Results for 'R��mi Brague'

1000+ found
Order:
 1.  4
  R'mî'nin Farsça Bir Na'ti.Ayşe Hilal Kalkandelen - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 17):113-113.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Variarum Disputationum R.Mi Patris Magistri Francisci Cumel, Ordinis B. Mariæde Mercede Redemptionis, ... Tomis Tres. Primus in Primam Partem S. Thomæ Quo de Præcientia Dei Circa Futura Contingentia: Secundus in Eiusdem Primam Secundæ Quo de Libero Arbitrio; Ipsius Cum Gratia Dei Conuenientia. [Et] Assensu, de Præestinatione, Ac Pleriq[Ue] Aliis Quæhoc Seculo Emerserunt Opiniones: Tertius in Utramque Partem, Scilicet Primam, [Et] Primum Secundæ Quo Nouæ[Et] Abstrusiores Inductæquætiones Enodantur, Dirimuntur, Ac Verissimis, Profundissimisque Raionibus Terminantur. Ad Calcem Cuiusque Trino Adiecto Indice, Primo Disputationum, Secundo Rerum Notabilium, Tertio Sacræscripturælocorum Explicatorum. [REVIEW]Franciscus Cumel, Jean Thomas & Pillehotte - 1628 - Sumptibus Io: Pillehote, ..
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Variarum Disputationum R.Mi Patris Magistri Francisci Cumel Ordinis B. Mariæde Mercede Redemptionis Captiuorum Quondam Generalis, Sacrae Theologiae Doctoris, Ac in Alma Salmanticensi Vniuersitate Professoris Publici Celeberrimi, Eiusdémque Decani Meritissimi: Tomis Tres. Primus in Primam Partem S. Thomæ Quo de Præcientia Dei Circa Futura Contingentia: Secundus in Eiusdem Primam Secundæ Quo de Libero Arbitrio; Ipsius Cum Gratia Dei Conuenientia & Assensu, de Præestinatione, Ac Plerisq[Ue] Aliis Quæhoc Seculo Emerserunt Opiniones: Tertius in Vtramque Partem, Scilicet Primam, & Primam Secundæ Quo Nouæ& Abstrusiores Inductæquætiones Enodantur, Dirimuntur Ac Verissimis, Profundissimisque Rationibus Terminantur. Ad Calcem Cuiusque Trino Adiecto Indice, Primo Disputationum, Secundo Rerum Notabilium, Tertio Sacræscripturælocorum Explicatorum. [REVIEW]Franciscus Cumel, Jean Thomas & Pillehotte - 1609 - Sumptibus Ioannis Pillehote, Sub Signo Nominis Iesu.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Philosophes Confucianistes.Charles Le Blanc, R.�mi Mathieu, Confucius, Mencius & Xunzi (eds.) - 2009 - Editions Gallimard.
  Ce volume rassemble les textes majeurs du confucianisme : " Les entretiens " de Confucius, " La grande étude " de Daxue et " Le classique de la Piété filiale " de Xiaojing.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  1
  Hâverânnâme’de hz. ali̇’ni̇n ejderha i̇le mücadeleleri̇ ve bi̇li̇nmeyen bi̇r mi̇nyatürü.Hamit Arbaş - forthcoming - Dini Araştırmalar.
  Bu çalışmada İbn-i Hüsam Husafi’nin Hâverânnâme adlı eserinin beş minyatürü incelenmiştir. Bunlardan dört tanesi Tahran Gülistan Sarayı Kütüphanesi’nde bulunan Hâverânnâmede mevcuttur.Tek yapraklı çalışma ise Rıza Abbasi Müzesi’nde bulunmaktadır. Bu minyatürleri Şiraz minyatür okulu sanatçılarından Ferhad ve çırakları çizmişlerdir. Bu çalışmalarda Hz. Ali ejderha ile çetin bir mücadele içinde tasvir edilmiştir. Bu eserlerden dört tanesi yayınlarda yer almaktadır ancak yeterince tetkik edilmemiş ve bazı konular açıklanmamıştır. Bizim tanıtmaya çalıştığımız minyatürle ilgili şu ana kadar herhangi bir yayında bilgi bulunmamaktadır. Minyatürün ustaca çizimi (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  19
  Catherine R. Puglisi and William L. Barcham, Eds., New Perspectives on the Man of Sorrows. Kalamazoo, MI: Medieval Institute Publications, 2013. Pp. Vi, 348; 9 Color Plates and Many Black-and-White Figures. $65. ISBN: 978-1-58044-193-3. [REVIEW]Andrew R. Casper - 2015 - Speculum 90 (2):579-581.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  78
  (Mis)Interpreting Mathematical Models: Drift as a Physical Process.Michael R. Dietrich, Robert A. Skipper Jr & Roberta L. Millstein - 2009 - Philosophy, Theory, and Practice in Biology 1 (20130604):e002.
  Recently, a number of philosophers of biology have endorsed views about random drift that, we will argue, rest on an implicit assumption that the meaning of concepts such as drift can be understood through an examination of the mathematical models in which drift appears. They also seem to implicitly assume that ontological questions about the causality of terms appearing in the models can be gleaned from the models alone. We will question these general assumptions by showing how the same equation (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   24 citations  
 8. Du temps chez Platon et Aristote: Quatre études.R. BRAGUE - 1982 - In . Paris: Presses Universitaires de France.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 9. Ḳevatsim Mi-Ketav Yad Ḳodsho: Kitve Ha-Rav R. Avraham Yitsḥaḳ Ha-Kohen Ḳuḳ, Zatsal.Abraham Isaac Kook - 2005 - Makhon le-Hotsaʼat Ginze Ha-ReʼIyah.
  [1] Pinḳas "Aḥaron Boisḳ." Pinḳas "Rishon le-Yafo." Pinḳas 81 pisḳaʼot (Yafo). Pinḳas "Reshimot mi-London." Pinḳas Yerushalayim, 793 -- kerekh 2. Maḥberot ḳeṭanot, Boisḳ 1-2. Pinḳas ha-dapim, 1-4. Pinḳas 5.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Ḳevatsim Mi-Ketav Yad Ḳodsho: Kitve Ha-Rav R.Abraham Isaac Kook - 2005 - Makhon le-Hotsaʼat Ginze Ha-ReʼIyah.
  [1] Pinḳas "Aḥaron Boisḳ." Pinḳas "Rishon le-Yafo." Pinḳas 81 pisḳaʼot (Yafo). Pinḳas "Reshimot mi-London." Pinḳas Yerushalayim, 793 -- kerekh 2. Maḥberot ḳeṭanot, Boisḳ 1-2. Pinḳas ha-dapim, 1-4. Pinḳas 5.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Contro il cristianismo e l’umanismo. Il perdono dell’Occidente.Elisa Grimi & R. Brague - 2015 - 53100 Siena SI, Italia: Cantagalli.
  Europa, cristianità, istruzione, educazione, società secolare, tempi moderni. Questi e molti altri ancora i temi che Rémi Brague affronta tin questo volume. Il continuo processo di individualizzazione, caratterizzato dal razionalismo, ha comportato un totale indebolimento dei legami societari e ha posto al centro le libertà e i diritti dei singoli. Si assiste così all’evoluzione di una società secolarizzata che giunta al suo capolinea non riesce più a bastare a se stessa. Il pensiero moderno non sembra essere in grado di (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  29
  R. Riesner, D. Stott : Paul’s Early Period. Chronology, Mission Strategy, Theology. Pp. Xvi + 535. Grand Rapids, MI and Cambridge: William B. Eerdmans, 1998. Paper, $50. ISBN: 0-8028-4166-X. [REVIEW]Richard H. Bell - 2000 - The Classical Review 50 (1):322-322.
 13.  4
  Ki̇mi̇ nöroloji̇k veri̇ler işiğinda beyi̇n-bi̇li̇nç i̇li̇şki̇si̇ üzeri̇ne kisa bi̇r tartişma I.Beyza Nur Bayat - 2019 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 31:41-46.
  Bilinç ile beyin arasındaki ilişki, düşünce tarihi boyunca tartışma konusu olmuştur. Son yüzyıla kadar zihin-beden ya da ruh-madde gibi kavramlarla anılan bu mesele, nörolojinin ivme kazanmasıyla birlikte beyin ve bilinç arasındaki ilişkiye indirgenmiştir. Bu bağlamda, insanın beyninde ortaya çıkan bilinçlilik durumunun, başka bir deyişle fenomenal deneyimlerin, nasıl meydana geldiği ve beyin ile bilincin birbirlerini nasıl etkiledikleri, hem bilimsel verilerle hem de bu verilerden hareketle ortaya konan felsefi yaklaşımlarla açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmada, beyin ve bilinç arasındaki etkileşim sorununun nörolojinin verilerinden hareketle (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. cr de Strauss 1972.R. Brague - 1974 - Archives de Philosophie 37:321-325.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Speed of Covert Orienting.Mi Posner, A. Cohen & R. Rafal - 1986 - Bulletin of the Psychonomic Society 24 (5):326-326.
 16.  9
  Teşehhüdü Mi’r'cla İlişkilendiren Riv'yet Üzerine Bir Araştırma.Üzeyir Durmuş - 2018 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22 (1):457-478.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  85
  Li̇ken Teri̇mi̇ne Türkçe Bi̇r Karşılık Öneri̇si̇.Mustafa Yavuz - 2017 - Avrasya Terim Dergisi 1 (5):28 - 35.
  Bu çalışmada, bitkibilimde kullanılan bir terim olan liken kelimesine, kök anlamına sadık kalarak Türkçe yeni bir karşılık önerilmektedir. Bu önerinin mantıksal çerçevesi, Antik Yunancadan, Orta Çağ Arapçasına, Orta Çağ Latincesine ve nihayetinde de Türkçeye kadar uzanan bir yelpazede, konuya esas teşkil eden tarihî metinlere ve onların kaydedildiği elyazmalarına dayanmaktadır. Türkçe metinlerde liken terimi yerine yalaç teriminin kullanımı öneri lmektedir. Bu öneri ülkemizdeki dilbilim, onomastik ve bitkibilim uzmanlarının eleştirel dikkatine sunulmaktadır.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  6
  Eisen, R. Gersonides on Providence, Covenant, and the Chosen People: A Study in Medieval Jewish Philosophy and Biblical Commentary (Albany: State University of New York Press, 1995). El Man, Y." The Contribution of Rabbinic Thought to a Theology of Mis-Fortune," in Jewish Perspectives on the Experience of Suffering, Ed. [REVIEW]S. Carmy & M. Halbertal - 2003 - In Daniel H. Frank & Oliver Leaman (eds.), The Cambridge Companion to Medieval Jewish Philosophy. Cambridge University Press. pp. 446.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Le Platon de Zeller mis à jour par Marguerite Isnardi.E. Zeller & R. Mondolfo - 1975 - Revue Philosophique de la France Et de l'Etranger 165 (2):256-256.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Kingship in Kaśmīr (AD 1148–1459), From the Pen of Jonarāja, Court Paṇḍit to Sulṭān Zayn Al- ‘Ābidīn, Critically Edited with Annotated Translation, Indexes and Maps. By Walter Slaje. [REVIEW]John Nemec - 2021 - Journal of the American Oriental Society 137 (2).
  Kingship in Kaśmīr, from the Pen of Jonarāja, Court Paṇḍit to Sulṭān Zayn al- ‘Ābidīn, Critically Edited with Annotated Translation, Indexes and Maps. By Walter Slaje. Studia Indologica Universitatis Halensis, vol. 7. Halle an der Saale: Universitätsverlag Halle- Wittenberg, 2014. Pp. 326, 1 pl, maps. €78.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  18
  Değerler Mi Beceriler Mi: Tarih Öğretiminin Amaçlarına İlişkin Tarih Öğretmen Ad.Muhammet Ahmet Tokdemi̇r - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):2225-2225.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  38
  Reviews of Gennaro Chtjerchia, Dynamics of Meaning: Anaphora, Presupposition, and the the [Sic] of Grammar. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1995.Xv+ 270 Pp, £59.95 , £31.95 G. Priest, Beyond the Limits of Thought. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. Xv 4-274pp. £35.00 Marco Panza and Jean Michel Salankis, L'Objectivité Mathématique. Platonisme Et Structures Formelles, Paris: Masson, 1995. Ix+241 Pp. No Price Stated Peter Øhrstrøm and PER F. V. HASLE, Temporal Logic: From Ancient Ideas to Artificial Intelligence. Dordrecht: Kluwer, 1995. Viii+413 Pp. DM 140/$99.00/£63.00. ISBN 0792335864 L. M. De Rijk , Iohannes Buridanus Summulae de Praedicabilibus Nijmegen: Ingenium, 1995. Xliv + 82 Pp. No Price Stated E. P. Bos , Iohannes Buridanus Summulae in Praedicamenta Nijmegen: Ingenium, 1994. Liv+ 157 Pp. No Price Stated R. Van Der Lecq and H. A. G. Braakhuis , Iohannes Buridanus Questiones Elencorum Nijmegen: Ingenium, 1994. Xxxviii +153 Pp. No Price Stated D. Mi. [REVIEW]Rainer Bäuerle, N. da Costa, O. Bueno, Javier De Lorenzo & Alberto Zanardo - 1996 - History and Philosophy of Logic 17 (1 & 2):155-177.
 23. Respuestas a mis críticos.R. Torretti - 2010 - Teorema: International Journal of Philosophy 29 (1).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 24.  31
  Differences Between the R-Phase and the Commensurate Phase in Iron-Doped Ti–Ni Shape Memory Alloys.Mi-Seon Choi, Takuya Yamamoto, Takashi Fukuda, Tomoyuki Kakeshita, Eiji Taguchi & Hirotaro Mori - 2008 - Philosophical Magazine 88 (16):2449-2460.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Mi Gyung Kim. The Imagined Empire: Balloon Enlightenments in Revolutionary Europe. Xxv + 427 Pp., Figs., Illus., Bibl., Index. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2017. $54.95. [REVIEW]Michael R. Lynn - 2018 - Isis 109 (1):178-179.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  67
  Galen as (Mis)Informant About the Views of His Predecessors: A Discussion of R. J. Hankinson (Ed.), Galen on Antecedent Causes (Cambridge, 1998). [REVIEW]James Allen - 2001 - Archiv für Geschichte der Philosophie 83 (1):81-89.
 27.  14
  Fine, Arthur 30 Finley, MI 53 Fishburn, PC 133, 140,151 Fodor. J. 250, 271.R. W. Fogel, J. Foreman-Peck, R. E. Frank, G. Frege, B. S. Frey, B. Friedman, Michael Friedman, Milton Friedman, R. Gagnier & P. Galison - 2001 - In Uskali Mäki (ed.), The Economic World View: Studies in the Ontology of Economics. Cambridge University Press.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  31
  M. Detienne: Dionysos Mis a Mort. Pp. 234; 3 Plates. Paris: Éditions Gallimard, 1977. Paper.R. C. T. Parker - 1979 - The Classical Review 29 (01):168-169.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Kültürlerarasi İleti̇şi̇me Gi̇den Bi̇r Yol.Yabanci Di̇l Öğreti̇mi̇ - 2006 - In Mustafa Günay & Arslan Kaynardağ (eds.), Arslan Kaynardağ'a Armağan: Türkiye'de Felsefenin Kurumsallaşması. İlya. pp. 312.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Poli̇s yöneti̇mi̇nde çağdaş bi̇r yaklaşim: Örgüt geli̇şti̇rme.Metin Karadağ - forthcoming - Polis.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. A Study of the Brahmasiddhi of Mandana Mi Sra.R. Balasubramanian - 1983 - Chaukhamba Amarabharati Prakashan.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 32.  13
  John Gower, Confessio Amantis, Vol. 2, Ed. Russell A. Peck and Trans. Andrew Galloway. 2nd Ed. Kalamazoo, MI: Medieval Institute Publications, 2013. Paper. Pp. X, 350. $22. ISBN: 978-1-58044-102-5. [REVIEW]R. F. Yeager - 2016 - Speculum 91 (3):787-789.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  1
  Kastamonulu Osmanli Âli̇mi̇ Balliklizade Ahmed Mâhi̇r Efendi̇ (1860/70-1922/25) Ve Tefsi̇rci̇li̇ği̇.Hatice Merve Çalişkan Başer - forthcoming - Dini Araştırmalar.
  Son dönem Osmanlı âlimlerinden olan 1860/70 Kastamonu doğumlu Ahmed Mâhir Efendi “Ballıklızâde” lakabıyla tanınmaktadır. O, 19. yüzyılda, Batı’nın pek çok yönde ilerleme gösterdiği ve Osmanlı’nın ise yaptığı ıslahatların yanında toprak kaybetmeye başladığı Meşrutiyet döneminde yaşamıştır. Âlim Ahmed Hicâbî’den dersler almasının ardından kendisi de dersler vererek pek çok öğrenci yetiştirmiş, Dâru’l-Fünûn İlahiyât Fakültesi ve Medresetü’l-Vâizîn’de on üç yıl tefsir ve kelam dersleri okutmuştur. Bunun yanı sıra Yargıtay üyeliği, hâkimlik ve milletvekilliği yapmış olan âlim, siyasi bir kişilik olarak da karşımıza çıkmaktadır. Yayınlanan (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  24
  La filosofía analítica de mi tiempo: algunos comentarios.John R. Searle - 2007 - In David P. Chico & Moisés Barroso Ramos (eds.), Pluralidad de la Filosofía Analítica. Plaza y Valdés Editores. pp. 3--17.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Felsefeci̇leri̇mi̇z i̇çi̇n yayimlanan armağan ki̇taplari konusunda bi̇r kaynakça denemesi̇‹*›.Arslan Kaynardağ & Bedrettin Cömert Armağanı - 2006 - In Mustafa Günay & Arslan Kaynardağ (eds.), Arslan Kaynardağ'a Armağan: Türkiye'de Felsefenin Kurumsallaşması. İlya. pp. 105.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  15
  The Educational Implications of R. G. Collingwood's Theory of Art.Young-Mi Kim - 2001 - Journal of Moral Education 13 (1):87.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Mitḳabel ʻal Ha-Daʻat: Mivḥar Maʼamarim Ṿe-Darke Hitmodedut Be-Siṭuʼatsyot Yomyomiyot: Hatsatsah le-Nivkhe Ha-Nefesh Shel Ha-Adam Bi-Reʼi ʻatsmo Uvi-Reʼi Ha-Ḥevrah Mi-Neḳudat Mabaṭ ʻerkit-Yehudit. [REVIEW]R. Ḥadshai - 2006 - Yefeh Nof-Y. Pozen.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  2
  Archangel&y, DA, Dekhtyar, MI and Taitslin, MA, Linear Logic For.M. A. Arslanov, S. Lempp, R. A. Shore, S. Artemov, V. Krupski, A. Dabrowski, L. S. Moss, R. Parikh, T. Eiter & G. Gottlob - 1996 - Annals of Pure and Applied Logic 78 (1-3):271.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 39.  22
  Mediocrity Versus Meritocracy: Nietzsche's (Mis)Reading of Chamfort.R. Abbey - 1998 - History of Political Thought 19 (3):457-483.
  This article challenges the claim that Friedrich Nietzsche is a good reader of the French moralist, Chamfort, when it comes to Chamfort's politics. Chamfort is a meritocrat rather than the bitter egalitarian Nietzsche protrays him to be. Moreover, the moralist's meritocratic beliefs, his hopes for a new social order and the emergence of a new aristocracy resemble many of Nietzsche's own values. Had Nietzsche read Chamfort as a meritocrat, he could have found much to stimulate and clarify his own thoughts (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Effects of (Mis-) Alignment of Illusory Contours and Physical Contours.R. van Lier, T. de Wit & A. R. Koning - 2004 - In Robert Schwartz (ed.), Perception. Malden Ma: Blackwell. pp. 77-78.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  13
  Di̇li̇n yapisi ve geli̇şi̇mi̇ne dai̇r farkli görüşleri̇n kisa bi̇r anali̇zi̇: Söyleme, konuşma ve söz üzeri̇ne bi̇r düşünme denemesi̇.Engin Yurt - 2018 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 28:71-80.
  Bu makalede en temelde dil üzerine bir düşünme denenmiştir. Dilin evrimsel ve tarihsel gelişimine, oluşumuna dair farklı görüşler incelenmiştir. Bu görüşler üzerinden, konuşmanın ve bir söz söylemenin -herhangi bir şey söylemekten farklı olarak- felsefi anlamı düşünülmüştür. Dil ve düşünme arasındaki ilişkinin ne kadar derine gittiği ya da gitmediği araştırılmıştır. Heidegger‘in dile, konuşmaya ve söze ilişkin görüşleri sunularak günlük konuşmanın sıradanlığı ve dilin şiirselliğinin özsel önemi arasındaki karşıtlık bir nebze de olsa giderilmeye çalışılmıştır.
  No categories
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  28
  Du Temps Chez Platon Et Aristote R. Brague Coll. Epiméthée Paris: Presses Universitaires de France, 1982. 181 P.Yvon Lafrance - 1983 - Dialogue 22 (2):356-360.
 43. Sefer Zikhron Daṿid: ʻal Shemo Ule-Zikhro Shel A. A. M. Ha-Rav Daṿid Ben R. Avraham, Zal: Ḥidushim Beʼurim Ṿe-Heʻarot, Tokho la-Dun Ule-Hitʻameḳ Be-Divre Ha-Shu. ʻa. Ṿeha-Posḳim Ke-Fi Ha-Yotse Mi-Meḳor Ha-Gemara Ṿe-Rishonim, Davar Davur ʻal Ofanaṿ. [REVIEW]Mordekhai Tsevi Zilber - 2012 - Mordekhai Tsevi Zilber.
  Ḥeleḳ 1. Hilkhot kibud av ṿa-em u-khevod rabo -- ḥeleḳ 2. Hilkhot lashon ha-raʻ u-rekhilut ʻal ha-Ḥ. ḥ. ṿe-ʻinyene emet ṿe-sheḳer.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  22
  The Economy of Desire: Christianity and Capitalism in a Postmodern World . By Daniel M. Bell Jr. Pp. 224, Grand Rapids, MI, Baker Academic, 2012, $19.99. The Wound and the Blessing: Economics, Relationships and Happiness. By Luigino Bruni . Pp. Xxiv, 123, Hyde Park, NY, New City Press, 2012, £12.50. [REVIEW]John R. Williams - 2015 - Heythrop Journal 56 (3):484-486.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Wathāʾiq Madīnat Al-Qaṣr Bi-L-Wāḥāt Al-Dakhla: Maṣdarān Li-Taʾrīkh Miṣr Fī L-ʿaṣr Al-ʿuthmānī. Silsilat Dirāsāt Wathāʾiqiyya. By Rudolph Peters.Daniel Martin Varisco - 2021 - Journal of the American Oriental Society 133 (2).
  Wathāʾiq madīnat al-Qaṣr bi-l-wāḥāt al-Dakhla: Maṣdarān li-taʾrīkh Miṣr fī l-ʿaṣr al-ʿuthmānī. Silsilat Dirāsāt Wathāʾiqiyya. By Rudolph Peters. Cairo: Maṭbaʿat al-ʿĀmma li-Dār al-Kutub wa-l-Wathāʾiq al-Qawmiyya, 2011. Pp. 610.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Günlük Gazetemiz-İnternet Demokrasi İçin Gerçekten Bir Nimet mi.Cass R. Sunstein - 2002 - Cogito 30:176.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  10
  This Mortal Flesh: Incarnation and Bioethics. By Brent Waters. Pp. 208, Grand Rapids, MI, Brazos Press, 2009, $21.99. [REVIEW]John R. Williams - 2012 - Heythrop Journal 53 (5):869-870.
 48.  2
  The Myth of Normative Secularism: Religion and Politics in the Democratic Homeworld. By Daniel D. Miller. Pp. Viii, 346, Pittsburgh, PA, Duquesne University Press, 2016, $33.00. Public Faith in Action: How to Think Carefully, Engage Wisely, and Vote with Integrity. By Miroslav Volf and Ryan McAnnally‐Linz. Pp. Xii, 240, Grand Rapids, MI, Brazos Press, 2016, $21.99. [REVIEW]John R. Williams - 2020 - Heythrop Journal 61 (1):177-178.
 49.  4
  Seeking Understanding. The Stob Lectures 1986-1998, Delivered at Calvin College and Calvin Theological Seminary, Grand Rapids, MI/ Cambridge 2001: Eerdmans. 550 Pages. ISBN 0802849393. [REVIEW]R. van Woudenberg - 2003 - Philosophia Reformata 68 (2):177-179.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  9
  Ribbui Nashim Be-Yisrael: Meqorot Hadashim Mi-Genizat Qahir.Mark R. Cohen & Mordechai Akiva Friedman - 1989 - Journal of the American Oriental Society 109 (4):713.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000