Results for 'Qilin Li'

992 found
Order:
See also
Qilin Li
Peking University
 1. Quine’s Naturalized Epistemology, Epistemic Normativity and the Gettier Problem.Qilin Li -
  In this paper, it is argued that there are (at least) two different kinds of ‘epistemic normativity’ in epistemology, which can be scrutinized and revealed by some comparison with some naturalistic studies of ethics. The first kind of epistemic normativity can be naturalized, but the other not. The doctrines of Quine’s naturalized epistemology is firstly introduced; then Kim’s critique of Quine’s proposal is examined. It is argued that Quine’s naturalized epistemology is able to save some room for the concept of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Truth-Maker Theory and the Stopped Clock: Why Heathcote Fails to Solve the Gettier Problem.Qilin Li - manuscript
  Adrian Heathcote has proposed a truth-making account of knowledge that combines traditional conditions of justified true belief with the truth-making condition, which would jointly provide us with the sufficient condition of knowledge, and this truth-maker account of knowledge in turn explains why a gettiered justified true belief fails to be regarded as a genuine instance of knowledge. In this paper, by the comparison of two different casual models that are illustrated by the thermometer and the clock respectively, however, it will (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  3
  Cai liao biao zheng de jin dai wu li fang fa.Xugang Yang & Qilin Wu (eds.) - 2013 - Beijing: Ke xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  10
  Long-Term Physical Exercise and Mindfulness Practice in an Aging Population.Yi-Yuan Tang, Yaxin Fan, Qilin Lu, Li-Hai Tan, Rongxiang Tang, Robert M. Kaplan, Marco C. Pinho, Binu P. Thomas, Kewei Chen, Karl J. Friston & Eric M. Reiman - 2020 - Frontiers in Psychology 11.
 5. Li as Cultural Grammar: On the Relation between Li and Ren in Confucius' Analects.Chenyang Li - 2007 - Philosophy East and West 57 (3):311 - 329.
  A major controversy in the study of the "Analects" has been over the relation between two central concepts, ren (humanity, human excellence) and li (rites, rituals of propriety). Confucius seems to have said inconsistent things about this relation. Some passages appear to suggest that ren is more fundamental than li, while others seem to imply the contrary. It is therefore not surprising that there have been different interpretations and characterizations of this relation. Using the analogy of language grammar and mastery (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   27 citations  
 6. Li Shih-tsʻên chiang yen chi.Shih-tsʻên Li - 1929
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Li Shih-tsʻên lun wên chi.Shih-tsʻên Li - 1927
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Li Shicen lun wen yan jiang ji.Shicen Li - 1927 - Taibei: He luo tu shu chu ban she. Edited by Shicen Li.
  Li Shicen jiang yan ji -- Li Shicen lun wen ji.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. al-Gazzālī's Buch vom Gottvertrauen. Ghazzālī - 1940 - Halle/Saale,: M. Niemeyer. Edited by Hans Wehr.
 10. Fa li hsüeh.Chao-wei Li - 1968
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Li shi wei wu zhu yi yu dang dai Zhongguo te se she hui zhu yi = Lishi weiwu zhuyi yu dangdai Zhongguo tese shehui zhuyi.Genhong Dong, Jinhua Dong & Lan Li (eds.) - 2017 - Hangzhou Shi: Zhejiang da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Li Zehou zhe xue mei xue wen xuan.Zehou Li - 1985 - Changsha Shi: Hunan sheng xin hua shu dian fa xing.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  3
  Wu li ding lü di xing cheng yu fa zhan.Wenhe Li - 1988 - [Peking]: Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing. Edited by Meizhang Chen, Jiaqi Duan & Shengjing He.
  本书以物理学发展史为线索,介绍物理定律产生的背景,物理定律形成的实验基础,及物理学家的研究活动和思维方法。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  5
  Amīn al-Khūlī..: al-abʻād al-falsafīyah lil-tajdīd ; wa-naṣṣ "Kitāb al-khayr".Yumná Ṭarīf Khūlī - 2017 - Ramlat Būlāq, al-Qāhirah: al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. Edited by Amīn Khūlī.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Amīn al-Khūlī-- wa-al-abʻād al-falsafīyah lil-tajdīd.Yumná Ṭarīf Khūlī - 2000 - al-Qāhirah: Dār al-Maʻārif.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Fa li xue.Yansen Deng, Qingxiu Chen, Chia-Yin Chang, Li Chunfu & Wun-yu Chang (eds.) - 2018 - Taibei Shi: Yuan zhou chu ban gong si.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  5
  Fa xue yuan li =.Li Ma - 2012 - Lanzhou Shi: Lanzhou da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  27
  Hu Shi and Li Ji.Li Guangmo - 2004 - Chinese Studies in History 37 (4):70-87.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Jen li hsüeh yen chiu.Li-fu Chʻen - 1972
 20. Akhlāq-i Ghazzālī, yā, Kilīd-i maʻrifat. Ghazzālī - 1971 - Tihrān: ʻAṭāʼī. Edited by Mudarris Gīlānī.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. al-Ghazzāli's Tahafut al-falasifah. Ghazzālī - 1963 - Lahore,: Pakistan Philosophical Congress. Edited by Sabih Ahmad Kamali.
 22. Wên hsüeh li lun chʻang shih chiang hua.Ho-lin Li - 1959
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  56
  The Poetry of Li Shang-yin, Ninth-Century Baroque Chinese Poet.Li Chi, Li Shang-yin & James J. Y. Liu - 1972 - Journal of the American Oriental Society 92 (2):340.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  40
  The Poems of Li Ho.Li Chi, J. D. Frodsham & Li Ho - 1973 - Journal of the American Oriental Society 93 (1):79.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Fa xue yuan li.Fang Li - 1981 - Shenyang: Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing. Edited by Zhe Zhang.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Ke ji suan xing li lun dao yin.Xiang Li - 1986 - Guiyang Shi: Guizhou sheng xin hua shu dian fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Ren yu ren: lun li yu gong de.Guoding Li (ed.) - 1985 - Taibei Shi: Zhong yang wen wu gong ying she.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Zhe xue yuan li ji bian.Keming Li, Xinsheng Li & Zhihua Li (eds.) - 1984 - [Canton]: Guangdong sheng xin hua shu dian fa xing.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  4
  al-Unmūdhaj al-maʻrifī iṭāran li-ittiṣāl al-ʻulūm: baḥth fī waḥdat al-manhaj wa-tarābuṭ al-mawḍūʻāt.Muḥammad Ghālīm - 2021 - Tūnis: al-Dār al-Tūnisīyah lil-Kitāb.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Gulchine az gulistoni "kimiëi saʺodat"-i Muḣammad Ghazolī: (risolai tarbii︠a︡vī-akhloqī) = Gulchīnī az kīmiyā-yi saʻādat-i Muḥammad Ghazzālī. Ghazzālī - 2007 - Dushanbe: RafiGraf.
 31. Klassicheskoe sufiĭskoe sochinenie "Kimiĭa-ĭi saʻādat" ("Ėliksir schastʹi︠a︡) Abū Ḳhāmida Muḳhammada al-G̣azālī aṭ-Tūsī (1058-1111). Ghazzālī - 2001 - Sankt-Peterburg: "Peterburgskoe Vostokovedenie". Edited by A. A. Khismatullin.
 32.  2
  "Guliang" zheng zhi lun li tan wei: yi "xian" de pan duan wei tao lun zhong xin = The political ethics in Guliang zhuan:some judgments of xian.Hanji Li - 2019 - Beijing Shi: Zhonghua shu ju.
  “六经”是中国传统文化和中华民族优秀的思想文化遗产,也是推动当代社会文化不断前进发展的动力资源之一,所以值得深入研究。本书选取《穀梁》中有关中国传统政治伦理的几个核心问题,如死义、复仇、慎让等,通过经 典诠释的方法,以文本的深入解读,不同文本的对比和义理的细致阐发,对中国传统政治伦理意识的相关内容的形成和历史演变、基本内涵、主要特征,及其价值取向等,作了较为系统、深入的论述,并能提出自己的许多独立见 解。在一些文本解读和义理阐发上发人之所未发,取得了一些突破性的进展。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  3
  Ru jia yi li fu dao xue zhi jian gou: yi Wang Yangming yu Wang Chuanshan yi li zhong de yi yi zhi liao wei he xin kai zhan.Weihao Li - 2020 - Taibei Shi: Wen shi zhe chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Zhe xue, xin li, jiao yu.Shaokun Li - 1984 - Taibei Shi: Taiwan shang wu yin shu guan.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  26
  Bi̇r usûlcü olarak cüveynî’ni̇n hadi̇sçi̇li̇ği̇ ve hadi̇sçi̇li̇ği̇ne dâi̇r tartişmalar -“muʻâz hadi̇si̇” özeli̇nde-.Mehmet Macit Sevgi̇li̇ & Mehmet Macit Sevgili - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi:217-246.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 36. Fa li xue da gang.Da Li - 1984 - [Peking]: Xin hua shu dian fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Li Dazhao shi xue lun ji.Dazhao Li - 1984 - Shijiazhuang Shi: Hebei sheng xin hua shu dian fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Li Gou ji.Gou Li - 1981 - Beijing: Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Lun li dao de yi bai ti.Huirang Li - 1984 - Taiyuan: Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing. Edited by Zhi Lin & Ping Zheng.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Lun li xue zhi shi shou ce.Yaozong Li (ed.) - 1984 - Ha'erbin: Heilongjiang sheng xin hua shu dian fa xing.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Yu li fen xi di si kao fang fa.Tianming Li - 1981 - Xianggang: Qing nian shu wu.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  10
  Qing dai li xue shi.Gexin Shi, Shuduo Gong, Fan Li & Zhaojun Zhang (eds.) - 2007 - Guangzhou Shi: Guangdong jiao yu chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  17
  Aḥmad al-Wallālī's commentary on al-Sanūsī's Compendium of logic: a study and edition of Lawāmiʻ al-naẓar fī taḥqīq maʻānī al-Mukhtaṣar = Lawāmiʻ al-naẓar fī taḥqīq maʻānī al-Mukhtaṣar.Aḥmad ibn Muḥammad Wallālī - 2022 - Boston: Brill. Edited by Ibrahim Safri.
  Lawami' al-Nazar fi Tahqiq Ma'ani al-Mukhtasar is Aḥmad b. Ya'qub al-Wallali's (d. 1128/1716) commentary on al-Sanusi's (d. 895/1490) compendium of logic, al-Mukhtasar. Al-Wallali was the first commentator on al-Sanusi's compendium after the author's autocommentary. In this publication, Ibrahim Safri offers a critical edition of this work, together with a study of the author's life and oeuvre. Safri also tries to show the indirect influence of Avicennism on logic in the Maghribi tradition in the seventeenth and eighteenth centuries. On the basis (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  74
  Ernest Joós, Zen Li, Carmen Cervera, J.G. Arapura, Herbert Hörz.Ernest Joós, Zen Li, Carmen Cervera, J. G. Arapura & Herbert Hörz - 1988 - Philosophie Et Culture: Actes du XVIIe Congrès Mondial de Philosophie 5:607-608.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Qaṭf al-thimār fī talkhīṣ al-Asfār: al-ḥikmah al-mutaʻāliyah fī al-Asfār al-arbaʻah al-ʻaqlīyah, taʼlīf Ṣadr al-Mutaʼallihīn Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Shīrāzī (979-1050 H).Muḥammad Ḥusayn al-Ḥusaynī Jalālī - 2009 - Chicago, IL: The Open School.
  al-mujallad 1. al-Sifr al-awwal min al-khalq ilá al-ḥaqq -- al-mujallad 2. al-Sifr al-thānī min al-khalq bi-al-ḥaqq fī al-ʻilm al-ṭabīʻī fī funūn sittah; al-Sifr al-thālith min al-ḥaqq ilá al-khalq bi-al-ḥaqq fī al-ʻilm al-ilāhī fī mawāqif ʻasharah; al-Sifr al-rābiʻ bi-al-ḥaqq fī al-khalq fī ʻilm al-nafs fī aḥad ʻashar bāban.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Briefe und Reden des Abū Hāmid Muhammad al-Gazzālī. Ghazzālī - 1971 - Freiburg im Breisgau,: K.Schwarz. Edited by Dorothea Krawulsky.
 47. Iʻtirāfāt-i Ghazzālī: tarjumah-ʼi kitāb-i al-Munqidh min al-ḍalāl. Ghazzālī - 1971 - Tihrān: Muʼassasah-ʼi Maṭbūʻātī-i ʻAṭāʼī. Edited by Zayn al-Dīn Kīyāʼīʹnizhād.
 48. Khūdāmūz-i ḥikmat-i mashshāʼ: tarjumah-ʼi Maqāṣid al-falāsifah-i Ghazzālī. Ghazzālī - 1959 - Tihrān: Amīr Kabīr. Edited by Muḥammad Khazāʼilī.
 49. U chomu krasa radi︠a︡nsʹkoï li︠u︡dyny.Li︠u︡dmyla Ĭosypivna Marysova - 1963
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Chung-kuo li shih wen hua chung ti wang pa ssu hsiang yen pien.Li-Hsing Wu - 1979 - Taipei,: Taiwan :.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 992