Results for 'R. Bj��rn Jensen'

1000+ found
Order:
 1.  2
  An Intracortical Implantable Brain-Computer Interface for Telemetric Real-Time Recording and Manipulation of Neuronal Circuits for Closed-Loop Intervention.Hamed Zaer, Ashlesha Deshmukh, Dariusz Orlowski, Wei Fan, Pierre-Hugues Prouvot, Andreas Nørgaard Glud, Morten Bjørn Jensen, Esben Schjødt Worm, Slávka Lukacova, Trine Werenberg Mikkelsen, Lise Moberg Fitting, John R. Adler, M. Bret Schneider, Martin Snejbjerg Jensen, Quanhai Fu, Vinson Go, James Morizio, Jens Christian Hedemann Sørensen & Albrecht Stroh - 2021 - Frontiers in Human Neuroscience 15.
  Recording and manipulating neuronal ensemble activity is a key requirement in advanced neuromodulatory and behavior studies. Devices capable of both recording and manipulating neuronal activity brain-computer interfaces should ideally operate un-tethered and allow chronic longitudinal manipulations in the freely moving animal. In this study, we designed a new intracortical BCI feasible of telemetric recording and stimulating local gray and white matter of visual neural circuit after irradiation exposure. To increase the translational reliance, we put forward a Göttingen minipig model. The (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  26
  Fairness, Fast and Slow: A Review of Dual Process Models of Fairness.Bjørn Hallsson, Hartwig R. Siebner & Oliver J. Hulme - 2018 - Neuroscience and Biobehavioral Reviews 89:49-60.
  Fairness, the notion that people deserve or have rights to certain resources or kinds of treatment, is a fundamental dimension of moral cognition. Drawing on recent evidence from economics, psychology, and neuroscience, we ask whether self-interest is always intuitive, requiring self-control to override with reasoning-based fairness concerns, or whether fairness itself can be intuitive. While we find strong support for rejecting the notion that self-interest is always intuitive, the literature has reached conflicting conclusions about the neurocognitive systems underpinning fairness. We (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 3. White Matter Microstructure and Sleep-Wake Disturbances in Individuals at Ultra-High Risk of Psychosis.Jesper Ø Rasmussen, Dorte Nordholm, Louise B. Glenthøj, Marie A. Jensen, Anne H. Garde, Jayachandra M. Ragahava, Poul J. Jennum, Birte Y. Glenthøj, Merete Nordentoft, Lone Baandrup, Bjørn H. Ebdrup & Tina D. Kristensen - 2022 - Frontiers in Human Neuroscience 16.
  AimWhite matter changes in individuals at ultra-high risk for psychosis may be involved in the transition to psychosis. Sleep-wake disturbances commonly precede the first psychotic episode and predict development of psychosis. We examined associations between white matter microstructure and sleep-wake disturbances in UHR individuals compared to healthy controls, as well as explored the confounding effect of medication, substance use, and level of psychopathology.MethodsSixty-four UHR individuals and 35 HC underwent clinical interviews and diffusion weighted imaging. Group differences on global and callosal (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  5
  Spanish Renaissance Anatomy: Bjørn Okholm Skaarup: Anatomy and Anatomists in Early Modern Spain. Farnham, Surrey and Burlington, VT: Ashgate, 2015, 298pp, $124.95 HB.R. Allen Shotwell - 2015 - Metascience 24 (3):429-431.
 5.  14
  Kultur, privatliv og offentlighet: Religionens plass i det sekulariserte samfunnet.Bjørn Myskja, Rune Nydal & Berge Solberg - 2007 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 1 (1):3-8.
  Den dominerende oppfatningen i den politiske og moralfilosofiske tenkningen de siste tiår har vært at religion ikke bør spille noen avgjørende politisk rolle i det moderne sekulariserte demokrati. Religion tilhører privatsfæren, og politiske avgjørelser må fattes på et felles grunnlag, uavhengig av livssyn. De mest sentrale tenkerne i vår tids politiske filosofi, John Rawls og Jürgen Habermas, har begge i tidlige arbeider gitt uttrykk for at dette er en oppfatning som vil få en allmenn, global tilslutning, for de ser modernisering (...)
  No categories
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  10
  Mat – teknologi, sikkerhet og rettferdighet.Bjørn Myskja, Rune Nydal & Berge Solberg - 2008 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 1 (1):1-5.
  Mat er så mangt, som David Kaplan påpeker i innledningen til The Philosophy of Food, blant annet næring, natur, kultur, et sosialt gode, åndelighet, begjærsgjenstand og estetisk objekt. Ikke minst er det et politisk tema på så mange måter. Derfor inviterte vi til et temanummer om matens etikk, for det er lite som berører våre liv så sterkt og fundamentalt som mat. Det er et område som til alle tider har hatt tydelige etiske regler, både hva man kan og ikke (...)
  No categories
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  7
  On the Person in Personal Health Responsibility.Joar Røkke Fystro, Bjørn Hofmann & Eli Feiring - 2022 - BMC Medical Ethics 23 (1):1-7.
  In this paper, we start by comparing the two agents, Ann and Bob, who are involved in two car crashes. Whereas Ann crashes her car through no fault of her own, Bob crashes as a result of reckless driving. Unlike Ann, Bob is held criminally responsible, and the insurance company refuses to cover the car’s damages. Nonetheless, Ann and Bob both receive emergency hospital treatment that a third party covers, regardless of any assessment of personal responsibility. What warrants such apparent (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  6
  Filosofiens rolle i det offentlige ordskifte.Bjørn Hofmann & Siri Granum Carson - 2018 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 2:87-103.
  _Filosofi og etikk har fått en stadig større plass i det offentlige rom i Norge. 2017 ble et år der filosofer sørget for overskrifter i en rekke norske medier. En av sakene som fikk størst oppmerksomhet, var debatten om sorteringssamfunnet og Aksel Braanen Sterris påstand om at personer med Downs syndrom ikke kan leve fullverdige liv. Utsagnet skapte en voldsom debatt og kraftige reaksjoner. Temaet for debatten er interessant i seg selv, men den reiser også spørsmål om hvordan slike debatter (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9.  3
  Etiske Utfordringer Med Non-Invasive Prenatale Tester.Bjørn Hofmann - 2014 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 1 (1):67-87.
  Analyser av cellefritt DNA fra foster i gravide kvinners blod gir nye muligheter innen fosterdiagnostikk: Testene er bedre enn eksisterende tester, de reduserer risikoen og er billigere. Flere land har tatt i bruk disse testene, og Helsedirektoratet i Norge har mottatt søknad om å ta i bruk en test som erstatter tidlig ultralyd og blodprøver. Likevel nøler norske myndigheter. Hvorfor gjør de det? Ett av svarene er at non-invasive prenatale tester fører med seg en rekke faglige og moralske spørsmål og (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 10.  2
  Evidens, estetikk og etikk.Bjørn Hofmann - 2022 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 1:33-52.
  _Helsevesenet har blitt en sentral samfunnsaktør og medisinen dets førende fag. Hvorfor har det blitt slik? En grunn er at medisinen fører sammen sfærer som ellers har vært adskilt: det sanne, det gode og det skjønne. Medisinen som fag og helsevesenet som institusjon, har blitt et fascinerende skjæringspunkt nettopp mellom evidens, etikk og estetikk. Her kobles kunnskap til det som er vondt og skjønnhet til det som er friskt. Kunnskapsproduksjonen dirigeres ut fra ønsket om å gjøre det gode ved å (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  2
  Etiske Utfordringer Med Nyere Reproduksjonsteknologi.Bjørn Hofmann - 2017 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 2 (2):5-26.
  Moderne teknologi gir fantastiske muligheter for menneskelig formering. Mange som tidligere ikke kunne få barn, eller som fikk syke barn, kan nå hjelpes. Samtidig reiser mulighetene en rekke vanskelige moralske spørsmål, som ikke har enkle svar – ofte fordi de bunner i grunnleggende etiske motsetninger. Denne artikkelen gir en kort oversikt over de mulighetene som tre typer teknologier gir: assisterende, seleksjonsfremmende og egenskapsendrende teknologier. Deretter peker den på noen av de viktige moralske spørsmålene som disse teknologiene reiser i betydningen «Hvordan (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  1
  Det moralske grunnlaget for å vurdere samtykkekompetanse.Bjørn Hofmann - 2007 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 1 (1):33-48.
  Hovedregelen for å kunne gi helsehjelp i Norge er at pasienter samtykker. I henhold til pasientrettighetsloven er det helsepersonell som skal avgjøre om pasienter har samtykkekompetanse. Dersom pasienter ikke er samtykkekompetente, kan de behandles mot deres uttrykte ønske. Dette reiser det viktige og vanskelige spørsmålet: På hvilket grunnlag skal helsepersonell vurdere samtykkekompetansen? Det finnes ulike, psykologiske, tester. Disse brukes ikke i Norge, hvor vurderingene i stor grad er basert på skjønn. Denne artikkelen undersøker en del sentrale moralske føringer for hvordan (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  1
  PGD-Ens Paradokser.Bjørn Hofmann - 2011 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 2 (2):45-66.
  Bakgrunn: Preimplantasjonsgenetisk diagnostikk er en genetisk undersøkelse av befruktede egg før de settes inn i livmoren i forbindelse med assistert reproduksjon. Hensikten med PGD er å unngå at det fremtidige barnet får en alvorlig arvelig sykdom, og at par som på grunn av arvelig sykdom har vansker med å få barn, kan få avkom. PGD er kontroversielt og et sentralt tema for den pågående vurderingen og revisjonen av bioteknologiloven.Metode: Paradoksteori anvendes for å identifisere og analysere noen av kontroversene ved PGD. (...)
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Cognitive Performance in Early-Onset Schizophrenia and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A 25-Year Follow-Up Study.Merete G. Øie, Kjetil Sundet, Elisabeth Haug, Pål Zeiner, Ole Klungsøyr & Bjørn R. Rund - 2021 - Frontiers in Psychology 11.
  Early-Onset Schizophrenia and Attention Deficit-Hyperactivity Disorder are early- onset neurodevelopmental disorders associated with cognitive deficits. The current study represents the first attempt to compare these groups on a comprehensive cognitive test battery in a longitudinal design over 25 years in order to enhance our knowledge of particular patterns resulting from the interaction between normal maturational processes and different illness processes of these disorders. In the baseline study, 19 adolescents with schizophrenia were compared to 20 adolescents with ADHD and 30 healthy (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  9
  Idrettens etikk.Berge Solberg, Bjørn Myskja & Rune Nydal - 2007 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 1 (1):3-8.
  Idrettens etiske spørsmål oppleves særdeles engasjerende for svært mange mennesker. Enten man er topp- eller breddeidrettsutøver, TV-titter, foreldre til idrettsaktive barn eller man har en idrettsbarndom bak seg – hvilket til sammen utgjør en stor del av befolkningen – så oppleves idrettens etiske utfordringer så å si på kroppen. Juks og urettferdighet i idretten setter følelsene i kok.
  No categories
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Bjørn Qviller in Memorian.Drude von der Fehr, Bjørn Thommessen, Eli Moen & Tore Jørgen Hanisch - 2004 - Agora 22 (4):196-208.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  3
  Bjørn Rabjerg, Robert Stern: On Knud E. Løgstrup’s “Humanism and Christianity”.Robert Stern & Bjørn Rabjerg - 2019 - Journal for the History of Modern Theology/Zeitschrift für Neuere Theologiegeschichte 26 (1):97-107.
  Dieser Beitrag bietet eine umfassende Diskussion des Textes “Humanismus und Christentum” des dänischen Philosophen und Theologen Knud E. Løgstrup. Er verortet den Text in seinem geistesgeschichtlichen Kontext und analysiert seine wichtigsten Argumente wie auch seine zentrale These, der zufolge Humanismus und Christentum einen entscheidenden Grundsatz teilen, insofern beide die Ethik als “stumm“ oder “unausgesprochen“ verstehen. Darüber hinaus wird dargelegt, wie Løgstrups Text zentrale Überlegungen in dessen späteren Publikationen, besonders in dem Hauptwerk Die ethische Forderung, vorwegnimmt.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  56
  Transparent Quantification Into Hyperintensional Objectual Attitudes.Bjørn Jespersen & Marie Duží - 2015 - Synthese 192 (3):635-677.
  We demonstrate how to validly quantify into hyperintensional contexts involving non-propositional attitudes like seeking, solving, calculating, worshipping, and wanting to become. We describe and apply a typed extensional logic of hyperintensions that preserves compositionality of meaning, referential transparency and substitutivity of identicals also in hyperintensional attitude contexts. We specify and prove rules for quantifying into hyperintensional contexts. These rules presuppose a rigorous method for substituting variables into hyperintensional contexts, and the method will be described. We prove the following. First, it (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 19.  23
  Verbal Hallucinations and Information Processing.Bjørn Rishovd Rund - 1986 - Behavioral and Brain Sciences 9 (3):531-532.
 20. Trust, Lies and Virtuality.Bjørn Myskja - 2011 - In Charles Ess & May Thorseth (eds.), Trust and Virtual Worlds. Peter Lang. pp. 120--136.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 21. Post-Ontological Philosophy of Mind: Rorty Versus Davidson.Bjørn Ramberg - 2000 - In Robert Brandom (ed.), Rorty and His Critics. Blackwell. pp. 9--351.
 22.  51
  Hermeneutics.Bjørn Ramberg - 2008 - Stanford Encyclopedia of Philosophy.
 23. Disagreement and the Division of Epistemic Labor.Bjørn G. Hallsson & Klemens Kappel - 2020 - Synthese 197 (7):2823-2847.
  In this article we discuss what we call the deliberative division of epistemic labor. We present evidence that the human tendency to engage in motivated reasoning in defense of our beliefs can facilitate the occurrence of divisions of epistemic labor in deliberations among people who disagree. We further present evidence that these divisions of epistemic labor tend to promote beliefs that are better supported by the evidence. We show that promotion of these epistemic benefits stands in tension with what extant (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 24.  9
  On the Triad Disease, Illness and Sickness.Bj⊘ rn Hofmann - 2002 - Journal of Medicine and Philosophy 27 (6):651-673.
 25. Hyperintensions and Procedural Isomorphism: Alternative (½).Bjørn Jespersen - 2010 - In Tadeusz Czarnecki, Katarzyna Kijanija-Placek, Olga Poller & Jan Wolenski (eds.), The Analytical Way. College Publications. pp. 301--322.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 26.  3
  Complexity of the Concept of Disease As Shown Through Rival Theoretical Frameworks.Bjørn Hofmann - 2001 - Theoretical Medicine and Bioethics: Philosophy of Medical Research and Practice 22 (3):211-236.
  The concept of disease has been the subject of a vast, vivid and versatile debate. Categories, such as "realist", "nominalist", "ontologist", "physiologist", "normativist" and "descriptivist", have been applied to classify disease concepts. These categories refer to underlying theoretical frameworks of the debate. The objective of this review is to analyze these frameworks. It is argued that the categories applied in the debate refer to profound philosophical issues, and that the complexity of the debate reflects the complexity of the concept itself: (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 27. Richard Rorty.Bjørn Ramberg - 2008 - Stanford Encyclopedia of Philosophy.
  Richard Rorty (1931–2007) developed a distinctive and controversial brand of pragmatism that expressed itself along two main axes. One is negative—a critical diagnosis of what Rorty takes to be defining projects of modern philosophy. The other is positive—an attempt to show what intellectual culture might look like, once we free ourselves from the governing metaphors of mind and knowledge in which the traditional problems of epistemology and metaphysics (and indeed, in Rorty's view, the self-conception of modern philosophy) are rooted. The (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 28.  14
  Incidental Findings of Uncertain Significance: To Know or Not to Know - That is Not the Question.Bjørn Hofmann - forthcoming - Most Recent Articles: Bmc Medical Ethics.
  Although the “right not to know” is well established in international regulations, it has been heavily debated. Ubiquitous results from extended exome and genome analysis have challenged the right not to know...
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 29.  2
  The Concept of Disease -- Vague, Complex, or Just Indefinable?Bjørn Hofmann - 2010 - Medicine, Health Care and Philosophy: A European Journal 13 (1):3-10.
  The long ongoing and partly heated debate on the concept of disease has not led to any consensus on the status of this apparently essential concept for modern health care. The arguments range from claims that the disease concept is vague, slippery, elusive, or complex, and to statements that the concept is indefinable and unnecessary. The unsettled status of the concept of disease is challenging not only to health care where diagnosing, treating, and curing disease are core aims, but also (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 30.  13
  Anmeldelse af Axel Honneths Das Recht der Freiheit - Grundriss einer demokratischen Sittlichkeit.Bjørn Christensen - 2016 - Studier i Pædagogisk Filosofi 5 (1):97-103.
 31.  53
  Anatomy of a Proposition.Bjørn Jespersen - 2019 - Synthese 196 (4):1285-1324.
  This paper addresses the mereological problem of the unity of structured propositions. The problem is how to make multiple parts interact such that they form a whole that is ultimately related to truth and falsity. The solution I propose is based on a Platonist variant of procedural semantics. I think of procedures as abstract entities that detail a logical path from input to output. Procedures are modeled on a function/argument logic, but are not functions. Instead they are higher-order, fine-grained structures. (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 32.  28
  Arguing Critical Realism: The Case of Economics.Bjørn-Ivar Davidsen - 2005 - Journal of Critical Realism 4 (2):291-314.
  Within the discipline of economics critical realism has thus far been advocated to a large extent through a sustained critique of the position of mainstream economics. This article questions these critical endeavours for their analytical shortcomings and suggests an alternative and more constructive approach for developing and arguing critical realism within economics. It is argued that the critique of mainstream economics is wanting due to the fact that it focuses on modes of inference rather than on questions of ontology and (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  31
  First Among Equals: Co-Hyperintensionality for Structured Propositions.Bjørn Jespersen - 2020 - Synthese 199 (1-2):4483-4497.
  Theories of structured meanings are designed to generate fine-grained meanings, but they are also liable to overgenerate structures, thus drawing structural distinctions without a semantic difference. I recommend the proliferation of very fine-grained structures, so that we are able to draw any semantic distinctions we think we might need. But, in order to contain overgeneration, I argue we should insert some degree of individuation between logical equivalence and structural identity based on structural isomorphism. The idea amounts to forming an equivalence (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 34. Knowing That P Rather Than Q.Bjørn Jespersen - 2008 - Sorites 20:125-134.
  I offer a two-tiered critique of epistemological contrastivism as developed by Jonathan Schaffer. First, I investigate the cornerstone of contrastivism, the notion of knowing the selected proposition p rather than the eliminated, or contrast, proposition q. Contrastivism imposes the ternicity constraint that the knowledge relation should span a knower and two propositions. However, contrastivism has yet to explain how to square this constraint with the required contrast between the selected and the eliminated propositions, and it is not immediately obvious how (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 35.  32
  Business Ethics: Restrictive or Empowering? [REVIEW]Bjørn Kjonstad & Hugh Willmott - 1995 - Journal of Business Ethics 14 (6):445 - 464.
  There is a tendency in the business ethics literature to think of ethics in restrictive terms: what one should not do, and how to control this. Drawing on Lawrence Kohlberg''s theory of moral development, the paper focuses on, and draws attention to, another more positive aspect of ethics: the capacity of ethics to inspire and empower individuals, as well as groups. To understand and facilitate such empowerment, it is argued that it is necessary to move beyond Kohlberg''s justice reasoning so (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   30 citations  
 36.  23
  Conscientious Objection to Intentional Killing: An Argument for Toleration.Bjørn K. Myskja & Morten Magelssen - 2018 - BMC Medical Ethics 19 (1):82.
  In the debate on conscientious objection in healthcare, proponents of conscience rights often point to the imperative to protect the health professional’s moral integrity. Their opponents hold that the moral integrity argument alone can at most justify accommodation of conscientious objectors as a “moral courtesy”, as the argument is insufficient to establish a general moral right to accommodation, let alone a legal right. This text draws on political philosophy in order to argue for a legal right to accommodation. The moral (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 37.  36
  Irony’s Commitment: Rorty’s Contingency, Irony, and Solidarity.Bjørn Torgrim Ramberg - 2014 - The European Legacy 19 (2):144-162.
  With Contingency, Irony, and Solidarity Richard Rorty tries to persuade us that a case for liberalism is better served by historical narrative than by philosophical theory. The liberal ironist is the complex protagonist of Rorty’s anti-foundationalist story. Why does Rorty think irony serves—rather than undermines—commitments to liberal democracy? I distinguish political from existential dimensions of irony, consider criticisms of Rorty’s ironist, and then draw on recent work by Lear to argue that Rorty’s ironist character nevertheless can be recast as an (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 38.  72
  Recent Work on Structured Meaning and Propositional Unity.Bjørn Jespersen - 2012 - Philosophy Compass 7 (9):620-630.
  Logical semantics includes once again structured meanings in its repertoire. The leading idea is that semantic and syntactic structure are more or less isomorphic. A key motive for reintroducing sensitivity to semantic structure is to obtain fine‐grained meanings, which are individuated more finely than in possible‐world semantics, namely up to necessary equivalence. Just getting the truth‐conditions right is deemed insufficient for a full semantic analysis of sentences. This paper surveys some of the most recent contributions to the program of structured (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 39. A New Logic of Technical Malfunction.Bjørn Jespersen & Massimiliano Carrara - 2013 - Studia Logica 101 (3):547-581.
  Aim of the paper is to present a new logic of technical malfunction. The need for this logic is motivated by a simple-sounding philosophical question: Is a malfunctioning corkscrew, which fails to uncork bottles, nonetheless a corkscrew? Or in general terms, is a malfunctioning F, which fails to do what Fs do, nonetheless an F? We argue that ‘malfunctioning’ denotes the modifier Malfunctioning rather than a property, and that the answer depends on whether Malfunctioning is subsective or privative. If subsective, (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 40.  15
  Non-safety Assessments of Genome-Edited Organisms: Should They be Included in Regulation?Bjørn Kåre Myskja & Anne Ingeborg Myhr - 2020 - Science and Engineering Ethics 26 (5):2601-2627.
  This article presents and evaluates arguments supporting that an approval procedure for genome-edited organisms for food or feed should include a broad assessment of societal, ethical and environmental concerns; so-called non-safety assessment. The core of analysis is the requirement of the Norwegian Gene Technology Act that the sustainability, ethical and societal impacts of a genetically modified organism should be assessed prior to regulatory approval of the novel products. The article gives an overview how this requirement has been implemented in the (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 41.  38
  The Phone Booth Puzzle.Bjørn Jespersen - 2006 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 13 (4):411-439.
  In a 1997 paper Jennifer Saul adduces various examples of simple sentences in which the substitution of one co-referential singular term for another appears to be invalid. I address the question of whether anti-substitution is logically justified by examining the validity and soundness of substitution of co-referential singular terms in three simple-sentence arguments each exhibiting a different logical structure. The result is twofold. First, all three arguments are valid, provided Leibniz’s Law is valid with respect to simple sentences . Thus, (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 42.  33
  Interpreting Davidson.Bjørn T. Ramberg - 1993 - Dialogue 32 (3):565-.
  To approach the philosophical anthropology of Donald Davidson is to get ready for an unusually high number of laps around the hermeneutic circle. Apparently a problem-oriented philosopher, Davidson presents his views in a continuing series of dense, tightly focussed papers on narrowly circumscribed topics. The lines of the big picture are mostly implicit. Yet it is the scope and the power of this picture that has made Davidson one of the most significant philosophers of this century. Naturally, this makes Davidson's (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 43.  5
  The Overdiagnosis of What? On the Relationship Between the Concepts of Overdiagnosis, Disease, and Diagnosis.Bjørn Hofmann - 2017 - Medicine, Health Care and Philosophy: A European Journal 20 (4):453-464.
  Overdiagnosis and disease are related concepts. Widened conceptions of disease increase overdiagnosis and vice versa. This is partly because there is a close and complex relationship between disease and overdiagnosis. In order to address the problems with overdiagnosis, we may benefit from a closer understanding this relationship. Accordingly, the objective of this article is to elucidate the relationship between disease and overdiagnosis. To do so, the article starts with scrutinizing how overdiagnosis can explain the expansion of the concept of disease. (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 44. Naturalizing Idealizations: Pragmatism and the Interpretivist Strategy.Bjørn Ramberg - 2004 - Contemporary Pragmatism 1 (2):1-63.
  Following Quine, Davidson, and Dennett, I take mental states and linguistic meaning to be individuated with reference to interpretation. The regulative principle of ideal interpretation is to maximize rationality, and this accounts for the distinctiveness and autonomy of the vocabulary of agency. This rationality-maxim can accommodate empirical cognitive-psychological investigation into the nature and limitations of human mental processing. Interpretivism is explicitly anti-reductionist, but in the context of Rorty's neo-pragmatism provides a naturalized view of agents. The interpretivist strategy affords a less (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 45.  71
  Should Propositions Proliferate?Bjørn Jespersen - 2015 - Thought: A Journal of Philosophy 4 (4):243-251.
  Soames's cognitive propositions are strings of acts to be performed by an agent, such as predicating a property of an individual. King takes these structured propositions to task for proliferating too easily. King's objection is based on an example that purports to show that three of Soames's propositions are really just one proposition. I translate the informally stated propositions King attributes to Soames into the intensional λ-calculus. It turns out that they are all β-equivalent to the proposition King claims Soames's (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 46.  48
  Quasi-Objects, Cult Objects and Fashion Objects.Bjørn Schiermer - 2011 - Theory, Culture and Society 28 (1):81-102.
  This article attempts to rehabilitate the concept of fetishism and to contribute to the debate on the social role of objects as well as to fashion theory. Extrapolating from Michel Serres’ theory of the quasi-objects, I distinguish two phenomenologies possessing almost opposite characteristics. These two phenomenologies are, so I argue, essential to quasi-object theory, yet largely ignored by Serres’ sociological interpreters. They correspond with the two different theories of fetishism found in Marx and Durkheim, respectively. In the second half of (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 47. Metaphysical Experiments: Physics and the Invention of the Universe.Bjørn Ekeberg - 2019 - London: University of Minnesota Press.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Two Conceptions of Technical Malfunction.Bjørn Jespersen & Massimiliano Carrara - 2011 - Theoria 77 (2):117-138.
  The topic of this paper is the notion of technical (as opposed to biological) malfunction. It is shown how to form the property being a malfunctioning F from the property F and the property modifier malfunctioning (a mapping taking a property to a property). We present two interpretations of malfunctioning. Both interpretations agree that a malfunctioning F lacks the dispositional property of functioning as an F. However, its subsective interpretation entails that malfunctioning Fs are Fs, whereas its privative interpretation entails (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 49. Illuminating Language : Interpretation and Understanding in Gadamer and Davidson.Bjørn Torgrim Ramberg - 2003 - In C. G. Prado (ed.), A House Divided: Comparing Analytic and Continental Philosophy. Humanity Books. pp. 567-591.
 50.  85
  Why the Tuple Theory of Structured Propositions Isn't a Theory of Structured Propositions.Bjørn Jespersen - 2003 - Philosophia 31 (1-2):171-183.
1 — 50 / 1000