Results for 'Piotr J. Janik'

1000+ found
Order:
See also
Piotr J. Janik
Jesuit University Ignatianum In Krakow (Poland)
 1.  17
  Kim jest człowiek : Wyzwania ery cyfrowej.Piotr J. Janik - 2016 - In M. Szymczyk & R. Grzywacz (eds.), W trosce o człowieka. Paradygmaty stare i nowe. Kraków, Poland: Ignatianum Univ. Press. pp. 285-295.
  The issue “Human being in the digital era” is not superfluous. Every technology, i.e. literacy, print etc., gives tools, but at the same time impacts deeply human being. The article attempts to answer the following questions: what kind of change is taking place nowadays? what are the associated challenges? Is it true what Einstein once said: “The problems that exist in the world today cannot be solved by the level of thinking that created them”?
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  62
  O sensowności uczuć. Dziedzictwo myśli Edyty Stein.Piotr J. Janik - 2020 - Studia Philosophiae Christianae 2 (56):127-141.
  Stein’s theory of empathy lies at the intersection of the phenomenological findings of E. Husserl and M. Scheler. By presenting the issue of “empathy” in a broader framework, including intentionality, the originality of experience, the issue of personality and the individual identity, as well as the so-called world of values, namely the culture, I argue for a dynamic, process-oriented concept of dealing with feelings, namely diapathy. -/- Koncepcja Edyty Stein rozumienia drugiego człowieka jest znana z jej dysertacji O zagadnieniu wczucia. (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  15
  Luther and Dionysius: Beyond Mere Negations.Piotr J. Malysz - 2008 - Modern Theology 24 (4):679-692.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  2
  Spindles in Svarog: Framework and Software for Parametrization of EEG Transients.Piotr J. Durka, Urszula Malinowska, Magdalena Zieleniewska, Christian O'Reilly, Piotr T. Różański & Jarosław Żygierewicz - 2015 - Frontiers in Human Neuroscience 9.
 5. Ścieżki aksjologicznych rostrzygnięć Stefana Morawskiego (cz.II).Piotr J. Przybysz - forthcoming - Estetyka I Krytyka 15 (15/16):132-142.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. O teorii wartości artystycznej (estetycznej) Stefana Morawskiego.Piotr J. Przybysz - 2002 - Principia.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  44
  Equivalents for a Quasivariety to Be Generated by a Single Structure.Wieslaw Dziobiak, A. V. Kravchenko & Piotr J. Wojciechowski - 2009 - Studia Logica 91 (1):113-123.
  We present some equivalent conditions for a quasivariety K of structures to be generated by a single structure. The first such condition, called the embedding property was found by A. I. Mal'tsev in [6]. It says that if A, B Є K are nontrivial, then there exists C Є X such that A and B are embeddable into C. One of our equivalent conditions states that the set of quasi-identities valid in X is closed under a certain Gentzen type rule (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8.  58
  Are There Cross-Cultural Legal Principles? Modal Reasoning Uncovers Procedural Constraints on Law.Ivar R. Hannikainen, Kevin P. Tobia, Guilherme da F. C. F. De Almeida, Raff Donelson, Vilius Dranseika, Markus Kneer, Niek Strohmaier, Piotr Bystranowski, Kristina Dolinina, Bartosz Janik, Sothie Keo, Eglė Lauraitytė, Alice Liefgreen, Maciej Próchnicki, Alejandro Rosas & Noel Struchiner - 2021 - Cognitive Science 45 (8):e13024.
 9.  3
  Do Formalist Judges Abide By Their Abstract Principles? A Two-Country Study in Adjudication.Piotr Bystranowski, Bartosz Janik, Maciej Próchnicki, Ivar Rodriguez Hannikainen, Guilherme da Franca Couto Fernandes de Almeida & Noel Struchiner - forthcoming - International Journal for the Semiotics of Law - Revue Internationale de Sémiotique Juridique:1-33.
  Recent literature in experimental philosophy has postulated the existence of the abstract/concrete paradox : the tendency to activate inconsistent intuitions depending on whether a problem to be analyzed is framed in abstract terms or is described as a concrete case. One recent study supports the thesis that this effect influences judicial decision-making, including decision-making by professional judges, in areas such as interpretation of constitutional principles and application of clear-cut rules. Here, following the existing literature in legal theory, we argue that (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. The Research and Teaching of Aesthetics in the Visegrad Countries: A Survey (Aesthetics in Central Europe).Ondřej Dadejík, Oliver Bakoš, Mária Valentová, Jana Sošková, Tomáš Hlobil, Jakub Stejskal, Piotr J. Przybysz, Monika Bokiniec & Zoltán Papp - 2009 - Estetika:203-218.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  3
  Preprint Manuscripts and Servers in the Era of Coronavirus Disease 2019.Shayan Nabavi Nouri, Yosef A. Cohen, Mahesh V. Madhavan, Piotr J. Slomka, Ami E. Iskandrian & Andrew J. Einstein - 2021 - Journal of Evaluation in Clinical Practice 27 (1):16-21.
 12.  23
  Color Processing in Synesthesia: What Synesthesia Can and Cannot Tell Us About Mechanisms of Color Processing.Agnieszka B. Janik McErlean & Michael J. Banissy - 2017 - Topics in Cognitive Science 9 (1):215-227.
  Synesthetic experiences of color have been traditionally conceptualized as a perceptual phenomenon. However, recent evidence suggests a role of higher order cognition in the formation of synesthetic experiences. Here, we discuss how synesthetic experiences of color differ from and influence veridical color processing, and how non-perceptual processes such as imagery and color memory might play a role in eliciting synesthetic color experience.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Koncepcja przekonania w ujęciu semiotyczno-pragmatycznym. Charles S. Peirce (1839-1914).Piotr Janik - 2011 - Ignatianum, Wydawnictwo WAM.
  Bez wątpienia, Peirce nie oferuje w swoim pismach jasnego ujęcia koncepcji przekonania, a jego poglądy, ewoluujące w ciągu całego życia, nie wydają się prowadzić do wyraźnej konkluzji. Niemniej jednak pozostaje autorem inspirującym, który pozosta- wił trwałe osiągnięcia na gruncie logiki symbolicznej i semiotyki. Metoda hermeneutyczna, którą zastosowaliśmy w tej pracy, miała na celu, w zgodzie z jego własną wskazówką metodyczną, ukazanie koncepcji przekonania, którą można by uzgodnić z dostępnymi stwierdzeniami samego Peirce’a, jak również jego komentatorów.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. O przypominaniu sobie albo o granicach praw asocjacji.Piotr Janik - 2013 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 19 (2):32-44.
  Basing itself on Edith Stein's research into philosophy of psychology and the humanities, this article focuses particularly on discussions of the theory of association. Stein's approach, rooted in Husserlian phenomenological perspective, seems to represent a significant contribution to the establish of an intellectual framework for the exploration of the philosophy of consciousness, and also seems helpful for inquiries into the issue pf practical know-how pertaining to remembering things, as well as the use of schemata in intellectual activity generally.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  91
  Przeżycie etyczne w badaniach Edyty Stein.Piotr Janik - 2017 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 22 (2):179-199.
  The expression “moral experience”, along with the concomitant notion of experience itself, seems to have been understood in divergent ways. Taking as a background three views currently operative in our culture - emotivism, the ethics of duty, and the notion of an ethics “beyond good and evil” - a conception of ethical experience will be presented based on the findings of Edith Stein as elaborated in her work "Philosophy of Psychology and the Humanities".
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  10
  Stoickie pojęcie oznaki według I. Dąmbskiej a C.S. Peirce'a koncepcja znaczenia.Piotr Janik - 2009 - In Jerzy Perzanowski & Piotr Janik (eds.), Rozum-Serce-Smak. Ignatianum, Wydawnictwo WAM. pp. 119-130.
  Publikacja składa się z dwu zasadniczych części, z których pierwsza zawiera rozprawy poświęcone twórczości Izydory Dąmbskiej, zaś druga - jej pracy własne, publikowane poprzednio w „Kwartalniku Filozoficznym". Tom otwiera wiersz Zbigniewa Herberta „Potęga smaku" dedykowany przez poetę tej wybitnej uczonej, który to utwór dobrze oddaje, w warstwie ideowej, wartości bliskie Dąmbskiej.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  31
  Transcendent Action in the Light of C.S. Peirce's Architectonic System.Piotr Janik - 2007 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 12 (1):131-138.
  The article presents the key problems relevant to the issue of “transcendent Action,” as Peirce calls it. The author focuses on the relation between “belief” and the “transcendentals:” unity, truth, goodness, and beauty, in their peculiar Peirceian context. He considers firstly “belief” in the sense of “an original impulse to act consistently, to have a definite intention” and, secondly, “Normative Science, which investigates the universal and necessary laws of the relation of Phenomena to Ends, that is, perhaps, to Truth, Right, (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Rozum-Serce-Smak.Jerzy Perzanowski & Piotr Janik (eds.) - 2009 - Ignatianum, Wydawnictwo WAM.
  Publikacja składa się z dwu zasadniczych części, z których pierwsza zawiera rozprawy poświęcone twórczości Izydory Dąmbskiej, zaś druga - jej pracy własne, publikowane poprzednio w „Kwartalniku Filozoficznym". Tom otwiera wiersz Zbigniewa Herberta „Potęga smaku" dedykowany przez poetę tej wybitnej uczonej, który to utwór dobrze oddaje, w warstwie ideowej, wartości bliskie Dąmbskiej.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  9
  Qualitative Differences Between Conscious and Nonconscious Processing? On Inverse Priming Induced by Masked Arrows.Rolf Verleger, Piotr Jaśkowski, Aytaç Aydemir, Rob H. J. van der Lubbe & Margriet Groen - 2004 - Journal of Experimental Psychology: General 133 (4):494-515.
 20.  4
  Interoception and Social Connection.Andrew J. Arnold, Piotr Winkielman & Karen Dobkins - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 21.  20
  Color Processing in Synesthesia: What Synesthesia Can and Cannot Tell Us About Mechanisms of Color Processing.Agnieszka B. Janik McErlean & Michael J. Banissy - 2016 - Topics in Cognitive Science 8 (4).
  Synesthetic experiences of color have been traditionally conceptualized as a perceptual phenomenon. However, recent evidence suggests a role of higher order cognition in the formation of synesthetic experiences. Here, we discuss how synesthetic experiences of color differ from and influence veridical color processing, and how non-perceptual processes such as imagery and color memory might play a role in eliciting synesthetic color experience.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  82
  Understanding Culture Across Species.Richard W. Byrne, Philip J. Barnard, Iain Davidson, Vincent M. Janik, William C. McGrew, Ádam Miklósi & Polly Wiessner - 2004 - Trends in Cognitive Sciences 8 (8):341-346.
 23.  32
  Discussion After J. Krawczyk’s Paper Cooperation or Defection? Participants: Krawczyk, Stróżewski, Sych, Zięba Janik, Mrs. Onyszkiewicz.Marek Krawczyk - 2008 - Dialogue and Universalism 18 (4-6):174-178.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  13
  Marek J. Siemek’s Reflections on the Philosophy of Modernity.Piotr Dehnel - 2016 - Dialogue and Universalism 26 (2):181-192.
  The aim of the article is to present Marek Siemek’s interpretation of modernity, focusing on problems related to understanding of the modern subject that arose from the reading of Max Horkheimer and Theodor W. Adorno’s Dialectic of Enlightenment. Siemek seems to endorse a general drive of Habermas’ theory of intersubjective communication intended to overcome the dialectics of Enlightenment and to complete the project of modernity. However, his position is that its foundation can be traced back to the philosophies of Fichte (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  6
  Piotr Hoffman, The Anatomy of Idealism: Passivity and Activity in Kant, Hegel and Marx. The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 1982, Pp. 124, Hardback, N.P. [REVIEW]J. M. Bernstein - 1984 - Hegel Bulletin 5 (2):54-56.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. On Some Problems Concerning Observation of Biological Systems.S. J. Piotr Lenartowicz & J. Koszteyn - 2000 - Analecta Husserliana 66:107-120.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  6
  Irracj onalność j ako argument przeciwko idealizmowi.Piotr Łaciak - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (1):33-49.
  Artykuł prezentuje filozofie Kanta i Husserla w odniesieniu do Hartmannowskiego rozumienia irracjonalności. W metafizyce poznania Hartmanna irracjonalność, która odpowiada częściowej niepoznawalności bytu, okazuje się argumentem przeciwko idealizmowi, który zakłada całkowitą racjonalność naszego poznania ijego przedmiotu. W artykule autor pokazuje, że można wskazać podobieństwa między Kanta ideą niepoznawalności przedmiotu transcendentalnego, Husserla koncepcją transcendentalnej konstytucji świata i Hartmanna pojęciem gnoseologicznej irracjonalności. W transcendentalizmie Kanta irracjonalność implikuje asymetria między warunkami możliwości doświadczenia i warunkami możliwości przedmiotów doświadczenia, jako że niepoznawalność przedmiotu transcendentalnego i rzeczy (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Traces Left on Visual Selective Attention by Stimuli That Are Not Consciously Identified.Piotr Jaskoski, Rob H. J. van der Lubbe, Erik Schlotterbeck & Rolf Verleger - 2002 - Psychological Science 13 (1):48-54.
 29.  6
  Ks. Piotr Chojnacki, "wstep do filozofii I zarys ontologii". [REVIEW]P. J. - 1949 - Roczniki Filozoficzne 2:460.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Ks. Piotr Chojnacki, "wstep do filozofii I zarys ontologii".J. P. J. - 1949 - Roczniki Filozoficzne 2:460.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  1
  The Dialogical Self: Theory and Research.Piotr Oleś & H. J. M. Hermans (eds.) - 2005 - Wydawn. Kul.
 32. Recenzja Z: M. J. Dodds (2012), Unlocking Divine Action: Contemporary Science & Thomas Aquinas, Washington: Catholic University of America Press.Piotr Roszak - 2015 - Zagadnienia Naukoznawstwa 51 (203).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  33
  J. M. Bocheński’s Definition of the Concept of Nation. A Critique and Analysis From the Pragmatic-Logical Point of View.Piotr Michał Sękowski - 2016 - Diametros 48:89-104.
  The article offers an analysis of Józef Bocheński's studies of the concept of nation. Bocheński acknowledges that there are difficulties in defining a nation. After that he claims that he will attempt to propose a definition of the Polish nation. Nation is a social group centered around some cultural ideal. The analysis shows that Bocheński did not avoid serious logical problems. First of all, he constantly falls into a circular reasoning. Furthermore, it is called into question if it makes sense (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. An Analog VLSI Chip for Low-Level Computer Vision.Kenneth J. Janik, Shih-Lien Lu & Ben Lee - 1996 - Esda 1996: Expert Systems and Ai; Neural Networks 7:211.
 35.  15
  Examining the Relationship Between Schizotypy and Self-Reported Visual Imagery Vividness in Grapheme-Color Synaesthesia.Agnieszka B. Janik McErlean & Michael J. Banissy - 2016 - Frontiers in Psychology 7.
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  1
  Robert J. Fogelin, "Wittgenstein". [REVIEW]Allan Janik - 1980 - Journal of the History of Philosophy 18 (1):108.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Trzy wariacje na temat materiału sztruksowego (J. Dębowski, \"Świadomość. Poznanie. Naoczność poznania\").Piotr Markiewicz - 2004 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 10.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Koncepcja umowy społecznej i natury człowieka u J.J. Rousseau w świetle teorii pożądliwości mimetycznej R. Girarda.Piotr Pasterczyk - 2012 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 84 (4):373-387.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Pitch Syntax Violations Are Linked to Greater Skin Conductance Changes, Relative to Timbral Violations – The Predictive Role of the Reward System in Perspective of Cortico–Subcortical Loops.Edward J. Gorzelańczyk, Piotr Podlipniak, Piotr Walecki, Maciej Karpiński & Emilia Tarnowska - 2017 - Frontiers in Psychology 8.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Qualitative Differences Between Conscious and Nonconscious Processing? On Inverse Priming Induced by Masked Arrows.Rolf Verleger, Piotr Jaskowski, Aytaç Aydemir, Rob H. J. van der Lubbe & Margriet Groen - 2004 - Journal of Experimental Psychology 133 (4):494-515.
 41.  18
  Psychometric Properties of Flourishing Scales From a Comprehensive Well-Being Assessment.Dorota Weziak-Bialowolska, Piotr Bialowolski, Matthew T. Lee, Ying Chen, Tyler J. VanderWeele & Eileen McNeely - 2021 - Frontiers in Psychology 12.
  In this article, we develop a measure of complete well-being. The framework is derived from the theoretical model of human flourishing understood as a state in which all aspects of a human life are favorable. The approach extends beyond psychological well-being and reflects the World Health Organization definition of health that not only considers the health of body and mind but also embraces the wholeness of the person. The Well-Being Assessment is a comprehensive instrument designed to assess holistic well-being in (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  1
  The Role of Comparisons in Judgments of Loneliness.Andrew J. Arnold, Heather Barry Kappes, Eric Klinenberg & Piotr Winkielman - 2021 - Frontiers in Psychology 12.
  Loneliness—perceived social isolation—is defined as a discrepancy between existing social relationships and desired quality of relationships. Whereas most research has focused on existing relationships, we consider the standards against which people compare them. Participants who made downward social or temporal comparisons that depicted their contact with others as better reported less loneliness than participants who made upward comparisons that depicted their contact with others as worse. Extending these causal results, in a survey of British adults, upward social comparisons predicted current (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Doing the Right Things–Trivalence in Deontic Action Logic.Piotr Kulicki & Robert Trypuz - 2012 - Trivalent Logics and Their Applications.
  Trivalence is quite natural for deontic action logic, where actions are treated as good, neutral or bad.We present the ideas of trivalent deontic logic after J. Kalinowski and its realisation in a 3-valued logic of M. Fisher and two systems designed by the authors of the paper: a 4-valued logic inspired by N. Belnap’s logic of truth and information and a 3-valued logic based on nondeterministic matrices. Moreover, we combine Kalinowski’s idea of trivalence with deontic action logic based on boolean (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 44.  16
  Psychologizm versus antypsychologizm: Johna Locke'a charakterystyka treści mentalnej.Piotr K. Szałek - 2004 - Roczniki Filozoficzne 52 (1):275-290.
  The paper seeks to give an ontological account of idea as mental content in the philosophy of John Locke. The foundation on which to place and polarise philosophical standpoints with regard to this issue is the 17th- century controversy between J. Locke and N. Malebranche with respect to the genesis of human knowledge. Showing the foundation of this controversy, as expressed in the polemic work of Locke entitled An Examination of P. Malebranche\'s Opinion of Seeing All Things in God, I (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 45.  5
  The Origin and Development of the Center for Interdisciplinary Studies. A Historical Outline by 1993.Kamil Piotr Trombik - 2019 - Philosophical Problems in Science 66:271-295.
  The paper concerns the origin and early stage of development of the Center for Interdisciplinary Studies at the Pontifical Academy of Theology in Kraków. Center for Interdisciplinary Studies was founded by Michał Heller and Józef Życiński in the late 1970s. It was an informal institution which focused on conducting scientific activity in the area of philosophy of nature, relationship between mathematical & natural sciences and philosophy, history of science, as well as relationships between science and religion. In this paper I (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 46.  12
  Early Mesopotamian Land SalesEarliest Land Tenure Systems in the Near East: Ancient Kudurrus.Benjamin R. Foster, Ignace J. Gelb, Piotr Steinkeller & Robert M. Whiting - 1994 - Journal of the American Oriental Society 114 (3):440.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  6
  Learning Climate Perceptions as a Determinant of Employability: An Empirical Study Among European ICT Professionals.Claudia M. Van der Heijde, Beatrice I. J. M. Van der Heijden, Dora Scholarios, Nikos Bozionelos, Aslaug Mikkelsen, Olga Epitropaki, Izabela Marzec, Piotr Jędrzejowicz & Jan C. Looise - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  10
  Kształtowanie Postawy Obywatelskiej, Zbiór Tekstów Pod Redakcją Piotra Lenartowicza SJ. [The Formation of the Civic Responsability. Texts Edited by Piotr Lenartowicz, S.J.]. [REVIEW]Arkadiusz Tieplakoff - 1998 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 3:276-279.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Kształtowanie Postawy Obywatelskiej, Zbiór Tekstów Pod Redakcją Piotra Lenartowicza SJ. [The Formation of the Civic Responsability. Texts Edited by Piotr Lenartowicz, S.J.]. [REVIEW]Arkadiusz Tieplakoff - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 3 (1):276-279.
  This book contains five lectures which had been delivered at the Jesuit Faculty of Philosophy in Cracow. Each of them is different in subject-matter, but what makes them one book is the common concern for the social affairs. It is addressed to the general reader. Those readers who are uninitiated in the field of broadly-understood politology could find there a short dictionary of political-ethical terms. It would not just facilitate the reports' comprehension, but also widens an outlook by introducing the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  10
  The Three Pillars of Skepticism in Classical India: Nāgārjuna, Jayarāśi, and Śrī Harṣa by Ethan Mills.Piotr Balcerowicz - 2021 - Philosophy East and West 71 (1):1-9.
  There is relatively little literature on Indian skepticism, with hardly any monograph on the subject comparable to, e.g., Julia Annas’ and Jonathan Barnes’ The Modes of Scepticism: Ancient Texts and Modern Interpretations, R.J. Hankinson’s The Sceptics: The Arguments of the Philosophers, a series of Richard H. Popkin’s monographs on the history of skepticism, or two recent competing volumes as collective efforts: The Oxford Handbook of Skepticism edited by John Greco and The Cambridge Companion to Ancient Scepticism edited by Richard Bett. (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000