Results for 'Qin Shusheng'

576 found
Order:
 1.  6
  The Rules of Comprehensively Strictly Governing the Party Under the New Situation.Yu Mingrui & Qin Shusheng - 2018 - Philosophy Study 8 (5).
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  32
  Time-Delayed Feedback Control in the Multiple Attractors Wind-Induced Vibration Energy Harvesting System.Qin Guo, Zhongkui Sun, Ying Zhang & Wei Xu - 2019 - Complexity 2019:1-11.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 3. Xian Qin Zhe Xue Chen Si Lu =.Xi Bai - 2007 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
 4. Xian Qin fa jia.Jinshe Dong - 2021 - Beijing Shi: Xian dai chu ban she.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  10
  An Evaluation of Roosevelt's "New Deal".Deng Shusheng - 1982 - Chinese Studies in History 16 (1-2):155-196.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Xian Qin ru jia zhe xue quan shi yu ping lun.Yuquan Tan - 2021 - Taibei: Wan juan lou tu shu gu fen you xian gong si.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Xian Qin yin xun zhe xue lun =.Jianliang Xu - 2021 - Beijing: Ren min chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  1
  Xian Qin Zhu Zi Li Xue Yan Jiu =.Jianhua Lu - 2008 - Ren Min Chu Ban She.
  本书将先秦诸子置于先秦时期广阔的历史和文化背景之下,有别于学界常用的从史学或经学维度研究礼学,而是注重对先秦诸子礼学的哲学和思想层面的研究,既从哲学高度考察和梳理了先秦道家、儒家、墨家和法家代表性人物 如老子、庄子、孔子、孟子、苟子、墨子、商鞅、韩非等人礼学思想的基本内容和基本结构.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Xian Qin Xue Shu Gai Lun.Simian Lü - 2008 - Dong Fang Chu Ban She.
 10. Xian Qin Zhu Zi Yu Li Xue.Wentong Meng - 2006 - Guangxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Xian Qin ru jia jiao hua si xiang yan jiu.Zongzhang Chen - 2018 - Nanjing: Nanjing da xue chu ban she.
  Ben shu li zu yu si xiang zheng zhi jiao yu de xue ke shi jiao, ba xian Qin ru jia jiao hua si xiang shi wei yi ge guo cheng he xi tong, jiang yi ge xiang dui wan zheng de, xi tong de xian Qin ru jia "jiao hua" si xiang li ti shi de cheng xian chu lai; bing li zu yu dang dai she hui de xian dai xing jiao hua kun jing wen ti, ji ji (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  5
  Practice of Common Ethical Standards in the Field of Counseling and Psychotherapy in Mainland China.Qin An, Xiubin Lin, Zhiqin Sang & Mingyi Qian - forthcoming - Ethics and Behavior:1-10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  1
  Xian Qin Ru Jia Ren Ge Jiao Yu Si Xiang Yan Jiu =.Deyu Sun - 2010 - Anhui Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Xian Qin Ru Jia Qing Lun Yan Jiu.Zhenxiang Guo - 2011 - Anhui da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Qin Han de Fang Shi Yu Ru Sheng.Jiegang Gu - 2005 - Shanghai Gu Ji Chu Ban She.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Xian Qin Ru Fa Yuan Liu Shu Lun.Xing Han - 2004 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Tian Ren Zhi Ji: Zhongguo Zhe Xue Yu Zhongguo Wen Hua.Qin Nie - 2004 - Yunnan da Xue Chu Ban She.
 18. Xian Qin Ru Jia Xing Qing Si Xiang Yan Jiu.Zhenren Ouyang - 2005 - Wuhan da Xue Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Xian Qin zhu zi chuan bo guan nian.Xinyu Shan - 2018 - Tianjin Shi: Nan kai da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  3
  Qin Feng: A Vision of Art East/West.Curtis Carter - unknown
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Xian Qin Ru Xue Shi Yu Xia de Zhonghua Min Zu Jing Shen Yan Jiu.Mingyan Tang - 2010 - Ren Min Chu Ban She.
 22. Xian Qin Si Xiang Zha Ji.Daixing Tang - 2009 - Ba Shu Shu She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Xian Qin Qi Zi Si Xiang Yan Jiu.Shuye Tong - 2006 - Zhonghua Shu Ju.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Small Government, Big Society? What Role for the State in the Chinese Transition Process.Qin Hui - 2006 - Social Research: An International Quarterly 73 (1):29-52.
  In traditional Chinese political philosophy, there has been a lack of explicit discussion on the power-responsibility relationship or the contract state . Western learning does not lack such content. As Western countries have already resolved the question of power-responsibility correspondence by means of constitutional democracy, it has become a linguistic usage of theirs that is not all too logical but quite harmless in practice to discuss “big and small” questions without taking power and responsibility into account. Yet, were our countrymen, (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Xian Qin gu li tan yan.Jiandun Cao - 2018 - Beijing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Xian Qin ru dao Mo li xiang she hui si xiang yan jiu.Shiyuan Xu - 2018 - Beijing Shi: Ren min chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  18
  Laboratory Replication of Scientific Discovery Processes.Yulin Qin & Herbert A. Simon - 1990 - Cognitive Science 14 (2):281-312.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   46 citations  
 28. IPCC, 2007: Summary for Policymakers.D. Qin, Z. Chen, K. B. Averyt, H. L. Miller, S. Solomon, M. Manning, M. Marquis & M. Tignor - 2007 - In S. Solomon, D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K. B. Averyt, M. Tignor & H. L. Miller (eds.), Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 29. Xian Qin Xing Ming Zhi Jia Kao Cha = Xianqin Xingmingzhijia Kaocha.Dan Li - 1998
 30. Xian Qin sheng ming zhe xue yu Zhongguo yi shu sheng ming lun.Zhenbin Nie - 2019 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Xian Qin zhu zi san wen.Hongyi Wu - 2019 - Taibei Shi: Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Xian Qin Qin Han zheng zhi jia zhi guan yan jiu =.Zengmin Xia - 2019 - Beijing: Ren min chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Xian Qin si wei wen hua yan xi.Vincent Yang - 2019 - Taibei Shi: Taiwan xue sheng shu ju.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Qin Han shi qi de Huang Lao si xiang.Ligui Chen - 2020 - Taibei Shi: Wu nan tu shu chu ban gu fen you xian gong si.
  源起於戰國時期的黃老思想,在先秦時經過黃老帛書、《管子》、申不害、慎到、《韓非子》等學者與文獻的推闡,秦漢以後,因隨著政治的統一與學術的統合,理論上也逐漸邁入集大成的成熟階段。於是,先有《呂氏春秋》, 後有《淮南子》,把自黃老帛書以來重要的黃老論題,都作了較為詳備的整理。.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Xian Qin Zhe Xue Yu Mei Xue Lun Cong.Jiaxiang Hu - 2010 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Xian Qin Zhu Zi de da Zi Ran Guan: Yi Kong, Meng, Lao, Zhuang Wei Zhu.Shunping Hu - 2010 - Li Wen Wen Hua Shi Ye Gu Fen You Xian Gong Si.
  本書嘗試以先秦諸子中的孔、孟、老、莊為資料的主要引用出處,共分四單元,每單元各為十二篇,分別將其理論中有關對於大自然現象為之闡述的部分列舉出來,並剖析敷陳。本書期望能對在大自然環保議題已逐漸重視的現今 ,提供資料參考:即儒、道兩家的主要代表人物,其理論中早已對大自然有甚多的觀悟與關懷,並由此中更能發現,人與大自然的關係是甚為緊密且是全面的,亦可言:大自然之道,就是人類生命、生存、生活之道。當人們能對 大自然所涵蓋的部分能有更多的尊重與敬崇,此無疑是大自然之幸,實然更是全體人類之福。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Xian Qin ru jia ren ge shen mei li lun yan jiu.Dongmei Li - 2020 - Shanghai Shi: Shanghai san lian shu dian.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Xian Qin qi lun si xiang xin tan.Xiaohu Wang - 2020 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Xian Qin ru dao lun gao.Shishun Wang - 2020 - Beijing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Xian Qin miu wu si xiang yan jiu.Meiling Zhang - 2020 - Nanjing Shi: Nanjing da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Xian Qin yuan dian de si xiang nei han yu jing shen yi yun.Xuan Zhang - 2020 - Changchun Shi: Jilin da xue chu ban she.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Xian Qin ru jia zhi shi lun yan jiu: yi xing dao zhi xue wei zhong xin.Chao Zong - 2020 - Jinan Shi: Shandong da xue chu ban she.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. 先秦儒家关于“欲”的理论 (Pre-Qin Confucian Theory on Human Desires).Keqian Xu - 2006 - 中州学刊 (Academic Journal of Zhongzhou) 2006 (1):166-170.
  The theory about human desire is one important component in early Confucian theory of humanity. It is worth our attention that Pre-Qin Confucians never put human desire at the absolute opposite position to the Heavenly Principle, as their successors do. Contrarily, they generally believe that the desire is the inseparable property of normal human nature, and making efforts to satisfy the human desire is reasonable. Only in terms of reducing the conflicts between human desire and the limited resources they advocate (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Xian Qin Ru Dao Jiu Yi Xin Zhi Lu.Zeheng He - 2004 - Da an Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  19
  Reliability and Sensitivity Analysis Method for a Multistate System with Common Cause Failure.Jinlei Qin & Zheng Li - 2019 - Complexity 2019:1-8.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 46. Xian Qin ru jia qing li zhu yi dao de zhe xue xing tai yan jiu =.Weihua Guo - 2018 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Qin Han zhu zi li xue si xiang yan jiu: Lun "Lü shi, shi er ji" zhi "Chun qiu fan lu".Shenghong Lai - 2018 - Taibei Shi: Wen shi zhe chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  1
  A New Method for Optimizing the Cabin Layout of Manned Submersibles.Wenzhong Wang, Shusheng Zhang, Cong Ye, Dengkai Chen & Hao Fan - 2020 - Complexity 2020:1-11.
  In order to reduce the misoperation of submersible pilots in the complex environment of deep sea and improve human reliability, it is a very important method to optimize the cabin space of manned submersible. In this paper, manned submersible Jiaolong is taken as an example to describe the breakthrough of traditional modes for optimizing the cabin layout of manned submersible with an aesthetic perspective of deconstruction and reconstruction thinking; the layout is optimized based on deconstruction and reconstruction from the cultural (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. GABAA Receptor Deficits Predict Recovery in Patients With Disorders of Consciousness: A Preliminary Multimodal [11C]Flumazenil PET and fMRI Study.Pengmin Qin, Georg Northoff, Timothy Lane & et al - 2015 - Human Brain Mapping:DOI: 10.1002/hbm.22883.
  Disorders of consciousness (DoC)—that is, unresponsive wakefulness syndrome/vegetative state and minimally conscious state—are debilitating conditions for which no reliable markers of consciousness recovery have yet been identified. Evidence points to the GABAergic system being altered in DoC, making it a potential target as such a marker.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 50.  1
  Xian Qin Dao de Yu Dao de Huan Jing.Tianyi Chao - 2010 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 576