Order:
 1.  9
  Er tong zhe xue ji chu li lun jiao xue fang fa zhi si bian yu shi zheng.Ruixiang Liang (ed.) - 2012 - Tai bei shi: Wu nan tu shu chu ban gu fen you xian gong si.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  2
  Zhi shi lun: Jidu zong jiao yu zhi shi rong he wen ti.Ruixiang Liang - 2012 - Taibei: Wu nan chu ban she.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  4
  Zheng zhi zhe xue. ji du zong jiao yu xian dai sheng huo.Ruixiang Liang - 2011 - Tai bei shi: Wu nan tu shu chu ban gu fen you xian gong si.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark