Results for 'R��gis Morelon'

1000+ found
Order:
 1.  9
  Al-Gazālī, Iḥyāʾ ʿUlūm Ad-Dīn, Livre XIV: Kitāb Al-Ḥalāl Wal-Ḥarām: Le Livre du Licite Et de l'illiciteAl-Gazali, Ihya Ulum Ad-Din, Livre XIV: Kitab Al-Halal Wal-Haram: Le Livre du Licite Et de L'Illicite.R. M. Frank & Regis Morelon - 1983 - Journal of the American Oriental Society 103 (4):811.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  14
  Why Some Colors Appear More Memorable Than Others: A Model Combining Categories and Particulars in Color Working Memory.Gi-Yeul Bae, Maria Olkkonen, Sarah R. Allred & Jonathan I. Flombaum - 2015 - Journal of Experimental Psychology: General 144 (4):744-763.
 3.  4
  Geli̇r eşi̇tsi̇zli̇ği̇, reji̇m baskiciliği ve si̇yasal şi̇ddet1.Edward N. Muller, Ferihan Polat Yildirim & Merve Gündoğan - 2018 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 28:139-143.
  Eski çağlardan beri siyasal şiddetin temel nedeninin gelir eşitsizliği olduğu ileri sürülmüştür. Bazı çalışmalar gelir eşitsizliği ve siyasal şiddet arasında hiçbir ilişkinin olmadığını belirtirken, bazıları ekonomik gelişme seviyesinin siyasal şiddetin daha güçlü bir belirleyicisi olduğunu savunmuşlardır. Göreceli yoksunluk tartışmaları ise yoksunluğun, uyarılmış hoşnutsuzluğun ve kolektif siyasal şiddetin çeşitli türleri arasında direk bir ilişki olduğunu savunurken kaynak seferberliği akımı; hoşnutsuzluk ve siyasal şiddet arasındaki direk bir ilişki varsayımını reddetmiştir. Rejim baskıcılığı ve siyasal şiddet arasındaki ilişkiyi saptamaya çalışan araştırmalarda ise; siyasal şiddetin (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  27
  Georges Chehata Anawati.R. Morelon - 1994 - Arabic Sciences and Philosophy 4 (2):337.
 5.  19
  Bi̇r usûlcü olarak cüveynî’ni̇n hadi̇sçi̇li̇ği̇ ve hadi̇sçi̇li̇ği̇ne dâi̇r tartişmalar -“muʻâz hadi̇si̇” özeli̇nde-.Mehmet Macit Sevgi̇li̇ & Mehmet Macit Sevgili - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi:217-246.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  3
  Kurgunun gerçekli̇ği̇nden gerçekli̇ği̇n kurgusuna: Si̇s üzeri̇ne varoluşçu bi̇r i̇nceleme.M. Zeynep Esenyel - 2020 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 33:62-74.
  Unamuno’nun Sis adlı romanı gerçekliğin doğasına ilişkin felsefi bir sorgulama edimini bir aşk hikâyesi etrafında sembolize ederek dolaylı bir biçimde okuyucuya sunmaktadır. Eserin kahramanı Augusto Pérez’in varoluşsal krizinin kurgu ve gerçeklik arasındaki ilişkiyle birlikte farklı bir boyuta taşındığı bu roman, hayatın anlamı, ölümsüzlük arzusu ve bireyin tanrıyla olan ilişkisi gibi temaları varoluş ve kimlik arayışı ekseni etrafında şekillendirerek tartışmaya açmaktadır. Nesnel gerçeklik ve öznel hakikat arasında gidip gelen bu tartışma, Unamuno’nun varoluşçuluğu hakkında önemli ipuçları taşımakta ve kavramsal kişilikler aracılığıyla ustaca (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. İnanç Müzi̇ği̇ Etnoloji̇si̇ Perspekti̇fi̇nde Bi̇r Şehri̇n İlâhi̇si̇ "Ya Hannân Ya Mennan".Mustafa Dağdevi̇ren - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (15):84-98.
  Faith music has existed with the emergence of belief since the archaic period and has been a tool in showing devotion to the sacred in almost all beliefs. Music is sometimes used individually, sometimes together with collective rituals, sometimes only with human voices, sometimes only with instruments and sometimes with musical accompaniment, in order to spread the belief, convey religious information and reinforce the teachings, purify, communicate with the spirits and present their devotion to them. In the study, the hymn (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Sanatin Neli̇ği̇ne Yönelen Soruı) a Bi̇r Durak: Pathos‹*>.Ömer Naci Soykan - 2006 - In Mustafa Günay & Arslan Kaynardağ (eds.), Arslan Kaynardağ'a Armağan: Türkiye'de Felsefenin Kurumsallaşması. İlya. pp. 301.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  1
  Türk Makam Müzi̇ği̇ Ekseni̇nde Hati̇p Zâki̇rî Hasan Efendi̇’Ni̇n İki̇ İlâhîsi̇ Üzeri̇ne Makamsal Ve Bi̇çi̇msel Bi̇r İnceleme.Emre Akgün - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (15):162-174.
  Türk makam müziği, kökeni Orta Asya’ya dayanan, Çin, Hint, Fars ve Ortadoğu kültürüyle yoğurulmuş, çok kültürlü yapısıyla oldukça zenginleşmiş bir müziktir. İslâmiyetin kabulüyle Orta çağ İslâm dünyasının en önemli kuramcılarından olan Kındî, Farâbî ve İbn-î Sînâ yapmış oldukları çalışmalarla Türk makam müziğinin gelişimine büyük katkı sağlamışlardır. Türk mûsikîsi en büyük gelişimini Osmanlı devleti zamanında göstermiştir. Padişahların birçoğunun mevlevî tarikatına mensup olması bu bağlamda mûsikî ve edebiyata hâkim olmaları gelişimi sağlayan en önemli etkenlerdendir. Türk makam müziğinin gelişiminde Doğu coğrafyası ile olan (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  6
  Müslüman olmayanlarin cehennem’de görecekleri̇ azâbin ebedîli̇ği̇ sorunu.Hasan Riza Özdemi̇r - 2017 - Dini Araştırmalar 20 (51):1-1.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Kültürlerarasi İleti̇şi̇me Gi̇den Bi̇r Yol.Yabanci Di̇l Öğreti̇mi̇ - 2006 - In Mustafa Günay & Arslan Kaynardağ (eds.), Arslan Kaynardağ'a Armağan: Türkiye'de Felsefenin Kurumsallaşması. İlya. pp. 312.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  18
  Deux Éditions Récentes de Textes d'Astronomie Arabe.Régis Morelon - 2001 - Arabic Sciences and Philosophy 11 (2):297-303.
  Na[sdotu]īr al-Dīn al-[Tdotu]ūsī, Memoir on Astronomy . [Sdotu]adr al-Sharī‘a. An Islamic Response to Greek Astronomy: Kitāb Ta‘dīl Hay’at al-Aflāk of [sdotu]adr al-Sharīa , Edited with Translation and Commentary by Ahmad S. Dallal, X + 461 pp., figs., index. Leiden - New York - Köln, E.J. Brill, 1995.
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  2
  19.yy i̇ngi̇li̇z ahlak düşüncesi̇nde önemli̇ bi̇r kalem kavgasi: William Whewell ve John Stuart mill polemi̇ği̇.Metin Aydin - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  2
  Yunus emre’de fitrat olarak ‘dost eti̇ği̇’.Mevlüt Albayrak - 2021 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 37:1-15.
  İnsan dost olarak kendini bilir. Bu çalışma fıtratı üzerine kendini bilme eyleminde, dost kavra-mının ‘Dost etiği’ bağlamında yerini sorgulamak olacaktır. Dostu kardeş karşılığı kullanmayı denemek istiyorum. Kardeşlik ya dost, fıtrat üzere sorumluluk bilinci olanın kendisi için insanlı-ğı görme biçiminin adıdır. Dost, nesne bir örnek olan üzerinden insanlığın kendini arayış serüve-ninde her bir anda varoluşa dahil olmanın imkanıdır. Bu çalışma dost etiği başlığıyla bu imkânı Yunus Emre üzerinden betimlemeyi amaçlamaktadır.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. The Epistemology of Maps.Quill R. Kukla - manuscript
  Maps provide us with an easily recognizable version of the new demarcation problem: On the one hand, we are all familiar with graphics and maps that unacceptably distort our perceptions without being technically inaccurate or fictive; indeed there are whole websites groups devoted to curating such images for fun. On the other hand, there are multiple unavoidably value-laden choices that must be made in the production of any map. Producing a map requires choosing everything from the colors and thicknesses of (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  45
  On the Transition From Classical to Quantum Mechanics in Generalized Coordinates.Gary R. Gruber - 1976 - Foundations of Physics 6 (1):111-113.
  The classical Hamiltonian in generalized coordinates is given asH=1/2 Σ i.k p i g ik p k . We show that there is no operator of the formP i= −iA(qi) (∂/∂qi)+Gi(qi) (note that the Hermitian momentum operatorP i H is of this form) such that the quantum Hamiltonian operatorH Q is given asH Q =1/2 Σ i,k P i g ik P k or1/2 Σ i,k g ik P i P k , etc. In order to maintain a direct transition (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  4
  Harm Avoidance and Mobility During Middle Childhood and Adolescence among Hadza Foragers.Alyssa N. Crittenden, Alan Farahani, Kristen N. Herlosky, Trevor R. Pollom, Ibrahim A. Mabulla, Ian T. Ruginski & Elizabeth Cashdan - 2021 - Human Nature 32 (1):150-176.
  Cross-cultural sex differences in mobility and harm avoidance have been widely reported, often emphasizing fitness benefits of long-distance travel for males and high costs for females. Data emerging from adults in small-scale societies, however, are challenging the assumption that female mobility is restricted during reproduction. Such findings warrant further exploration of the ontogeny of mobility. Here, using a combination of machine-learning, mixed-effects linear regression, and GIS mapping, we analyze range size, daily distance traveled, and harm avoidance among Hadza foragers during (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 18.  11
  Papirløses Rett Til Å Søke Arbeid. En Konsekvensetisk Vurdering.Lars Fr H. Svendsen - 2012 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 2 (2):38-45.
  Artikkelen vurderer hvorvidt ID-kravet, som begrenser asylsøkeres anledning til å søke arbeid, er etisk velbegrunnet innenfor rammene av en liberal rettskultur. Videre anlegges et konsekvensetisk perspektiv fordi ID-kravet er konsekvensetisk begrunnet, og det kan da foretas en immanent kritikk. Det vises at ID-kravet innebærer en begrensning av asylsøkeres negative og positive frihet, og at forsvarere av ID-kravet dermed må bevise at kravet har så gode konsekvenser at det legitimerer en slik begrensning av asylsøkeres frihet. Både generelle overveielser av ID-kravets fordeler (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 19.  1
  Det moralske grunnlaget for å vurdere samtykkekompetanse.Bjørn Hofmann - 2007 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 1 (1):33-48.
  Hovedregelen for å kunne gi helsehjelp i Norge er at pasienter samtykker. I henhold til pasientrettighetsloven er det helsepersonell som skal avgjøre om pasienter har samtykkekompetanse. Dersom pasienter ikke er samtykkekompetente, kan de behandles mot deres uttrykte ønske. Dette reiser det viktige og vanskelige spørsmålet: På hvilket grunnlag skal helsepersonell vurdere samtykkekompetansen? Det finnes ulike, psykologiske, tester. Disse brukes ikke i Norge, hvor vurderingene i stor grad er basert på skjønn. Denne artikkelen undersøker en del sentrale moralske føringer for hvordan (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  4
  Fair Play I Kroppsøvingsfaget I Lys Av Aristotelisk Dydsetikk.Ove Ronny Olsen Sæle - 2013 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 1 (1):88-104.
  Artikkelen ønsker å gi et konstruktivt bidrag til forståelsen og anvendelsen av fair play i en kroppsøvingsfaglig kontekst. Dette er et tema som er blitt aktualisert i og med at fair play er kommet inn som et sentralt element i kroppsøvingsfagets nye reviderte læreplan. Fair play omhandler regler, normer og verdier som skal gjelde ved idrettsutøvelse, og det er et etablert verdikonsept innenfor organisert idrettsliv og idrettsetisk forskning. I skolen, derimot, er fair play mindre kjent. Kroppsøvingsplanen hevder fair play omfatter (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. R. S. Peters on Education and Ethics.R. S. Peters - 2015 - Routledge.
  R. S. Peters on Education and Ethics reissues seven titles from Peters' life's work. Taking an interdisciplinary approach, the books are concerned with the philosophy of education and ethics. Topics include moral education and learning, authority and responsibility, psychology and ethical development and ideas on motivation amongst others. The books discuss more traditional theories and philosophical thinkers as well as exploring later ideas in a way which makes the subjects they discuss still relevant today.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Elster Og Sirenenes Sang.Jon Elster & Rune Slagstad (eds.) - 2010 - Pax Forlag.
  "Jon Elster har en posisjon i internasjonal filosofi og samfunnsforskning som ingen annen norsk akademiker. I denne boken, som utkommer til hans 70-årsdag, gis det et bilde av Elsters virke som analytisk vitenskapsfilosof, venstreradikal folkeopplyser og kontroversiell debattant. Elster selv kommer til orde gjennom to selvbiografiske skisser, 'Going to Chicago' og 'Paris tur-retur', samt en rekke mindre artikler om bl.a. dagdrøm, dialektikk, frustrasjon, Hegel, Marx, viljesvakhet og ønsketenkning. Debattanten Elster dokumenteres med ulike innlegg om vitenskapelig obskurantisme. Elsters vitenskapsteoretiske verktøykasse diskuteres (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  3
  Carnapian Modal and Epistemic Logic and Arithmetic with Descriptions.Jan Heylen - 2009 - Dissertation, KU Leuven
  In the first chapter I have introduced Carnapian intensional logic again st the background of Frege s and Quine s puzzles. The main body of the d issertation consists of two parts. In the first part I discussed Carnapi an modal logic and arithmetic with descriptions. In the second chapter, I have described three Carnapian theories, CCL, CFL, and CNL. All three theories have three things in common. F irst, they are formulated in languages containing description terms. Sec ond, they (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Experimentalismo democrático, nuevas formas de regulación Y legitimación Del derecho.Pedro Mercado Pacheco - 2012 - Anales de la Cátedra Francisco Suárez 46:37-68.
  E n e l a r tícul o s e aborda n lo s pro b lema s d e l e gitimació n qu e plantea n la s nu ev a s fo r mas d e r e gulació n qu e s e asocia n co n l a “gobe r nanza ” com o model o d e ejercici o de l poder distint o a l “gobie r no” . Ant e l a crisi (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. R. Buckminster Fuller Thinks Aloud, Part.R. Buckminster Fuller - 1967 - Credo.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  2
  Kampen Om Matfatet Og Matproduksjonen.Hans Morten Haugen - 2013 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 1 (1):55-72.
  Antallet sultne i verden har økt, selv om det kan diskuteres om det i dag er en høyere eller lavere andel som lider under sult enn for seks år siden – før matprisøkningen. Alle er uansett enige om at det samlet sett produseres nok mat i verden til at alle kan få dekket sine ernæringsbehov. Artikkelen viser at to hovedretninger i debatten om matproduksjon står mot hverandre. Den dominerende retningen fokuserer primært på matsikkerhet, forstått som økt matproduksjon og økt handel (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  1
  Hva skal vi med etiske komiteer?Jakob Elster - 2007 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 1 (1):11-31.
  Den offentlige beslutningsprosessen i bioetiske spørsmål i Norge preges av stor bruk av etiske komiteer. I denne artikkelen reiser jeg spørsmålet om hvordan denne bruken kan begrunnes. Mens en god offentlig prosess krever at det finnes organer som tar seg av nemndenes drøftende og informasjonsgivende funksjon, er det mindre sikkert hvorvidt vi trenger deres rådgivende funksjon, som det til en viss grad er mulig å skille fra de to andre funksjonene. Nemndenes rådgivende funksjon kjennetegnes ved at deres råd gis en (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 28. On Kirsten Malmkjær, Translation and Creativity London, Routledge, 2020, Pp. 140.Kirsten Malmkiær, Defeng Li & Marco Josep Borrillo - 2022 - Studi di Estetica 22.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. R. Buckminster Fuller.R. Buckminster Fuller - 1973 - Minnesota Public Radio.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  96
  The Cambridge Companion to Plato’s R Epublic.G. R. F. Ferrari (ed.) - 2007 - Cambridge University Press.
  This Companion provides a fresh and comprehensive account of this outstanding work, which remains among the most frequently read works of Greek philosophy, indeed of Classical antiquity in general. The sixteen essays, by authors who represent various academic disciplines, bring a spectrum of interpretive approaches to bear in order to aid the understanding of a wide-ranging audience, from first-time readers of the Republic who require guidance, to more experienced readers who wish to explore contemporary currents in the work’s interpretation. The (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   17 citations  
 31.  24
  ΠGarey Michael R. And Johnson David S.. Computers and Intractability. A Guide to the Theory of NP-Completeness. W. H. Freeman and Company, San Francisco 1979, X + 338 Pp. [REVIEW]Harry R. Lewis - 1983 - Journal of Symbolic Logic 48 (2):498-500.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. On Kirsten Malmkjær, Translation and Creativity London, Routledge, 2020, Pp. 140.Kirsten Malmkjær, Defeng Li & Josep Marco Borillo - 2022 - Studi di Estetica 22.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Imbach, R. 0 Isokrates 9, 7.G. Genette, B. Gerth, B. Geyer, R. Glei, C. Göbel, Th Gomperz, T. González da Santalla, M. Grabmann, Gregorius Nyssenus & E. Grumach - unknown - Augustinus 7:8.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  93
  Science, Belief and Behaviour: Essays in Honour of R B Braithwaite.R. B. Braithwaite & D. H. Mellor (eds.) - 1980 - Cambridge University Press.
  This volume is a collection of original essays by eminent philosophers written for R. B. Braithwaite's eightieth birthday to celebrate his work and teaching. In one way or another, all the essays reflect his central concern with the impact of science on our beliefs about the world and the responses appropriate to that. Together they testify to the signal importance of his contributions in areas of philosophy bearing on this concern: the philosophy of science, especially of the statistical sciences, theories (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 35. CHURCH, R. W. - A Study in the Philosophy of Malebranche. [REVIEW]R. I. Aaron - 1933 - Mind 42:388.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. METZ, R. - Die Philosophischen Strömungen der Gegenwart in Grossbritannien. [REVIEW]R. I. Aaron - 1936 - Mind 45:86.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. ROBINSON, R. -The Province of Logic. [REVIEW]R. I. Aaron - 1932 - Mind 41:389.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Responsibility and the Moral Sentiments.R. Jay Wallace - 1994 - Harvard University Press.
  R. Jay Wallace argues in this book that moral accountability hinges on questions of fairness: When is it fair to hold people morally responsible for what they do? Would it be fair to do so even in a deterministic world? To answer these questions, we need to understand what we are doing when we hold people morally responsible, a stance that Wallace connects with a central class of moral sentiments, those of resentment, indignation, and guilt. To hold someone responsible, he (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   424 citations  
 39. Rationalism, Humanism, and Democracy: A Commemoration Volume in Honour of Professor R.S. Yadava.R. S. Yadava, V. M. Tarkunde & Krishna Gopal (eds.) - 1985 - Distributors, Anu Books.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. I—R. M. Sainsbury and Michael Tye: An Originalist Theory of Concepts.R. M. Sainsbury & Michael Tye - 2011 - Aristotelian Society Supplementary Volume 85 (1):101-124.
  We argue that thoughts are structures of concepts, and that concepts should be individuated by their origins, rather than in terms of their semantic or epistemic properties. Many features of cognition turn on the vehicles of content, thoughts, rather than on the nature of the contents they express. Originalism makes concepts available to explain, with no threat of circularity, puzzling cases concerning thought. In this paper, we mention Hesperus/Phosphorus puzzles, the Evans-Perry example of the ship seen through different windows, and (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 41.  45
  I—R. Jay Wallace: Duties of Love.R. Jay Wallace - 2012 - Aristotelian Society Supplementary Volume 86 (1):175-198.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 42. Mapping Kinds in GIS and Cartography.Rasmus Grønfeldt Winther - forthcoming - In Catherine Kendig (ed.), Natural Kinds and Classification in Scientific Practice. Routledge. pp. 197-216.
  Geographic Information Science (GIS) is an interdisciplinary science aiming to detect and visually represent patterns in spatial data. GIS is used by businesses to determine where to open new stores and by conservation biologists to identify field study locations with relatively little anthropogenic influence. Products of GIS include topographic and thematic maps of the Earth’s surface, climate maps, and spatially referenced demographic graphs and charts. In addition to its social, political, and economic importance, GIS is of intrinsic philosophical interest due (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 43. The Tradition of Advaita: Essays in Honour of Bhāṣyabhāvajña V.R. Kalyāṇasundara Śāstrī.R. Balasubramanian (ed.) - 1994 - Munshiram Manoharlal Publishers.
  Festschrift honoring Kalyåaònasundaraâsåastråi; comprises articles on Advaita in Hindu philosophy.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  3
  GIS-Based Spatial Autocorrelation Analysis of Housing Prices Oriented Towards a View of Spatiotemporal Homogeneity and Nonstationarity: A Case Study of Guangzhou, China.Shaopei Chen, Dachang Zhuang & Huixia Zhang - 2020 - Complexity 2020:1-16.
  In the past decades, the booming growth of housing markets in China triggers the urgent need to explore how the rapid urban spatial expansion, large-scale urban infrastructural development, and fast-changing urban planning determine the housing price changes and spatial differentiation. It is of great significance to promote the existing governing policy and mechanism of housing market and the reform of real-estate system. At the level of city, an empirical analysis is implemented with the traditional econometric models of regressive analysis and (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 45. Review: Michael R. Garey, David S. Johnson, Computers and Intractability. A Guide to the Theory of NP-Completeness. [REVIEW]Harry R. Lewis - 1983 - Journal of Symbolic Logic 48 (2):498-500.
 46. In R. Thomason.R. Montague - 1974 - In Richmond H. Thomason (ed.), Formal Philosophy. Yale University Press.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 47.  12
  A Companion to R. H. Mathews' Chinese-English Dictionary.David R. Knechtges & Olov Bertil Anderson - 1973 - Journal of the American Oriental Society 93 (3):420.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. The Structure and Interpretation of Quantum Mechanics.R. I. G. Hughes - 1989 - Harvard University Press.
  R.I.G Hughes offers the first detailed and accessible analysis of the Hilbert-space models used in quantum theory and explains why they are so successful.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   138 citations  
 49. MORRIS, C. R. -Locke, Berkeley, Hume. [REVIEW]R. I. Aaron - 1931 - Mind 40:396.
 50. SEMON, R. -The Mneme. [REVIEW]A. D. R. A. D. R. - 1922 - Mind 31:233.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000