong concept of omniscience. Keywords: God’s (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17.  1
  Od Redakcji.Ryszard Mordarski - 2011 - Filo-Sofija 11 (13):6-6.
  No categories
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark