22 found
Order:
See also
Piotr Machura
University Of Silesia In Katowice
 1.  65
  Moral Topography of Memory, Time Control and Accumulation of Identity.Piotr Machura - 2022 - Studia Philosophica Wratislaviensia 17 (1):27-44.
  The aim of this paper is to analyze the basis for the moral obligation to remember. As the moral relation to the past is primarily a matter of shared identity, the kind of obligation in question splits into two related issues, namely, that of political, state-oriented and state-organized memory on which the political identity rests and that of memory labour grounded in social identities based in shared, time-extended projects. Drawing upon tensions between these two, I discuss time control and the (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Moral norms, moral ideals and supererogation.Piotr Machura - 2013 - Folia Philosophica 29:127--159.
  The aim of the paper is to investigate the relations between the basic moral categories, namely those of norms, ideals and supererogation. The subject of discussion is, firstly, the ways that these categories are understood; secondly, the possible approaches towards moral acting that appear due to their use; and thirdly, their relationship within the moral system. However, what is of a special importance here is the relationship between the categories of norms and ideals (or in a wider aspect — laudable (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  98
  Maszyny, cnoty i "dżihad butleriański".Piotr Machura - 2018 - Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 51 (2).
  Przedmiotem artykułu jest rozważenie znaczenia zmian, jakie dla form działania podmiotowego (duchowości) mają zmiany technologicznie. Przyjmując, że pewne punkty zaczepienia takiej refleksji dostępne są w popkulturowych formach oswajania postępu, jako osiowe wybieram pojęcie „dżihadu buteriańskiego” z powieści Diuna Franka Herberta, scalające kilka istotnych aspektów tak rozwoju technicznego, jak i refleksji nad nim. W części pierwszej, koncentrując się na drugim składniku tego wyrażenia, omawiam pogląd Samuela Butlera oraz wskazuję na znaczenie wystąpienie luddystów w początkach XIX w. W części drugiej rozwijam ten (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  30
  Practices, virtues and embedded moral cognition.Piotr Machura - 2019 - Filozofia 74 (3):194-208.
  The aim of this paper is to address the possibility of explaining the nature of moral cognition as being rooted in an agent’s involvement in a social practice. Seen along such lines, not only does the recognition of the extent of moral standards show up as based in the agent’s experience that has been gathered in the process of education and developing their capacities for acting autonomously, but it is also thanks to the engagement in the set of such social (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Central-European Ethos: Equality, Social Emergence and Claims to Justice.Piotr Machura - 2010 - In Jarmila Jurova, Milan Jozek, Andrzej Kiepas & Piotr Machura (eds.), Central-European Ethos or Local Traditions: Equality, Justice. Boskovice: Albert. pp. 16-25.
  My aim in this paper is to discuss the general idea of a Central-European ethos in comparison with the values that shaped the contemporary form of Western societies. My argument is threefold. First, I briefly discuss the emergent character of Western modernization. Second, I pinpoint those historical and material conditions that have shaped the general situation of Central Europe in the last two hundred years in order to indicate their influence on what Charles Taylor calls "social imaginaries", shared by the (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6.  47
  MacIntyre's Radical Intellectualism: The Philosopher as a Moral Ideal.Piotr Machura - 2008 - Analyse & Kritik 30 (1):121-138.
  The question I address in the paper is “What is the ideal of MacIntyre’s moral philosophy? What is the telos of human nature?” Considering MacIntyre’s critique of modern culture, politics and philosophy, anti-intellectualism emerges as the main reason for his refutation of these values. So is it a reason for moral and political distortion that leads to the interpassivity of the modern self. Taking into account MacIntyre’s idea of characters I pinpoint the character of the philosopher as a moral ideal (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Central-European Ethos or Local Traditions: Equality, Justice.Jarmila Jurova, Milan Jozek, Andrzej Kiepas & Piotr Machura (eds.) - 2010 - Albert.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Central-European Ethos or Local Traditions: Freedom, Responsibility.Jarmila Jurova, Milan Jozek, Andrzej Kiepas & Piotr Machura (eds.) - 2011 - Albert.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Central-European Ethos: Freedom, Responsibility and Social Imaginaries.Piotr Machura - 2011 - In Jarmila Jurova, Milan Jozek, Andrzej Kiepas & Piotr Machura (eds.), Central-European Ethos or Local Traditions: Freedom, Responsibility. Boskovice: Albert. pp. 102-111.
  My aim in this paper is twofold. Firstly, I argue for the thesis of the necessity of involvement of a concept of social imaginary1 into the traditional dialectic of freedom and responsibility. Secondly, I trace those forms of social imaginary which are crucial for development of contemporary Central-European ethos, and particularly its Polish version. My general thesis is that to understand contemporary form of the ethos, we need to look for its roots in certain social and world views shared by (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Dobro a wolność. Wokół teorii możliwości Marthy Nussbaum.Piotr Machura - 2015 - Folia Philosophica 33:211--230.
  The paper addresses some of the aspects of the neo-Aristotelian concept of good on the basis of Martha Nussbaum’s capabilities approach. The author’s general thesis is that the idea of good organizes its normativity along two vectors pointed towards nature and emancipation, which are interlinked, that is — the normativity of the good is always organized by both of them and it is inappropriate to refer to one of them only. This fault is made, the author believes, by Nussbaum who (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Goods, Interests and the Language of Morals.Piotr Machura - 2015 - In Andrius Bielskis & Kelvin Knight (eds.), Virtue and Economy. Essays on Morality and Markets. Boulder: Ashgate.
  The aim of this chapter is to examine tentatively the difference between two kinds of moral frameworks based on the concepts of the good and that of interest. I shall start with some introductory remarks on language taken as an explanatory framework rooted in Gadamer and a hermeneutical reading of MacIntyre. In parts two and three, I use this hermeneutical background to analyse the difference between the concept of the good as seen within the classical tradition and that of interest (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Ideał Człowieka-Filozofa W Koncepcji Alasdaira Macintyre'a.Piotr Machura - 2009 - Uniwersytet Śląski.
  Celem pracy jest przedstawienie wzorca moralnego formułowanego na gruncie koncepcji Alasdaira MacIntyre’a. Filozof ten w cyklu swoich prac, rozpoczętym publikacją Dziedzictwa cnoty, rozwija ideę etyki zogniskowanej wokół pojęcia cnoty i dobrego życia, którego spełnienie ma być możliwe dzięki praktyce cnót. W tym kontekście pojawia się idea człowieka rozumianego jako jednocześnie przedmiot i podmiot poszukiwań dobrego życia. Koncepcja ta powraca do starożytnego rozumienia etyki jako eudajmonologii, przy czym MacIntyre czerpie tu nie tylko z tradycji filozofii klasycznej, ale pozostaje w ścisłym związku (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Luck, Ignorance, and Moral Attitude.Piotr Machura - 2015 - Folia Philosophica 34:231--250.
  Public opinion has it that ethics should be concerned with studying and providing precise and reliable rules of conduct. This view is based in a long philosophical tradition which begins with the Stoics and continues at least to Kant; it is, however, a false view. There are good reasons to turn our attention to these aspects of moral thinking which refer to and emphasize the element of risk and uncertainty. In the article I briefly discuss two of such reasons: the (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Natura i emancypacja - o pewnych aspektach normatywności dobra.Piotr Machura - 2016 - Studia Philosophica Wratislaviensia 11 (1):51-74.
  Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na pewne, z rzadka jedynie podnoszone aspekty pojęcia dobra. Zadanie takie poprzedzić należy pewnymi wstępnymi założeniami, ponieważ pojęcie to, będąc kluczowym terminem filozofii moralnej od początku jej historii, obrosło wieloma konotacjami i stało się częścią wielu, często wzajemnie sprzecznych, koncepcji moralnych. Należy zatem zaznaczyć, że w opracowaniu poniższym chodzić zatem będzie o pojęcie dobra rozumiane na sposób arystotelesowski, a rozważania koncentrować się będą w głównej części na rozstrzygnięciach normatywnych wysuwanych w obrębie współczesnego anglosaskiego neoarystotelizmu. (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Normy moralne, ideały i supererogacja.Piotr Machura - 2011 - Folia Philosophica 29:277--305.
  The aim of the paper is to investigate into the relations between basic moral categories, namely those of norms, ideals and supererogation. I discuss, firstly, the ways of understanding these categories, secondly, how moral acting can be described using them and thirdly, how they relate within certain moral system. Yet, what is of a special importance is the relation between norms and ideals and their complementary character. For it might be argued that omission of one these categories may lead to (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Radykalizm cnót. O "rewolucyjnym arystotelizmie" Alasdaira MacIntyre'a.Piotr Machura - 2013 - In Etyka u schyłku drugiego tysiąclecia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. pp. 164-181.
  Celem niniejszego artykułu jest prezentacja koncepcji brytyjskiego filozofa zorientowana na normatywną stronę jego myśli, ze szczególnym uwzględnieniem (w części pierwszej) rewolucyjnego, wyrastającego z marksistowskiego zaplecza MacIntyre ujęcia problematyki moralnej. W części drugiej omawiam etyczny składnik „rewolucyjnego arystotelizmu” MacIntyre’a, akcentując emancypacyjny, zakorzeniony w owym zapleczu charakter rozwijanej przez niego teorii cnót i praktyk, by w części trzeciej omówić przynajmniej niektóre konsekwencje społeczne (praktyczne) omawianego projektu.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Sprawiedliwość jako cnota intelektualna.Piotr Machura - 2008 - In Dorota Probucka (ed.), Czy sprawiedliwość jest możliwa? Kraków, Polska:
  Celem artykułu jest próba analizy cnoty sprawiedliwości jako cnoty intelektualnej (dianoetycznej). Przyjmując Arystotelesowy pogląd o proporcji jako istocie sprawiedliwości zwracam uwagę na zasadnicze znaczenie sprawiedliwości rozumianej nie tylko jako umiejętność oddania każdemu tego, co mu się słusznie należy, ale też jako miary przykładanej do wygłaszanych opinii i stanowisk. W tym sensie proporcja ta oznacza w istocie umiejętność wyjścia poza własne stanowisko i zważenia racji niezależnie od emocji. W ten zaś sposób sprawiedliwość okazuje się być cnotą umożliwiającą ukonstytuowanie się fundamentalnej nie (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. "Troska o duszę" a polityka : propozycja Alasdaira MacIntyre’a.Piotr Machura - 2007 - Folia Philosophica 25:223--245.
  The aim of the article is to present the sources of Alasdair MacIntyre’s political conception. Considering his criticism of contemporary culture as known, the issue of man’s subjectivity, its intellectual character, and perception of community as a place of thereby understood realization of the human nature follow. At the same time, an emphasis of the importance of philosophical reflection for self-knowledge of an average member of such a community somehow forces a conclusion on a political nature of an intellectual activity.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Wokół koncepcji dobra we współczesnym neoarystotelizmie anglosaskim: normatywność, działanie, praktyki.Piotr Machura - 2019 - Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
  Praca poświęcona jest naturze dobrego życia. Zastosowanie odnowionej w połowie XX wieku myśli Arystotelesa pozwala tu uchwycić i przezwyciężyć zarówno miałkość propozycji „przemysłu szczęścia”, jak i akademickiej filozofii. Autor interpretuje koncepcję starożytnego filozofa przy użyciu współczesnych narzędzi filozoficznych wskazując jak ich zastosowanie pozwala uchwycić węzłowe problemy życia (jak pytanie o szczęście i sens) oraz wskazać te metody myślenia, które umożliwiają krytyczny namysł nad rzeczywistością społeczną. Pytanie o dobro jest zatem zarówno o to, jak kształtować własne życie, ale też jak myśleć (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  14
  Flourishing vs. Market: Towards the Aristotelian Concept of Education.Piotr Machura - 2018 - Filozofia 73 (2):145-157.
  In this paper I shall investigate the nature of education as seen from the neoAristotelian perspective. My thesis is that education should be seen as a part of political activity in the source sense of the term, that is, as an element of human development rooted in the idea of the good, which makes this concept at odds with the modern concepts of politics and education. I start with a brief discussion of the classical concept of politics with special attention (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. MacIntyre a Gadamer.Piotr Machura - 2007 - Studia Philosophica Wratislaviensia (2):79-96.
  The aim of the paper is to present moral philosophy of Alasdair MacIntyre in its relation to Hans-Georg Gadamer’s hermeneutics. For that purpose, his specific understanding of the tradition, a mode of its relation with an individual, and the distinction between practical and theoretical knowledge are discussed in the paper. Considered primarily as Thomist and Marxist thinker, MacIntyre’s conceptions emerge as strongly influenced by continental hermeneutics. From the hermeneutical point of view, some key elements of MacIntyre’s thought can be understood (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 22. Virtues of the Extended Mind: Technological Augmentation and Human Practice.Piotr Machura - 2022 - In Practical Rationality & Human Difference: Perspectives on and beyond Aladair MacIntyre. Mediolan, Włochy: pp. 171-180.
  The growing significance of technology in both everyday life and professionalised practices has brought important volume of philosophical works. However, it is somehow surprising that this current is barely reflected in virtue ethics. This paper highlights two aspects of the issue as seen from the MacIntyrean perspective. Firstly, the rise of technologisation in most areas of human life demands reflection on its influence on the autonomy and unity of the agent’s quest for a good life. Here, the new perspectives for (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark