Results for 'Piotr Mr��z'

1000+ found
Order:
 1.  28
  S-Spaces and L-Spaces Under Martin's AxiomOn Compact Hausdorff Spaces of Countable Tightness.Piotr Koszmider, Z. Szentmiklossy, A. Csaszar & Zoltan Balogh - 2002 - Bulletin of Symbolic Logic 8 (2):306.
 2. On Compact Hausdorff Spaces of Countable Tightness.Piotr Koszmider, Z. Szentmiklossy, A. Csaszar & Zoltan Balogh - 2002 - Bulletin of Symbolic Logic 8 (2):306.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. U źródeł pojęcia ludzkiej woli: studium koncepcji woli Augustyna z Hippony w świetle platońskiej teorii duszy = The sources of the concept of the human will: a study of the concept of the will of Augustine of Hippo in the light of the Platonic theory of the soul.Piotr Pasterczyk - 2018 - Lublin: Wydawnictwo KUL.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Monoseologicznej w Toruniu.Piotr Domeracki - 2007 - Ruch Filozoficzny 1 (1).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej \"Rola języka w moralności i etyce\".Piotr Domeracki - 2007 - Ruch Filozoficzny 1 (1).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Recenzja Z: M. J. Dodds (2012), Unlocking Divine Action: Contemporary Science & Thomas Aquinas, Washington: Catholic University of America Press.Piotr Roszak - 2015 - Zagadnienia Naukoznawstwa 51 (203).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Z zagadnień średniowiecznej logiki ( Piotr Hiszpan, Traktaty logiczne. Z łaciny przełożył Tadeusz Włodarczyk ,Warszawa 1969, PWN, seria BKF, s.210). [REVIEW]Gerard Głuchowski - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (6):151-157.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Wyrażenia z założoną charakterystyką.Piotr Brykczyński - 2002 - Filozofia Nauki 2.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Neuroetyka a Tomasz z Akwinu: o użytecznosci myśli średniowiecznej we współczesnych debatach etycznych.Piotr Lichacz - 2018 - Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  15
  Z filozofii współczesnej. O prawdzie.Dorota Sepczyńska & Piotr Wasyluk (eds.) - 2010 - Instytut Filozofii UWM, Centrum Badań Europy Wschodniej UWM w Olsztynie.
  Naszym dążeniem nie jest osiągnięcie ostatecznych rozwiązań w kwestii Cóż jest prawda? , obraliśmy skromniejszy cel. Podtytuł O prawdzie nie sugeruje, iż praca stanowi kompendium wiedzy o problemie prawdy w całej filozofii współczesnej. Rezygnujemy bowiem z ujęć syntetycznych i systematycznych, w zamian chcemy skupić się na obiektywnych i rzetelnych prezentacjach i interpretacjach wybranych koncepcji prawdy w poglądach Martina Heideggera, Johna Graya, Xaviera Zubiriego, Jacques'a Derridy, Johna Rawlsa i Stefana Swieżawskiego. Zdaniem autorów tekstów, poglądy tych właśnie filozofów wskazały nowe drogi myślenia (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  14
  Dwa wywiady z Michałem Hellerem.Piotr Przybył - 2016 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 61:245-248.
  Recenzja książek: M. Heller, Wierzę, żeby rozumieć: w osobistej rozmowie o życiowych wyborach; rozmawiają Wojciech Bonowicz, Bartosz Brożek, Zbigniew Liana, Znak, Kraków 2016 oraz Heller M. Brotti G., Bóg i nauka: moje dwie drogi do jednego celu; Michał Heller w rozmowie z Giulio Brottim, tłum. Ewa Nicewicz-Staszowska, Copernicus Center Press, Kraków 2013.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Sprawozdanie z uroczystego seminarium zorganizowanego z okazji setnej rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.Piotr Teodorczuk - 2004 - Ruch Filozoficzny 3 (3).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Sprawozdanie z Trzeciego Światowego Kongresu Parakonsystencji (III World Congress on Paraconsistency) IRIT - Tuluza, Francja 28-31 lipca 2003. [REVIEW]Piotr Łukowski - 2004 - Ruch Filozoficzny 1 (1).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  4
  Dwa wywiady z Michałem Hellerem.Piotr Przybył - 2016 - Philosophical Problems in Science 61:245-248.
  Recenzja książek: M. Heller, Wierzę, żeby rozumieć: w osobistej rozmowie o życiowych wyborach; rozmawiają Wojciech Bonowicz, Bartosz Brożek, Zbigniew Liana, Znak, Kraków 2016 oraz Heller M. Brotti G., Bóg i nauka: moje dwie drogi do jednego celu; Michał Heller w rozmowie z Giulio Brottim, tłum. Ewa Nicewicz-Staszowska, Copernicus Center Press, Kraków 2013.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Emocje i dylematy moralne z perspektywy neuroetyki.Piotr Przybysz & Wioletta Dziarnowska - 2012 - Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 6.
  W artykule podejmujemy zagadnienie udziału emocji w~podejmowaniu decyzji w sytuacjach dylematów moralnych. Prezentujemy stanowisko, jakie w tej sprawie głosi współczesna neuroetyka. Według badaczy-neuroetyków podczas podejmowania decyzji w sytuacji dylematów osobistych biorą górę czynniki emocjonalne, natomiast w dylematach nieosobistych — czynniki poznawczo-kontrolne. Postulują oni też istnienie specjalnej klasy emocji — emocji moralnych — uczestniczących w wydawaniu sądów moralnych w sytuacjach dylematów moralnych. W artykule proponujemy własne odróżnienie dwóch rodzajów emocji moralnych — emocji nie-epistemicznych i epistemicznych.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. REVIEWS-Papers-Set-Theoretic Methods in Topology.Z. Szentmiklossy, Z. Balogh & Piotr Koszmider - 2002 - Bulletin of Symbolic Logic 8 (2):306-306.
 17. Święty Tomasz Z Akwinu a Platonizm: Metafizyka I Teoria Poznania.Piotr Cyciura - 2008 - Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Antynomie rozumu. Z dziejów filozofii niemieckiej XVIII i XIX wieku.Piotr Dehnel - 2000 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 12 (12).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Z Dziejów Filozoficznej Refleksji Nad Człowiekiem: Księga Pamiątkowa Ku Czci Profesora Jana Czerkawskiego (1939-2007).Jan Czerkawski, Piotr Gutowski & Przemysław Gut (eds.) - 2007 - Wydawn. Kul.
 20.  22
  Szentmiklóssy Z.. S-Spaces and L-Spaces Under Martin's Axiom. Topology, Volume II, Edited by Császár A., Colloquia Mathematica Societatis János Bolyai, No. 23, János Bolyai Mathematical Society, Budapest, and North-Holland Publishing Company, Amsterdam, Oxford, and New York, 1980, Pp. 1139–1145. Balogh Zoltán. On Compact Hausdorff Spaces of Countable Tightness. Proceedings of the American Mathematical Society, Vol. 105 (1989), Pp. 755–764. [REVIEW]Piotr Koszmider - 2002 - Bulletin of Symbolic Logic 8 (2):306-307.
 21. Piotr Brykczyński.Uwagi O. Znaczeniu Zdań Ogólnych & Z. Kwadratu Logicznego - 1990 - Studia Semiotyczne 16:213.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  11
  Kłopoty z Davidsonem czyli \"O pojęciu schematu pojęciowego\" inaczej.Roman Piotr Godlewski - 2008 - Filo-Sofija 8 (1(8)):207-223.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. [spr.] Sprawozdanie z Konferencji „Przyroda–Człowiek–Bóg. Wokół myśli filozoficznej Arcybiskupa Józefa Życińskiego”, Lublin, 10 lutego 2012 r. [REVIEW]Piotr Karpiński - 2012 - Studia Philosophiae Christianae 48 (2):174-184.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Umysł podczas snu z perspektywy funkcjonalnego neuroobrazowania.Piotr Markiewicz - 2010 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 16:89-105.
  Celem artykułu jest krytyczna analiza wybranych wyników neuroobrazowania procesów snu w kontekście specyfiki umysłu śniącego. Kombinacja danych hemodynamicznych i magnetycznych oraz danych fenomenologicznych i kognitywnych dopuszcza wyróżnienie czterech specyficznych typów umysłu podczas snu. Dzięki temu ogólna wizja mózgu/umysłu podczas snu, typowo sprowadzana do dystynkcji NREM/REM, jest bardziej adekwatna. Dodatkowo, kognitywna interpretacja danych neuroobrazowych pozwala na ustalenie możliwych funkcji adaptacyjnych umysłu podczas snu.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Clive’a S. Lewisa argument z pragnień przeciwko naturalizmowi.Piotr Bylica - 2020 - Studia Philosophiae Christianae 56 (4):179-202.
  W artykule przedstawione zostaną różne sformułowania argumentu z pragnień, wysuniętego przeciwko naturalizmowi, autorstwa Clive’a S. Lewisa. Analizie zostaną poddane zarzuty o brak logicznej poprawności jego wywodu oraz dotyczące zwodniczego charakteru czynników irracjonalnych, do jakich zaliczają się uczucia i pragnienia. Wykazane zostanie, że sformułowania, w których mamy do czynienia z brakiem konkluzywności antynaturalistycznego wniosku Lewisa, można jednak traktować jako poznawczo wartościowe, gdyż są one oparte na indukcyjnym schemacie wnioskowania. Istnieją natomiast sformułowania, które jedynie wielkim kosztem, jakim jest uznanie Wszechświata za absurdalny, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Rola Historii Filozofii W Punkcie Wyjścia Metafizyki: Na Podstawie Tekstów Świętego Tomasza Z Akwinu Oraz Arystotelesa.Piotr Cyciura - 2006 - Wydawn. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Między rozumem a doświadczeniem. Uwagi o schellingiańskiej \"Spatphilospohie\" i sprawach z nia związanych.Piotr Dehnel - 2000 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 12 (12).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  20
  Terminologia problemu przedmiotu intelektu w dziełach św. Tomasza z Akwinu.Piotr Cyciura - 2001 - Filo-Sofija 1 (1):109-126.
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  70
  Skrytość Boga i pobożna dekonstrukcja - czyli jak (nie) czytać Mikołaja z Kuzy.Piotr Sikora - 2019 - Diametros 59:61-72.
  In my paper I present a critique of Dorota Brylla’s interpretation of the dialogue by Nicholas of Cusa - De Deo abscondito, and a critique of her stance on apophatic theology. I consider Brylla’s position an exemplification of a more widespread philosophical point of view in terms of both the interpretation of Nicholas thought and the apophatic tradition as such. I also present an alternative reading of both his dialogue and apophatic theology. Finally, I point out some implications of adopting (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  12
  Problem istnienia w platonizmie w świetle nauki św. Tomasza z Akwinu.Piotr Cyciura - 2012 - Filo-Sofija 12 (18).
  THE PROBLEM OF BEING IN PLATONISM FROM THE PERSPECTIVE OF THOMAS AQUINAS. A META-SYSTEMATIC ESSAY In spite of the apparent opposition to Plato, Aristotle accepted a lot from the thought of his master. The intuition, which plays the key role in the system of Plato, was understood by Aristotle in terms of how we grasp the middle term of syllogism. It is not, therefore, the intuition of being, but the reasoning, departing from the experience (nature’s “intention”), which is the way (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Uwagi o znaczeniu zdań ogólnych z kwadratu logicznego.Piotr Brykczyński - 1990 - Studia Semiotyczne 16:213-216.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  2
  Przedmiot metafizyki według św. Tomasza z Akwinu w ujęciu historycznym.Piotr Cyciura - 2004 - Filo-Sofija 4 (1(4)):129-140.
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  6
  Wiersze wraz z listem Leszka Kołakowskiego.Stanisław Czerniak, Piotr Matywiecki, Robert Mielhorski, Marek Kazimierz Siwiec & Kazimierz Świegocki - 2009 - Filo-Sofija 9 (9).
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  2
  Opinie Wczesnochrześcijańskich I Scholastycznych Myślicieli Na Temat Decyzji Pacjenta o Rezygnacji Z Interwencji Medycznych.Piotr Aszyk - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 9 (1):111-126.
  We współczesnych dyskusjach dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu etyki medycznej sporo uwagi poświęca się kwestii odstąpienia od interwencji medycznej lub zasadności stosowania pewnych rodzajów terapii nie rokujących poprawy stanu zdrowia chorej osoby. W publikacjach autorów chrześcijańskich tematyka ta nie zajmowała nigdy centralnego miejsca, aczkolwiek różnego typu kwestie dotyczące kontynuacji bądź przerwania leczenia znaleźć można już na kartach wczesnochrześcijańskich filozoficznych i teologicznych traktatów i rozpraw. Dopiero współcześnie w związku z szybkim rozwojem nauk medycznych poświęca się temu zagadnieniu więcej uwagi. Niniejszy artykuł (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  6
  Opinie Wczesnochrześcijańskich I Scholastycznych Myślicieli Na Temat Decyzji Pacjenta o Rezygnacji Z Interwencji Medycznych.Piotr Aszyk & Halyna Zabytivska - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 9 (1):111-126.
  We współczesnych dyskusjach dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu etyki medycznej sporo uwagi poświęca się kwestii odstąpienia od interwencji medycznej lub zasadności stosowania pewnych rodzajów terapii nie rokujących poprawy stanu zdrowia chorej osoby. W publikacjach autorów chrześcijańskich tematyka ta nie zajmowała nigdy centralnego miejsca, aczkolwiek różnego typu kwestie dotyczące kontynuacji bądź przerwania leczenia znaleźć można już na kartach wczesnochrześcijańskich filozoficznych i teologicznych traktatów i rozpraw. Dopiero współcześnie w związku z szybkim rozwojem nauk medycznych poświęca się temu zagadnieniu więcej uwagi. Niniejszy artykuł (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. [rec.] Przewodnik po filozofii średniowiecznej. Od św. Augustyna do Joachima z Fiore, red. Agnieszka Kijewska, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, ss. 40. [REVIEW]Piotr Kaczmarek - 2012 - Studia Philosophiae Christianae 48 (2):159-166.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Antropologia po Freudzie (L. Ostasz: \\\"Osobowość z punktu widzenia antropologii filozoficznej i psychologii.Piotr Wasyluk - 2001 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 7.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. (rec.) E. Nieznański, K. Świętorzecka, R. Tomanek, U podstaw analizy filozoficznego dyskursu z wykorzystaniem interpretacji Władysława Tatarkiewicza. [REVIEW]Piotr Orzeszek - 2010 - Studia Philosophiae Christianae 46 (2):239-243.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  37
  Poza nasze przewidywania. Wywiad z Alva Noë.Witold Wachowski, Anna Karczmarczyk, Piotr Momot & Przemysław Nowakowski - 2011 - Avant: Trends in Interdisciplinary Studies 2 (1).
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  43
  In Reply to Mr. John B. Kent.S. Z. Hasan - 1932 - The Monist 42 (2):316-318.
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Między Recentywizmem a Etyką Prostomyślności : Księga Jubileuszowa Z Okazji 70. Rocznicy Urodzin Profesora Józefa Bańki.Józef Bańka, Piotr Skudrzyk & Grzegorz Mitrowski (eds.) - 2000 - Wydawn. Uniwersytetu Śląskiego.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Między Recentywizmem a Etyką Prostomyślności : Księga Jubileuszowa Z Okazji 70.Józef Bańka, Piotr Skudrzyk & Grzegorz Mitrowski (eds.) - 2000 - Wydawn. Uniwersytetu Śląskiego.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Znaczenie logiczne a psychologiczne czyli Davidson vs Kuhn (rozprawa z zakresu filozofii analitycznej).Roman Piotr Godlewski - 2005 - Filozofia Nauki 2.
  The objection raised by Davidson against Kuhn in article "On the Very Idea of Conceptual Scheme" that the argument presented in "The Structure of Scientific Revolution" was inconsistent is incorrect. Kuhn's conception belongs to psychology and sociology and his work could be titled "An Outline of Psychology and Sociology of Scientific Research". Consequently he is interested only and only in psychologi-cal reasons that affect scientists' theoretical decisions. E.g. his considerations concerning neutral observational language are polemous against thesis that language like (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  78
  The Polish School of Argumentation: A Manifesto.Katarzyna Budzynska, Michal Araszkiewicz, Barbara Bogołȩbska, Piotr Cap, Tadeusz Ciecierski, Kamila Debowska-Kozlowska, Barbara Dunin-Kȩplicz, Marcin Dziubiński, Michał Federowicz, Anna Gomolińska, Andrzej Grabowski, Teresa Hołówka, Łukasz Jochemczyk, Magdalena Kacprzak, Paweł Kawalec, Maciej Kielar, Andrzej Kisielewicz, Marcin Koszowy, Robert Kublikowski, Piotr Kulicki, Anna Kuzio, Piotr Lewiński, Jakub Z. Lichański, Jacek Malinowski, Witold Marciszewski, Edward Nieznański, Janina Pietrzak, Jerzy Pogonowski, Tomasz A. Puczyłowski, Jolanta Rytel, Anna Sawicka, Marcin Selinger, Andrzej Skowron, Joanna Skulska, Marek Smolak, Małgorzata Sokół, Agnieszka Sowińska, Piotr Stalmaszczyk, Tomasz Stawecki, Jarosław Stepaniuk, Alina Strachocka, Wojciech Suchoń, Krzysztof Szymanek, Justyna Tomczyk, Robert Trypuz, Kazimierz Trzȩsicki, Mariusz Urbański, Ewa Wasilewska-Kamińska, Krzysztof A. Wieczorek, Maciej Witek, Urszula Wybraniec-Skardowska, Olena Yaskorska, Maria Załȩska, Konrad Zdanowski & Żure - 2014 - Argumentation 28 (3):267-282.
  Building on our diverse research traditions in the study of reasoning, language and communication, the Polish School of Argumentation integrates various disciplines and institutions across Poland in which scholars are dedicated to understanding the phenomenon of the force of argument. Our primary goal is to craft a methodological programme and establish organisational infrastructure: this is the first key step in facilitating and fostering our research movement, which joins people with a common research focus, complementary skills and an enthusiasm to work (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 45.  54
  In Search of the Moral `Must': Mrs Foot's Fugitive Thought.D. Z. Phillips - 1977 - Philosophical Quarterly 27 (107):140-157.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 46. Od metafizycznej neutralności do metafizyki problemów. Status metafizyki w filozofii Husserla.Piotr Łaciak - 2022 - Ruch Filozoficzny 78 (1):51-74.
  Od metafizycznej neutralności do metafizyki problemów. Status metafizyki w filozofii Husserla Streszczenie Artykuł prezentuje przejście filozofii Husserla od psychologii fenomenologicznej do fenomenologii transcendentalnej jako zwrot metafizyczny. Husserlowska fenomenologia przedtranscendentalna jako deskryptywna analiza fenomenów mentalnych wyklucza wszelkie metafizyczne pytania dotyczące istnienia świata zewnętrznego, podczas gdy fenomenologia transcendentalna nie jest metafizycznie neutralna, ponieważ ma za zadanie odsłonięcie ostatecznego sensu świata w jego faktycznym istnieniu. Z jednej strony, zgodnie z pierwszeństwem ejdetycznych możliwości przed rzeczywistością, fenomenologia transcendentalna jako nauka ejdetyczna poprzedza metafizykę jako naukę (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Pojęcie przesądu w filozofii krytycznej Kanta i fenomenologii Husserla.Piotr Łaciak - 2016 - Studia Philosophiae Christianae 51 (4):123.
  W artykule poddano badaniu pojęcie przesądu w teoriach Kanta i Husserla. Według Kanta, przesądy należy odróżnić od sądów tymczasowych, które można nazwać antycypacjami lub maksymami wszelkiego badania. Wydajemy sąd tymczasowy o jakiejś rzeczy, zanim poznamy ją za pomocą sądu określającego. Z kolei przesądy są sądami tymczasowymi błędnie uznanymi za sądy określające, to znaczy sądami, które przyjmujemy jako zasady bez badania warunków ich prawdziwości. Kanta pojęcie przesądu ma zatem konotacje negatywne a celem filozofii krytycznej jest przezwyciężeniewszelkich przesądów. W przeciwieństwie do Kanta, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  6
  Irracjonalność jako argument przeciwko idealizmowi. Transcendentalizm Kanta i Husserla w świetle rozumienia irracjonalności Hartmanna.Piotr Łaciak - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (1):33-49.
  Artykuł prezentuje filozofie Kanta i Husserla w odniesieniu do Hartmannowskiego rozumienia irracjonalności. W metafizyce poznania Hartmanna irracjonalność, która odpowiada częściowej niepoznawalności bytu, okazuje się argumentem przeciwko idealizmowi, który zakłada całkowitą racjonalność naszego poznania ijego przedmiotu. W artykule autor pokazuje, że można wskazać podobieństwa między Kanta ideą niepoznawalności przedmiotu transcendentalnego, Husserla koncepcją transcendentalnej konstytucji świata i Hartmanna pojęciem gnoseologicznej irracjonalności. W transcendentalizmie Kanta irracjonalność implikuje asymetria między warunkami możliwości doświadczenia i warunkami możliwości przedmiotów doświadczenia, jako że niepoznawalność przedmiotu transcendentalnego i rzeczy (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  8
  Piotr Kropotkin i ewolucyjne źródła moralności.Maciej Drabiński - 2020 - Etyka 58 (2):26-49.
  Piotr Kropotkin był najważniejszym przedstawicielem tzw. darwinizmu rosyjskiego oraz teorii pomocy wzajemnej, która podkreślała znaczenie współpracy wewnątrzgatunkowej w procesie doboru naturalnego oraz walki o byt. Na jej kanwie rosyjski badacz wysunął tezę o ewolucyjnych źródłach moralności, będącej problem badawczym w niniejszym artykule. Stanowi to jednocześnie powód dlaczego poza przedstawieniem wspomnianej tezy i jej założeń, w publikacji zilustrowana została także teoria pomocy wzajemnej. Zaproponowana przez Kropotkina wizja moralności suponowała, iż stanowi ona „przyrodzoną” właściwość ludzkiej natury. Podstawę dla niej stanowić ma (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 50. Mało jest naprawdę ludzi, wobec których bez przesady i zafałszowań użyć można określenia: życie swoje poświęcił nauce. Słowa te są absolutnie prawdziwe w odniesieniu do tego oddania, z jakim realizowała swe zamierzenia naukowe MR Mayenowa. Wyrażało się to nie tylko wkładem pracy, która nie ustawała nawet po Jej przejściu na emeryturę i od której nie zwalniał ani.Maria Renata Mayenowa - forthcoming - Studia Semiotyczne.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000