20 found
Order:
 1.  15
  We have never been ELSI researchers – there is no need for a post-ELSI shift.Anne Ingeborg Myhr, Rune Nydal & Bjørn Kåre Myskja - 2014 - Life Sciences, Society and Policy 10 (1):1-17.
  This article criticizes recent suggestions that the current ELSI research field should accommodate a new direction towards a ‘post-ELSI’ agenda. Post-ELSI research seeks to avoid the modernist division of responsibility for technical and social issues said to characterize ELSI research. Collaboration and integration are consequently the key terms of post-ELSI strategies that are to distinguish it from ELSI strategies. We argue that this call for a new direction relies on an inadequate generalized analysis of ELSI research as modern that will (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 2.  9
  Silencing trust: confidence and familiarity in re-engineering knowledge infrastructures.Rune Nydal, Gaymon Bennett, Martin Kuiper & Astrid Lægreid - 2020 - Medicine, Health Care and Philosophy 23 (3):471-484.
  In this paper, we tell the story of efforts currently underway, on diverse fronts, to build digital knowledge repositories to support research in the life sciences. If successful, knowledge bases will be part of a new knowledge infrastructure—capable of facilitating ever-more comprehensive, computational models of biological systems. Such an infrastructure would, however, represent a sea-change in the technological management and manipulation of complex data, inducing a generational shift in how questions are asked and answered and results published and circulated. Integrating (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3.  4
  Consolidating RRI and Open Science: understanding the potential for transformative change.Rune Nydal, Mads Dahl Gjefsen & Clare Shelley-Egan - 2020 - Life Sciences, Society and Policy 16 (1):1-14.
  In European research and innovation policy, Responsible Research and Innovation and Open Science encompass two co-existing sets of ambitions concerning systemic change in the practice of research and innovation. This paper is an exploratory attempt to uncover synergies and differences between RRI and OS, by interrogating what motivates their respective transformative agendas. We offer two storylines that account for the specific contexts and dynamics from which RRI and OS have emerged, which in turn offer entrance points to further unpacking what (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  26
  Centre and Periphery of Nano—A Norwegian Context.Kåre Nolde Nielsen, Trond Grønli Åm & Rune Nydal - 2011 - NanoEthics 5 (1):87-98.
  This work describes the nano field in Norway as currently emerging in the dynamics between two forms of nano research activities described along a centre-periphery axis. 1) There are strategic research initiatives committed to redeem the envisioned potential of the field by means of social and material reorganisation of existing research activities. This activity is seen as central as it is one of our premises that the standard circulating nano vision implies such a work of reorganisation. The fact that nano (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 5. Scientific knowledge in the age of computation.Sophia Efstathiou, Rune Nydal, Astrid LÆgreid & Martin Kuiper - 2019 - Theoria: Revista de Teoría, Historia y Fundamentos de la Ciencia 34 (2):213-236.
  With increasing publication and data production, scientific knowledge presents not simply an achievement but also a challenge. Scientific publications and data are increasingly treated as resources that need to be digitally ‘managed.’ This gives rise to scientific Knowledge Management : second-order scientific work aiming to systematically collect, take care of and mobilise first-hand disciplinary knowledge and data in order to provide new first-order scientific knowledge. We follow the work of Leonelli, Efstathiou and Hislop in our analysis of the use of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Specialist courses in research ethics : more important now than they used to be?Rune Nydal - 2021 - In Anne Lee & Rob Bongaardt (eds.), The future of doctoral research: challenges and opportunities. Routledge, Taylor & Francis Group.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  11
  Scientific knowledge in the age of computation: Explicated, computable and manageable?Sophia Efstathiou, Rune Nydal, Astrid Laegreid & Martin Kuiper - 2019 - Theoria. An International Journal for Theory, History and Foundations of Science 34 (2):213.
  We have two theses about scientific knowledge in the age of computation. Our general claim is that scientific Knowledge Management practices emerge as second-order practices whose aim is to systematically collect, take care of and mobilise first-hand disciplinary knowledge and data. Our specific thesis is that knowledge management practices are transforming biological research in at least three ways. We argue that scientific Knowledge Management a. operates with founded concepts of biological knowledge as explicated and computable, b. enables new outputs and (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  14
  Kultur, privatliv og offentlighet: Religionens plass i det sekulariserte samfunnet.Bjørn Myskja, Rune Nydal & Berge Solberg - 2007 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 1 (1):3-8.
  Den dominerende oppfatningen i den politiske og moralfilosofiske tenkningen de siste tiår har vært at religion ikke bør spille noen avgjørende politisk rolle i det moderne sekulariserte demokrati. Religion tilhører privatsfæren, og politiske avgjørelser må fattes på et felles grunnlag, uavhengig av livssyn. De mest sentrale tenkerne i vår tids politiske filosofi, John Rawls og Jürgen Habermas, har begge i tidlige arbeider gitt uttrykk for at dette er en oppfatning som vil få en allmenn, global tilslutning, for de ser modernisering (...)
  No categories
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  12
  Leder.Bjørn Myskja, Rune Nydal & Berge Solberg - 2007 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 1 (1):3-9.
  Velkommen til Etikk i praksis – Nordic Journal of Applied Ethics. Gjennom dette tidsskriftet ønsker vi å bidra til bedre kontakt mellom forskere innenfor anvendt etikk i Norden. Det finnes et økende antall forskere som arbeider med anvendte etiske problemstillinger, og anvendt etikk har blitt et tverrfaglig forskningsfelt i alle nordiske land. Etikk i praksis har som mål å gjøre den anvendte etikken i Norden sterkere og synligere.
  No categories
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  12
  Teknologisk fravalg og tilvalg av fremtidig syke og funksjonshemmede.Berge Solberg, Bjørn Myskja & Rune Nydal - 2007 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 1 (1):3-9.
  I dette nummeret av Etikk i praksis ønsker vi å fokusere på et betent problemområde, nemlig etikken rundt teknologisk fravalg og tilvalg av fremtidige syke og funksjonshemmede barn. Det handler om abort, medisinsk teknologi og valg av barn. Det kan synes som om vi står overfor nye muligheter for fravalg og tilvalg som ikke bare setter en ny debatt, men som samtidig krever en tilbakevending og nyåpning av tidligere gjennomdiskuterte spørsmål og tema. Debattene rundt «valg av barn» berører dype, eksistensielle (...)
  No categories
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  10
  Mat – teknologi, sikkerhet og rettferdighet.Bjørn Myskja, Rune Nydal & Berge Solberg - 2008 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 1 (1):1-5.
  Mat er så mangt, som David Kaplan påpeker i innledningen til The Philosophy of Food, blant annet næring, natur, kultur, et sosialt gode, åndelighet, begjærsgjenstand og estetisk objekt. Ikke minst er det et politisk tema på så mange måter. Derfor inviterte vi til et temanummer om matens etikk, for det er lite som berører våre liv så sterkt og fundamentalt som mat. Det er et område som til alle tider har hatt tydelige etiske regler, både hva man kan og ikke (...)
  No categories
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  10
  Kriser og etikk.Rune Nydal, Bjørn Myskja & Berge Solberg - 2008 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 2 (2):3-8.
  Moderne samfunn synes mer sårbare enn vi synes å like og ta inn over oss. Flere tenkere som Ulrich Beck og Anthony Giddens har påpekt sammenhengen mellom teknologi, kompleksitet og risiko som et særtrekk ved det moderne samfunnet. De teknologier som bidrar til vår velstand og trygghet, er samtidig opphav til nye former for risiko. Vi utsettes dermed for risikoformer som er skapt av en utvikling vi alle har medansvar for, og som ingen enkeltpersoner eller grupper alene kan bære ansvaret (...)
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  10
  Mangfold og felles utfordringer i anvendt etikk.Rune Nydal, Berge Solberg & Bjørn Myskja - 2007 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 1 (1):1-3.
  Da dette tidsskriftet ble etablert for seks år siden, var det ut fra tanken om at det finnes noen felles problemstillinger innen etikk og politikk som får en spesiell karakter i nordiske land. Den velferdsmodellen vi har utviklet innenfor rammene av et deltakende demokrati, gir vilkår for debatten som vi ikke deler fullt ut med de fleste andre demokrati i verden. Mange av de artiklene vi har trykket i disse årene, har vist betydningen av denne nordiske konteksten. Det gjelder også (...)
  No categories
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  10
  Nanoetikk og annen positiv etikk.Rune Nydal, Bjørn Myskja & Berge Solberg - 2008 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 2 (2):3-9.
  Dette nummeret av Etikk i praksis fokuserer på et av de største, om ikke det største, satsningsområdet vi har sett innenfor forskningsverdenen. Det handler om nanoteknologi, et felt som forventes å få betydelige positive samfunnsmessige konsekvenser i form av industriutvikling og forbedrede produkter for befolkningen. Nanoteknologien er et omfattende og uoversiktlig fagfelt, der det viktigste felles kjennetegnet er at en opererer med strukturer som er 100 nanometer eller mindre. Materialer i denne størrelsesorden har endrete egenskaper som innebærer en rekke nye (...)
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  9
  Idrettens etikk.Berge Solberg, Bjørn Myskja & Rune Nydal - 2007 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 1 (1):3-8.
  Idrettens etiske spørsmål oppleves særdeles engasjerende for svært mange mennesker. Enten man er topp- eller breddeidrettsutøver, TV-titter, foreldre til idrettsaktive barn eller man har en idrettsbarndom bak seg – hvilket til sammen utgjør en stor del av befolkningen – så oppleves idrettens etiske utfordringer så å si på kroppen. Juks og urettferdighet i idretten setter følelsene i kok.
  No categories
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  8
  Profesjonsetiske utfordringer.Berge Solberg, Rune Nydal & Bjørn Myskja - 2008 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 2 (2):3-6.
  Dette nummeret av Etikk i praksis er i utgangspunktet ikke et temanummer. Profesjonsetiske utfordringer synes likevel å utgjøre et gjennomgangstema i de fleste av artiklene som utgis i dette nummeret. Det er en påminnelse om at en aldri blir ferdig med etiske problemstillinger innenfor et fagfelt, siden fagfeltene og profesjonelle oppgaver samt forventninger til profesjonen forandres hele tiden.
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  4
  Why is integration so difficult? Shifting roles of ethics and three idioms for thinking about science, technology and society.Rune Nydal - 2015 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 1 (1):21-36.
  Contemporary science and technology research are now expected to become more responsible through collaboration with social scientists and scholars from the humanities. This paper suggests a frame explaining why such current calls for ‘integration’ are seen as appropriate across sectors even though there are no shared understanding of how proper integration is to take place. The call for integration is understood as a response to shifting roles of ethics within research structures following shifts in modes of knowledge production. Integration is (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  2
  God nanoetikk – god nanoteknologiutvikling.Rune Nydal & Roger Strand - 2008 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 2 (2):33-51.
  Trenger vi en nanoetikk? Spørsmålet undersøkes ofte gjennom analyser av hva som er spesifikt nytt med nanoteknologi som skulle rettferdiggjøre etableringen av et eget nanoetikkfelt. Artikkelen knytter ikke det nye til teknologiens produkter som sådan, men til det at nanoteknologien oppstår som et nytt og ekspansivt satsningsfelt i en tid med enighet om at etikkrefleksjonen må komme inn på et tidlig tidspunkt. Nanoetikken synliggjør generelle utfordringer for den profesjonaliserte anvendte etikk ettersom nanoetikken etterspørres forut for at feltet kan sies å (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 19. When is a Techno-Fix Legitimate? The Case of Viticultural Climate Resilience.Rune Nydal, Giovanni De Grandis & Lars Ursin - 2023 - Journal of Agricultural and Environmental Ethics 36 (1):1-17.
  Climate change is an existential risk reinforced by ordinary actions in affluent societies—often silently present in comfortable and enjoyable habits. This silence is sometimes broken, presenting itself as a nagging reminder of how our habits fuel a catastrophe. As a case in point, global warming has created a state of urgency among wine makers in Spain, as the alcohol level has risen to a point where it jeopardises wine quality and thereby Spanish viticulture. Efforts are currently being made to solve (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. When is a Techno-Fix Legitimate? The Case of Viticultural Climate Resilience.Rune Nydal, Giovanni De Grandis & Lars Ursin - 2023 - Journal of Agricultural and Environmental Ethics 36 (1):1-17.
  Climate change is an existential risk reinforced by ordinary actions in afuent societies—often silently present in comfortable and enjoyable habits. This silence is sometimes broken, presenting itself as a nagging reminder of how our habits fuel a catastrophe. As a case in point, global warming has created a state of urgency among wine makers in Spain, as the alcohol level has risen to a point where it jeopardises wine quality and thereby Spanish viticulture. Eforts are currently being made to solve (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark